Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

søndag 20. februar 2011

Investeringsstrategi

Min investeringsstrategi er basert på utbytte. Jeg kjøper selskaper som betaler utbytte og stort sett økende utbytte. Så holder jeg på aksjene til evig tid mens utbyttene gradvis øker for hvert år som går.

Hvorfor utbytteinvestering? For det gir meg en fast, jevn og økende passiv inntekt hvert eneste år. Noe som vil føre til at jeg på sikt vil kunne leve kun av inntektene fra utbyttene og være økonomisk uavhengig.

Jeg kombinerer to typer utbyttebetalende selskaper. Disse kaller jeg frontlinjeselskaper og kjerneselskaper.

1. Porteføljens frontlinje
Dette er selskapene som betaler de største utbyttene men dette er også utbyttene som kuttes først i nedgangstider. Disse selskapene har kun ett formål. Å stå for den største inntekten og veksten i porteføljen fra start.

2. Porteføljens kjerne
Det er disse selskapene som utgjør kjernen som på sikt skal gi meg faste og økende utbytter i både oppgang og nedgangsperioder.

For å øke avkastningsmulighetene i porteføljen gearer jeg også kjøpene mine.

Jeg setter også jevnlig av penger til aksjekjøp slik at gjelden min reduseres og kjøpsgraden øker.

Strategien gir en betydelig høyere risiko men også en sjanse for langt høyere fortjeneste. Verdistigning på aksjene vil komme som en bonus.

Kort fortalt er dette strategien min.

I neste del av serien vil jeg ta for meg retningslinjene som skal hindre meg i å ta irrasjonelle eller spontane avgjørelser og aksjekjøp jeg kanskje vil angre i fremtiden. Les også om motivasjonen bak investeringsstrategien og Hvor mange aksjer i en portefølje er nok?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar