Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

fredag 20. januar 2012

Chubb (CB) Analyse

Chubb Corporation er et Amerikansk forsikringsselskap som hovedsakelig tilbyr eiendom og skadeforsikring til privatpersoner og bedrifter. Chubb ble startet i 1882 og er blant verdens 20 største forsikringsselskap på sitt felt og opererer i 27 land.

Chubb er et virkelig godt eksempel på det jeg kaller for kjerneselskap. Helt siden 1902, det vil si i over 100 år har Chubb betalt utbytte hvert eneste år. Det er kun en håndfull selskaper i verden som kan skryte av det samme. Chubb har levert utbytte gjennom første verdenskrig, den store depresjonen, andre verdenskrig, etterkrigstiden, Vietnamkrigen, helt frem til finanskrisen og leverer fortsatt utbytte. Det er en utrolig imponerende track record! Av disse 110 årene har Chubb økt utbytte hvert år de siste 46 årene og jeg regner med utbytte vil øke rundt februar 2012 også. Den siste økningen i utbytte var fra $1,48 per år til $1,56 per år. Det vil si en økning i 5,4%. Ikke akkurat den største økningen. 

Over de siste 5 årene har Chubb gjennomsnittlig økt EPS med 10,72% per år og over de siste 10 årene ser vi at Chubb i snitt også har økt utbytte med 8,3% per år. Jeg forventer at både utbytte og økning i EPS vil ligge på rundt 8-10% i snitt over de neste fem til ti årene også.

Noe annet som er viktig å se på når det kommer til kjerneselskap, er hvor stor andel av EPS utbytte utgjør. Utbytte utgjør kun 25% av EPS. Noe som betyr at selskapet har rom til å øke utbytte over de neste årene. Det betyr også at selv om inntektene skulle falle drastisk vil selskapet likevel kunne opprettholde og øke utbytte. Utbyttegraden der i mot ligger kun på 2,2% noe som er litt lavt. Jeg skulle helst se at den lå på rundt 3-4%. Selskapet har likevel klart å gi en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,4% over de siste 10 årene til aksjonærene. Med tanke på hvor turbulent det siste tiåret har vært, vil jeg si at dette er en relativt god avkastning. I tillegg til utbytte bruker selskapet også mye penger på tilbakekjøp og sletting av egne aksjer. Over de siste fire årene har Chubb faktisk brukt over tre ganger så mye penger på tilbakekjøp av aksjer som de har på utbytte. Jeg regner med denne trenden vil snu når prisen på aksjen begynner å ta seg opp etter hvert.  

Selskapet prises i dag til en P/E på 11,36 og en P/B på 1,25. I forhold til dagens marked hvor veldig mange holder seg unna finansaksjer så anser jeg CB som fair priset på dagens kurs. Kursen er faktisk på det høyeste nivået på ett år per dags dato. Slik at det er ikke usannsynlig at aksjen vil kunne kjøpes på en lavere kurs i løpet av året.

Når det kommer til nedside så kan jeg ikke se så stor nedside i denne. Chubb har selvfølgelig mange konkurrenter, blant annet Warren Buffett’s Berkshire Hathaway. Chubb er ikke det billigste forsikringsselskapet på markedet. Men det er ingenting i rapportene som tyder på at selskapet mister kunder. Det å være det billigste er heller ikke Chubb’s strategi. Målet deres er å være det beste på forsikringsoppgjør.

Selskapets to slagord beskriver CB’s strategi godt: Who insures you doesn’t matter, until it does. Noe som betyr at det er først når ulykken er ute du får vite om du får valuta for pengene du har brukt på forsikring eller ikke. Eller med andre ord, det billigste er kanskje ikke alltid det beste. Deres andre slagord er “Never Compromise integrity” som rett og slett betyr aldri kompromiss integritet. Noe selskapet også har holdt seg til, kan det se ut til.

En talsperson for Chubb uttalte i 2009 følgende: “If they’re living in a mansion and their house is being rebuilt, we’re not going to put them up in a Holiday Inn but rather in the Ritz or somewhere else that fits their station,”. “And when their Lexus is being repaired, we’re not going to give them a compact car — we’ll give them a car of similar quality.”

Chubb har tidligere blitt kåret til USA’s beste eiendom og skadeforsikringsselskap når det kommer til oppgjør etter en skade eller uhell i en forbrukerundersøkelse utført av Business Insurance. Selskapet har også blitt kåret til Chicagos femte beste sted å jobbe. Slik at det er sannsynlig å tro at både kunder og ansatte er fornøyd med selskapet.

Konklusjon:
Generelt er selskapets balanse veldig god, slik den også har vært de siste 100 årene. Utbyttegraden kunne vært noe høyere, men til gjengjeld betaler selskapet kun 25% av EPS som utbytte. Det skal veldig mye til for å få CB til å bryte sin over 100 år lange track record med utbytte og 46 år med økende utbytter.

For de veldig langsiktige som ønsker å sove godt om nettene, og motta en kombinasjon av verdistigning og jevn og økende utbetaling av utbytte per kvartal, vil nok CB kunne passe godt.

It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.
Warren Buffettfredag 13. januar 2012

Archer (ARCHER) Analyse

Archer, tidligere Seawell er et selskap kontrollert av John Fredriksen, hovedsakelig gjennom Seadrill’s eierandel på 39,9% av selskapet.

Archer tilbyr brønn og boreservice både på land og vann til olje og gassindustrien. Dette inkluderer boring av brønner, vedlikehold av brønner, tetting av brønner, utleie av utstyr til brønn og boring, ingeniørtjenester, og mye mer. Tidligere hadde Archer (Seawell) kun en styrke slik jeg ser det. Denne var at Seawell jobbet tett med kunden og spesialtilpasset utstyr og arbeid etter deres behov, med andre ord “custom made”. Nå har Archer to styrker. Spesialtilpassing og at de nå kan levere en komplett bore og brønnservice både på land og vann til kundene. Denne fordelen hadde ikke Seawell tidligere. Det er sannsynlig å tro at om for eksempel Chevron er fornøyd med arbeidet Archer gjør på deres offshorefelt, vil det øke sannsynligheten for at Chevron også bruker Archer på onshorefeltene deres.

I de siste rapportene fra Archer finner vi følgende tall for EPS:

EPS Q3 2011 $0,13
EPS Q3 2010 $-0,06
EPS for Q1-Q3 2011 $0,11

I følge Q3 2011 rapporten har Archer verdier for totalt 2 921 millioner USD.
Av dette utgjør gjeld 1 509,9 millioner USD som tilsvarer 4,12 USD per aksje.
Egenkapital utgjør 1 411,1 millioner USD, det vil si 3,85 USD per aksje. Av EK er 43,3 millioner USD kontanter og kontantekvivalenter, det vil si 0,12 USD per aksje. Jeg skulle gjerne sett at selskapet hadde en noe større kontantbeholdning, men heldigvis er ikke gjeldsgraden så helt gal.

Med bakgrunn i disse tallene og dagens kurs på kr 14,55,- per aksje får vi følgende P/B og P/E:

P/B 0,63
P/E 4,67 i forhold til Q3 2011.
P/E 9,7 i forhold til forventet totalinntekt for hele 2011.

Dette sier oss at selskapet blir i dag priset til 4,67 ganger forventet årlig inntekt og kun 63% av bokført verdi.

Archer gjør det fortsatt greit i USA og jeg regner med inntektene i USA vil fortsette å øke i et lavt tempo. I Brasil, Colombia og Argentina er selskapet også kommet godt i gang og det er en del oppside her. I Nordsjøen gjør selskapet det også greit og har sikret diverse kontrakter både i den Norske og Engelske delen av Nordsjøen. Det er også sannsynlig å tro at behovet for Archer’s tjenester vil øke over de neste årene, i takt med at aktiviteten i Nordsjøen tar seg opp. Om Archer klarer å sikre seg disse kontraktene eller ikke er en annen sak. I Asia og Midtøsten jobber fortsatt selskapet aktivt med å få et sterkt fotfeste og Archer har sikret seg diverse kontrakter og flere vil nok komme etter hvert.

Generelt sett ser det lyst ut for Archer fremover mener jeg. Det er ikke noe glansbilde, men jeg forventer en jevn og sunn vekst i selskapet. Jeg regner også med at restruktureringen av selskapet på sikt vil føre til økt effektivitet, lavere utgifter og sannsynligvis større inntekter. Det er der i mot stor konkurranse om kontraktene i dette markedet. Derfor er det viktig at Archer klarer å opprettholde og utnytte sine styrker og bygge seg opp et godt renommé i markedet.

Når det kommer til oppkjøp tror jeg Archer hovedsakelig er ferdig. De kan nå tilby komplett brønn og boreservice for sine kunder både i vann og på land. Jeg regner likevel ikke med at det vil komme noe utbytte fra Archer i løpet av 2012. Jeg tror det er mer sannsynlig med utbytte fra 2013 en gang men jeg forventer ikke å se utbytte før en gang i 2014, om vi i det heletatt får utbytte fra Archer.

Konklusjon:
Min konklusjon er at jeg ser en potensielt stor oppside i Archer over de neste årene. Jeg har likevel ikke selv kjøpt noen aksjer i Archer enda. Grunnen til dette er hovedsakelig at jeg ikke tror det vil bli noe utbytte før 2014. Faller der i mot aksjen videre, vil jeg sterkt vurdere å kjøpe Archer. For de som har en lang tidshorisont og som liker selskaper innenfor olje og gass sektoren kan Archer være noe å vurdere. Det er mye spennende som kan skje med dette selskapet frem over.

"What we try to do is take advantage of errors others make, usually because they are too short-term oriented, or they react to dramatic events, or they overestimate the impact of events, and so on."fredag 6. januar 2012

Restrukturering 2012

I år vil jeg utføre enda en restrukturering av porteføljen. Jeg var veldig fornøyd med min forrige restrukturering tilbake i 2011. Målet for den nye restruktureringen vil være noe av det samme som for 2011, men i tillegg skal jeg også redusere gjelden kraftig.

Oppsummert er målene følgende:
Skape en mer konsentrert portefølje, på bekostning av diversifisering og stabile utbytter.
Redusere gearingen i porteføljen til null eller nært null. Dette vil veie opp for økt risiko ved mindre diversifisering og mindre stabile utbytter.

Fordelen med en mer konsentrert portefølje er at kun de selskapene jeg anser for å ha størst potensial blir beholdt. Det vil sannsynligvis også føre til større utbyttegrad og en potensielt større kursgevinst.

Bakgrunnen for at jeg skal redusere gjelden er at jeg planlegger en investering utenfor børsen i slutten av 2013 som vil kreve at jeg tar opp mer gjeld. Dersom jeg beholder gjelden i aksjeporteføljen og tar opp ekstra gjeld til min andre investering vil det bli for mye gjeld til at jeg vil være komfortabel med det. Jeg merker også at tanken på en gjeldsfri portefølje er veldig befriende og avslappende.

Jeg har en viss formening om enkelte av selskapene som skal selges, men langt i fra alle. Jeg regner med denne restruktureringen vil ta to til tre måneder å fullføre.

Tankene rundt restruktureringen så langt er følgende. Jeg planlegger å beholde de selskapene med størst potensial for utbytte og kursstigning på kort sikt. (1-5 år) Jeg regner med jeg vil beholde de fleste av Fredriksen-selskapene. Dette vil med andre ord medføre at jeg vil måtte selge en stor mengde av kjerneselskapene. Noe jeg ikke er veldig fornøyd med for disse er nettopp kjernen av porteføljen og de selskapene jeg har størst ønske om å beholde i lengden. På sikt tror jeg likevel det vil være en god avgjørelse å selge disse nå, for så å kjøpe de tilbake om noen år. For eksempel regner jeg med at JNJ kan gi en totalavkastning på rundt 45% over de neste 5 årene, mens jeg tror SFL kan gi en totalavkastning på rundt 150% i den samme tidsperioden. Med andre ord vil jeg ha større nytte av å beholde SFL nå og heller kjøpe JNJ igjen om fem år, dersom SFL vil gi en bedre avkastning enn JNJ. Ulempen er at risikoen vil være betydelig høyere med en overvekt av frontlinjeselskaper i porteføljen, fremfor kjerneselskaper. Jeg må likevel se på helhetsmålet for porteføljen og det er å på sikt opparbeide meg en stabil og økende utbyttestrøm som er stor nok til å kunne leve av den. Dette tror jeg at jeg best vil oppnå ved å ha en overvekt i frontlinjeselskap de neste årene.

Jeg har selvfølgelig også mål om fortsatt å øke utbytte med minst 10% i år og helst 25-30% i forhold til totalkapital. Jeg regner med det vil bli en stor utfordring. Det er sannsynlig at både VLCCF og SFL vil redusere utbyttene i år.

If you have the guts to keep making mistakes, your wisdom and intelligence leap forward with huge momentum. Holly Near


mandag 2. januar 2012

Årsrapport 2011

Listen over min portefølje kan dere se her.

Utviklingen for året 2011.

Som dere ser fra grafen er jeg slått av både Thorleif og OBX-Indeksen.

Årsaken til dette er ene og alene Fredriksenselskapene. Ser en på resten av porteføljen er den i pluss for året og den amerikanske delen av porteføljen er nesten 10% opp i forhold til inngangen til året. Dette er likevel av mindre betydning da fokuset mitt ligger på utbytte og ikke kursøkning. Men en positiv avkastning er likevel alltid bedre enn en negativ.

Utbyttemessig har jeg enda ikke helt bestemt meg for om 2011 har vært et godt år eller ikke. Målet mitt er å øke utbytte minst 10% hvert år og helst opp mot 15%. Året endte med at utbytte økte med 53,60%, til tross for at noen av mine største investeringer fullstendig stoppet utbetaling av utbytte. 53,60% økning i utbytte er i teorien bra. Men den kraftige økningen skyldes stort sett økning i egenkapital og gjeld. Noe vi kan se fra oversikten under.

For 2010 utgjorde utbytte følgende:
5,41% av totalkapital.
9,39% av egenkapital.
12,79% av gjeld.

For 2011 utgjør utbytte følgende:
5,08% av totalkapital.
9,58% av egenkapital.
10,83% av gjeld.

Det dette viser er at både gjeld og egenkapital har økt i løpet av 2011, men at gjeld har økt mer enn egenkapital. Vi ser også at likevel utbytte for 2011 er betydelig høyere enn for 2010 er det likevel lavere i 2011 enn i 2010 i forhold til egenkapital og gjeld. Så utbytte er opp 53,6% i forhold til utbytte for 2010, men ned 6,1% i forhold til totalkapital. Slik at mitt mål om å øke utbytte med 10% i forhold til totalkapital endte med -6,1%, noe som ikke er mye bra. Der i mot har jeg investert store deler av porteføljen min i Norske og Europeiske selskap som ikke betaler utbytte før i 2012. Jeg forventer at disse Norske og Europeiske selskapene vil bidra med 34,28% ekstra utbytte i forhold til 2010 og 22,32% i forhold til 2011 utbytte. Dersom vi legger ved forventet utbytte fra disse selskapene har utbytte for 2011 økt med 14,97%. Men i realiteten er likevel utbytte for 2011 redusert med 6,1% i forhold til 2010.

Totalt sett har 2011 vært et spennende år på børs for meg. Det har vært preget av store usikkerheter i USA og spesielt i EU. Noe som igjen har ført til store svingninger og andre utfordringer for oss som investerer på børs. Flere av mine største investeringer har falt kraftig og redusert utbytte. Andre selskap i porteføljen har der i mot økt utbytte og steget mye i verdi. Gjeldskrisen i EU er langt i fra ordnet, slik at 2012 vil nok også bli preget av store svingninger.

Siden siste porteføljerapport 15.08.2011 har jeg foretatt flere kjøp og salg i porteføljen.

Kjøp:
Frontline
Svenske Handelsbanken
Norsk Hydro
Telenor
Ship Finance International
Intel
Gjensidige Forsikring
PepsiCo
Walgreen
Microsoft
Golden Ocean Group
DNB
Knightsbridge Tankers
Deep Sea Supply
JP Morgan Chase
Royal Dutch Shell
Sevan Drilling

Salg:
Chimera
Annaly Capital Management
General Mills
Sysco
Lockheed Martin
Eon AG
Kimberly-Clark
Abbott Laboratories
Altria Group
Svenske handelsbanken
RWE
Air Products and Chemicals
Golar LNG

Chimera som jeg lenge har snakket om å selge ble nå solgt. Jeg har også solgt flere av mine mindre investeringer og investeringer som jeg ser minst oppside i. Jeg har fokusert mer på å styrke de investeringene jeg ser størst oppside i, på bekostning av diversifisering. Tidligere var min minste investering på rundt kr 10,000,- Nå har jeg ikke lenger noen investeringer under kr 19,000,-. Måten jeg velger hvilke selskap i porteføljen som skal økes og reduseres kommer jeg tilbake til i en annen artikkel.

2012 vil bli et spennende år med mange utfordringer for min portefølje. Først og fremst vil jeg i 2012 få svar på om investeringene jeg foretok i 2011 i Norske og Europeiske selskaper var en god eller dårlig beslutning. Jeg vil også jobbe aktivt for å redusere gjelden i porteføljen til nær null, samtidig som utbytte helst skal økes med minst 25-30% for å gjøre opp for tapet av utbytte i 2011. Problemet her er at om jeg skal redusere gjelden til null vil jeg bli tvunget til å selge store deler av porteføljen min. Dette vil gjøre det veldig vanskelig å øke utbytte med 25-30%. Årsaken til at jeg ønsker å redusere gjelden til null er at jeg planlegger en investering utenfor børsen i slutten av 2013. Denne investeringen vil kreve at jeg tar opp en god del gjeld, og derfor ønsker jeg å fjerne all gjeld i aksjeporteføljen for å redusere risikoen. Dersom jeg skulle beholde dagens gjeldsgrad i aksjeporteføljen, pluss hva jeg planlegger å ta opp av gjeld til min andre investering vil det langt overstige hva jeg er komfortabel med å ha av gjeld. Jeg er likevel ikke i noe tidspress, da det kun er en investering. Skulle 2012 og også 2013 ikke vise seg å være noen gode år å selge aksjer i vil jeg utsette min andre investering inntil jeg er komfortabel med gjeldsgraden.

Alt i alt er jeg ikke veldig fornøyd med hvordan porteføljen min nå er. Jeg har i løpet av 2011 lært at spesielt de amerikanske kjerneselskapene virkelig er kjernen av porteføljen min. Disse har stått for den største oppsiden i min portefølje både i økning av utbytte og i verdiøkning. Hadde porteføljen min kun bestått av disse selskapene ville jeg slått OBX og Thorleif med gode marginer. Det at selskapene også er i dollar har vært en god “hedge” for min portefølje mot usikkerhet i markedet. På kort sikt (1-4 år) ser jeg likevel betydelig større oppside i de fleste Fredriksen-selskapene. Mange av disse strider likevel i mot hele kjernen av min utbyttestrategi, men jeg er overbevist om at en overvekt i disse vil gi bedre avkastning enn de amerikanske kjerneselskapene i løpet av de neste 1-4 årene. Derfor vil jeg være ukomfortabelt høyt eksponert mot Fredriksen-selskapene de neste årene. Dette vil dessverre skape mer usikkerhet og turbulens i porteføljen og utbyttene.

Fremover vil det kanskje se ut som jeg går vekk fra, eller endrer strategien min. Men det gjør jeg ikke. Strategien er fortsatt den samme og målet er fortsatt det samme. En liten endring av et sitat fra Douglas Adams tror jeg kan forklare det godt.

I may not always go where I intend to go, but I think I will end up where I intended to be.
Douglas Adams with a twist from Jack Crown

“I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I intended to be."
Douglas Adams