Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

søndag 27. juni 2010

BP en spekulativ utbytteinvestering

Jeg ønsker at minst 90% av porteføljen min betaler faste utbytter.
De siste 10% av porteføljen skal bestå av selskaper hvor jeg spekulerer i at selskapet vil starte med utbytte på sikt. Da forventer jeg også en større yield enn hva selskapet ville gi om du kjøper aksjen når den har startet utbyttebetaling.

Et godt eksempel på en slik spekulativ utbytteinvestering er BP. Selskapet har betalt utbytte hvert år de siste ti årene og økt utbyttene hvert år. Selskapet har normalt betalt ca 3% yield årlig. Dersom noen kjøper aksjen i dag og BP opptar utbytte fra hvor de stoppet vil yielden ligge på 12,4%

Selvfølgelig er ikke kursfallet ubegrunnet. Det er stor risiko i aksjen og også derfor er det stor mulighet for høy avkastning.

Pr. 1.kvartal genererte BP overskudd i overkant av $ 6 milliarder og betaler ut $ 2,6 milliarder av disse i utbytte og reinvesterer resten i virksomheten. Oljeutslippet så langt har kostet BP ca $ 2 milliarder, men det samlede ansvar kan overstige flere titalls milliarder dollar. Den største risikoen er ikke at de miljømessige oppryddingene vil være svært kostbare, men at BP kan bli pålagt å betale bøter og erstatning for kompensasjon til tusenvis av små bedrifter i Gulfen, påvirket av oljeutslippet. BP hadde ca $ 12,20 milliarder i kontanter og kortsiktige investeringer ved utgangen av Q1 2010. Dette bør være tilstrekkelig likviditet. Men pga press fra Obama-administrasjonen, kan den totale kostnaden for opprydding definitivt balle på seg og bli stor nok til å sette hele selskapet i fare.

Vi ser allerede hvordan Obama og Co har presset selskapet til å avlyse utbytte, opprette et 20 milliarder dollar fond til å betale personer som er rammet av krisen og truer med flere titals milliarder dollar i bøter.

Selskapet som der i mot står bak krisen er BP America. Et heleid datterselskap av BP til en verdi av ca 25 milliarder dollar. Dersom Obama setter et alt for stort press på BP og de frykter en konkurs kan selskapet som en løsning slå BP America konkurs. Dette vil være langt billigere for BP enn å rydde opp etter seg. Da vil de sitte igjen med 75% av selskapet og kan fortsette der de slapp.

Hele BP er pr.dags dato verdsatt til under halvparten av hva det var før krisen. Noe som tilsier at verdien på selskapet har falt med over 100 milliarder dollar.

Selskapet har årlig inntekter på ca 24 milliarder dollar. Noe som i teorien bør være mer enn nok til å betale for utgiftene over de neste årene. Om ikke Obama klarer å få presset igjennom utgifter for BP på 30-40 milliarder i året for de neste 1-3 årene. Så bør selskapet kunne overleve denne krisen med gode marginer. Sannsynligvis vil det bli rettssaker som vil vare over flere år og regningen vil nok også bli fordelt mellom flere aktører. Slik at selskapet bør kunne oppta utbytte igjen når ting roer seg. Derfor har jeg plassert ca 4,7% av porteføljen i BP som en langsiktig investering.


We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.
Warren BuffettSkriv en kort artikkel om noe du liker og få betalt til evig tid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar