Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

torsdag 30. august 2012

En ensom ulv

Jeg har skrevet flere innlegg om temaet tidligere, men anser dette som noe av det viktigste i aksjemarkedet, og derfor er det verdt å repeteres med jevne mellomrom.


Hva er ditt avkastningsmål i aksjemarkedet? Er det å oppnå gjennomsnittlig avkastning, over gjennomsnittlig, eller under gjennomsnittlig avkastning?

Dersom målet ditt er å oppnå gjennomsnittlig eller under gjennomsnittlig avkastning bør du sterkt vurdere indeksfond fremfor enkeltaksjer.

Ønsker du der i mot å oppnå over gjennomsnittlig avkastning bør du ha en formening om hva som gjør at du skiller deg ut fra flertallet av investorene i aksjemarkedet. For det har seg slik at ca 80% av investorene i aksjemarkedet oppnår under gjennomsnittlig avkastning, 10% oppnår gjennomsnittlig avkastning og 10% oppnår over gjennomsnittlig avkastning. Så hva er det som gjør at du anser deg selv som en av verdens 10% beste investorer? Hvilken evne er det du har som gjør deg bedre enn de resterende 90% av verdens investorer? 

Hvis du ikke enda har klart for deg hva som gjør at du skiller deg ut blant flertallet av verdens befolkning er det på tide å finne ut av dette. For en stor del av svingningene i aksjemarkedet er basert på psykologien i markedet. Psykologien i markedet er igjen en refleksjon av psykologien til flertallet av investorene som opererer i markedet. Det vil si at dersom flertallet av investorene har panikk, vil dette reflekteres i aksjemarkedet og flertallet av aksjene vil falle, og flertallet av investorene vil selge. Som en ser fra psykologien i aksjemarkedet så går flertallet av investorene i flokk. Slik at når investorene er grådige og optimistiske går markedet godt, og når investorene er skremt og negative går markedet dårlig. Så igjen hva er det som gjør at du skal klare å skille deg fra flertallet og ikke ubevist følger flokken? Hva er det som gjør at du vil gå i motsatt retning. Hva er det som gjør at du ikke blir grådig når alle andre blir grådige, og at du ikke blir skremt når alle andre blir skremt?

Det jeg prøver å få frem her er at noe av det viktigste i aksjemarkedet er å ha kontroll på og forstå sine egne følelser og handlinger. For det krever en god del å stå igjen og tro på seg selv og sin evne til å plukke aksjer når alle andre roper ulv og løper i samme retning vekk fra deg. Det krever en god del å sitte i kontanter når alle andre kjøper med begge hender og tjener penger hver dag som går. Det krever en del å ikke la seg påvirke av avisene, ekspertene, venner og naboer i en alt for stor grad. Jjeg tror at det er denne evnen til å gå i mot flokken og ikke la seg påvirke i for stor grad av andre som skiller verdens ti prosent beste investorer fra de resterende nitti prosentene.

For den eneste måten å tjene mer enn gjennomsnittlig avkastning over tid, er ved å gå i mot flokken. Det er og vil aldri være mulig at flertallet kan oppnå over gjennomsnittlig avkastning.

"Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd."  Benjamin Graham


fredag 17. august 2012

Porteføljerapport 18.08.2012


Listen over porteføljen kan dere se her.

Her er grafene over utviklingen så langt i år.
Så langt har 2012 gått relativt godt. Jeg er fortsatt i pluss, likevel porteføljen har falt en del tilbake over de siste månedene. Jeg har siden den siste porteføljerapporten opprettet en zero-konto og overført VLCCF, SFL, NOK og GOGL til denne kontoen. Disse selskapene har i gjennomsnitt falt en del og skapt noen gode kjøpsmuligheter, spesielt i VLCCF. 

Jeg har brukt det siste halvåret på å fjerne all gjeld i porteføljen, og porteføljen er nå fri for gjeld. Ved å fjerne gjelden har jeg redusert risikoen i porteføljen betydelig. For å veie opp for denne reduserte risikoen har jeg økt risikoen ved å øke eksponeringen mot frontlinjeselskap og redusere eksponeringen mot kjerneselskap. Jeg har også redusert diversifiseringen i porteføljen. Forhåpentligvis vil dette gi en større avkastning med mindre risiko enn ved gearing, større diversifisering og større antall kjerneselskap.
Utbyttene kommer fortsatt inn på konto, men med langt større mellomrom enn tidligere. Likevel har jeg så langt i år mottatt 3,7% utbytte på totalkapitalen. Forhåpentligvis vil jeg motta ca 2% til over de resterende månedene av året og ende opp på ca 5,7%. 

Kjøp:
FRO
SEVDR
FRNT
NOK
VLCCF
SFL
GOGL

Salg:
SEVDR
NOK
SDRL
NLY
SFL
DESSC
NHY
MHG
DNB
T
VLCCF
FRO
GOGL

Som dere kan se har det blitt mange salg og lite kjøp. Mye av dette skyldes at jeg reduserte gjelden i porteføljen og reduserte diversifiseringen. 

Generelt så følger jeg nøye med på KO, MCD, STL, GOL, DNB og alle selskapene i porteføljen min. Jeg håper å få DESSC til kr 7-8, ORK til under kr 40, NHY til under kr 20 og FRNT til rundt kr 17-18,-. Videre hadde jeg ventet meg en generell nedgang i aksjemarkedet som enda ikke har kommet. Jeg håper at denne vil komme en gang i løpet av august-september.  

Ellers har jeg vært fraværende fra bloggen de siste månedene. Dette skyldes andre aktiviteter som tar opp mye tid og derfor har jeg måtte kutte i tiden jeg bruker på å oppdatere bloggen. Jeg håper og forventer der i mot å trappe opp bloggaktiviteten over de neste månedene.

“They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.”
Andy Warhol