Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

mandag 6. september 2010

Automatisk Data Processing, Inc. (ADP) Analyse

Automatisk Data Processing, Inc. (ADP) tilbyr teknologi-basert outsourcing for arbeidsgivere, detaljister og produsenter. ADP har økt utbytte i 35 år på rad.

I løpet av det siste tiåret har ADP levert en gjennomsnittlig avkastning på 1,20% årlig. I 2007 skilt ADP ut sine meglertjenester og delte ut en aksje i Broadridge Financial (BR) for hver fjerde aksje i ADP. Gjennomsnittsavkastningen for ADP det siste tiåret inkluderer denne transaksjonen.

ADP har levert en gjennomsnittlig årlig økning i EPS på 8,10% mellom 2000 og 2009. For 2010 er det forventet en EPS på $ 2,41 og for 2011 er det forventet en EPS på $ 2.55. Det er også forventet 7% økning i outsourcing pr.år frem til 2013. Noe som sannsynligvis vil vise seg i økt EPS for ADP.

Utbytte har i snitt økt med 15,90% pr.år siden 2000. Dette betyr med andre ord at utbytte dobler seg ca hvert 4,5 år. Om vi ser tilbake på historien så har faktisk utbytte doblet seg i snitt hvert 4,5 år siden 1974. 15,90% økning i utbytte er høyere enn EPS. Som et resultat av den store utbytteøkningen så har utbetalingen doblet seg til ca 56% av EPS. Dette har en direkte sammenheng med at selskapet har vokst til et komfortabelt nivå. Som følge av dette ønsker selskapet derfor å gi tilbake mesteparten av inntektene til aksjonærene i form av økt utbytter og tilbakekjøp av aksjer.

ADP har pr.dags dato en utbyttegrad (yield) på 3,40% og en P/E på 16,67 noe som er veldig attraktivt. Spesielt i forhold til den nærmeste konkurrenten Paychex (PAYX), som har en P/E på 19,23 og en utbyttegrad på 4,90% som tilsvarer 94% av EPS mot ADP sin utbyttegrad på 56% av EPS.

For oss som ønsker en viss grad av eksponering mot IT-sektoren kan ADP være verdt å se nærmere på.For what it's worth,
it was worth all the while.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar