Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

torsdag 15. september 2011

Norsk Hydro (NHY) Analyse


Norsk Hydro er et av Norges største og eldste børsnoterte selskap, og ble grunnlagt i 1905. Norsk Hydro startet opprinnelig med å fremstille nitrogenbasert kalksalpeter som ble brukt til gjødsel. Gjennom en egen teknologi som benyttet en elektrisk lysbue fremstilte Hydro nitrogenbasert kalksalpeter frem til 1927.

Da Hydro’s fremstillingsmetode i 1927 ikke lenger var konkurransedyktig, inngikk Hydro et kompaniskap med tyske IG Farben, for å få tilgang til deres fremstillingsmetode. IG Farben endte opp med å være majoritetseier i Hydro frem til 1945. I begynnelsen av førtiårene inngikk også Hydro et tett samarbeid med Nordag.

Nordag var et tysk selskap som hovedsakelig ble opprettet for å bygge aluminium og magnesiumsfabrikker, for å kunne supplere det Tyske flyvåpenet. I tilegg bygget også Norsk Hydro en fabrikk på Rjukan som skulle levere tungtvann til det Tyske atomvåpenprogrammet. Denne fabrikken viste seg å bli en av flere store hodepiner for Norsk Hydro og deres aksjonærer. Fabrikken ble flere ganger utsatt for sabotasje fra de allierte og det samme gjorde Hydros transportferje fra fabrikken. Flere andre av Hydros aluminiumsfabrikker ble også utsatt for angrep fra de allierte. Uansett skulle dette vise seg å være starten på det aluminiumselskapet vi i dag kjenner som Norsk Hydro.

Norsk Hydro’s landbruk og gjødselsseksjon ble i 2004 skilt ut til Yara International ASA og i 2007 ble olje og gassvirksomheten slått sammen med Statoil ASA.

I dag er Norsk Hydro et rendyrket aluminiumselskap med 23,000 ansatte og virksomheter i over 40 land.

Videre vil jeg ta utgangspunkt i kvartalsrapport for Q2 2011 og en kurs på kr 29,45,-.

EPS og P/E:
Norsk Hydro hadde for Q2 en EPS på kr 0,69,- Dersom dette vedvarer over de neste kvartalene gir dette oss en P/E på 10,67 med dagens kurs på kr 29,45,-.

Egenkapital og gjeld:
Norsk Hydro har i dag totalt 136,323 millioner i egenkapital og gjeld. Ut av dette er 87,943 egenkapital og 48,380 gjeld. Av egenkapitalen er 3,831 kontanter og kontantekvivalenter.  Dette gir oss en P/B på 0,69. Med andre ord prises selskapet til kun 69% av bokførte verdier.

Gjeldsstrategi:
NHY’s gjeldsstrategi går ut på at gjelden ikke skal overstige 55% av egenkapital. For øyeblikket ligger NHY’s gjeld på 55,01% av egenkapital. Dette betyr at selskapet har en respektabel og overkommelig gjeldsgrad.

NHY har en kredittverdighetsrating på BBB med stabile utsikter fra Standard & Poor’s og Baa2 med stabile utsikter fra Moody’s. Dette kan oversettes til at Norsk Hydro blir ansett som svært kredittverdig.

Share buyback strategi:
NHY har en share buyback strategi som sier at når inntektene er høye vil NHY vurdere å kjøpe tilbake egne aksjer. Ulempen her er at når inntektene er høye er som regel også aksjekursen høy. Den beste tiden for å kjøpe tilbake aksjer på, er normalt når inntektene er lave. NHY kjøpte en del aksjer i 2008-2009 til en respektabel pris. Men det meste av tilbakekjøpene skjedde årene før dette og til priser som stort sett lå godt over kr 150 pr. aksje. Hvis NHY skal kjøpe tilbake aksjer er det nå som prisen kun ligger på 69% av bokførte verdier de bør gjøre det.

Utbytte:
NHY har som mål å gjennomsnittlig betale ut 30% av inntektene som utbytte. De vil også vurdere ekstraordinære utbytter i gode tider.Som dere ser fra de siste 5 årene varierer utbyttene veldig i forhold til EPS. I gjennomsnitt har NHY betalt ut 57% av EPS som utbytte over de siste 5 årene.

Med unntak av 2008 har NHY betalt utbytte hvert år siden 1994. Derfor bør en kunne forvente utbytte hvert år, men en bør også ta høyde for at de kan variere veldig fra år til år. Men i følge NHY vil likevel utbytte i snitt ligge på 30% av EPS i det lange løp.

Personlig skulle jeg gjerne se at de droppet hele eller store deler av buyback strategien deres, og øker utbytte til gjennomsnittlig 50% av EPS.

For 2011 bør vi kunne forvente et utbytte på ca 0,85 pr. aksje. Opp fra 0,75 for 2010. Jeg tror likevel vi kanskje også kan se et utbytte helt opp mot 1,50 for 2011.

Med dagens kurs på 29,45 kan vi forvente en utbyttegrad på ca 2,88% og kanskje så mye som 5% hvis aluminiumsindustrien fortsetter å utvikle seg i riktig retning.

Konklusjon:
Så fremt ikke verdensøkonomien er i ferd med å begynne på en lang nedtur, ser det ut som Norsk Hydro går gode tider i møte. De siste kvartalene har det vært god økning i Hydros resultater, samtidig som selskapet jobber hardt med å redusere kostnader. Qatalumanlegget som er eiet 50/50 av Norsk Hydro og Qatar Petroleum er ventet å nå full kapasitet i slutten av september. Dette vil sannsynligvis øke inntektene for Hydro over de neste kvartalene.

Norsk Hydro’s gjeld utgjør som nevnt kun 55% av egenkapital, og selskapet er priset til kun 69% av bokførte verdier. Fra mitt synspunkt er det priset inn en relativt stor nedside i selskapet fra dagens nivå. Skulle jeg anslå et kursmål vil jeg si Norsk Hydro bør ligge i overkant av kr 45 pr. aksje for å være rettferdig priset i forhold til inntekter, gjeld og egenkapital.

Er du en langsiktig investor og ønsker eksponering mot industri, ville jeg sett nærmere på Norsk Hydro.


I don't look to jump over 7-foot bars: I look around for 1-foot bars that I can step over.
 Warren Buffett

4 kommentarer:

  1. Takk for analysen, kjøpte 300 NHY aksjer nå til 28,84 pr stk. Finfin blogg.

    SvarSlett
  2. Takk, fint at du liker bloggen. Jeg tror ikke det er noe dårlig valg om du er langsiktig.

    SvarSlett
  3. Har 7000 NHY aksjer. Snittpris på 26,49.. Når kan jeg forvente at de vil komme rundt 40 kr igjen..

    SvarSlett