Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 29. desember 2010

En utbytteinvestors beste venn!

Er du en aktiv utbytteinvestor er dette en liste du ikke vil være foruten. Dette er selve bakgrunnen for flere av mine egne investeringer.  Listen heter The US dividend champions og består av selve kremen av amerikanske utbytteselskap. Listen ble opprinelig laget for å vise selskapene som hadde økt utbytte hvert år i minst 25 år på rad. Nå etter flere år med forbedringer så omfatter listen langt mer enn dette. Med bakgrunn i denne listen er det utrolig lett for en hver person å velge noen av de beste utbytteselskapene i hvilken sektor du måtte ønske. Selvfølgelig bør du også gjøre din egne undersøkelser og bli kjent med selskapet. Men listen hjelper deg å luke vekk alle selskapene som ikke er verdige din portefølje og derfor også sparer deg for en hel masse tid. Når jeg leter etter nye utbytteselskap ser jeg først gjennom listen og velger meg ut de 1-5 beste selskapene jeg kan tenke meg å investere i. Så gjør jeg en grundigere undersøkelse av hvert selskap og velger som regel ett av selskapene eller ingen.

Listen kan du laste ned her.
The US dividend Champions list!My satisfaction always came from beating the market, solving the puzzle. The money was the reward, but it was not the main reason I loved the market. The stock market is the greatest, most complex puzzle ever invented – and it pays the biggest jackpot….it was never the money that drove me. It was the game, solving the puzzle, beating the market that had confused and confounded the greatest minds in history. For me, that passion, the juice, the exhilaration was in beating the game, a game that was a living dynamic riddle, a conundrum to everyone who speculated on Wall Street.
Jesse L. Livermore 
Bli nå.

mandag 27. desember 2010

Wal Mart Stores (WMT) Analyse

Wal-Mart er en amerikansk detaljistkjede, grunnlagt i 1962 av Sam Walton i Rogers, Arkansas. Selskapet er verdens største detaljist, og verdens største bedrift, med 1,8 millioner ansatte i 44 land. Selskapet ble et aksjeselskap i 1969, og ble registrert på New York-børsen i 1972. Hovedkontoret ligger i Bentonville, Arkansas.
Waltons arvinger utgjør til sammen verdens rikeste familie.

1. P/E: 13,28 = 4.
2. Utbyttegrad: 2,30% = 0.
3. Utbyttegrad av EPS: 29,95% = 3.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 36 = 4.
5. Antall år på rad med utbytte: 36 = 4.
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt: 11,60% = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år. 9,90% = 2

Selskapet er ekstremt solid og har gode tall og god historikk å vise til. Sist selskapet økte utbytte var i mars 2010 hvor utbytte ble økt med 11%. Selskapet betaler ut kun 30% av EPS, noe som betyr at selskapet kan øke utbytte kraftig over de neste årene om ønskelig. De siste 30 årene har WMT faktisk doblet utbytte hvert tredje år. På den annen side så har selskapet mottatt en del kritikk for å presse mindre konkurrenter ut av markedet og for dårlige arbeidsforhold. Noe som har ført til flere rettssaker. Normalt vil jeg ikke investere i selskaper som gir mindre enn 3% årlig utbytte. Men med WMT er jeg villig til å gjøre et unntak. Liker du solide selskaper og økende utbytter bør WMT vurderes.


20/27   
* * * * *


Fear keeps you from making as much money as you ought to. 

 

mandag 20. desember 2010

Etikk og moral - Tar du som investor ansvar?

Vi som investor har et ansvar overfor de personene og det miljøet som blir rammet av våre investeringer. Når vi som investorer kjøper en aksje i et gitt selskap så blir vi deleier i dette selskapet. Noe som betyr at du som investor i teorien har noe du skulle sagt og er med å bestemme og forme selskapet. De fleste av oss eier en ekstremt liten minoritet av selskapet og det er derfor ikke mye du alene kan gjøre for å påvirke selskapet. Men til sammen så styrer aksjonærene selskapene.

Selskapene er avhengig av aksjonærene sine for å prissette selskapet, hente inn kapital osv… Selskapene er også som nevnt eid av aksjonærene. Derfor vil selskapene også gjøre det som majoriteten av aksjonærstemmene sier selskapet skal gjøre. Dersom alle aksjonærene hadde samme mening, og alle mente barnearbeid var galt. Da ville ingen børsnoterte selskaper eller noen av deres underleverandører benytte barnearbeid. Nettopp pga. aksjonærene ville ikke tillate dette og selskapene gjør som aksjonærene sier de skal gjøre, for det er vi, aksjonærene som gir selskapene liv.

Hvor godt kjenner du selskapene du er investert i? Hvordan er arbeidsforholdene i de forskjellige bedriftenes fabrikker? Hva gjør bedriften med nærmiljøet? Blir naturen forurenset? Driver bedriften med barnearbeid eller underbetaling tilnærmet slaveri? Ville du tatt sjansen på å jobbe nederst på rangstigen i ett av selskapene du investerer i? Tar du noen gang med noe av dette i egne beregninger når du velger selskap å investere i?

Altria group er et selskap som driver med produksjon og salg av røyk, alkohol og andre tobakkrelaterte produkter. Produkter som er bevist svært skadelig med jevnt bruk. På sikt kan både alkohol og tobakkprodukter være en direkte dødsårsak. Er det da moralsk riktig å investere i et slikt selskap?

Jeg har investert i Altria Group. Bakgrunnen for min investering i Altria Group er lang historie med god drift og økende utbytter. Selskapet har små markedsføringskostnader da det stort sett er ulovelig å markedsføre tobakksprodukter og alkoholprodukter. Det er ekstremt små kostnader og utgifter til fornying og oppdatering av produkter. Tobakksprodukter og alkohol, men spesielt tobakksprodukter er ekstremt billig å produsere og kan selges med ekstremt høy fortjeneste. Det er liten eller ingen mulighet for nye konkurrenter å komme på markedet, da markedsføring er tilnærmet ulovelig. Men den aller største fordelen er at det er veldig sterk merkelojalitet og det er avhengighets skapende, spesielt med røyk. Ulempene der i mot er ekstremt mange og store avgifter på tobakk og alkoholprodukter. Det blir mer og mer ulovelig å røyke og drikke alkohol rundt om i verden. Avgiftene øker hele tiden og det kommer nye og strengere regler som er ment for å hindrer personer i å begynne med røyk og alkohol.

Analysen over er i teorien og praksis en analyse som kun omhandler min egeninteresse i Altria Group. Hvor mye penger vil jeg tjene eller tape på en investering i Altria Group. Analysen er fullstendig rippet for alt som har med moral og etikk å gjøre. Det samme selskapet kan også analyseres fra et moralsk og etisk utgangspunkt.

Fordelen med Altria Group er at de skaper mange arbeidsplasser over hele verden. De bidrar med ekstremt store summer til fellesskapet gjennom store avgifter. Dette bidrar til å gi mat og ly til de som er ansatt. Det bidrar til skole, utdannelse, helse, veldedighet, bekjempe fattigdom og mange andre veldedige forhold. Selskapet bidrar ironisk nok også med penger til å bekjempe bruk av tobakk blant mindreårige. Selskapet jobber hardt for å skåne miljøet for forurensning. De ansatte får blant annet kurs i hvordan de skal bidra til mindre forurensing og selskapet modifiserer egne fabrikker og maskiner for å bli mer miljøvennlige. Selskapet har også årlig bidratt med ca 140mill over de siste 10 årene til veldedige formål. Der i mot finnes det også ulemper med selskapet. De bidrar blant annet direkte til at personer over hele verden dør på en langsom og smertefull måte. De skaper avhengighet og ødelegger liv. De skaper sorg for flere millioner mennesker over hele verden ved at personer må se sine bekjente og kjære dø eller bli alvorlig syke av produkter solgt av Altria Group.

Men veier da de gode konsekvensene opp for de onde konsekvensene av Altria Group’s produkter? Og er det egentlig Altria Group sin skyld at personer blir syke og dør av deres produkter? Hver person har et valg om han eller hun ønsker å begynne med og bli avhengig, syk og dø av noen av deres produkter. Det er verdenskjent og har vært det i flere tiår at røyk og alkohol dreper. Allikevel starter folk å røyke og fortsetter å røyke og drikke jevnlig. Enkelte er overhode ikke avhengige men de røyker og drikker allikevel jevnlig. Feiringer og høytider er for mange en populær anledning hvor de ønsker å drepe en liten del av seg selv. Kan da selskapet holdes ansvarlig for de valgene enkeltpersoner gjør? Selskapene tilbyr produktene men vi velger selv å bruke dem.

Har staten et ansvar her? De vet hvor skadelig og farlig produktene er. Men allikevel er ikke produktene foreløpig ulovelige. Kan det være på grunn av de ekstremt høye avgiftene? Staten tjener kanskje så godt på tobakks og alkoholprodukter at det ikke er ønskelig for dem å forby ett eller begge av disse produktene?

Du ønsker kanskje ikke selv å røyke. Du er kanskje også i mot at dine unger eller din familie røyker og drikker. Men du ønsker allikevel å tjene penger på at andre røyker og drikker? Er ikke dette dobbelmoralsk? Men kanskje dobbelmoral er bedre enn ingen moral?

Hva vil du gjøre dersom det viser seg at et av de selskapene du er investert i driver med barnearbeid, farlige og ulovelige arbeidsforhold, krigsprofitering eller medvirkende til mord? Vil du selge, kjøpe eller forholde deg nøytral?

Kan du stå for alle de investeringene du har utført?

Er det enkelte selskaper eller sektorer du unngår av moralske grunner?

Tanken bak dette innlegget er egentlig bare å minne meg selv og kanskje andre på konsekvensene av våre investeringer. Hvilke signaler vi sender ut ved å investere i forskjellige bedrifter og bransjer. Ingen bedrifter ønsker å gjøre noe som gjør at de mister kundene eller mister investorene. Dette gir investorer og kunder makt til å styre bedriftenes adferd.


I'll tell you why I like the cigarette business. It cost a penny to make. Sell it for a dollar. It's addictive. And there's a fantastic brand loyalty.
Warren Buffett

I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me.
Winston Churchill
fredag 17. desember 2010

Johnson & Johnson (JNJ) Analyse

Johnson & Johnson er et amerikansk selskap som selger farmasøytisk og medisinsk utstyr og forbruksvarer. Selskapet står bak kjente produkter som Listerine, Tylenol, Nicorette, Natusan og mange flere.

1. P/E: 12,85 = 4
2. Utbyttegrad: 3,50% =1
3. Utbyttegrad av EPS:  44,35% = 3
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 48 = 4
5. Antall år på rad med utbytte: 66 = 4
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt:  11,10% = 3
7. Forventet EPS økning for neste år: 5,26% = 1

Selskapet er verdens nr 108 største selskap og er flere ganger kåret til verdens mest respekterte selskap i forskjellige undersøkelser. Selskapet har pr. dags dato problemer med enkelte av produktene deres og har derfor kalt tilbake flere produkter rundt om i hele verden. Jeg tror ikke dette vil påvirke selskapet i en veldig stor grad. Men flere er nok redd for at selskapet vil tape mye penger på dette og at problemene kan vare lengre enn forventet. Selv syntes jeg selskapet ser attraktivt ut på dagens kurs $ 63,- og tror en inngang i dag kan være en veldig god investering for fremtiden.


20/24 
* * * * *

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.
Author: Henry Ford


torsdag 16. desember 2010

Er investeringskonto svindel?

Jeg har inntrykket av at mitt innlegg om AS/NUF og Investeringskonto ikke var opplysende nok ang. investeringskonto. Derfor lager jeg nå et nytt innlegg kun om investeringskonto.

I en investeringskonto kan du kjøpe og selge aksjer og/eller fond så ofte du vil uten å betale skatt på avkastning eller utbytte før du selv velger å ta ut penger fra investeringskontoen til din bankkonto. Med andre ord på lik linje med et AS/NUF.

Utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt. Hvilket land selskapet holder til i avgjør om du må betale kildeskatt eller ikke. Stort sett må du betale kildeskatt fra alle aksjer utenfor EØS området. Du mister også retten til skjermingsfradrag.

Nordnet:
Nye innskudd 0,05 % - 1,5 %
Forsikring ca. 0,04 % av depotverdi (Øker med alderen)
Årlig administrasjon 0,99 % av depotverdi
Vanlig kurtasje på aksjer og fond.

En investeringskonto hos Nordnet kan for noen være lønnsom. For de aller fleste vil den sannsynligvis ikke det. Dersom du kun oppnår en årlig realisert avkastning på 10%, tilsvarer dette at det vil ta ca 20 år før investeringskontoen vil være mer lønnsom enn en vanlig aksje- og fondskonto. Dette gjelder som nevnt KUN om du realiserer en gevinst på minst 10% pr. år. Realiserer du ikke pengene går du glipp av skjermingsfradrag og du betaler også gebyr for så og si ingen ting.  Innskuddsgebyr kommer også i tilegg. En investeringskonto er sannsynligvis mest lønnsom for eksperter som realiserer store gevinster ofte. Minst en gang i året og gevinsten bør helst være godt over 10%. Hvis ikke vil det ta deg minst 20 år før det vil lønne seg med en investeringskonto fra Nordnet.
Netfonds:
Forsikring ca. 0,0036 % av depotverdi. (Øker med alderen)
Årlig administrasjon 0,50 % av depotverdi
Vanlig kurtasje på aksjer og fond.

En investeringskonto hos Netfonds vil være mer lønnsom enn en investeringskonto hos Nordnet. Men om den allikevel vil være lønnsom for flertallet er tvilsomt. Dersom du kun oppnår en årlig realisert avkastning på 10%, tilsvarer dette at det vil ta ca 10 år før investeringskontoen vil være mer lønnsom enn en vanlig aksje- og fondskonto. Dette gjelder som nevnt KUN om du realiserer en gevinst på minst 10% pr. år. Realiserer du ikke pengene går du glipp av skjermingsfradrag og du betaler også gebyr for så og si ingen ting.  En investeringskonto er sannsynligvis mest lønnsom for eksperter som realiserer store gevinster ofte. Minst en gang i året og gevinsten bør helst være godt over 10%. Hvis ikke vil det ta deg minst 10 år før det vil lønne seg med en investeringskonto fra Netfonds.

Før du velger investeringskonto frem for en vanlig aksje- og fondskonto bør du ha en del ting klart for deg.

1.    Hvor stor avkastning regner du med at du vil oppnå og realisere pr. år?
2.    Hvor lang tidshorisont har du på investeringen din?
3.    Om du kun realiserer deler av gevinsten årlig. Hvor mye skjermingsfradrag går du glipp av på ikke-realisert gevinst?
4.    Husk at forsikringsgebyret øker med alderen din.
5.    Husk at gebyrene kan forandre seg i løpet av de neste 20 årene. Dette kan forlenge antall år før investeringskontoen vil lønne seg.
6. Investerer du i fond så husk å trekk fra årlig gebyr til fondsselskapene i utregningen. (vanligvis 1-3 %)

Jeg er ingen økonom, slik at det kan være feil og mangler i utregningen. Men totalt sett bør det gi en pekepinne på hvem investeringskonto lønner seg for. Uansett vil jeg anbefale alle som vurderer en investeringskonto å gjøre sine egne vurderinger.


In the course of my life, I have often had to eat my words, and I must confess that I have always found it a wholesome diet. Winston Churchillmandag 13. desember 2010

Frontline (FRO) Analyse

Frontline er et av verdens største tankrederi og holder til på Bermuda. Aksjene omsettes på Oslo Børs og New York Stock Exchange. Hovedaksjonær er John Fredriksen, som har bygd opp selskapet gjennom oppkjøp av andre selskap og nybygging. Selskapet har en sterk eksponering mot spotmarkedet og er kjent for en aksjonærvennlig utbyttepolitikk.

1. P/E: 11,07 = 4.
2. Utbyttegrad: 7,96% = 3.
3. Utbyttegrad av EPS: 83,6% = 1.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 1 = 0.
5. Antall år på rad med utbytte: 10 = 2.
6. Årlig økning i EPS siste 8 år i snitt: 14,42% = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år: 13,20% = 3

Årlig økning i EPS er i dette tilfellet relativt misvisende. Da f .eks EPS økte med 152% fra 2003-2004 og falt 85,58% fra 2008-2009. Noe som viser at det er svært store svingninger i dette selskapet og derfor også stor risiko for store kutt i utbytte. I snitt har selskapet levert en EPS på $ 6,36 pr. år de siste 10 årene. Noe som betyr at en bør kunne forvente årlige utbytter på minimum. $ 3-4 i snitt. Med dagens kurs tilsvarer dette en utbyttegrad på ca  11,9-15,89%
Noe av det jeg liker best med FRO er at det blir styrt av John Fredriksen. Historisk sett har dette vist seg å være veldig lukrativt for aksjonærene. Både sikkerhetsmessig og økonomisk. Ønsker du litt fart og spenning i porteføljen med noen søvnløse netter fra tid til annen kan FRO være noe å vurdere.

16/24 
* * * *
Les også: En ny og bedre analysemetode
Les også: Golden Ocean Group (GOGL) Analyse

Disregarding the big swing and trying to jump in and out was fatal to me.  Nobody can catch all the fluctuations.  In a bull market the game is to buy and hold until you believe the bull market is near its end.  Jesse L. LivermoreMed får du opp til kr 170,- per måned trukket fra ditt forbruk.

lørdag 11. desember 2010

En ny og bedre analysemetode

Jeg har innsett at jeg må fornye og effektivisere min analysemetode. Bakgrunnen for dette er at porteføljen min nå er så stor at jeg må verdsette alle selskapene med like kriterier. Mine tidligere analyser tar for lang tid å lese igjennom og verdsetter til tider forskjellige ting. Noe som har vist seg i ettertid å forvirre meg og ikke gi meg det fulle bilde av hvorfor jeg valgte å investere i dette selskapet.

Strategien min er stort sett det samme. Det er for det meste hvordan jeg vil analysere og verdsette selskapene som har forandret seg.

Jeg har bestemt meg for å sette opp en del nøkkelpunkter som vil være avgjørende for min investering i div. selskaper. Hvert selskap vil bli vurdert med en totalkarakter fra 0-27 hvor 27 vil være best. Hvert nøkkelpunkt vil gi en karakter som vil bidra til totalkarakteren. Etter at jeg har analysert en rekke selskaper på denne måten er det mulig at jeg ser mangler i systemet og vil forbedre dette. Men foreløpig ser det slik ut.


Nøkkelpunktene er som følger:
1. P/E - Karakter 1-5. Hvor P/E 20+ = 0. P/E 18-19 = 1. P/E 15-17 = 2. P/E 11-14 = 4. P/E 1-10 = 5
2. Utbyttegrad - Karakter 1-5. Hvor 0-2 = 0  3-4 = 1.  5-6 = 2.  7-8 = 3.  9-10 = 4.  11+ = 5
3. Utbyttegrad av EPS - Karakter 1-3. Hvor 100%+ og 10%- = 0. 70-100% = 1. 50-60% = 2.  20-40% = 3. 
4. Antall år på rad som utbytte har økt - Karakter 1-4. Hvor 0-1 = 0. 2-3 = 1. 4-6 = 2. 7-10 = 3. 11+ = 4.
5. Antall år på rad med utbytte - Karakter 1-4. Hvor 0-2 = 0. 3-4 = 1. 5-10 = 2. 11-17 = 3. 18+ = 4
6. Årlig økning i EPS siste 5-10 år i snitt - Karakter 1-3 0-3% = 0. 4-6% = 1. 7-9% = 2. 10%+ = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år. - Karakter 1-3 0-3% = 0. 4-6% = 1. 7-9% = 2. 10+ = 3.

Totalkarakteren avgjør hvor mange stjerner hvert selskap får fra 1-6 hvor 1 er dårligst og 6 er best. 
0-6 *    7-10 * *   11-14 * * *   15-18 * * * *   19-23 * * * * *   24-27 * * * * * *

Jeg vil også tilføye en kort og presis kommentar til hver analyse. Hvor jeg vil legge vekt på verdifull informasjon som ikke kommer frem i punktene over.

Med denne metoden vil jeg langt lettere kunne analysere, vurdere og sammenligne et selskap. Det vil også bli lettere og mer ryddig for meg å se igjennom en av mine analyser med en senere anledning.

Her kommer et eksempel på hvordan min nye analyse vil se ut.

Procter & Gamble (PG) analyse

Procter & Gamble driver med produksjon og salg av forbruksvarer over hele verden. Selskapet opererer i tre globale enheter: Skjønnhet, helse og velvære, og husholdning. PG står bak kjente varemerker som Pringles, Braun, Gillette, Old Spice, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Lacoste, Oral-B, Swiffer, Mr. Clean og mange flere.

1. P/E: 15,55 = 2.
2. Utbyttegrad: 3,10% =1.
3. Utbyttegrad av EPS: 47%  = 3.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 37 = 4.
5. Antall år på rad med utbytte: 119 = 4.
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt: 12,5% = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år. 9,8% = 2

Selskapet har overlevd 1. verdenskrig, 2 verdenskrig, Den store depresjonen, krakket i 1929, den kalde krigen, vietnamkrigen, børsboblen 1987, 2000 og finanskrisen uten å kutte utbytte. Selskapet er et av verdens eldste selskap, verdens 66 største selskap og USA's 22 største selskap. PG er et så sterkt merkenavn at de har påvirket hele verden til å kategoriesere endeløse serier uten handling for Såpeopra. (Soapopra) Med andre ord, et veldig solid selskap.

19/27   
* * * * *
Of course, if a man is both wise and lucky, he will not make the same mistake twice.  But he will make any one of ten thousand brothers or cousins of the original.  The Mistake family is so large that there is always one of them around when you want to see what you can do in the fool-play line.  Jesse L. Livermore fredag 10. desember 2010

Porteføljeliste 10.12.10 Årsrapport

Porteføljeliste 10.12.10

1. ABBOTT LABORATORIES
2. AIR PRODUCTS CHEM
3. ALTRIA GROUP INC
4. ANNALY CAPITAL MANAG
5. ARCHER DANIELS MDLND
6. American Capital Agency Corp.
7. Automatic Data Processing, Inc.
8. BP PLC
9. CENTURYTEL INC
10. CHEVRON CORP
11. CHIMERA INVESTMENT
12. CHUBB CP THE
13. CLOROX CO
14. Cincinnati Financial Corporation
15. GEN MILLS INC
16. Hudson City Bancorp, Inc.
17. JOHNSON AND JOHNS DC
18. KIMBERLY CLARK CP
19. Knightsbridge Tankers, Limited
20. MCDONALDS CP
21. MCGRAW HILL COS THE
22. NORDIC AM TNKR SHIP
23. PEPSICO INC
24. PROCTER GAMBLE CO
25. SHIP FINC INTL
26. SEADRILL
27. THE COCA-COLA COMPANY
28. WAL MART STORES
29. DEEP SEA SUPPLY
30. FRONTLINE
31. GOLDEN OCEAN GROUP
32. GOLAR LNG
33. MARINE HARVEST
34. NORTHERN OFFSHORE
35. MEDTRONIC INC.
36. DIAGEO PLC
37. EXXON MOBIL CORP.
38. LOCKHEED MARTIN INC.
39. SYSCO CORP.

Økt beholdning:
Knightsbridge Tankers, Limited

Redusert beholdning:
Ingen redusert beholdning.

Nye selskaper:
MEDTRONIC INC
DIAGEO PLC
LOCKHEED MARTIN INC.
EXXON MOBIL CORP.
SYSCO CORP.

Kommentar: Som dere ser har jeg lagt til 5 nye selskaper over de siste 3 månedene. Noe som har ført til at jeg har økt porteføljen betydelig mer enn hva jeg hadde forventet for 2010. Bakgrunnen for dette er at året 2010 har vært et særdeles usedvanlig børs år med utrolig mange muligheter. Derfor har jeg smidd mens jernet var varmt. Over de siste månedene der i mot har jeg hatt vanskeligheter med å finne attraktive selskaper. Slik at jeg forventer ikke noen stor porteføljeøkning for 2011. Det vil også bli vanskelig å holde en forsvarlig oversikt over selskapene om porteføljen blir stort større enn hva den er nå.

Målene for 2010 ble slått med gode marginer.
 Utbytte for q4 er enda ikke klart men jeg legger til forventningene for q4 likevel.

1. Utbetalt utbytte for 2010 ble kr 74,163,- som tilsvarer 1,59% mer enn forventningen på 73,000.
2. Avkastningen på porteføljen for 2010 ble 25,56% langt over forventningene på 6% og langt over hva jeg kan forvente for 2011. Ved avkastning på portefølje regner jeg ikke med utbytte. Kun avkastning som resultat av verdistigning på aksjekurser.
3. Øke porteføljen til totalt 25 selskaper endte med totalt 39 selskaper.


Grafisktvikling 2010


Kommentar: Jeg vil sammenligne meg med Nordnet ekspert Thorleif Jackson som har relativt lik strategi som meg selv og OBX indeksen som består av de 25 mest omsatte selskapene på Oslo Børs. Målet mitt vil være å slå Thorleif Jackson og OBX indeksen årlig.

Her kommer en liste over de tre selskapene som har utviklet seg beste og verst totalt sett. Utbytte der i mot er kun regnet for året 2010.

Tre på topp
1. Seadrill Eks. utbytte: 82,69%  Inkl. utbytte: 95,82%  Prosent av portefølje: 19,56%
2. Ship Finance International Eks. utbytte: 68,87%  Inkl. utbytte: 79,36%  Prosent av portefølje: 11,26%
3. Northern Offshore Eks. utbytte: 43,75%  Inkl. utbytte: 43,75%  Prosent av portefølje: 2,21%

Tre på bunn
1. Nordic American Tankers  Eks. utbytte: -14,22%  Inkl. utbytte: -8,60%  Prosent av portefølje: 1,45%
2. Hudson City Bank Eks. utbytte:  -7,34%  Inkl. utbytte: -2,84%  Prosent av portefølje: 0,92%
3. Lockheed Martin Eks. utbytte:  -3,13%  Inkl. utbytte: -1,39%  (Kun utbytte for Q3 og Q4)  Prosent av portefølje: 0,88%

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med året 2010.


Forventninger og mål for 2011

1. Utbetalt kr 83,000,- i utbytte.
2. 8% avkastning på portefølje. ( Dette er eks.utbytte. Kun verdistigning)
3. Opprettholde nivået på ca 40 selskaper i porteføljen.
4. Slå OBX indeksen og Thorleif Jackson.

Jeg forventer økning i utbytte fra så og si alle selskapene i porteføljen en gang i løpet av 2011. Eneste unntak er Chimera, Annaly Capital og American Capital Agency. Disse betaler pr.dags dato utbytter på henholdsvis 18,22%, 16% og 20%. Det skal godt gjøres å øke disse. Spesielt når inntjeningen til selskapene sannsynligvis vil falle om sentralrenten i USA øker.

Alt i alt tror jeg porteføljen min er relativt solid og vil klare seg godt i 2011.

Se også min Porteføljerapport for 19.01.11

 

"If a stock doesn't act right don't touch it; because, being unable to tell precisely what is wrong, you cannot tell which way it is going. No diagnosis, no prognosis. No prognosis, no profit."  Jesse L. Livermore Vi publiserer dine artikler gratis og betaler deg royalties til evig tid.


onsdag 8. desember 2010

Hvorfor velge utbytteaksjer?

Her får du svarene!

Selskapet Ned Davis Research foretok en undersøkelse som viste at fra 1972 til 2006 gav ikke-utbytteaksjer årlig en gjennomsnittlig avkastning på 4,1% mot utbytteaksjer som gav et årlig gjennomsnitt på 10,1%. Dette er en utrolig stor forskjell. Spesielt etter 34 år vil dette utgjøre betydelige summer.

En annen artikkel fra februar 2009 publisert i BusinessWeek utført av Ned Davis Research viste at et selskap som hadde økt utbytte minst 5 år på rad. Overgikk Standard and Poors 500 indeksen hvert eneste år fra 1972-2008.

Når du investerer i et selskap som ikke betaler utbytte, har du bare en måte å tjene penger på. Dette er ved verdistigning, det vil si at aksjekursen øker. For å realisere gevinsten blir du tvunget til å selge aksjer. Noe som utløser kurtasje. Utbytteselskap der i mot gir deg to måter å tjene penger på. Verdistigning og utbytte. Det vil si at du er ikke tvunget til å selge aksjer for å ta gevinst. Her kan du få i både pose og sekk. Nå er det slik at de fleste vil si at aksjekursen faller med samme beløp som blir utbetalt som utbytte. Derfor vil ikke utbytte gjøre noen forskjell. Men som Ned Davis Research fastslo så gav utbytteaksjer årlig 6% mer avkastning enn ikke-utbytteaksjer i 34 år på rad.

Utbytte er også et bevis på at selskapet er aksjonærvennlig og tar vare på sine aksjonærer. Et selskap som ikke betaler utbytte trenger nødvendigvis ikke å være aksjonærfiendtlig. Men det er vanskeligere å vurdere selskapets aksjonærvennlighet.

Personlig har jeg også en formening om at utbyttebedrifter ofte bruker kapitalen mer effektivt enn ikke utbyttebetalende selskaper. Et selskap som har mindre kapital å jobbe med pga. utbetalinger av utbytte foretar kun de investeringer de mener er mest lønnsomme for selskapet. Pengene du får utbetalt som utbytte kan du velge å reinvestere i selskapet igjen. Slik at du også får utnyttet den mest lønnsomme investeringen best mulig. 
 
Dersom vi har 2 selskaper som begge satt igjen med et overskudd på 200mill. Det ene betaler 100mill som utbytte og reinvesterer de siste 100mill i selskapet. Det andre betaler ikke utbytte og reinvesterer 200mill.

Investeringsalternativene de har å velge mellom er følgende:
1. Plassere pengene i banken til 3% årlig rente
2. Kjøpe ny rigg til 100mill med en forventet avkastning på 13% årlig.
3. Kjøpe tankskip til 100mill med en forventet avkastning på 6% årlig.


Utbytteselskapet vil velge alt. 2 pga. de kun har 100mill og alt. 2 gir best avkastning.
Ikke-utbytteselskapet vil velge alt. 2 og 3 for de har 200mill som må brukes og de forventer bedre avkastning fra skipet og riggen, enn fra banken. Utbytteselskapet vil få en årlig avkastning på 13% og ikke-utbytteselskapet vil få en årlig avkastning på 9,5%.


Utbytte du mottar kan du reinvestere i selskapet og få 13% avkastning på disse også.

I en nedgangsperiode faller avkastningen på riggen og tankskipet med 7% hver. Utbytteselskapet vil nå gi en årlig avkastning på 6% og ikke-utbytteselskapet vil gi en årlig avkastning på 2,5%

Dette trenger nødvendigvis ikke å være tilfelle. Men det er en av mine teorier for hvorfor utbytteselskap i snitt gir bedre avkastning enn ikke-utbytteselskaper.

En annen teori er og kan være selskapenes tilbakekjøp av egne aksjer. Det er flere ganger bevist at selskapene er utrolig dårlige på å vurdere bunner og topper når det kommer til å kjøpe egne aksjer. Når kursen er høy og selskapet tjener gode penger kjøper de tilbake aksjer. Når kursen er lav og selskapet ikke tjener mye penger kjøper de ikke aksjer i det hele tatt. Noe som er forståelig for i nedgangstider og kriser holder de på penger i panikk for å gå konkurs og at nedgangen skal vare lengre enn forventet. I oppgangstider tjener selskapet mer penger enn de klarer å bruke og kjøper derfor tilbake aksjer for å booste EPS og kurs.

F. eks BP brukte 37 milliarder dollar i årene før finanskrisen på tilbakekjøp. Noe de sikkert angrer på nå. Men BP er ikke alene her. Selskapene i Standard and Poors 500 indeksen brukte 1.78 trillioner dollar på å kjøpe tilbake egne aksjer i de 4 siste årene før finanskrisen. 1,78 trillioner er 1,780,000,000,000 $. Dette bidro helt klart til å forverre finanskrisen betydelig. Citigroup f. eks brukte fra 2005 og frem til finanskrisen 20,5 milliarder dollar på tilbakekjøp av egne aksjer. Morgan Stanley 11,5 milliarder dollar, Goldman Sachs 26 milliarder dollar og General Electric 30 milliarder dollar. Med andre ord ikke småpenger akkurat. Alle disse 4 selskapene fikk store finansielle problemer i finanskrisen og trengte betydelig kapitalstøtte fra regjeringen USA. Citigroup kjøpte tilbake de fleste av aksjene sine når aksjen sto i 40-50 dollar. I dag står aksjen i 4,62 $. Med andre ord, pengene ville gjort langt mer nytte som dopapir eller utbytte.

Her kan du se en liste over selskapenes tilbakekjøp av aksjer. Flere klarer å treffe toppene med en helt ekstrem presisjon.

Til sist men ikke minst. Dersom du har investert i riktig utbytteselskaper vil du kunne pensjonere deg og leve av de årlige utbyttene fra dine investeringer. Uten noen gang å selge eller kjøpe aksjer. Kun penger som jevnlig faller inn på bankkontoen din.

Les også gjerne: Er aksjeutbytte bedre enn boligutleie?

Buying dollars for $1.10 is not good business. Repurchases are all the rage but are too often made for an unstated and, in our view, ignoble reason: to pump or support the stock price.
Warren Buffetttirsdag 7. desember 2010

En solid pensjonsportefølje

Her er aksjene fra min portefølje som jeg er mest positiv til når jeg en gang skal pensjonere meg om noen tiår. I pensjonsporteføljen vil du gjerne ha selskaper som gir jevne og økende utbytter. Du vil også ha selskaper med stor sikkerhet og god historie. Slik at du ikke trenger bekymre deg over at utbyttene blir kuttet i dårlige tider.

Her er de 7 selskapene jeg har størst tillit til på ekstremt lang sikt.

1. McDonald's
- Økt utbytte 33 år på rad. Økt utbytte årlig 28,20% siden år 2000.
 - En investering i McDonald’s i 1990 vil i dag ha økt fra 7,28 til 79,63 pr.aksje og gi 33,51% utbytte pr. år på kostpris. MCD betaler også kun 53,86% av EPS i utbytte.

2. Coca Cola Company
- Økt utbytte 48 år på rad. Økt utbytte årlig 10,30% siden år 2000.
- En investering i Coca Cola i 1990 vil i dag ha økt fra 11,62 til 64,19 pr.aksje og gi 15,14% utbytte pr. år på kostpris. KO betaler også kun 54% av EPS i utbytte.

3. Procter and Gamble
- Økt utbytte 53 år på rad. Økt utbytte årlig 11,00% siden år 2000.
- En investering i Procter and Gamble i 1990 vil i dag ha økt fra 10,82 til 62,17 pr.aksje og gi 17,83% utbytte pr. år på kostpris. PG betaler også kun 47,53% av EPS i utbytte.

4. Johnson and Johnson
- Økt utbytte 48 år på rad. Økt utbytte årlig 13,40% siden år 2000.
- En investering i Johnson and Johnson i 1990 vil i dag ha økt fra 8,96 til 62,34 pr. aksje og gi 24,10% utbytte pr. år på kostpris. JNJ betaler også kun 44,35% av EPS i utbytte.

5. Wal Mart Store
- Økt utbytte 36 år på rad. Økt utbytte årlig 18,3% siden år 2000.
- En investering i Wal Mart i 1990 vil i dag ha økt fra 7,56 til 54,51 pr. aksje og gi 16,00% utbytte pr. år på kostpris. WMT betaler også kun 30% av EPS i utbytte.

6. Chevron Corp.
- Økt utbytte 23 år på rad. Økt utbytte årlig 8,30% siden år 2000.
- En investering i Chevron i 1990 vil i dag ha økt fra 17,84 til 84,93 pr. aksje og gi 16,14% utbytte pr. år på kostpris. CVX betaler også kun 34,36% av EPS i utbytte.

7. Pepsi Co.
- Økt utbytte 38 år på rad. Økt utbytte årlig 13,60% siden år 2000.
- En investering i Pepsi i 1990 vil i dag ha økt fra 16,37 til 64,83 pr. aksje og gi 11,72% utbytte pr. år på kostpris. PEP betaler også kun 48,36% av EPS i utbytte.

Alle selskapene har utrolig sterke merkenavn og er blant markedslederne på deres område.De har en sterk balanse og styrken til å kjøpe opp store og små konkurrenter.

Dersom du investerte 100,000 i hvert av disse selskapene i 1990 ville du i dag motta utbytte på totalt 126,340 pr. år. Det vil si en årlig avkastning på 18% kun fra utbytte. Din portefølje vil ha økt fra kr 700,000 til kr 4,111,620 eks. utbytte. Det er ikke mye som kan gi samme størrelse på avkastningen med samme lave risikoen. Du blir kanskje ikke kjempe rik, men du vil ha en langt mer behagelig pensjonstilværelse.


However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.
Winston Churchill
tirsdag 30. november 2010

Seadrill (SDRL) Analyse

Seadrill er et ledende offshore riggselskap som driver en allsidig flåte på 54 enheter som omfatter boreskip, jack-up rigger, halvt nedsenkbare rigger og tender rigger. Seadrill opererer fra grunne områder til ultra-dypvannsområder i tøffe miljøer og godartede miljøer.

Seadrill har ca 9300 dyktige og høyt kompetente medarbeidere, som representerer rundt 50 nasjonaliteter, og opererer i 15 land på fem kontinenter.

Seadrill er notert på New York Stock Exchange og Oslo Børs. Seadrill er også et av få selskaper jeg holder som er notert på Oslo Børs. Selskapets er kontrollert av John Fredriksen som er største eier og styreformann. John Fredriksen er også en av verdens rikeste personer og største eier i bla. Ship Finance, Frontline, Golden Ocean Group, Golar osv...

Seadrill har ambisjoner om å bli markedsledende på sitt område i løpet av 5 år, i følge en uttalelse fra Visepresident Tor Olav Trøim, 26.06.2010.

Seadrill er et selskap som svinger stort. Utbyttene stiger i gode tider og faller eller blir fullstendig kuttet i nedgangstider. Men til gjengled så får aksjonærene godt betalt for denne usikkerheten. Derfor blir dette en litt annen type analyse hvor jeg fokuserer mer på hva som skjer i SDRL nå.

De aller fleste av SDRL sine rigger er på lange og solide kontrakter. Flåten til SDRL er en av verdens yngste flåter med en snittalder på 4 år. Diamond har til sammenligning en gjennomsnittsalder på 30 år. SDRL har også en aksjepost i riggselskapet Pride International på 9,4% og eier 52,3% av Seawell som driver med bore og riggservice. SDRL har også eierposter i flere mindre selskaper.

Seadrill vurderer fra tid til annen å selge alle riggene sine til Ship Finance for så å leie alle riggene tilbake på kontrakter som varer hele riggens levetid. Fordelen her er at ekstremt mye cash blir frigjort uten at utgiftene vil øke. Fire av riggene til SDRL er allerede solgt til Ship Finance og leid tilbake igjen av SDRL. Dette er en spennende mulighet som kan bety ekstremutbytte for oss aksjonærer.

Seadrill's ambisjon om å bli markedsledende i løpet av 5 år er absolutt oppnåelig. Seadrill er i dag nr 1,2 eller 3 på aller de største rigg segmentene, med noen av de yngste flåtene. Seadrill har også bestilt 10 nye rigger av forskjellige typer og har opsjoner på enda 8 rigger. 

Seadrill har steget mye de siste månedene, men på lang sikt ser selskapet fortsatt attraktivt ut. Med en P/E på 9,3 og en utbyttegrad på 8,2%  Utgjør utbytte 76% av EPS. En lavere grad av EPS til utbytte er alltid ønskelig. Men med denne typen selskap og deres utbyttepolitikk er 76% av EPS veldig bra. 

Fremtiden ser lys ut for seadrill med god økonomi og mange muligheter. Ønsker du eksponering mot riggmarkedet er dette et selskap som absolutt bør ses nærmere på.Les også SDRL analyse fra Juli 2010


It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Warren Buffett

mandag 29. november 2010

Seadrill dagen før den store dagen!

Jeg ser at flere av leserne av bloggen ønsker mer informasjon om SDRL. Noe som er forståelig da SDRL er notert i Norge og veldig populær blant nordmenn. Det at selskapet blir styrt av vår kjære norske flyktning John Fredriksen, kan også ha noe med populariteten å gjøre.

I morgen blir tallene for Q3 offentliggjort og jeg vil følge opp med en analyse av Seadrill i løpet av dagene etter at jeg har fått gått igjennom Q3 rapporten.

Her kommer litt om hvilke forventninger jeg har til Q3 presentasjonen.

Jeg forventer en økt EBITDA på ca $570 millioner og en EPS på ca $0.9. Bakgrunnen for dette er bla. bidrag fra Gemini, Orion og Scorpion riggene har vært aktive hele Q3. Omsetningen tror jeg havner på i overkant av $1 milliard. CF (Kontantstrømmen) fra driften tror jeg ender på ca $480millioner.

Jeg forventer at utbytte vil øke med 4 cent fra sist utbytte i Q2 til. $ 0,65. Noe større utbytte enn dette vil overraske meg pga alle de store investeringene SDRL har gjort i det siste.

På bakgrunn av tidligere uttalelser og investeringene gjort i det siste. Vil jeg forvente at Seadrill er svært positive til markedet fremover og gjerne kommer med videre forventninger for 2011.
I look to the future because that's where I'm going to spend the rest of my life.

lørdag 27. november 2010

NUF, AS, Investeringskonto eller ingen av delene?

For en tid tilbake fikk jeg noen spørsmål om hva jeg investerer igjennom. Etter det tenkte jeg å lage et innlegg om hva som lønner seg.

Jeg investerer foreløpig kun igjennom en helt vanlig aksje og fondskonto hos Nordnet. Bakgrunnen for dette er at det er mer lønnsomt for min type investering enn NUF, AS eller investeringskonto.

NUF: NUF er en forkortelse for norskregistrert utenlandsk foretak og er en selskapsform på lik linje med AS, og får på lik linje med andre norske selskap et norsk organisasjonsnummer. Et NUF kan ikke eksistere uten et hovedselskap i utlandet. De fleste slike selskaper blir satt opp i England. Under det engelske Limited selskapet blir det opprettet en filial i Norge. Det er dette selskapet som da har betegnelsen NUF. NUF selskapet er å regne som et helt normalt aksjeselskap i Norge og man får alle de samme rettigheter som med et vanlig AS.

Fordeler med NUF
Ingen krav til egenkapital slik som ved AS hvor du må ha min. 100,000.
Du slipper revisor dersom omsetningen er lavere enn 5 millioner kroner i året. Mens ved AS må du ha en revisor.
Du kan ansette deg selv slik at du får krav til sykepenger, dagpenger osv...

Den aller største fordelen med NUF/AS som investeringsselskap er at du går under fritaksmodellen og slipper derfor å betale skatt på utbytte og fortjeneste ved aksjesalg i selskapet. Når du der i mot tar ut pengene som utbytte fra selskapet må du skatte 28% Men om du ikke trenger pengene med det første kan du utsette skatten i flere år. Kostnaden ved å etablere og å drifte et NUF er lavere enn et AS og egner seg derfor også bedre som et investeringsselskap.

Den store ulempen der i mot er at skattefritaket kun gjelder for aksjer hvor selskapet er registrert i EØS/EU. Private AS/NUF selskaper som investerer i land utenfor EØS området må betale 28% skatt av gevinsten ved salg og utbytte. Ikke bare må du skatte 28% ved salg og utbytte til selskapet. Du må også skatte 28% til dersom du ønsker å ta ut pengene fra investeringsselskapet som utbytte. Slik at de samme pengene blir beskattet to ganger. Noe som betyr at når du tar ut pengene fra selskapet som utbytte har du skattet totalt 48,16% og ikke kun 28% som du gjør dersom utbytte/avkastningen går rett fra investeringen og til deg privat.
Men dette gjelder kun ved investeringer utenfor EØS området. 

Med andre ord. Dersom du investerer i f.eks Amerikanske selskaper eller selskaper som Frontline, Seadrill, Golden Ocean Group, Seawell osv... Så må du betale skatt når gevinst/utbytte kommer inn i investeringsselskapet ditt og når du tar pengene ut av selskapet. Totalt 48,16%

Jeg har så og si ingen selskaper i min portefølje som inngår under EØS noe som betyr at for meg vil det fort bli ekstremt kostbart med et AS/NUF.

Investeringskonto: I en Investeringskonto kan du kjøpe og selge aksjer og/eller fond så ofte du vil uten å betale skatt på avkastning eller utbytte før du selv velger å ta ut penger fra investeringskontoen til din bankkonto. Med andre ord samme som ved et AS/NUF. Dette er stort sett hele fordelen.


Nordnet:
Nye innskudd 0,05 % - 1,5 %
Forsikring ca. 0,04 % av depotverdi
Årlig administrasjon 0,99 % av depotverdi
Vanlig kurtasje.

Dette betyr at dersom du investerer 100 000 betaler du først mellom 50 - 1,500 for å sette inn pengene.
La oss si du etter 1 år har en avkastning på 10% det vil si 10,000 hvor du egentlig hadde måtte betale 2800 i skatt. Men dette får du utsatt frem til du tar ut pengene. Kostnaden for å utsette skatten på 2800 er kr 1,030 pga. forsikring og administrasjonskostnader. Med andre ord. Du betaler 36,7% ekstra av opprinnelig skattebeløp for å kunne utsette skatten. Du mister også retten til skjermingsfradrag.

Taper du penger 1 år må du allikevel betale de faste kostnadene.

Utbytte fra utenlandske aksjer kan også bli ilagt kildeskatt.

For enkelte vil det allikevel være verdt å betale de ekstra kostnadene for å få utsatt skatten til evig tid. Men dette er en vurderingssak.

Netfonds: Netfonds har også en investeringskonto som her heter Livkonto
Forsikring ca. 0,0036 % av depotverdi
Årlig administrasjon 0,50 % av depotverdi
Vanlig kurtasje.

Som dere ser er Netfonds noe billigere på investeringskonto enn Nordnet.

Etter egne beregninger er det fortsatt ikke mer lønnsomt for meg å verken opprette NUF/AS eller investeringskonto. Det billigste og greieste for meg er fortsatt å ta gevinst/tap og betale skatten.

PS: For en mer grundig analyse av investeringskonto les Investeringskonto = Svindel?

“I can’t sleep” answered the nervous one.
“Why not?” asked the friend.
“I am carrying so much cotton that I can’t sleep, thinking about  it is wearing me out. What can I do?”
“Sell down to the sleeping point”, answered the friend.Lockheed Martin Inc. (LMT) Analyse

Lockheed Martin Corporation driver med forskning, utvikling, produksjon, integrasjon, drift og opprettholdelse av avanserte teknologiske forsvarsystemer og produkter i USA og internasjonalt. Stort sett forskjellige typer kampfly.  

Selskapet har økt utbytte 8 år på rad, og gitt en totalavkastning på ca 9,9% pr år de siste 10 årene og er allikevel priset 40% under all time high. Selskapet har en P/E på 9,28 og en utbyttegrad på 4,4% Utbytte utgjør ca 40,4% av EPS noe som er svært positivt. 

I løpet av det siste tiåret har Lockheed Martin økt inntjeningen pr. aksje fra et tap på $ 1,05 i 2000 til et overskudd på $ 7,78 i 2009. Det er forventet at Locheed Martin vil tjene $ 7,41 pr. aksje i år og $ 7,65 for 2011.  

Selskapet har også økt utbytte med 20,40% årlig det siste tiåret. 20% økning betyr at utbytte dobler seg hvert 3,5 år. Selskapet kuttet faktisk utbytte med 50% i år 2000. Noe som forklarer den store økningen i utbytte over de siste 10 årene. Den lave utbetalingen på kun 40,4% av EPS tilsier at selskapet fortsatt kan øke utbytte i samme tempo over de neste årene også. Siste økning var i september 2010 hvor selskapet økte utbytte med 19% til $ 0,75.

Det som der i mot gjør meg usikker på om Lockheed Martin klarer å opprettholde og øke inntjeningen over de neste årene er nettopp at USA står for 85% av inntektene til selskapet. Det ekstremt store underskuddet i landet og den store gjelden kan begrense fremtidige investeringer i det militære. Det at konfliktene i både Irak og Afghanistan kan se ut til å nå en ende snart kan også bidra til å redusere forsvarsbudsjettet i fremtiden. En annen fare er også at USA kan velge en annen leverandør av forsvar over Lockheed. Dog er Lockheed verdens største selskap på sitt område og står derfor relativt sterkt. En videre konflikt i Korea og Iran kan også gjøre at USA føler det er nødvendig å opprettholdet og kanskje også øke forsvarsbudsjettet i tiden frem over.  

Alt i alt syntes jeg Lockheed Martin er attraktivt priset på dagens nivå. Men pga. sin store eksponering mot USA vil jeg holde et godt øye med denne over de neste årene.We’ve long felt that the only value of stock forecasters is to make fortune tellers look good. Even now, Charlie and I continue to believe that short-term market forecasts are poison and should be kept locked up in a safe place, away from children and also from grown-ups who behave in the market like children. Warren Buffett


onsdag 17. november 2010

Kimberly-Clark Corporation (KMB) Analyse

Kimberly-Clark Corporation (KMB), engasjerer seg i produksjon, salg og markedsføring av helse-og hygiene produkter over hele verden. Hver dag bruker ca 1,3 milliarder mennesker - nesten en fjerdedel av verdens befolkning produkter fra Kimberly-Clark. Med merker som Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex og Depend, er Kimberly-Clark posisjonert som nr. 1 eller nr. 2 i mer enn 80 land.

Kimberly-Clark har økt utbytte 38 år på rad. Siste økningen var i februar 2010, da selskapet økte utbytte med 10% til 66 cent pr. aksje.

Kimberly-Clark har levert en gjennomsnittlig årlig totalavkastning på 2,80% det siste tiåret. Dette er ikke akkurat mye å skryte av. Men jeg har tro på at Kimberly vil klare å øke avkastningen i fremtiden.

EPS har økt med 3,40% årlig. Selskapet har i gjennomsnitt også kjøpt tilbake 3% av utestående aksjer årlig siden 2001. Analytikerene venter også en økning i fortjeneste pr. aksje (EPS) fra $4,52 i 2009 til $4,95 for 2010 og $5,36 i 2011. Den største veksten i fremtiden vil sannsynligvis komme fra utviklingsland og framvoksende markeder, snarere enn utviklede markeder. Kimberly med sin dominerende markedsposisjon i verden vil stå utrolig sterkt i konkurransen om markedet i slike utviklingsland. Det er sannsynlig å tro at Kimberly vil ende som markedsleder der også. 

Utbytte har økt med gjennomsnittlig 9,30% årlig siden 1986. Dette er langt høyere enn veksten i inntektene. En årlig økning på ca 9% pr.år vil resultere i at utbytte dobler seg ca hvert åttende år. Om vi ser på historikken så har faktisk Kimberly klart å doble utbytte ca hvert åttende år i snitt. Der i mot må det sies at utbytte spiser mer av fortjenesten enn hva det gjorde for 10 år siden. I 2000 gikk 32,30% av inntektene til utbytte. I 2006 toppet dette seg på 60% av inntektene som gikk til utbytte. Nå der i mot ser det ut til at det faller delvis tilbake. Pr.dags dato blir ca 53% av inntektene betalt ut som utbytte. Noe som er fullstendig respektabelt og gir rom for videre økning i utbytte. 


KMB har pr.dags dato en utbyttegrad (yield) på 4,20% og en P/E på 13,91. Jeg ser på Kimberly-Clark som attraktivt priset på dagens kurs og har stor tro på at Kimberly på sikt vil øke EPS betydelig fra dagens nivå. Det at selskapet har en aksjonærvennlig utbytte og tilbakekjøps politikk gjør også denne aksjen svært attraktiv for oss som liker utbytte.Disregarding the big swing and trying to jump in and out was fatal to me.  Nobody can catch all the fluctuations.  In a bull market the game is to buy and hold until you believe the bull market is near its end.  Jesse L. Livermore 


mandag 8. november 2010

Aksjer VS Eiendom del 2

Veldig mange mener at aksjer er noe som er forbundet med stor risiko, stor fare, spekulering og gambling. Til dels kan dette være riktig men stort sett ikke. Bakgrunnen for dette tror jeg er at alt for få har noen større innsikt eller kunnskap om aksjemarkedet og/eller hva en aksje egentlig er. Folk blir skremt av nyheter hvor de hører ord som krakk og flere milliarder som er “blåst bort” i løpet av en dag eller uke. Veldig mange er redd for aksjemarkedet, uten at de egentlig helt kan forklare hva aksjemarkedet er. Men de vet at det er en fare for å tape alt og de blir skremt av svingningene.

Bakgrunnen for disse daglige svingningene er stort sett pris og etterspørsel. Akkurat på samme måte som med boligmarkedet. Dersom det fantes en lignende type index for boliger som ved aksjer ville personer bli skremt her også. Dersom du så svingningene daglig på boligmarkedet basert på bud som ble gitt på boliger samme dag. Ville du se at boligmarkedet også gjerne kunne svinge med noen prosent daglig. Noe som fort vil påvirke verdien på din bolig med 40,000. Heldigvis ser man ikke de daglige svingningene i boligmarkedet. Man ser kun årlig totalendring i prosent for hele boligmarkedet. Derfor påvirker ikke disse svingingene oss på langt nær like mye som ved aksjer. Svingningene er ute av syne og derfor også ute av tankene. Svingningene for aksjene dine er der i mot i nærheten hele tiden og du kan sjekke svingningene flere ganger om dagen om du ønsker.  Dette gjør at du konstant blir følelsesmessig påvirket av svingningene på aksjene. Ingen liker å tape penger og alle liker å tjene penger. De fleste hobbyinvestorer vil med stor sannsynlighet bli langt mer følelsesmessig påvirket enn en profesjonell. Mye pga. det gjerne er sparepengene som står på spill. 

En aksje er en eierandel i et selskap. Dersom selskapet er verdsatt til kr 100 og har 10 aksjer vil hver aksje ha en verdi på kr 10,- som totalt blir kr 100. Dersom et selskap eier en leilighet til kr 1mill og har  10,000 aksjer vil hver aksje ha en verdi på kr 100. Det vil si at dersom du kjøper aksjer i dette selskapet vil du bli deleier av denne leiligheten.  Noen ganger faller en aksje uten at verdiene i selskapet tilsier at denne bør falle. Dette kan være pga enkelte aksjonærer blir tvangssolgt, eller pga noen selger seg ut for å beholde andre aksjer. Det kan også være falske rykter eller et generelt fall i aksjemarked som skremmer aksjonærene til å selge aksjer for ikke å være eksponert mot aksjemarkedet. Dette kan føre til at selskapets aksjer faller til f.eks kr 70 pr. aksje. Noe som igjen tilsier at leiligheten til 1mill blir nå kun verdsatt til kr 700,000. Men vi vet at boligmarkedet så langt i år generelt har steget 3% og basert på salg i samme blokken, har leilighetene steget med 4% i år. Med andre ord, det er kun et spørsmål om tid før aksjene vil stige fra kr 70 pr.aksje til over kr 100 igjen. Med en gang den generelle panikken i markedet gir seg vil aksjen gå opp igjen. Slike ting skjer hele tiden i markedet. På kort sikt er markedet ekstremt påvirket av psykologien og følelsene i markedet. Slik som frykt, usikkerhet, grådighet osv… Men på lengre sikt vil de sanne verdiene i aksjen komme frem. En daytrader lever av disse daglige svingningene. Men en investor ser på det fundamentale og investerer på bakgrunn av verdiene og inntjeningen i selskapet nå og i fremtiden.

Enkelte personer går inn i aksjemarkedet for de tror det er mulig å tjene mye penger veldig raskt. Noe som også kan være mulig men da må du også øke risikoen betydelig. Da investerer du i selskaper som gjerne står ved kanten av konkurs eller som enda ikke tjener penger men det er en forventning til at de snart vil tjene mye penger. Men dersom du fokuserer på de store kjente internasjonale og solide selskapene som Coca Cola, Procter & Gamble eller McDonalds reduserer du risikoen betydelig. Du må selvfølgelig også her gjøre et minimum av bakgrunnsarbeid bare for å se at ikke selskapet er sterkt overpriset. Eller at det har skjedd noe virkelig fundamentalt galt i selskapet i det siste. Men slike markedsledende selskaper har som regel veldig gode muligheter for å opprettholde og øke inntjening pr.år. De har som regel mulighet og kapital til å kjøpe opp hvem og hva de måtte ønske og de beste forutsetninger for videre suksess. Aksjer kan være en langt tryggere, like trygg eller langt mer usikker investering enn eiendom. Alt etter hvilke selskaper du investerer i og din investeringsstrategi. Har du videre tro på at personer vil fortsette å pusse tennene i fremtiden. Ja så invester i Colgate som er markedsledende på tannkrem. Slike store selskaper er også relativt finanskrisesikre. Ved det mener jeg at de fleste av oss sluttet ikke å pusse tennene da krisen var som verst. Det er ikke her folk flest kutter når økonomien strammer seg til. Du venter heller gjerne med å kjøpe ny Mercedes eller kjøper ikke nytt boblebad. Du utsetter kanskje ferien til Thailand eller venter med å kjøpe ny Rolex. Men du slutter ikke å kjøpe tannkrem eller barberskum. Dette gjør at disse selskapene som tjener pengene sine på våre daglige vaner og nødvendigheter faller ikke like mye som de fleste andre. Flere av disse selskapene er nær 100 år gamle. De har opplevd krakk tidligere. De vet hvordan de skal håndtere slike kriser. De overlevde krakket i 1929, 1987, 2000, 2008 og de vil overleve mange flere. Aksjer kan være en av de tryggeste spareformene for pengene dine om du bare gjør et minimum av bakgrunnsarbeid og investerer i noen solide selskaper. Aksjer kan gi minst like god avkastning som en eiendomsinvestering og er som regel langt lettere å omsette. For ikke å snakke om langt mindre arbeid enn ved en eiendom.

Jeg sier ikke at noen skal velge aksjer over eiendom dersom de skal investere i noe. Men vurder begge alternativene. Gjør du dette har du langt bedre forutsetninger for å oppnå en bedre avkastning.


I never buy anything unless I can fill out on a piece of paper my reasons. I may be wrong, but I would know the answer to that. “I’m paying $32 billion today for the Coca Cola Company because…” If you can’t answer that question, you shouldn’t buy it. If you can answer that question, and you do it a few times, you’ll make a lot of money. Warren Buffett
torsdag 4. november 2010

Aksjer VS Eiendom

I Norge er det en utstrakt vitenskap at eiendom er en trygg investering som nesten alltid stiger i verdi. Spør hvem som helst. Alle vi si at eiendom er en trygg og god investeringsform. Aksjer der i mot er farlig og spekulativt. Vi hører hele tiden om hvordan aksjer faller og stiger fra dag til dag. Om hvordan noen tjener en formue mens andre taper en formue. For den gjennomsnittelige nordmann er aksjer noen skumle og risikofylte greier. Du kan være heldig å tjene penger men de fleste taper penger.  Har du 100,000 du ønsker å investere vil nok gjennomsnittet anbefale deg eiendom. Eiendom er trygt og gir god avkastning. Du tar bare dine 100,000 gearer femten ganger til du har 1,5mill og kjøper deg en leilighet. Ikke noe fare her. Kun 1,4mill i lån med ca 6% rente i snitt. Pluss 2,5% i dokumentavgift. Tinglysning av skjøte og pantobligasjon må også påberegnes. Etableringsomkostninger for lån og terminomkostninger forekommer også. Det skulle bare mangle at banken ikke skulle a kr 35 pr.måned for å trekke avdrag og renter fra kontoen din. Vi ser også bort i fra at du måtte låne disse 42,000 til dokumentavgift. Vi ser også bort i fra at etter at du hadde kjøpt leiligheten viste det seg å være fuktskader og andre feil og mangler som førte til en rettssaker som varte 1 år.  Vi ser også bort i fra at rettssaken førte til et forlik hvor du og selger måtte dekke halve kostnadene på 300,000 hver.

La oss gå tilbake til utgiftene kun relatert til eiendomskjøpet. Dette blir ca kr 42,000,-. 
Pluss de årlige kostnadene på 6% rente fra lånet på 1,4mill. Dette blir kr 84,000 pr. år i renter. Du kan også fort legge til 25,000-35,000 i året til forsikring, avgifter, felleskostnader osv… Med andre ord. Ca 110,000,- pr år bare for å holde leiligheten.  Det tilsvarer 7,3% av kostprisen på 1,5mill for leiligheten.  Du må også påberegne noen vedlikeholdsutgifter og fordele de 42,000 du allerede har betalt i utgifter ut over årene. Med andre ord du må minst ha 10%  verdiøkning fra kostpris pr.år kun for å dekke årlige utgifter på leiligheten. Leiligheten bør også leies ut for å få inn noen inntekter. Her risikerer du slitasje, personer som ikke betaler for seg, personer som ødelegger og personer som nekter å flytte. Det finnes skrekkeksempler på alle disse situasjonene og andre situasjoner. Du må også påberegne tid og utgifter til annonser, og visninger. Men du er heldig og får leid ut leiligheten for 8,000 i måneden i 3 år og velger å selge leiligheten etter 3 år. Eiendomsmegleren skal kun ha 75,000 for å selge leiligheten din. Etter 3 år får du solgt leiligheten for 1,8mill, minus 28% skatt på gevinst og utleie.  Men vi ser bort fra skatten og du sitter igjen med alle 300,000. Vi ser også bort i fra at leiligheten ikke var utleid i 3 måneder som det tok å selge leiligheten. Vi ser også bort i fra misforståelsen mellom eiendomsmegler og kjøper om hva budet som ble gitt på telefon egentlig var. Slik at vi kan se bort fra rettsaken som varte i 1 år og alle utgiftene til advokat og renter. For dette skal du vite. De fleste bud på eiendom blir gitt over telefon og eiendomsmeglere flest tar ikke opp disse samtalene. De kan heller ikke kreve inn pengene fra kjøper, dersom du og kjøper er uenige om kjøpsprisen. Dette blir din jobb å bevise i en rettssak at kjøper la inn bud på 1,8mill som eiendomsmegleren sa til deg og ikke 1,08 som kjøper mener han sa til eiendomsmegler.

Heldigvis for deg gikk alt med kjøp, utleie og salg helt smertefritt.

Inntekter utleie:  288,000
Inntekt salg leil: 300,000
Utgifter totalt 3 år: 450,000
Utgifter eiendomsmegler:  75,000
Totalt fortjeneste:  63,000,-

Med andre ord 4,2% avkastning på 3 år fra investeringsbeløpet på 1,5mill. Du ville fått bedre renter i banken over 3 år og langt mindre risiko.

Men slik ser ikke regnestykket til Olav og Kari Nordmann ut.  De har betalt ned ca 70,000 av lånet i løpet av disse 3 årene. Den største delen av renten og utgiftene er også betalt ned fordelt på disse 3 årene. Slik at når alt er betalt og ordnet opp i så står det ca kr 290,000,- på kontoen til Kari og Olav Nordmann.  Når naboen og kollegaene på jobb senere spør hvor mye de tjente på investeringen så svarer Olav “Ca 290,000 kroner”. Men vi vet at den egentlige fortjenesten var kun 63,000

Nå kunne du trukket fra en del på utgiftene og 28% på rentene. Men du måtte til gjengjeld betalt 28% av utleieinntekter og gevinst slik at det ville ikke hjulpet deg stort. 

Jeg har selv investert i leiligheter og leid dem ut slik at jeg kjenner til situasjonene relativt godt. Enkelte ganger går det smertefritt og du tjener godt. Men jeg har opplevd leietakere som ødelegger, som ikke betaler og som nekter å flytte. Dersom du er avhengig av inntekten fra leietakeren eller ikke har kapital til rettssaker kan dette virkelig tære på psyken. Noen tror sannsynligvis det er lett å luke ut denne typen leietakere men slikt er det ikke. De kommer med CV og lønnslipper og kan gjerne ha en inntekt på 30,000 utbetalt i måneden og allikevel ikke betale for seg. Jeg er fortsatt i en rettssak som har vart i over 1 år nå ang. mitt siste salg av en leilighet.

