Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

mandag 17. januar 2011

Porteføljens kjerne

Del 3 i serien - Hvordan starte som utbytteinvestor.

Selskaper med lav risiko er de selskapene som betaler ut en liten del av EPS (earning per share) som utbytte. Derfor betaler de også ofte små utbytter. Gjerne ikke mer enn 2-5% pr. år. I min strategi er det disse selskapene som utgjør kjernen som skal gi meg faste og økende utbytter i både oppgang og nedgangsperioder.

Her er det også ting du må se etter når du skal velge selskap.

1. Hvor stor del av EPS betaler selskapet ut som utbytte?
Dette er veldig viktig når du skal velge selskap som skal gi en stabil og økende inntektskilde. Selskapet bør helst ikke betale ut mer enn 60% av EPS og helst under 50%. Dette for å sikre at selskapet kan øke utbyttene også i perioder hvor EPS faller. Men selvfølgelig dette må vurderes opp mot utbyttegraden.

2. Hvor mye øker selskapene utbytte årlig?
Hvor mye selskapene har økt utbytte pr. år er også viktig å se på. Her bør du minst se 10 år tilbake i tid. Helst bør du også se så lang tilbake som overhode mulig. Du bør også regne ut gjennomsnittsøkningen og se om utbetalingen øker, faller eller holder seg stabil, i forhold til snittet. Du bør også måle dette opp mot hvor mye EPS øker pr. år. Dersom utbyttet øker 11% årlig men EPS kun øker 8% årlig betyr dette at en større grad av EPS går til utbytte hvert år. Over tid vil ikke dette være holdbart.

3. Forhold mellom utbytte og årlig økning i utbytte.
Det bør være et forhold mellom utbytte, økning i utbytte og andel av EPS som går til utbytte. Betaler selskapet ut under 3% utbytte bør du forvente at under 40% av EPS går til utbytte og at utbytte øker minst 8-12% årlig, mener jeg. Ligger utbytte på mellom 3-4% bør en forvente at mellom 40-60% av EPS går til utbytte og at utbytte øker med 6-10% årlig. Ligger utbytte over 4% bør en forvente at ca 50%+ av EPS går til utbytte og at utbytte øker med mellom 4-8%. Det finnes selvfølgelig unntak men dette er en grei pekepinne på hvordan forholdene bør være.

Du må selvfølgelig her også bli kjent med selskapene i det minste bare for å se at ikke det er noe som truer de fremtidige utbyttene. Slike trusler kan være produktfeil, ulykker, endringer i eierstrukturen, styret eller forretningside osv…

Husk at det er disse selskapene som skal utgjøre kjernen i porteføljen og til slutt stå for den største delen av inntekten. Etter 5-10 år vil du gjerne få 6-10% utbytte fra disse selskapene på kostpris. Allikevel disse selskapene fortsatt kun betaler ut 45% av EPS og 3% utbytte i forhold til aksjekursen. Dette betyr at du nå har 6-10% utbytte årlig som vil øke og med minimal fare for kutt i nedgangsperioder.

I del 4: Hvordan bygge utbytteporteføljen, vil jeg ta for meg porteføljeoppbyggingen.


Observe the future and act before it occurs.2 kommentarer:

 1. Hei!
  Jeg tenker å starte som utbytteinvestor og har kjøpt 700 aksjer i DNB Nor. Jeg har fortsatt 100 000 jeg vil investere i aksjer. Hvilke aksjer vil du anbefale? Takker for en topp blogg og håper på svar!

  SvarSlett
 2. Hei

  Fint at du liker bloggen!

  Det er veldig vanskelig å gi noe konkret svar på dette. Det kommer mye an på din tidshorisont, hvor stor risiko du ønsker å ta, din psykologi og hva du rett og slett forventer av avkastning.

  Det kommer også litt an på om du kun investerer på Oslo Børs eller også i for eksempel USA.

  Ulempen med Norske og de fleste europeiske selskaper er at de kun betaler utbytte en gang i året og gjerne ikke har like stort fokus på utbytte. Fordelen der i mot er at de ofte betaler høyere utbytter. USA er motsatt. Her finner du selskaper med stort fokus på utbytte og som betaler utbytte normalt hvert kvartal men noen betaler også hver måned. De øker også utbyttene hvert år og har gjerne gjort dette i 10-30 år. Ulempen der i mot er igjen at utbyttene ofte er en del mindre.

  Investerer du kun på OSE liker jeg spesielt godt ORK, TEL og NHY. Men jeg liker også andre selskaper som Gjensidige og en del andre som du kan se under “portefølje” ORK fremstår som til dels underpriset for meg. NHY fremstor som veldig underpriset og TEL som fair eller kanskje litt i overkant høyt priset.

  Av amerikanske selskaper liker jeg godt MCD, KO, MSFT, INTC, WMT, CB og mange flere. Både MCD og KO fremstår som fair eller litt overpriset. Men de har begge stort potensial for mange år fremover, spesielt MCD. MSFT og INTC har også gode inntekter og store muligheter for å øke utbyttene betraktelig over de neste årene. WMT og CB tror jeg også vil være gode utbytteselskap for fremtiden. Fra alle disse amerikanske selskapene forventer jeg utbytte hvert kvartal og som også øker hvert eneste år.

  Ønsker du høyere risiko liker jeg veldig godt SFL og tror dette vil gi høye utbytter i mange år fremover. Ønsker du enda noe høyere risiko er jeg også fan av GOGL. I spesielt GOGL er utbyttene veldig usikre. Utbyttene kan fort svinge kraftig fra kvartal til kvartal.

  Jeg liker stort sett alle selskapene jeg har i porteføljen. De jeg ikke lenger liker bytter jeg stort sett fortløpende ut med selskaper jeg liker bedre.

  SvarSlett