Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 29. desember 2010

En utbytteinvestors beste venn!

Er du en aktiv utbytteinvestor er dette en liste du ikke vil være foruten. Dette er selve bakgrunnen for flere av mine egne investeringer.  Listen heter The US dividend champions og består av selve kremen av amerikanske utbytteselskap. Listen ble opprinelig laget for å vise selskapene som hadde økt utbytte hvert år i minst 25 år på rad. Nå etter flere år med forbedringer så omfatter listen langt mer enn dette. Med bakgrunn i denne listen er det utrolig lett for en hver person å velge noen av de beste utbytteselskapene i hvilken sektor du måtte ønske. Selvfølgelig bør du også gjøre din egne undersøkelser og bli kjent med selskapet. Men listen hjelper deg å luke vekk alle selskapene som ikke er verdige din portefølje og derfor også sparer deg for en hel masse tid. Når jeg leter etter nye utbytteselskap ser jeg først gjennom listen og velger meg ut de 1-5 beste selskapene jeg kan tenke meg å investere i. Så gjør jeg en grundigere undersøkelse av hvert selskap og velger som regel ett av selskapene eller ingen.

Listen kan du laste ned her.
The US dividend Champions list!My satisfaction always came from beating the market, solving the puzzle. The money was the reward, but it was not the main reason I loved the market. The stock market is the greatest, most complex puzzle ever invented – and it pays the biggest jackpot….it was never the money that drove me. It was the game, solving the puzzle, beating the market that had confused and confounded the greatest minds in history. For me, that passion, the juice, the exhilaration was in beating the game, a game that was a living dynamic riddle, a conundrum to everyone who speculated on Wall Street.
Jesse L. Livermore 
Bli nå.

mandag 27. desember 2010

Wal Mart Stores (WMT) Analyse

Wal-Mart er en amerikansk detaljistkjede, grunnlagt i 1962 av Sam Walton i Rogers, Arkansas. Selskapet er verdens største detaljist, og verdens største bedrift, med 1,8 millioner ansatte i 44 land. Selskapet ble et aksjeselskap i 1969, og ble registrert på New York-børsen i 1972. Hovedkontoret ligger i Bentonville, Arkansas.
Waltons arvinger utgjør til sammen verdens rikeste familie.

1. P/E: 13,28 = 4.
2. Utbyttegrad: 2,30% = 0.
3. Utbyttegrad av EPS: 29,95% = 3.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 36 = 4.
5. Antall år på rad med utbytte: 36 = 4.
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt: 11,60% = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år. 9,90% = 2

Selskapet er ekstremt solid og har gode tall og god historikk å vise til. Sist selskapet økte utbytte var i mars 2010 hvor utbytte ble økt med 11%. Selskapet betaler ut kun 30% av EPS, noe som betyr at selskapet kan øke utbytte kraftig over de neste årene om ønskelig. De siste 30 årene har WMT faktisk doblet utbytte hvert tredje år. På den annen side så har selskapet mottatt en del kritikk for å presse mindre konkurrenter ut av markedet og for dårlige arbeidsforhold. Noe som har ført til flere rettssaker. Normalt vil jeg ikke investere i selskaper som gir mindre enn 3% årlig utbytte. Men med WMT er jeg villig til å gjøre et unntak. Liker du solide selskaper og økende utbytter bør WMT vurderes.


20/27   
* * * * *


Fear keeps you from making as much money as you ought to. 

 

mandag 20. desember 2010

Etikk og moral - Tar du som investor ansvar?

Vi som investor har et ansvar overfor de personene og det miljøet som blir rammet av våre investeringer. Når vi som investorer kjøper en aksje i et gitt selskap så blir vi deleier i dette selskapet. Noe som betyr at du som investor i teorien har noe du skulle sagt og er med å bestemme og forme selskapet. De fleste av oss eier en ekstremt liten minoritet av selskapet og det er derfor ikke mye du alene kan gjøre for å påvirke selskapet. Men til sammen så styrer aksjonærene selskapene.

Selskapene er avhengig av aksjonærene sine for å prissette selskapet, hente inn kapital osv… Selskapene er også som nevnt eid av aksjonærene. Derfor vil selskapene også gjøre det som majoriteten av aksjonærstemmene sier selskapet skal gjøre. Dersom alle aksjonærene hadde samme mening, og alle mente barnearbeid var galt. Da ville ingen børsnoterte selskaper eller noen av deres underleverandører benytte barnearbeid. Nettopp pga. aksjonærene ville ikke tillate dette og selskapene gjør som aksjonærene sier de skal gjøre, for det er vi, aksjonærene som gir selskapene liv.

Hvor godt kjenner du selskapene du er investert i? Hvordan er arbeidsforholdene i de forskjellige bedriftenes fabrikker? Hva gjør bedriften med nærmiljøet? Blir naturen forurenset? Driver bedriften med barnearbeid eller underbetaling tilnærmet slaveri? Ville du tatt sjansen på å jobbe nederst på rangstigen i ett av selskapene du investerer i? Tar du noen gang med noe av dette i egne beregninger når du velger selskap å investere i?

Altria group er et selskap som driver med produksjon og salg av røyk, alkohol og andre tobakkrelaterte produkter. Produkter som er bevist svært skadelig med jevnt bruk. På sikt kan både alkohol og tobakkprodukter være en direkte dødsårsak. Er det da moralsk riktig å investere i et slikt selskap?

Jeg har investert i Altria Group. Bakgrunnen for min investering i Altria Group er lang historie med god drift og økende utbytter. Selskapet har små markedsføringskostnader da det stort sett er ulovelig å markedsføre tobakksprodukter og alkoholprodukter. Det er ekstremt små kostnader og utgifter til fornying og oppdatering av produkter. Tobakksprodukter og alkohol, men spesielt tobakksprodukter er ekstremt billig å produsere og kan selges med ekstremt høy fortjeneste. Det er liten eller ingen mulighet for nye konkurrenter å komme på markedet, da markedsføring er tilnærmet ulovelig. Men den aller største fordelen er at det er veldig sterk merkelojalitet og det er avhengighets skapende, spesielt med røyk. Ulempene der i mot er ekstremt mange og store avgifter på tobakk og alkoholprodukter. Det blir mer og mer ulovelig å røyke og drikke alkohol rundt om i verden. Avgiftene øker hele tiden og det kommer nye og strengere regler som er ment for å hindrer personer i å begynne med røyk og alkohol.

Analysen over er i teorien og praksis en analyse som kun omhandler min egeninteresse i Altria Group. Hvor mye penger vil jeg tjene eller tape på en investering i Altria Group. Analysen er fullstendig rippet for alt som har med moral og etikk å gjøre. Det samme selskapet kan også analyseres fra et moralsk og etisk utgangspunkt.

Fordelen med Altria Group er at de skaper mange arbeidsplasser over hele verden. De bidrar med ekstremt store summer til fellesskapet gjennom store avgifter. Dette bidrar til å gi mat og ly til de som er ansatt. Det bidrar til skole, utdannelse, helse, veldedighet, bekjempe fattigdom og mange andre veldedige forhold. Selskapet bidrar ironisk nok også med penger til å bekjempe bruk av tobakk blant mindreårige. Selskapet jobber hardt for å skåne miljøet for forurensning. De ansatte får blant annet kurs i hvordan de skal bidra til mindre forurensing og selskapet modifiserer egne fabrikker og maskiner for å bli mer miljøvennlige. Selskapet har også årlig bidratt med ca 140mill over de siste 10 årene til veldedige formål. Der i mot finnes det også ulemper med selskapet. De bidrar blant annet direkte til at personer over hele verden dør på en langsom og smertefull måte. De skaper avhengighet og ødelegger liv. De skaper sorg for flere millioner mennesker over hele verden ved at personer må se sine bekjente og kjære dø eller bli alvorlig syke av produkter solgt av Altria Group.

Men veier da de gode konsekvensene opp for de onde konsekvensene av Altria Group’s produkter? Og er det egentlig Altria Group sin skyld at personer blir syke og dør av deres produkter? Hver person har et valg om han eller hun ønsker å begynne med og bli avhengig, syk og dø av noen av deres produkter. Det er verdenskjent og har vært det i flere tiår at røyk og alkohol dreper. Allikevel starter folk å røyke og fortsetter å røyke og drikke jevnlig. Enkelte er overhode ikke avhengige men de røyker og drikker allikevel jevnlig. Feiringer og høytider er for mange en populær anledning hvor de ønsker å drepe en liten del av seg selv. Kan da selskapet holdes ansvarlig for de valgene enkeltpersoner gjør? Selskapene tilbyr produktene men vi velger selv å bruke dem.

Har staten et ansvar her? De vet hvor skadelig og farlig produktene er. Men allikevel er ikke produktene foreløpig ulovelige. Kan det være på grunn av de ekstremt høye avgiftene? Staten tjener kanskje så godt på tobakks og alkoholprodukter at det ikke er ønskelig for dem å forby ett eller begge av disse produktene?

Du ønsker kanskje ikke selv å røyke. Du er kanskje også i mot at dine unger eller din familie røyker og drikker. Men du ønsker allikevel å tjene penger på at andre røyker og drikker? Er ikke dette dobbelmoralsk? Men kanskje dobbelmoral er bedre enn ingen moral?

Hva vil du gjøre dersom det viser seg at et av de selskapene du er investert i driver med barnearbeid, farlige og ulovelige arbeidsforhold, krigsprofitering eller medvirkende til mord? Vil du selge, kjøpe eller forholde deg nøytral?

Kan du stå for alle de investeringene du har utført?

Er det enkelte selskaper eller sektorer du unngår av moralske grunner?

Tanken bak dette innlegget er egentlig bare å minne meg selv og kanskje andre på konsekvensene av våre investeringer. Hvilke signaler vi sender ut ved å investere i forskjellige bedrifter og bransjer. Ingen bedrifter ønsker å gjøre noe som gjør at de mister kundene eller mister investorene. Dette gir investorer og kunder makt til å styre bedriftenes adferd.


I'll tell you why I like the cigarette business. It cost a penny to make. Sell it for a dollar. It's addictive. And there's a fantastic brand loyalty.
Warren Buffett

I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me.
Winston Churchill
fredag 17. desember 2010

Johnson & Johnson (JNJ) Analyse

Johnson & Johnson er et amerikansk selskap som selger farmasøytisk og medisinsk utstyr og forbruksvarer. Selskapet står bak kjente produkter som Listerine, Tylenol, Nicorette, Natusan og mange flere.

1. P/E: 12,85 = 4
2. Utbyttegrad: 3,50% =1
3. Utbyttegrad av EPS:  44,35% = 3
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 48 = 4
5. Antall år på rad med utbytte: 66 = 4
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt:  11,10% = 3
7. Forventet EPS økning for neste år: 5,26% = 1

Selskapet er verdens nr 108 største selskap og er flere ganger kåret til verdens mest respekterte selskap i forskjellige undersøkelser. Selskapet har pr. dags dato problemer med enkelte av produktene deres og har derfor kalt tilbake flere produkter rundt om i hele verden. Jeg tror ikke dette vil påvirke selskapet i en veldig stor grad. Men flere er nok redd for at selskapet vil tape mye penger på dette og at problemene kan vare lengre enn forventet. Selv syntes jeg selskapet ser attraktivt ut på dagens kurs $ 63,- og tror en inngang i dag kan være en veldig god investering for fremtiden.


20/24 
* * * * *

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.
Author: Henry Ford


torsdag 16. desember 2010

Er investeringskonto svindel?

Jeg har inntrykket av at mitt innlegg om AS/NUF og Investeringskonto ikke var opplysende nok ang. investeringskonto. Derfor lager jeg nå et nytt innlegg kun om investeringskonto.

I en investeringskonto kan du kjøpe og selge aksjer og/eller fond så ofte du vil uten å betale skatt på avkastning eller utbytte før du selv velger å ta ut penger fra investeringskontoen til din bankkonto. Med andre ord på lik linje med et AS/NUF.

Utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt. Hvilket land selskapet holder til i avgjør om du må betale kildeskatt eller ikke. Stort sett må du betale kildeskatt fra alle aksjer utenfor EØS området. Du mister også retten til skjermingsfradrag.

Nordnet:
Nye innskudd 0,05 % - 1,5 %
Forsikring ca. 0,04 % av depotverdi (Øker med alderen)
Årlig administrasjon 0,99 % av depotverdi
Vanlig kurtasje på aksjer og fond.

En investeringskonto hos Nordnet kan for noen være lønnsom. For de aller fleste vil den sannsynligvis ikke det. Dersom du kun oppnår en årlig realisert avkastning på 10%, tilsvarer dette at det vil ta ca 20 år før investeringskontoen vil være mer lønnsom enn en vanlig aksje- og fondskonto. Dette gjelder som nevnt KUN om du realiserer en gevinst på minst 10% pr. år. Realiserer du ikke pengene går du glipp av skjermingsfradrag og du betaler også gebyr for så og si ingen ting.  Innskuddsgebyr kommer også i tilegg. En investeringskonto er sannsynligvis mest lønnsom for eksperter som realiserer store gevinster ofte. Minst en gang i året og gevinsten bør helst være godt over 10%. Hvis ikke vil det ta deg minst 20 år før det vil lønne seg med en investeringskonto fra Nordnet.
Netfonds:
Forsikring ca. 0,0036 % av depotverdi. (Øker med alderen)
Årlig administrasjon 0,50 % av depotverdi
Vanlig kurtasje på aksjer og fond.

En investeringskonto hos Netfonds vil være mer lønnsom enn en investeringskonto hos Nordnet. Men om den allikevel vil være lønnsom for flertallet er tvilsomt. Dersom du kun oppnår en årlig realisert avkastning på 10%, tilsvarer dette at det vil ta ca 10 år før investeringskontoen vil være mer lønnsom enn en vanlig aksje- og fondskonto. Dette gjelder som nevnt KUN om du realiserer en gevinst på minst 10% pr. år. Realiserer du ikke pengene går du glipp av skjermingsfradrag og du betaler også gebyr for så og si ingen ting.  En investeringskonto er sannsynligvis mest lønnsom for eksperter som realiserer store gevinster ofte. Minst en gang i året og gevinsten bør helst være godt over 10%. Hvis ikke vil det ta deg minst 10 år før det vil lønne seg med en investeringskonto fra Netfonds.

Før du velger investeringskonto frem for en vanlig aksje- og fondskonto bør du ha en del ting klart for deg.

1.    Hvor stor avkastning regner du med at du vil oppnå og realisere pr. år?
2.    Hvor lang tidshorisont har du på investeringen din?
3.    Om du kun realiserer deler av gevinsten årlig. Hvor mye skjermingsfradrag går du glipp av på ikke-realisert gevinst?
4.    Husk at forsikringsgebyret øker med alderen din.
5.    Husk at gebyrene kan forandre seg i løpet av de neste 20 årene. Dette kan forlenge antall år før investeringskontoen vil lønne seg.
6. Investerer du i fond så husk å trekk fra årlig gebyr til fondsselskapene i utregningen. (vanligvis 1-3 %)

Jeg er ingen økonom, slik at det kan være feil og mangler i utregningen. Men totalt sett bør det gi en pekepinne på hvem investeringskonto lønner seg for. Uansett vil jeg anbefale alle som vurderer en investeringskonto å gjøre sine egne vurderinger.


In the course of my life, I have often had to eat my words, and I must confess that I have always found it a wholesome diet. Winston Churchillmandag 13. desember 2010

Frontline (FRO) Analyse

Frontline er et av verdens største tankrederi og holder til på Bermuda. Aksjene omsettes på Oslo Børs og New York Stock Exchange. Hovedaksjonær er John Fredriksen, som har bygd opp selskapet gjennom oppkjøp av andre selskap og nybygging. Selskapet har en sterk eksponering mot spotmarkedet og er kjent for en aksjonærvennlig utbyttepolitikk.

1. P/E: 11,07 = 4.
2. Utbyttegrad: 7,96% = 3.
3. Utbyttegrad av EPS: 83,6% = 1.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 1 = 0.
5. Antall år på rad med utbytte: 10 = 2.
6. Årlig økning i EPS siste 8 år i snitt: 14,42% = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år: 13,20% = 3

Årlig økning i EPS er i dette tilfellet relativt misvisende. Da f .eks EPS økte med 152% fra 2003-2004 og falt 85,58% fra 2008-2009. Noe som viser at det er svært store svingninger i dette selskapet og derfor også stor risiko for store kutt i utbytte. I snitt har selskapet levert en EPS på $ 6,36 pr. år de siste 10 årene. Noe som betyr at en bør kunne forvente årlige utbytter på minimum. $ 3-4 i snitt. Med dagens kurs tilsvarer dette en utbyttegrad på ca  11,9-15,89%
Noe av det jeg liker best med FRO er at det blir styrt av John Fredriksen. Historisk sett har dette vist seg å være veldig lukrativt for aksjonærene. Både sikkerhetsmessig og økonomisk. Ønsker du litt fart og spenning i porteføljen med noen søvnløse netter fra tid til annen kan FRO være noe å vurdere.

16/24 
* * * *
Les også: En ny og bedre analysemetode
Les også: Golden Ocean Group (GOGL) Analyse

Disregarding the big swing and trying to jump in and out was fatal to me.  Nobody can catch all the fluctuations.  In a bull market the game is to buy and hold until you believe the bull market is near its end.  Jesse L. LivermoreMed får du opp til kr 170,- per måned trukket fra ditt forbruk.

lørdag 11. desember 2010

En ny og bedre analysemetode

Jeg har innsett at jeg må fornye og effektivisere min analysemetode. Bakgrunnen for dette er at porteføljen min nå er så stor at jeg må verdsette alle selskapene med like kriterier. Mine tidligere analyser tar for lang tid å lese igjennom og verdsetter til tider forskjellige ting. Noe som har vist seg i ettertid å forvirre meg og ikke gi meg det fulle bilde av hvorfor jeg valgte å investere i dette selskapet.

Strategien min er stort sett det samme. Det er for det meste hvordan jeg vil analysere og verdsette selskapene som har forandret seg.

Jeg har bestemt meg for å sette opp en del nøkkelpunkter som vil være avgjørende for min investering i div. selskaper. Hvert selskap vil bli vurdert med en totalkarakter fra 0-27 hvor 27 vil være best. Hvert nøkkelpunkt vil gi en karakter som vil bidra til totalkarakteren. Etter at jeg har analysert en rekke selskaper på denne måten er det mulig at jeg ser mangler i systemet og vil forbedre dette. Men foreløpig ser det slik ut.


Nøkkelpunktene er som følger:
1. P/E - Karakter 1-5. Hvor P/E 20+ = 0. P/E 18-19 = 1. P/E 15-17 = 2. P/E 11-14 = 4. P/E 1-10 = 5
2. Utbyttegrad - Karakter 1-5. Hvor 0-2 = 0  3-4 = 1.  5-6 = 2.  7-8 = 3.  9-10 = 4.  11+ = 5
3. Utbyttegrad av EPS - Karakter 1-3. Hvor 100%+ og 10%- = 0. 70-100% = 1. 50-60% = 2.  20-40% = 3. 
4. Antall år på rad som utbytte har økt - Karakter 1-4. Hvor 0-1 = 0. 2-3 = 1. 4-6 = 2. 7-10 = 3. 11+ = 4.
5. Antall år på rad med utbytte - Karakter 1-4. Hvor 0-2 = 0. 3-4 = 1. 5-10 = 2. 11-17 = 3. 18+ = 4
6. Årlig økning i EPS siste 5-10 år i snitt - Karakter 1-3 0-3% = 0. 4-6% = 1. 7-9% = 2. 10%+ = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år. - Karakter 1-3 0-3% = 0. 4-6% = 1. 7-9% = 2. 10+ = 3.

Totalkarakteren avgjør hvor mange stjerner hvert selskap får fra 1-6 hvor 1 er dårligst og 6 er best. 
0-6 *    7-10 * *   11-14 * * *   15-18 * * * *   19-23 * * * * *   24-27 * * * * * *

Jeg vil også tilføye en kort og presis kommentar til hver analyse. Hvor jeg vil legge vekt på verdifull informasjon som ikke kommer frem i punktene over.

Med denne metoden vil jeg langt lettere kunne analysere, vurdere og sammenligne et selskap. Det vil også bli lettere og mer ryddig for meg å se igjennom en av mine analyser med en senere anledning.

Her kommer et eksempel på hvordan min nye analyse vil se ut.

Procter & Gamble (PG) analyse

Procter & Gamble driver med produksjon og salg av forbruksvarer over hele verden. Selskapet opererer i tre globale enheter: Skjønnhet, helse og velvære, og husholdning. PG står bak kjente varemerker som Pringles, Braun, Gillette, Old Spice, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Lacoste, Oral-B, Swiffer, Mr. Clean og mange flere.

1. P/E: 15,55 = 2.
2. Utbyttegrad: 3,10% =1.
3. Utbyttegrad av EPS: 47%  = 3.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 37 = 4.
5. Antall år på rad med utbytte: 119 = 4.
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt: 12,5% = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år. 9,8% = 2

Selskapet har overlevd 1. verdenskrig, 2 verdenskrig, Den store depresjonen, krakket i 1929, den kalde krigen, vietnamkrigen, børsboblen 1987, 2000 og finanskrisen uten å kutte utbytte. Selskapet er et av verdens eldste selskap, verdens 66 største selskap og USA's 22 største selskap. PG er et så sterkt merkenavn at de har påvirket hele verden til å kategoriesere endeløse serier uten handling for Såpeopra. (Soapopra) Med andre ord, et veldig solid selskap.

19/27   
* * * * *
Of course, if a man is both wise and lucky, he will not make the same mistake twice.  But he will make any one of ten thousand brothers or cousins of the original.  The Mistake family is so large that there is always one of them around when you want to see what you can do in the fool-play line.  Jesse L. Livermore fredag 10. desember 2010

Porteføljeliste 10.12.10 Årsrapport

Porteføljeliste 10.12.10

1. ABBOTT LABORATORIES
2. AIR PRODUCTS CHEM
3. ALTRIA GROUP INC
4. ANNALY CAPITAL MANAG
5. ARCHER DANIELS MDLND
6. American Capital Agency Corp.
7. Automatic Data Processing, Inc.
8. BP PLC
9. CENTURYTEL INC
10. CHEVRON CORP
11. CHIMERA INVESTMENT
12. CHUBB CP THE
13. CLOROX CO
14. Cincinnati Financial Corporation
15. GEN MILLS INC
16. Hudson City Bancorp, Inc.
17. JOHNSON AND JOHNS DC
18. KIMBERLY CLARK CP
19. Knightsbridge Tankers, Limited
20. MCDONALDS CP
21. MCGRAW HILL COS THE
22. NORDIC AM TNKR SHIP
23. PEPSICO INC
24. PROCTER GAMBLE CO
25. SHIP FINC INTL
26. SEADRILL
27. THE COCA-COLA COMPANY
28. WAL MART STORES
29. DEEP SEA SUPPLY
30. FRONTLINE
31. GOLDEN OCEAN GROUP
32. GOLAR LNG
33. MARINE HARVEST
34. NORTHERN OFFSHORE
35. MEDTRONIC INC.
36. DIAGEO PLC
37. EXXON MOBIL CORP.
38. LOCKHEED MARTIN INC.
39. SYSCO CORP.

Økt beholdning:
Knightsbridge Tankers, Limited

Redusert beholdning:
Ingen redusert beholdning.

Nye selskaper:
MEDTRONIC INC
DIAGEO PLC
LOCKHEED MARTIN INC.
EXXON MOBIL CORP.
SYSCO CORP.

Kommentar: Som dere ser har jeg lagt til 5 nye selskaper over de siste 3 månedene. Noe som har ført til at jeg har økt porteføljen betydelig mer enn hva jeg hadde forventet for 2010. Bakgrunnen for dette er at året 2010 har vært et særdeles usedvanlig børs år med utrolig mange muligheter. Derfor har jeg smidd mens jernet var varmt. Over de siste månedene der i mot har jeg hatt vanskeligheter med å finne attraktive selskaper. Slik at jeg forventer ikke noen stor porteføljeøkning for 2011. Det vil også bli vanskelig å holde en forsvarlig oversikt over selskapene om porteføljen blir stort større enn hva den er nå.

Målene for 2010 ble slått med gode marginer.
 Utbytte for q4 er enda ikke klart men jeg legger til forventningene for q4 likevel.

1. Utbetalt utbytte for 2010 ble kr 74,163,- som tilsvarer 1,59% mer enn forventningen på 73,000.
2. Avkastningen på porteføljen for 2010 ble 25,56% langt over forventningene på 6% og langt over hva jeg kan forvente for 2011. Ved avkastning på portefølje regner jeg ikke med utbytte. Kun avkastning som resultat av verdistigning på aksjekurser.
3. Øke porteføljen til totalt 25 selskaper endte med totalt 39 selskaper.


Grafisktvikling 2010


Kommentar: Jeg vil sammenligne meg med Nordnet ekspert Thorleif Jackson som har relativt lik strategi som meg selv og OBX indeksen som består av de 25 mest omsatte selskapene på Oslo Børs. Målet mitt vil være å slå Thorleif Jackson og OBX indeksen årlig.

Her kommer en liste over de tre selskapene som har utviklet seg beste og verst totalt sett. Utbytte der i mot er kun regnet for året 2010.

Tre på topp
1. Seadrill Eks. utbytte: 82,69%  Inkl. utbytte: 95,82%  Prosent av portefølje: 19,56%
2. Ship Finance International Eks. utbytte: 68,87%  Inkl. utbytte: 79,36%  Prosent av portefølje: 11,26%
3. Northern Offshore Eks. utbytte: 43,75%  Inkl. utbytte: 43,75%  Prosent av portefølje: 2,21%

Tre på bunn
1. Nordic American Tankers  Eks. utbytte: -14,22%  Inkl. utbytte: -8,60%  Prosent av portefølje: 1,45%
2. Hudson City Bank Eks. utbytte:  -7,34%  Inkl. utbytte: -2,84%  Prosent av portefølje: 0,92%
3. Lockheed Martin Eks. utbytte:  -3,13%  Inkl. utbytte: -1,39%  (Kun utbytte for Q3 og Q4)  Prosent av portefølje: 0,88%

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med året 2010.


Forventninger og mål for 2011

1. Utbetalt kr 83,000,- i utbytte.
2. 8% avkastning på portefølje. ( Dette er eks.utbytte. Kun verdistigning)
3. Opprettholde nivået på ca 40 selskaper i porteføljen.
4. Slå OBX indeksen og Thorleif Jackson.

Jeg forventer økning i utbytte fra så og si alle selskapene i porteføljen en gang i løpet av 2011. Eneste unntak er Chimera, Annaly Capital og American Capital Agency. Disse betaler pr.dags dato utbytter på henholdsvis 18,22%, 16% og 20%. Det skal godt gjøres å øke disse. Spesielt når inntjeningen til selskapene sannsynligvis vil falle om sentralrenten i USA øker.

Alt i alt tror jeg porteføljen min er relativt solid og vil klare seg godt i 2011.

Se også min Porteføljerapport for 19.01.11

 

"If a stock doesn't act right don't touch it; because, being unable to tell precisely what is wrong, you cannot tell which way it is going. No diagnosis, no prognosis. No prognosis, no profit."  Jesse L. Livermore Vi publiserer dine artikler gratis og betaler deg royalties til evig tid.


onsdag 8. desember 2010

Hvorfor velge utbytteaksjer?

Her får du svarene!

Selskapet Ned Davis Research foretok en undersøkelse som viste at fra 1972 til 2006 gav ikke-utbytteaksjer årlig en gjennomsnittlig avkastning på 4,1% mot utbytteaksjer som gav et årlig gjennomsnitt på 10,1%. Dette er en utrolig stor forskjell. Spesielt etter 34 år vil dette utgjøre betydelige summer.

En annen artikkel fra februar 2009 publisert i BusinessWeek utført av Ned Davis Research viste at et selskap som hadde økt utbytte minst 5 år på rad. Overgikk Standard and Poors 500 indeksen hvert eneste år fra 1972-2008.

Når du investerer i et selskap som ikke betaler utbytte, har du bare en måte å tjene penger på. Dette er ved verdistigning, det vil si at aksjekursen øker. For å realisere gevinsten blir du tvunget til å selge aksjer. Noe som utløser kurtasje. Utbytteselskap der i mot gir deg to måter å tjene penger på. Verdistigning og utbytte. Det vil si at du er ikke tvunget til å selge aksjer for å ta gevinst. Her kan du få i både pose og sekk. Nå er det slik at de fleste vil si at aksjekursen faller med samme beløp som blir utbetalt som utbytte. Derfor vil ikke utbytte gjøre noen forskjell. Men som Ned Davis Research fastslo så gav utbytteaksjer årlig 6% mer avkastning enn ikke-utbytteaksjer i 34 år på rad.

Utbytte er også et bevis på at selskapet er aksjonærvennlig og tar vare på sine aksjonærer. Et selskap som ikke betaler utbytte trenger nødvendigvis ikke å være aksjonærfiendtlig. Men det er vanskeligere å vurdere selskapets aksjonærvennlighet.

Personlig har jeg også en formening om at utbyttebedrifter ofte bruker kapitalen mer effektivt enn ikke utbyttebetalende selskaper. Et selskap som har mindre kapital å jobbe med pga. utbetalinger av utbytte foretar kun de investeringer de mener er mest lønnsomme for selskapet. Pengene du får utbetalt som utbytte kan du velge å reinvestere i selskapet igjen. Slik at du også får utnyttet den mest lønnsomme investeringen best mulig. 
 
Dersom vi har 2 selskaper som begge satt igjen med et overskudd på 200mill. Det ene betaler 100mill som utbytte og reinvesterer de siste 100mill i selskapet. Det andre betaler ikke utbytte og reinvesterer 200mill.

Investeringsalternativene de har å velge mellom er følgende:
1. Plassere pengene i banken til 3% årlig rente
2. Kjøpe ny rigg til 100mill med en forventet avkastning på 13% årlig.
3. Kjøpe tankskip til 100mill med en forventet avkastning på 6% årlig.


Utbytteselskapet vil velge alt. 2 pga. de kun har 100mill og alt. 2 gir best avkastning.
Ikke-utbytteselskapet vil velge alt. 2 og 3 for de har 200mill som må brukes og de forventer bedre avkastning fra skipet og riggen, enn fra banken. Utbytteselskapet vil få en årlig avkastning på 13% og ikke-utbytteselskapet vil få en årlig avkastning på 9,5%.


Utbytte du mottar kan du reinvestere i selskapet og få 13% avkastning på disse også.

I en nedgangsperiode faller avkastningen på riggen og tankskipet med 7% hver. Utbytteselskapet vil nå gi en årlig avkastning på 6% og ikke-utbytteselskapet vil gi en årlig avkastning på 2,5%

Dette trenger nødvendigvis ikke å være tilfelle. Men det er en av mine teorier for hvorfor utbytteselskap i snitt gir bedre avkastning enn ikke-utbytteselskaper.

En annen teori er og kan være selskapenes tilbakekjøp av egne aksjer. Det er flere ganger bevist at selskapene er utrolig dårlige på å vurdere bunner og topper når det kommer til å kjøpe egne aksjer. Når kursen er høy og selskapet tjener gode penger kjøper de tilbake aksjer. Når kursen er lav og selskapet ikke tjener mye penger kjøper de ikke aksjer i det hele tatt. Noe som er forståelig for i nedgangstider og kriser holder de på penger i panikk for å gå konkurs og at nedgangen skal vare lengre enn forventet. I oppgangstider tjener selskapet mer penger enn de klarer å bruke og kjøper derfor tilbake aksjer for å booste EPS og kurs.

F. eks BP brukte 37 milliarder dollar i årene før finanskrisen på tilbakekjøp. Noe de sikkert angrer på nå. Men BP er ikke alene her. Selskapene i Standard and Poors 500 indeksen brukte 1.78 trillioner dollar på å kjøpe tilbake egne aksjer i de 4 siste årene før finanskrisen. 1,78 trillioner er 1,780,000,000,000 $. Dette bidro helt klart til å forverre finanskrisen betydelig. Citigroup f. eks brukte fra 2005 og frem til finanskrisen 20,5 milliarder dollar på tilbakekjøp av egne aksjer. Morgan Stanley 11,5 milliarder dollar, Goldman Sachs 26 milliarder dollar og General Electric 30 milliarder dollar. Med andre ord ikke småpenger akkurat. Alle disse 4 selskapene fikk store finansielle problemer i finanskrisen og trengte betydelig kapitalstøtte fra regjeringen USA. Citigroup kjøpte tilbake de fleste av aksjene sine når aksjen sto i 40-50 dollar. I dag står aksjen i 4,62 $. Med andre ord, pengene ville gjort langt mer nytte som dopapir eller utbytte.

Her kan du se en liste over selskapenes tilbakekjøp av aksjer. Flere klarer å treffe toppene med en helt ekstrem presisjon.

Til sist men ikke minst. Dersom du har investert i riktig utbytteselskaper vil du kunne pensjonere deg og leve av de årlige utbyttene fra dine investeringer. Uten noen gang å selge eller kjøpe aksjer. Kun penger som jevnlig faller inn på bankkontoen din.

Les også gjerne: Er aksjeutbytte bedre enn boligutleie?

Buying dollars for $1.10 is not good business. Repurchases are all the rage but are too often made for an unstated and, in our view, ignoble reason: to pump or support the stock price.
Warren Buffetttirsdag 7. desember 2010

En solid pensjonsportefølje

Her er aksjene fra min portefølje som jeg er mest positiv til når jeg en gang skal pensjonere meg om noen tiår. I pensjonsporteføljen vil du gjerne ha selskaper som gir jevne og økende utbytter. Du vil også ha selskaper med stor sikkerhet og god historie. Slik at du ikke trenger bekymre deg over at utbyttene blir kuttet i dårlige tider.

Her er de 7 selskapene jeg har størst tillit til på ekstremt lang sikt.

1. McDonald's
- Økt utbytte 33 år på rad. Økt utbytte årlig 28,20% siden år 2000.
 - En investering i McDonald’s i 1990 vil i dag ha økt fra 7,28 til 79,63 pr.aksje og gi 33,51% utbytte pr. år på kostpris. MCD betaler også kun 53,86% av EPS i utbytte.

2. Coca Cola Company
- Økt utbytte 48 år på rad. Økt utbytte årlig 10,30% siden år 2000.
- En investering i Coca Cola i 1990 vil i dag ha økt fra 11,62 til 64,19 pr.aksje og gi 15,14% utbytte pr. år på kostpris. KO betaler også kun 54% av EPS i utbytte.

3. Procter and Gamble
- Økt utbytte 53 år på rad. Økt utbytte årlig 11,00% siden år 2000.
- En investering i Procter and Gamble i 1990 vil i dag ha økt fra 10,82 til 62,17 pr.aksje og gi 17,83% utbytte pr. år på kostpris. PG betaler også kun 47,53% av EPS i utbytte.

4. Johnson and Johnson
- Økt utbytte 48 år på rad. Økt utbytte årlig 13,40% siden år 2000.
- En investering i Johnson and Johnson i 1990 vil i dag ha økt fra 8,96 til 62,34 pr. aksje og gi 24,10% utbytte pr. år på kostpris. JNJ betaler også kun 44,35% av EPS i utbytte.

5. Wal Mart Store
- Økt utbytte 36 år på rad. Økt utbytte årlig 18,3% siden år 2000.
- En investering i Wal Mart i 1990 vil i dag ha økt fra 7,56 til 54,51 pr. aksje og gi 16,00% utbytte pr. år på kostpris. WMT betaler også kun 30% av EPS i utbytte.

6. Chevron Corp.
- Økt utbytte 23 år på rad. Økt utbytte årlig 8,30% siden år 2000.
- En investering i Chevron i 1990 vil i dag ha økt fra 17,84 til 84,93 pr. aksje og gi 16,14% utbytte pr. år på kostpris. CVX betaler også kun 34,36% av EPS i utbytte.

7. Pepsi Co.
- Økt utbytte 38 år på rad. Økt utbytte årlig 13,60% siden år 2000.
- En investering i Pepsi i 1990 vil i dag ha økt fra 16,37 til 64,83 pr. aksje og gi 11,72% utbytte pr. år på kostpris. PEP betaler også kun 48,36% av EPS i utbytte.

Alle selskapene har utrolig sterke merkenavn og er blant markedslederne på deres område.De har en sterk balanse og styrken til å kjøpe opp store og små konkurrenter.

Dersom du investerte 100,000 i hvert av disse selskapene i 1990 ville du i dag motta utbytte på totalt 126,340 pr. år. Det vil si en årlig avkastning på 18% kun fra utbytte. Din portefølje vil ha økt fra kr 700,000 til kr 4,111,620 eks. utbytte. Det er ikke mye som kan gi samme størrelse på avkastningen med samme lave risikoen. Du blir kanskje ikke kjempe rik, men du vil ha en langt mer behagelig pensjonstilværelse.


However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.
Winston Churchill