Jeg ønsker ikke å skremme noen fra å investere i eiendom med dette innlegget. Jeg ønsker kun å opplyse om hvilke farer, feller og utgifter som er relatert til eiendom. Eiendom er ikke så sikkert og så trygt som alle vil ha det til. Selvfølgelig eiendom kan gjerne være en god investering og over tid kan du tjene gode penger her. Men vær klar over at eiendom er ikke så sikkert og lukrativt som alle vil ha det til. Vær klar over at du kan ende opp i en situasjon du ikke hadde forventet og du kan ha uflaks. Uflaks og uventede situasjoner i eiendomsmarkedet betyr gjerne fra noen tusen til flere hundre tusen i ekstra kostnader og utgifter. Grunnen til dette er for du har sannsynligvis investert minst en million, Og sannsynligvis mer. Du har også sannsynligvis gearet egenkapitalen 10-20 ganger.

I mitt neste innlegg vil jeg prøve å forklare hvorfor aksjer ikke er så farlig og spekulativt som alle vil ha det til.


Don't stretch yourself too much with a mortgage. Buy within your means.. it's not worth the sleepless nights.
Sarah Beeny

I kind of hate to be the voice of doom, but I just can't see how prices can't go down. I think people have actually forgotten that property prices can decrease. There's this feeling that they just won't fall, but, of course, that's not true.
Sarah Beeny


 


onsdag 20. oktober 2010

10 investeringstips

Da jeg begynte å investere gjorde jeg flere mindre og større feil som kostet meg dyrt.
Derfor vil jeg liste opp en del tips for å unngå disse feilene. Dette for min egen del men også i håp om å skåne dere fra å gjøre de samme feilene som meg.

1. Kjenn deg selv. Personlig mener jeg at det viktigste i  markedet er din egen psykologi. Veldig mange skjønner ikke dette før de sitter igjen med store tap. Ikke kjøp for mer enn du er komfortabel med å tape. Dersom du begynner å få panikk og mister nattesøvnen om aksjene faller noen prosent, har du bitt over for mye. Panikk vil føre til dumme beslutninger. Derfor er det viktig å kjenne seg selv og ha full kontroll over egne følelser.

2. En strategi hjelper lite om du ikke klarer å gjennomføre den. Derfor er det viktig å lage en strategi som passer deg og din psykologi. En strategi kan virke god i teorien men ikke alltid i praksis. Ikke lag en strategi som baserer seg på gearing dersom du ikke er komfortabel med dette når du skal sette strategien ut i live.

1. Det føles alltid mer riktig, og tryggere å gjøre som alle andre. Men ikke la deg lure. Det er slik bobler oppstår. Gjør ditt eget bakgrunnsarbeid og ikke baser kjøpene dine på hva andre gjør.

2. Se alltid ned før du ser opp. Det er lett å se seg blind på potensiell fortjeneste men vær rasjonell og hold hodet kaldt.  Hvor stort er det potensielle tapet i forhold til fortjenesten?

3. Alltid ha et kjølig forhold til gevinst og tap. Konsentrer deg om investeringen og strategien. Ikke om pengene.

4. Ikke sitt for lenge på tapere. Dersom en aksje faller fra kr 100 til 50 har du 50% tap men aksjen må stige 100% før du er tilbake ved utgangspunktet.

5. Ikke kjøp mer aksjer i en taper kun for å senke snittet. Vurder sannsynligheten for at den vil stige eller falle videre. Vurder også om det finnes andre selskaper med større potensial.

6. Ikke forelsk deg i et selskap. Ikke vær redd for å sitte i en vinner og ikke nøl med å selge en taper. Alt for ofte selger personer vinnere for tidlig for å sikre gevinst, og holder på taperne for lenge i håp om å få pengene tilbake igjen. Ikke bli følelsesmessig engasjert om en av aksjene dine stiger mye.

7.  Unngå for all del frykt, håp og grådighet i aksjemarkedet. Dersom du ikke gjør det har du fort krysset grensen fra investering til gambling.

8. Suksess kan fort føre til store tap! Dersom du har hatt en periode med stor suksess er det lett å føle seg “uovervinnelig”.  Du tar gjerne større risiko og dårligere beslutninger.  Husk tips 7 ikke bli for grådig!

9. Tap kan fort føre til enda større tap. Det er helt naturlig å ønske å tjene de tapte penge tilbake etter en periode med mye tap. Dette er virkelig farlig. Når ønsket er å tjene tilbake det tapte tar vi ofte mye større risiko, dårligere beslutninger og ender opp med å tape enda mer. Dersom du merker at du blir sterkt påvirket av tapene er kanskje det beste å holde seg vekk fra aksjemarkedet til du har fått det litt på avstand.

10. Du lærer lite fra lett tjente penger og mye fra hardt opptjente penger.  Dette er hvorfor vi har ordtaket “easy come, easy go!”  Har du tjent raske penger er det lett å ta raske og dårlige beslutninger for fremtiden til pengene. Ikke gjør dette.

Som dere sikkert leste så er det mye av det samme som går igjen i alle 10 tipsene. Men jeg tror at dersom du klarer å lære noe fra disse vil det gjøre deg til en bedre investor. 

Les også: 7 Sitater som vil gjøre deg til en bedre investor
Les også: 10 Gullkorn
Les også: Den ultimate investor (The Investminator)

PS: Hold et godt øye med kurtasjen. Den er kanskje liten pr. kjøp og salg men i løpet av et år kan det fort bli kr 8-10,000 i kurtasjekostnader.


"When things go wrong as they sometimes will;
When the road you’re trudging seems all uphill;
When the funds are low, and the debts are high
And you want to smile, but have to sigh;
When care is pressing you down a bit-
Rest if you must, but do not quit.
Success is failure turned inside out;
The silver tint of the clouds of doubt;
And you can never tell how close you are
It may be near when it seems so far;
So stick to the fight when you’re hardest hit-
It’s when things go wrong that you must not quit."lørdag 18. september 2010

HOLD PÅ PENGENE OG LØP I VILL PANIKK!

Hver eneste dag blir vi bombardert med meninger fra alle verdens eksperter og analytikere. Kjøp, selg, hold, oppgang, nedgang osv… Når du leser en ekspert uttalelse så gjelder det å trå varsomt og ta alt med en stor klype salt. Jeg har sett det gang på gang at de spår ned og markedet går opp. Ofte vil du se at en ekspert spår ned mens en annen ekspert spår opp om samme aksjen. Dette kan gjerne skje på samme dagen eller med få dagers mellomrom. Les gjerne hva ekspertene sier men vær skeptisk. Ikke baser et kjøp eller salg kun på uttalelser fra 2-3 eksperter, om du gjør det, er du på tynn is. Gjør dine egne vurderinger og opparbeid deg en viss kunnskap om selskapet.

Det er flere eksempler på eksperter som har tapt flere millioner og milliarder på dårlige investeringer. Det skjer hele tiden. For å nevne noen, så har vi Idar Vollvik som tapte ca 2milliarder på aksjetrading. Idar var omringet av meglere, analytikere og eksperter. Allikevel tapte han hver eneste krone. Øystein Stray Spetalen og Petter Stordalen tapte stort i Norske Skog. Den Norske stat har tapt flere hundre millioner i SAS. Ekspertene tar feil hele tiden. Vi har sett store selskaper som Lehman Brothers Inc. gå konkurs. Dette var en 158 år gammel investeringsbank som var proppet med eksperter og analytikere. Allikevel klarte de ikke å hindre banken i å gå konkurs. Noe som ble USA’s største konkurs noen gang.

Min erfaring er at eksperter bommer langt oftere enn de treffer. Det er alltid en baktanke når ekspertene kommer med råd. Meglere og analytikere fra store meglerhus tjener pengene sine fra kurtasje hver gang du selger og kjøper aksjer. Derfor er det viktigste for de at personer kjøper og selger så ofte som mulig. Hvis alle aksjonærene var long ville 90% av alle meglerhusene gå konkurs. Store investorer og tradere kjøper seg gjerne inn i et selskap lenge før de kommer med en uttalelse om selskapet. Når de der i mot kommer med uttalelsen så kaster oss småaksjonærer oss over aksjen. To uker senere når vi har presset opp aksjen kommer det en melding om at storinvestoren er ute igjen. Det er fult mulig å tjene penger på å følge store investorer. Men sjansen for at de har en bedre inngang og får en bedre utgang enn du selv er veldig stor. For når du hører at de går inn eller ut av et selskap så er de allerede inne eller ute. Ofte sier investorene en ting om hvorfor de går inn i selskapet men så gjør de noe helt annet.


Les: Bestevennenes milliard eventyr.

Les: Derfor tapte Vollvik pengene.


Les: Roman Abramovich. Denne mannens formue er bygget på mye snusk og fanteri.


PS: Anbefaler alle med interesse for dette feltet å lese Storeulv. Den uautoriserte biografien om John Fredriksen. Vår kjære John Fredriksen er heller ikke helt snuskfri og Roman Abramovich blir også nevnt i denne boken.

Mitt budskap med dette innlegget er: Alle eksperter, meglere og analytikere har en baktanke og flere av de store investorene er hvor de er pga. tvilsomme investeringer og transaksjoner. Vær skeptisk. Ikke baser kjøpene dine på eksperter, meglere, analytikere eller naboens råd. Hør gjerne på hva de har og si men ta det med en klype salt og gjør dine egne undersøkelser før du kjøper eller selger."It is absurd to think that the general public can ever make money out of market forecasts."   Benjamin Graham
 

"You can't buy what is popular and do well." Warren Buffett

 


Med får du opp til kr 170,- per måned trukket fra ditt forbruk.