Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

lørdag 12. mars 2011

Hvor mange aksjer i en portefølje er nok?

Fordeler med mange aksjer i utbytteporteføljen:
1. Dersom et selskap kutter utbytte vil dette påvirke deg i mindre grad med flere selskaper i porteføljen.
2. Å kunne diversifisere over flere sektorer og selskaper.
3. For å øke stabiliteten i porteføljen.

Fordeler med få aksjer i utbytteporteføljen:
1. Mindre kurtasjeutgifter
2. Lettere å holde oversikt over en mindre portefølje.
3. Større avkastningsmuligheter.

Hva bør en velge liten eller stor portefølje?
Svaret er at det finnes ikke noe konkret svar på dette. Alle vil ha sin egen mening om hvor mye som er for lite eller for mange. Det er også avhengig av hvor stor risiko en hver er villig til å ta.

En hver må avgjøre hva som passer for en selv. Hvor mye tid ønsker du å bruke på porteføljen. En større portefølje vil være mer tidskrevende enn en mindre. Hvor stor risiko er du villig til å ta. Ønsker du stabilitet fremfor høy avkastning eller godtar du store svingninger i utbytte og kurs for å oppnå større avkastning.

For de fleste vil nok mengden kapital de har å investere være det mest avgjørende. Her har jeg satt opp en liste over hvor mange selskaper jeg mener en bør ha i en langsiktig utbytteportefølje i forhold til kapital.

Egenkapital            Selskap 
10,000 - 30,000         1 - 3
30,000 - 60,000         3 - 5
60,000 - 120,000       5 - 10
120,000 - 240,000     10 - 15
240,000 - 480,000     10 - 25
480,000 - 960,000      25 - 40
960,000+                  30 - 45

Jeg tror en slik fordeling av kapital vil kunne gi deg en balansert utbytteportefølje og kunne tilpasses de fleste risikonivåer.

Allikevel du sitter med godt over kr 960,000,- i porteføljeverdi syntes jeg 45 selskaper bør være en maks. Ved 45 selskaper begynner det fort å bli vanskelig å holde oversikt over selskapene i porteføljen. 45 Selskaper er også mer enn nok til å kunne diversifisere over både land, valuta, sektorer, små og store selskaper.

Har du 120,000 og 10 selskaper i porteføljen kan du også være godt diversifisert og justere porteføljen slik at hvert selskap står for kun 10% av totalutbytte. Det betyr at stopper et selskap utbetaling av utbytte vil du fortsatt sitte igjen med 90%. Øker de resterende 9 selskapene også utbytte med 10% hver vil du allikevel få utbetalt 99% av hva du fikk utbetalt året før.

Les også: Hvordan starte som utbytteinvestor

Go for a business that any idiot can run - because sooner or later, any idiot probably is going to run it.
Peter Lynch

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar