Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

mandag 14. mai 2012

Siri, utro mot Apple

Mye tyder på at det er problemer i paradis. På fredag ble det avslørt at Siri, Appels innebygde assistent i iPhone 4S, ikke lenger favoriserer iPhone 4S eller noen annen iPhone. Dersom du spør Siri hva som er den beste smarttelefonen noensinne, vil hun svare at Nokia Lumia 900 er den beste smarttelefonene noensinne.

For oss Nokia aksjonærer som ellers ikke har så mye å smile over, er dette svært underholdende.


Kilde: Slashgear.com

“My mother never saw the irony in calling me a son-of-a-bitch”
Jack Nicholson

lørdag 12. mai 2012

Fremgang i restruktureringen


De som har fulgt bloggen noen måneder vet trolig at jeg holder på å restrukturere porteføljen for å gjøre den fri for gjeld.

Før restruktureringen var en del av strategien min å geare porteføljen for å øke utbytte/avkastningspotensialet i porteføljen. Nå har jeg valgt å redusere gearingen og heller øke eksponeringen mot frontlinjeselskap for å øke utbytte/avkastningspotensialet. Jeg tror at over de neste årene vil dette være en mer lønnsom strategi som også byr på mindre risiko

For øyeblikket har jeg solgt ut alle selskap jeg har planer om å selge ut av porteføljen og har ingen gjeld i porteføljen. Jeg har faktisk solgt så mye at jeg nå sitter med 30% av porteføljen i kontanter. Det er flere grunner til at jeg valgte å selge en så stor del av porteføljen min. En av grunnene er at jeg tror børsmarkedet generelt skal en del ned over de neste 4-5 månedene. Den andre grunnen er at det er så mange selskaper jeg ønsker å ha i porteføljen at jeg ikke har kontanter nok til å kjøpe alle sammen med det første. Derfor tror jeg at uansett om børsen ikke skulle falle over de neste månedene, vil likevel noen av disse selskapene være lavere enn hva de er nå.

Her er en liste over selskapene jeg ønsker å ha i porteføljen eller øke beholdningen i om de faller til riktig pris.

Golar LNG
Seadrill
Ship Finance International
Knightsbridge Tankers
Golden Ocean Group
Frontline
Frontline 2012
Deep Sea Supply
Orkla
DnB
Norsk Hydro
Gjensidige
JP Morgan Chase
Intel
Microsoft
Nokia
McDonald’s
Coca Cola
Wal-Mart
Chubb
PepsiCo
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
Chevron
Exxon Mobil
Altria Group

Bakdelen med at jeg nå sitter med 1/3 av porteføljen i kontanter er at jeg ikke får utbytter fra denne delen. Utbyttene for 2012 vil trolig bli rundt halvparten av hva de var for 2011. Får jeg der i mot kjøpt en god del av selskapene på listen til en betydelig lavere kurs, vil nok likevel utbytte for 2013 bli betydelig høyere enn utbytte for 2011 og på sikt veie opp for redusert utbytte i år.

Målet mitt som alltid er fortsatt å oppnå en stabil og økende utbyttestrøm som er stor nok til å kunne leve av.
  

Do not repeat the tactics which have gained you one victory, but let your methods be regulated by the infinite variety of circumstances.
Sun Tzu

onsdag 2. mai 2012

Bouvet ASA (Bouvet) Analyse

Analysen tar hovedsakelig utgangspunkt i årsrapporten 2011, Q4 rapporten 2011 og selskapets egen hjemmeside.

Bouvet ASA er et skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet ASA er et resultat av sammenslåingen av Mandator AS og Cell Network AS

I et konsulentselskap er de ansatte den desidert viktigste resursene. De ansatte er ikke bare ansatte men også tjenesten selskapet tilbyr sine kunder. Derfor er det spesielt viktig for Bouvet ASA å velge dyktige og pålitelige personer som kan representere selskapet overfor kundene slik Bouvet ønsker å fremstå.

Bouvet har i dag mer enn 750 ansatte og 14 kontorer fordelt over Norge og Sverige.

Når det kommer til ansatte så fokuserer Bouvet på å ansatte en kombinasjon av erfarne konsulenter med spisskompetanse, og unge og talentfulle konsulenter. Selskapet legger også stor vekt på at de ansatte skal trives og forbli i selskapet. Dette tror jeg er en god strategi, for det skaper en trygghet for kunden, og øker inntektspotensialet for Bouvet. I denne bransjen er det en stor fare for at dersom en ansatt i Bouvet går over til et annet konsulentselskap kan kundene også følge med. Nettopp for kundene ofte har større lojalitet til konsulenten de har benyttet i to år enn selskapet konsulenten er leid inn fra. Derfor er det også en fordel for Bouvet at kundene gjerne leier inn flere konsulenter på likt og også gjerne forskjellige konsulenter til forskjellige oppdrag. Nettopp for at ikke kundene skal få for sterkt forhold til den enkelte konsulent, men heller til selskapet.

Når det gjelder kunder er strategien å skape langsiktige forhold med kundene. Noe det også kan se ut til at de klarer. I følge Bouvet ASA så har ca 66% av kundeporteføljen deres vært med dem i tre år eller mer.

Aksjeprogram for ansatte
Bouvet kjører et aksjeprogram hvor de ansatte kan få kjøpt aksjer med 20% rabatt, men kun opp til en verdi av kr 7,500,- per år. Likevel det ikke er store summen, kan det være med på å skape større lojalitet og eierskapsfølelse blant de ansatte. I 2011 deltok 505 ansatte i aksjeprogrammet. Når det kun er totalt 827 ansatte i Bouvet sier dette oss at over 60% av aksjonærene i Bouvet er ansatte. Det sier oss også at mer enn 60% av de ansatte er aksjonærer.

Det at en så stor mengde av de ansatte også er aksjonærer er trolig en fordel for de resterende aksjonærene. Mest sannsynlig gjør dette at de ansatte og spesielt ledelsen føler et større ansvar for at selskapet skal gjøre det godt.
 

Utbytte
Selskapets utbyttepolitikk er at en vesentlig del av fjorårets overskudd etter skatt skal deles ut som utbytte til aksjonærene. Styret skal der i mot ta følgende forhold i betraktning. Bouvet skal ha en egenkapitalandel på ca 30%. For øyeblikket ligger egenkapitalandelen på ca 35%. Selskapet skal også ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. For øyeblikket har selskapet ingen rentebærende gjeld og kr 114,355,000,- i kontanter og kontantekvivalenter. Slik at det er ingenting som tyder på at selskapet vil stoppe utbytte med det første. Selskapet sier der i mot at utbyttegraden kan reduseres dersom selskapet planlegger større investeringer.

Bouvet har betalt utbytte hvert år siden 2003, men utbytte har ikke økt hvert år. Totalt sett har likevel utbytte økt i lengden, og stort mer enn det kan en ikke forvente fra Norske utbytteselskap.

Utbyttehistorikk
2011 5,00
2010 4,10 
2009 3,75 pluss ekstraordinært utbytte på 2,50,- 
2008 4,00 
2007 3,70
2006 2,00 
2005 1,00 
2004 1,62 
2003 0,80

Med dagens aksjekurs på kr 80,- og utbytte på kr 5,- får vi en direkteavkastning på 6,25%. Dette er en god direkteavkastning, spesielt om vi også kan forvente at den vil øke på sikt. EPS for 2011 var kr 6,06,-. Det vil si at utbytte utgjør 82,5% av EPS, noe som er relativt høyt og ikke gir rom for stor utbyttevekst om ikke også EPS øker.

P/E og P/B
Med dagens kurs på kr 80,- og EPS på kr 6,06,- får vi en P/E på 13,20. Dette er ikke så galt men en P/E under 10 hadde vært å foretrekke, for min del.

Egenkapitalen ved slutten av 2011 var kr 137,618,000,- eller kr 13,42 per aksje. Dette gir oss en P/B på 5,96. Dette ser veldig høyt ut, men når det gjelder konsulentselskap er ikke P/B en veldig god indikator for om et selskap er dyrt eller billig. Dette for konsulentselskap ofte har lite eiendeler. Deres resurser er de ansatte og en kan ikke sette en pris på en ansatt, slik en kan sette en pris på en maskin eller fabrikk.

Når vi også ser at selskapets kontanter og kontantekvivalenter utgjør 114,355,000 eller 11,15 per aksje forstår vi at selskapet har få eiendeler. Kontanter og kontantekvivalenter utgjør 83% av selskapets totale egenkapital.

Gjeld
Selskapet har totalt 255,818,000 i gjeld. Det vil si at gjeld utgjør 65% av selskapets totalkapital og at egenkapital utgjør 35% av selskapets totalkapital. Disse 255,818,000 er hovedsakelig kortsiktig gjeld. Det vil si gjeld som trolig forfaller i løpet av en 12 måneders periode. Ingen av selskapets gjeld er rentebærende gjeld. Det vil si at gjeld ikke er bankgjeld men gjeld som ubetalt skatt, lønn til ansatte, feriepenger og diverse andre forpliktelser.

Konklusjon
Selskapet fremstår som veldrevet og solid. Selskapet kan vise til en jevn vekst i ansatte og overskudd over de siste tre årene og også en generell stabilitet og økning i utbytte. Selskapet har lite gjeld og godt med egenkapital. Selskapet har der i mot få aksjonærer, hvor flertallet av aksjonærene er selskapets egne ansatte. Dette gjør at det er lite volum i aksjen og at kursen lar seg lett påvirke og manipulere. Det gjør også at det kan ta tid å gå inn og ut av aksjen.

Jeg har selv ingen aksjer i Bouvet og heller ingen planer om å investere i selskapet med det første. Jeg vil likevel overvåke selskapet og vil sterkt vurdere en inngang om selskapet faller til rundt kr 60,-

For de som ønsker diversifisering, relativt store utbytter og har tro på det skandinaviske arbeidsmarkedet, kan Bouvet være et selskap å vurdere.

“I look at a hundred deals a day. I pick one.”
Gordon Gekko