Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

lørdag 27. november 2010

Lockheed Martin Inc. (LMT) Analyse

Lockheed Martin Corporation driver med forskning, utvikling, produksjon, integrasjon, drift og opprettholdelse av avanserte teknologiske forsvarsystemer og produkter i USA og internasjonalt. Stort sett forskjellige typer kampfly.  

Selskapet har økt utbytte 8 år på rad, og gitt en totalavkastning på ca 9,9% pr år de siste 10 årene og er allikevel priset 40% under all time high. Selskapet har en P/E på 9,28 og en utbyttegrad på 4,4% Utbytte utgjør ca 40,4% av EPS noe som er svært positivt. 

I løpet av det siste tiåret har Lockheed Martin økt inntjeningen pr. aksje fra et tap på $ 1,05 i 2000 til et overskudd på $ 7,78 i 2009. Det er forventet at Locheed Martin vil tjene $ 7,41 pr. aksje i år og $ 7,65 for 2011.  

Selskapet har også økt utbytte med 20,40% årlig det siste tiåret. 20% økning betyr at utbytte dobler seg hvert 3,5 år. Selskapet kuttet faktisk utbytte med 50% i år 2000. Noe som forklarer den store økningen i utbytte over de siste 10 årene. Den lave utbetalingen på kun 40,4% av EPS tilsier at selskapet fortsatt kan øke utbytte i samme tempo over de neste årene også. Siste økning var i september 2010 hvor selskapet økte utbytte med 19% til $ 0,75.

Det som der i mot gjør meg usikker på om Lockheed Martin klarer å opprettholde og øke inntjeningen over de neste årene er nettopp at USA står for 85% av inntektene til selskapet. Det ekstremt store underskuddet i landet og den store gjelden kan begrense fremtidige investeringer i det militære. Det at konfliktene i både Irak og Afghanistan kan se ut til å nå en ende snart kan også bidra til å redusere forsvarsbudsjettet i fremtiden. En annen fare er også at USA kan velge en annen leverandør av forsvar over Lockheed. Dog er Lockheed verdens største selskap på sitt område og står derfor relativt sterkt. En videre konflikt i Korea og Iran kan også gjøre at USA føler det er nødvendig å opprettholdet og kanskje også øke forsvarsbudsjettet i tiden frem over.  

Alt i alt syntes jeg Lockheed Martin er attraktivt priset på dagens nivå. Men pga. sin store eksponering mot USA vil jeg holde et godt øye med denne over de neste årene.We’ve long felt that the only value of stock forecasters is to make fortune tellers look good. Even now, Charlie and I continue to believe that short-term market forecasts are poison and should be kept locked up in a safe place, away from children and also from grown-ups who behave in the market like children. Warren Buffett


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar