Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

mandag 30. mai 2011

Arendals Fossekompani (AFK) Analyse

Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896. Selskapet eier og driver 3 kraftstasjoner i Arendals vassdraget. Kraftstasjonene har til sammen 10 aggregater med samlet installert ytelse på litt over 77 MW. Selskapet driver likevel med mye mer enn kraftproduksjon. Pr. Dags dato er inntektene til selskapet større fra deres finansielle investeringer enn kraftproduksjonen. Selskapet har mange finansielle posisjoner i selskaper som Eiendomsspar, Victoria Eiendom, Oslo Børs, Silver pensjonsforsikring, største privataksjonær i Kongsberggruppen, osv.
Selskapet er på ingen måte tilpasset eller ment for en vanlig aksjonær. Dette selskapet er tilpasset store og langsiktige aksjonærer. Det virker nærmest som selskapet ikke ønsker aksjonærer som ikke handler for minst noen titals millioner.

I denne forstand er selskapet så lite aksjonærvennlig som det er mulig å få et børsnotert selskap. Aksjekursen står i kr 1,700 med kun litt i overkant av 2,2 millioner aksjer. Dette gjør at veldig få aksjer er tilgjengelige og derfor er det veldig lite volum i aksjen. Du risikerer å måtte vente flere måneder på å få kjøpe eller selge aksjer. Selskapet er også så slapt at det ikke en gang har publisert Q1 rapporten på hjemmesiden, likevel den ble offentliggjort for 6 dager siden. Q1 rapporten består kun av det absolutt nødvendige for å få den godkjent. Ingen forklaring, fremtidsutsikter eller detaljerte regnskap.

Hjemmesiden består også kun av det absolutte helt nødvendige.

Det betyr der i mot ikke at selskapet ikke er verdt å investere i. For det har absolutt vært en gullgruve for langsiktige investorer.

Årsrapporten 2010 til motsetning fra Q1 rapporten 2011 er veldig detaljert og full av nyttig informasjon.

EPS Q1 2011 = kr 65
EPS Q1 2010 = kr 30
EPS Hele 2010 = 115

Selskapet har kontant og Kontant ekvivalenter som tilsvarer kr 190,- pr. aksje. Egenkapital utgjør kr 1406,- pr aksje og gjeld utgjør kr 987 pr. aksje.

Utbytte for 2010 er kr 55,- + ekstraordinært utbytte på kr 25,-. Som dere ser var EPS for Q1 2011 nok til å finansiere hele det normale utbytte og enda litt til. Derfor vil det ikke være usannsynlig om utbytte øker til kr 60 for 2011.

Likevel selskapet produserte 8% mindre kraft i 2010 enn 2009, så solgte selskapet kraft for kr 178 900 000 i 2010 mot 145 400 000 for 2009. Dette forklares med en betydelig høyere kraftpris i 2010 enn 2009.

Selskapet har et hovedfokus på å investere i virksomheter som driver innenfor produksjon av utstyr og tjenester innen fornybar energi og effektiv utnyttelse av energi.

Investeringsporteføljen for selskapet, med unntak av datterselskap. Fikk i 2010 en avkastning på 31,3% mot 31,5% i 2009. OSE gav i snitt en avkastning på 18,3% i 2010 og 64,8% i 2009. Totalt sett klarte ikke AFK å oppnå gjennomsnittlig markedsavkastning på investeringene sine.

Selskapet mottok utbytter på kr 45 500 000,- eksklusivt datterselskap. Totalt sett mottok selskapet utbytter på kr 98 700 000,-. Disse utbyttene utgjør kr 44,- pr. aksje eller over halvparten av AFK’s utbetalte utbytte + ekstraordinært utbytte.

Selskapets 20 største aksjonærer eier 89,5% av selskapet, hvor av de 3 største alene kontrollerer 77,5%. På toppen har vi Ulfoss Invest AS, Havfonn AS og Must Invest AS

Medlemmer av ledelsen og styret kontrollerer totalt 79,3% av aksjene. Slik at om ikke du sitter i styret har du ikke noe du skulle sagt.

Utbyttehistorikk:
Utbytte 2010 kr 55,- + 25,-
Utbytte 2009 kr 50,-
Utbytte 2008 kr 50,-
Utbytte 2007 kr 50,-
Utbytte 2006 kr 50,-
Utbytte 2005 kr 45,-
Utbytte 2004 kr 50,-
Utbytte 2003 kr 40,-
Utbytte 2002 kr 35,-
Utbytte 2001 kr 25,-
Utbytte 2000 kr 25,-

Hvis du hadde kjøpt Arendal Fossekompani 01.01.2000. Til kr 405,- ville du i dag sitte igjen med 344% verdistigning, pluss 113,58% avkastning fra utbyttene.
Totalt 457,58% avkastning på 10 år. Utbytte alene vil i år gi en direkteavkastning på 19,75% dersom du handlet for 10 år siden.

Konklusjon:
Selskapet har ikke økt utbytte hvert år og selskapet har økt utbytte mindre og mindre med årene kan det se ut til. Selskapet tjener gode penger og vil sannsynligvis også fortsette med dette. AFK har en sunn balanse, solide inntekter og en veldig sunn utbyttegrad. Om jeg skulle handle i AFK ville jeg ikke gitt mer enn maks kr 1,650 pr. aksje. Det resulterer i en utbyttegrad på 3,33% eks. ekstraordinært utbytte, og med ekstraordinært utbytte 4,84%. Jeg syntes ikke selskapet ser veldig attraktivt ut på 1,650 men det ser ikke dyrt ut heller. For en langsiktig investor som ønsker en trygg investering tror jeg absolutt en kan gjøre det veldig godt i AFK.

"Price is what you pay, value is what you get" - Charlie Munger





lørdag 28. mai 2011

Fredriksen prøver å drepe optimismen

For noen dager siden laget jeg et innlegg hvor jeg prøvde å tyde de tvetydige signalene fra John Fredriksen og Tor Olav Trøim. I dag ser jeg at det er flere som spekulerer i hva agendaen til John Fredriksen og Tor Olav Trøim er.

Du kan lese et utdrag fra reportasjen i FinansAvisen her: John Fredriksen og Trøim bløffer alle?

Tor Olav Trøim sier markedet ikke har vært verre siden svartedauden. John Fredriksen sier Trøim er for optimistisk. Men han sier også at om 1-2 år vil han plassere halve formuen i tank og kjøpe opp stort sett alle andre.

Personlig tror jeg de neste 2-3 årene kan bli en veldig spennende og kanskje skremmende opplevelse for aksjonærene i Frontline.

It was the Law of the Sea, they said. Civilization ends at the waterline. Beyond that, we all enter the food chain, and not always right at the top.
Hunter S. Thompson






onsdag 25. mai 2011

Frontline styrter - Hvorfor?

Frontline falt kraftig i går og nye 11% i dag.

Tallene som ble levert i dag for Q1 og fremtidsutsiktene var som forventet. De overrasket litt på oppsiden på grunn av salg. Men inntektene fra driften var som forventet. Det er ikke overraskende å se FRO under hundrelappen, men at den skal falle så kraftig på kun to dager er mildt sagt underlig. Jeg prøver å rasjonalisere fallet med den negative uttalelsen fra Tor Olav Trøim i går, som kilden til raset. Der etter regner jeg med en del panikk, en del stop-loss som ble utløst og sannsynligvis noen tvangssalg som forsterket fallet. Jeg syntes det nå er enda vanskeligere å forutsi hvor ille tankmarkedet er, vil bli og hvor lenge det vil vare. Tor Olav Trøim sa følgende i går: “Vi må gjennom mye smerte før vi når lønnsomhet igjen. Dette er den brutale hverdagen. Nå er det hangover. Vi har bare begynt nedgangsykelen og jeg er lei meg for at jeg ikke kan komme med gode nyheter”

Hva i all verden betyr dette? Bør vi forvente at FRO vil halveres? John Fredriksen sa så seint som desember 2010 følgende: ”Tank! Du vet hva som skjer der! Du vet jeg er optimist. Jeg skal putte formuen min i tank, ihvertfall 50 prosent av formuen min. Men om ett år eller to. Jeg har tro på tank fordi alle andre kommer til å gå konk. Men ikke jeg!”

John Fredriksen snakket om 1-2 år med nedgang, det er ca 6 måneder siden. Da vil vi ha maks 18 måneder til med nedgang, blod og panikk om John får rett?

John Fredriksen har i dag ca 10% av porteføljen i tank hvor av ca 6% i FRO. Det betyr at vi kan forvente oss at John Fredriksen vil øke eksponeringen mot tank med ca 4 ganger hva han har i dag om 6-18 måneder om han mente hva han sa. Noe som høres helt urealistisk ut spør du meg. Det må i hvert fall bety store utbytter eller nedsalg i de øvrige selskapene i JF’s portefølje for å frigjøre så mye cash. Om ikke han da har en betydelig større formue enn hva som er kjent for omverdenen.

Jeg er forvirret, men stoler på at Fredriksen har rett i at FRO er sterkere enn hva mange kanskje tror. Jeg sitter med snitt på 150 i FRO og har gjort dette i noen år nå. Jeg kommer til å kjøpe mer FRO om den faller til 75-80 og enda mer om denne faller til 40-50. Jeg tror ikke dette vil skje, men etter de siste to dagene og uttalelsene fra Tor Olav Trøim så er det vanskelig å si.

Å følge FRO og tankmarkedet nå, syntes jeg er utrolig spennende. Jeg gleder meg til å se hvilke overraskelser vi har i vente både på godt og vondt. Knightsbridge Tankers (VLCCF) har kastet seg etter storebror Frontline og falt nesten 14% til sammen i går og i dag. Det er ikke kommet noen nyheter, så hvorfor denne også krakker er et mysterium for meg.

"Unless you can watch your stock holdings decline by 50% without becoming panic-stricken, you should not be in the stock market." - Warren Buffett





tirsdag 24. mai 2011

En fantastisk restrukturering!

GOGL la frem tall på Mandag som var som forventet med unntak av ekstra nedbetaling av lån.

Fremtiden for GOGL blir veldig spennende og jeg hadde håpet de ville kutte utbytte mer enn hva de gjorde.

Les DN: En fantastisk restrukturering

I dag var det også den kjente Nor-Shipping-messen. Cecilie Fredriksen holdt foredrag og ut fra det lille jeg fikk se i media av henne, fikk jeg et betydelig mer positivt inntrykk, enn hva jeg har hatt før. Jeg har ikke hatt noe negativt inntrykk fra før av heller, men jeg har vært litt skeptisk, men intrykket ble veldig styrket i dag. Fra mitt synspunkt fremstår hun som en jordnær og ydmyk person, i positiv forstand. Jeg tror og håper hun kan overraske positivt i fremtiden.

Hovedpunktene jeg fikk ut av intervjuene med Tor Olav Trøim og Cecilie Fredriksen er følgende:
Tank (FRO) sterkt negativt.
Tørrbulk (GOGL) svakt negativt.
LNG (GOL) sterkt positiv.
Rigg (SDRL) sterkt positivt og stort fokus.

Både Cecilie og Tor Olav gjorde det også klart at de ikke har noen planer om å selge seg ut av Marine Harvest.

Videre gleder jeg meg veldig til Q1 presentasjonen av GOL neste Tirsdag.

Les følgende DN artikler:
Heller en rakett enn månelanding
Slik skal de endre shippingbransjen
Fredriksen og Trøim brukte tabbekvote på luksusyatch
Det blir tungt

"Driver man meieri og selger en liter melk for 20 kroner den ene dagen og prisen faller til null den neste havner man i en vanskelig situasjon."
- Tor Olav Trøim





mandag 23. mai 2011

Restrukturering

De siste 2 månedene har jeg undersøkt og jobbet med å restrukturere og lage en mer konsentrert portefølje, fremfor en mer diversifisert portefølje. Målet er at denne restruktureringen vil føre til en noe høyere risiko, men en betydelig høyere avkastning.

Fordelene:
En mindre portefølje å holde oversikt over.
Kun de aller beste utbytteselskapene blir valgt.
Større utbytte og potensial for kursstigning.
Mindre sannsynlighet for kutt i utbytte og kursfall.

Ulempene:
Mindre diversifisering.
Utbyttekutt og kursfall vil ha større påvirkning på totalutbytte.

Her er en liste over alle selskapene jeg vurderte å kjøpe mer i eller selge.



I gjennomsnitt gav selskapene som ble solgt 2,76% i utbytte ved dagens kurs. Selskapene som ble kjøpt gir i snitt 3,26% utbytte. Dette resulterer i en økning i utbytte på 18% for denne andelen kapital i forhold til dagens kurs.

Selskapene ble også solgt med en gjennomsnittlig avkastning på 27,8% uten utbytte. Selskapene som ble kjøpt har en gjennomsnittlig avkastning på 16,00% uten utbytte. På grunn av økning i kostpris etter kjøpene er gjennomsnittsavkastningen nå redusert til  9,45% uten utbytte for disse selskapene.

Intel kjøpte jeg for rett rundt en måned siden og er opp 19% siden den gang. Jeg mente selskapet var underpriset da men hadde ikke forventet 19% økning på så kort tid. Uansett anser jeg selskapet som fortsatt underpriset på lang sikt og øker derfor beholdningen min i Intel.

Jeg anser fortsatt de fleste av selskapene jeg har solgt som gode og solide utbytteselskap for fremtiden. Unntaket må være Cincinnati Financial (CINF) Overflatisk ser selskapet solid ut. Selskapet har økt utbytte 40 år på rad, har en utbyttegrad på 5,1%, som utgjør 70% av EPS, nesten gjeldsfri, prises til kun 99% av EK og kun en P/E på 13,5. Men dersom vi ser på forventet EPS for 2012 ligger disse på 1,53 mot 2,27 for 2011. Dette betyr at vi risikerer at utbytte vil utgjøre 104,6% av EPS for 2012. Noe som betyr at vi risikerer utbyttekutt og betydelig lavere vekst i utbyttene for de neste årene. Bakgrunnen for fallet i EPS er oversvømmelsen i Mississippi og flere større stormer. Det er forventet at CINF vil måtte dekke krav på rundt 200mill USD. På grunn av lav gjeld og 380mill USD i cash vil det ikke være noe problem for CINF å dekke disse kravene. Men en bør forvente en betydelig mindre vekst i utbyttene fremover for at utbytte skal holde seg på 70% eller mindre av EPS.

Jeg har Microsoft og Dr Pepper Snapple Group under overvåkning og vurderer en inngang i disse om de faller enda lavere. Jeg vil også overvåke CINF og vil vurdere en inngang i denne igjen på $23 eller lavere. Microsoft ser allerede underpriset ut og jeg vil sannsynligvis handle om den faller under $20,5.

Altria Group (MO) er også et spennende selskap jeg vil holde ett lite øye med. Jeg håper å se noen endringer som vil sikre selskapet større inntekter og mer sikkerhet for fremtiden. Jeg hadde gjerne håpet på flere investeringer innen alkoholholdig drikke for MO. Det ble også nesten lovelig med Marihuana i California i 2010. Dette er også en bransje som vil passe perfekt for Altria Group. Det sies at å lovliggjøre Marihuana  i California, vil bidra til over 10 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter. Dette er positivt for en stat som nesten er konkurs. Mye spennende som kan skje med MO i fremtiden.

Jeg forventer at på sikt vil denne restruktureringen jeg nå ha gjort føre til større avkastning i utbytte. Jeg anser fortsatt de fleste av selskapene jeg har solgt som noen av de beste utbytteselskapene som finnes. Derfor vil jeg holde øye med disse og kanskje kjøpe meg inn igjen dersom de faller betydelig fra dagens nivå.

Jeg anser nesten ingen av selskapene jeg har kjøpt som underpriset. Jeg vil si de fleste er fair priset eller på grensen til overprisning, men det samme var også selskapene som ble solgt.

"The stock market is a no-called-strike game. You don't have to swing at everything - you can wait for your pitch. The problem when you're a money manager is that your fans keep yelling, 'Swing, you bum!'" - Warren Buffett





søndag 15. mai 2011

DnB Nor (DNBNOR) Analyse

DnB Nor er Norges største finanskonsern og ble grunnlagt i 2003 da DnB og Gjensidige Nor slo seg sammen. Selskapets største aksjonær er Nærings og Handelsdepartementet (Den Norske stat) med 34% av aksjene.

DnB Nor er store innenfor bank, forsikring, kapitalforvaltning, og meglertjenester innenfor aksjer, valuta, og råvarer. De er store både på privatkunder, bedriftskunder og internasjonalt.

DnB regnes som en av de 10% beste bedriftene i sin bransje innen bærekraftig utvikling. Derfor er også DnB medlem av Dow Jones Sustainability World Index. Selskapet blir også vurdert som den ellevte beste kapitaliserte av de syttifem største internasjonale bankene på verdensbasis av Standard & Poor‘s.

DnB Nor lanserte i 2010 indexfond, noe jeg anser for den beste type aksjefond. DnB er en av få Norske aktører som foreløpig tilbyr indexfond.

Jeg tar utgangspunkt i en kurs på kr 80 pr. aksje og bakgrunn i Q1 2011 rapporten og årsrapporten 2010.

Resultater:
EPS på 7,04,- P/E på 11,36 og en P/B på 1,14. Selskapet har en gjeldsgrad på 95% av totalkapital. Utbytte for 2010 var på kr 4,- og gir en utbyttegrad på 5%. Utbytte alene gir en P/E på 20. Egenkapitalen pr. aksje er på kr 69,99,- og gjeld pr. aksje er på kr 1 218,08,- kr 416,26 av ”gjelden” utgjør kundeinnskudd.

Utbyttepolitikk:
DnB Nor har som mål å betale ut 50% av EPS som utbytte. Men de vil ta forutsetninger om normale markedsforhold, behov for kjernekapital, eksterne rammebetingelser osv… I praksis betyr dette at en bør forvente utbytte på 50% av EPS men også være foreberedt på at utbytte fra tid til annen kan reduseres eller kuttes helt. Noe vi også ser fra historikken.

2010 4,00
2009 1,75
2008 0,00
2007 4,50
2006 4,00

Jeg foretrekker en forutsigbar utbyttepolitikk hvor utbytte økes hvert år og ligger rundt 30-60% av EPS. Jeg foretrekker også utbytte hvert kvartal eller helst hver måned. Reglene i Norge er dessverre ikke utformet slik at det er mulig derfor må vi forvente utbytte 1 gang i året eller i beste fall 2 ganger ved ekstraordinære utbytter. Dersom politikerne endret denne regelen ville sannsynligvis Norske utbytteselskap som DnB Nor blitt betydelig mer populære i utlandet også. Politikerne hadde ikke likt å få hele lønnen sin utbetalt på slutten av hvert år, det samme liker ikke utbytteinvestorer heller.

Konklusjon:
DnB Nor er et godt selskap med store muligheter for fortsatt økning og en kapitalsterk eier. Selskapet ser ikke direkte billig ut men ikke dyrt ut heller. Jeg vil si selskapet prises til fair value eller litt i underkant av fair value i forhold til hvordan verden ser ut i dag. Selskapet handles som nevnt kun til 114% av bokførte verdier og har en P/E på 11,36. For langsiktige investorer tror jeg det vil være mulig å sitte igjen med over gjennomsnittlig avkastning i gjennomsnitt. Dersom verdensøkonomien var tilbake på normalen tror jeg DnB ville ligge på ca kr 110,-. Det vil resultere i en P/B på 1,57 og en P/E på 15,6%. Dette matcher med tidligere verdsettelse av DnB Nor.

Fra en utbytteinvestorssynspunkt tror jeg det finnes bedre muligheter i finanssektoren. DnB Nor har til dels uforutsigbare utbytter og kun årlig utbetaling. Dersom jeg skal handle i DnB Nor ønsker jeg større rabatt. Hvis DnB Nor skulle falle til kr 75,- pr. aksje vil jeg sterkt vurdere en inngang. Det er ingenting i DnB Nor som tilsier at aksjen skal annet enn opp, men vi kan håpe på en generell nedgang i aksjemarkedet basert på generell frykt. Noe som forhåpentligvis vil legge et negativt press på DnB Nor. De som kjøpte DnB ved inngangen til 2009 kan glede seg over en direkteavkastning kun fra utbytte på 15% årlig.

"Never count on making a good sale. Have the purchase price be so attractive that even a mediocre sale gives good results." - Warren Buffett





tirsdag 10. mai 2011

Orkla (ORK) Analyse

Orkla er ett av Norges største selskaper. Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiums løsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på 57 milliarder kroner og antall ansatte er 30 000. Selskapet er notert på Oslo børs og utgjør alene 5,5% av børsen.

Orkla aksjonærene fikk for året 2010 en avkastning på hele 4,2% inkl. utbytte! Mens Oslo Børs økte med usle 18,3 %. I teorien betyr dette at du kunne investert på OSE i blinde og det ville vært en 50% sannsynlighet for å treffe 18,3% eller bedre avkastning.

Jeg tror Orklas dårlige utvikling skyldes at selskapet fremstår som ustrukturert og uadministrert. Det virker ikke som styret helt vet hva de gjør eller hvor de skal. Det er ingen helt klare og troverdige fremtidsutsikter. Jeg legger mye av skylden for dette på Stein Erik Hagen. Hagen sitter som styreleder med over 23% av alle aksjene i selskapet. Ettersom at det ikke er noen andre aksjonærer som kommer i nærheten av Hagens aksjepost og Hagen er styreleder kan han stort sett styre selskapet akkurat som han ønsker.

Tidligere konsernsjef i Orkla, Finn Jebsen anså jeg som en dyktig og strukturert person som også kunne vise til gode resultater i Orkla. Hagen sparket Finn Jebsen for ca 5 år siden over flisespikeri. Dette kan dere selv søke opp og finne mye informasjon rundt. Etter at Jebsen gikk ut og Hagen gikk inn har det stort sett bare gått nedover. Mitt inntrykk av Hagen uten at jeg kjenner han personlig er at målet hans er å berike seg selv uavhengig av om dette skjer på bekostning av Orkla og deres øvrige aksjonærer. Jeg mener det beste for Orkla vil være om Hagen trekker seg fra styret og overlater Orkla til profesjonelle.

Orkla sitter i dag på en stor aksjepost i REC som også får meg til å betvile ledelsen og styret i Orkla. Jeg finner det merkelig at ikke Orkla solgte seg delvis eller helt ut av selskapet da det var ekstremt overpriset. Selskapet var på en periode priset høyere enn Statoil med en brøkdel av inntektene. Det forundrer meg at Orkla ikke klarte å se dette, da det var usedvanlig åpenlyst at selskapet var overpriset.

Orkla har i den senere tid solgt Elkem og vil fortsette å redusere og omstrukturere sine investeringer. På sikt er planen å satse kraftigere på Orkla brands og Sapa.

Jeg tar utgangspunkt i en kurs på kr 51,- og bakgrunn i Q1 2011 rapporten.

Resultater:
EPS på 2,9,- P/E på 4,39 og en P/B på 1,06. Selskapet har en lav gjeldsgrad på kun 44% av totalkapital. Utbytte for 2010 var på kr 2,5,- og gir en utbyttegrad på 4,9%. Utbytte alene gir en P/E på 20,4. Ut av egenkapitalen på kr 47,96 pr. aksje er kr 2,31 kontanter og kontantekvivalenter.

Utbyttehistorikk:
Orkla har siden 1993 betalt utbytte hvert år og aldri kuttet utbytte. De har der i mot heller ikke økt utbytte hvert år. Fra 2007 - 2009 ble utbytte holdt på kr 2,25 før det økte igjen i 2010 til kr 2,50. I teorien har Orkla en relativt forutsigbar utbyttepolitikk.



Tilbakekjøp av aksjer:
Fra 2000-2004 kjøpte Orkla tilbake 36 376 130 aksjer. Om en ser på aksjeutviklingen i forhold til tilbakekjøp var timingen her relativt god. Men i året 2005 kom ett skifte. For året 2005 ble det ikke kjøpt tilbake noen aksjer. Men for året 2006-2008 ble det kjøpt tilbake 22 500 000 aksjer. De klarte å treffe toppen med ekstrem presisjon. Når selskapet der i mot bunnet ut i 2009 ble det ikke kjøpt tilbake noen aksjer og det ble heller ikke kjøpt tilbake noen i 2010.

Konklusjon:
Selskapet handles til kun 106% av egenkapital og med en P/E på kun 4,39 ser selskapet ekstremt underpriset ut. Selskapet har en lav gjeldsgrad og en solid balanse. Jeg tror der i mot at Hagen og den usikre fremtiden har mye å bety for at Orkla holdes på et slikt lavt nivå. Det at flere store aksjonærer også har solgt seg ned og kanskje fortsatt selger seg ned har nok også skapt et negativt press på aksjen. Rasmussengruppen er helt solgt ut av topp 20 listen og folketrygdfondet har solgt seg betydelig ned i løpet av 2011.

Som nevnt over anser jeg selskapet som veldig underpriset, og dagens inngang er sannsynligvis en veldig god en. Det er der i mot varslet store omstruktureringer i Orklas investeringer og satsingsområder. Omstruktureringer i seg selv er alltid et risikoelement som kan slå begge veier. Spesielt når du i tilegg ikke har tiltro til personen som skal stå for omstruktureringene blir det enda skumlere.

Derfor vil jeg avvente en inngang i Orkla til selskapet blir billig nok til at jeg anser risikoen som akseptabel eller til det kommer noen gode nyheter fra selskapet.

Les også analysen av DnB Nor her.

Go for a business that any idiot can run - because sooner or later, any idiot probably is going to run it.
Peter Lynch





onsdag 4. mai 2011

5 undervurderte John Fredriksen selskaper

Etter min analyse av Golden Ocean Group fikk jeg blod på tann. Jeg bestemte meg for å se nærmere på flere John Fredriksen selskaper som kan være underpriset. Selskapene jeg valgte ut er Frontline, Ship Finance International, Knightsbridge tankers, Deep Sea Supply og Golden Ocean Group. Jeg satte disse opp mot hverandre for å prøve å lokalisere det selskapet som ser ut til å være mest underpriset.



Som dere ser fra resultatene, troner Golden Ocean på topp, etterfulgt av Knightsbridge og Ship Finance. På bunn har vi Deep Sea Supply og Frontline. Resultatene overrasket til dels.

Frontline ser mer overpriset ut enn hva jeg hadde forventet. Ser vi ikke bedring i tankmarkedet over de neste kvartalene, tror jeg denne kan falle enda lavere enn dagens kurs. Det vil ikke forundre meg om vi ser FRO under hundrelappen. Frontline ser allikevel ut til å være til dels rustet for det dårlige markedet. De har en kontantbeholdning som bør kunne holde de flytente gjennom 2011 og deler av 2012 også. Frontlines store svakhet er at de har liten egenkapital og stor gjeld. Slik at om vi ikke ser en bedring i markedet i løpet av 2012 blir det spennende å se hva de vil gjøre.

Deep Sea Supply ser til dels overpriset ut på dagens kurs. Denne opererer der i mot i et marked hvor jeg forventer rask bedring. Det er vanskelig å si om det er en positiv fremtid som allerede er priset inn eller ikke. Men det er en sannsynlighet for at denne plutselig kan gå en god del på kort tid.

Ship Finance International ligger sånn midt på tre. Noe som også var forventet. Selskapet har veldig forutsigbare inntekter og trenger derfor ikke noen særlig kontantbeholdning og kan håndtere høy gjeld bedre enn de fleste. Flåten til SFL har en gjennomsnittlig kontraktsdekning på 12 år. Noe som sikrer dem i både oppgang og nedgang. Avtalene består stort sett av en fast sum + en prosentandel av fortjenesten til selskapet som har leid skipet eller riggen. SFL er godt diversifisert både i shipping og offshore. Jeg anser SFL som det sikreste shipping og offshore selskapet som finnes pr. dags dato. Ved dagens prisning vil jeg si Ship Finance International er underpriset.

Knightsbridge Tankers er et mystisk selskap som en ikke helt vet hvem som står bak. Det sies at John Fredriksen ikke eier noen aksjer i dette selskapet. Han er kun indirekte eksponert gjennom Golden Ocean Groups eierandel på ca 10%. Men selskapet styres av flere sentrale personer i John Fredriksen systemet. Selskapet har en betydelig lavere gjeldsgrad enn de andre Fredriksen selskapene. Noe som selvfølgelig er veldig positivt og gir stort spillerom. Selskapet er eksponert mot både bulk og tank og ser veldig sterkt ut. Selskapet kan se noe dyrt ut i forhold til dagens P/E på 22,81 basert på EPS fra Q4. Ser vi på inntektene for hele 2010 har selskapet en P/E på 11,16. Selskapets lave gjeldsgrad og solide kontantbeholdning gjør at VLCCF lett kan slå til om en attraktiv investering byr seg. VLCCF byr på en noe større risiko enn SFL men en langt større oppside også. Jeg anser VLCCF som attraktivt priset på dagens kurs.

Golden Ocean Group er selskapet som i teorien skal være mest underpriset. Hadde bulkmarkedet vært normalt ville GOGL uten tvil være svært underpriset på dagens kurs. Men tatt i betraktning dagens brutale bulkmarked er det vanskelig å si om selskapet er underpriset eller ikke. Ønsker du der i mot stor eksponering mot tørrbulk er GOGL uten tvil tørrbulk selskapet jeg ville valgt. Både DryShips og Diana Shipping ser attraktive ut på dagens kurs, men det å ha John Fredriksen på laget har tidligere vist seg å være en stor fordel.

Konklusjon:
Ønsker du forutsigbarhet og trygghet fremfor stor oppside ville jeg sett nærmere på Ship Finance. Ønsker du å øke risikonivået ett hakk kan Knightsbridge tankers være selskapet å ta en nærmere titt på. Liker du offshore sektoren og har tro på videre vekst i rigg/offshore markedet kan Deep Sea Supply være selskapet for deg. Frontline og Golden Ocean Group er selskapene med størst risiko og størst oppside. De opererer i to veldig forskjellige shipping sektorer. Men om vi ser bort fra markedene de opererer i vil jeg si Golden Ocean Group ser mest attraktivt ut på dagens nivå.

Les også: Golden Ocean Group (GOGL) Analyse , Frontline (FRO) Analyse, og Ship Finance International (SFL) Analyse

The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.
Jesse Livermore





tirsdag 3. mai 2011

Golden Ocean Group (GOGL) Analyse

Jeg legger til grunne USD/NOK 5,25,-.

Totale bokførte verdier utgjør kr 14,09 pr. Aksje. Av disse er Kr 6,59 egenkapital og kr 7,50 gjeld.

Ved utgangspunkt i en kurs på kr 6,375 får vi en P/B på 0,96. Det betyr at GOGL handles i dag til under bokført verdi. Dette kommer av flere grunner.

1. På grunn av at verdiene på skipene faller fortløpende, kan den reelle verdien være noe lavere enn hva som kommer frem i årsrapporten for 2010.
2. Fremtidsutsiktene for bulkmarkedet ser veldig dystre ut. Noe som gjør at investorene ønsker større rabatt for å kompensere for større risiko.
3. Gjeld utgjør 53,18% av totale bokførte verdier og 113,8% av egenkapital.

Dette er sannsynligvis hovedgrunnene til hvorfor GOGL prises til en slik rabatt.

Av kr 6,59 som utgjør egenkapitalen er kr 2,06,- pr. aksje i kontanter og kontantekvivalenter (Midler som kan omgjøres til kontanter innen 3 måneder.) I dagens usikkre bulkmarked er cash king. Derfor er det en stor fordel for Golden Ocean Group å ha denne kontantbeholdningen som en backup dersom inntektene skulle falle enda mer, eller dersom investeringsmuligheter oppstår.

EPS for året 2010 ble $ 0,24 (kr 1,26) som gir oss en P/E på 5,05. Der i mot har inntektene falt og for Q4 2010 ble EPS på $ 0,05. (kr 0,26) Dersom vi legger til grunne for $ 0,05 pr. Kvartal for de neste kvartalene vil dette bety at EPS for 2011 vil ende på $ 0,20. Dette betyr at dersom GOGL skal opprettholde dagens utbytte på $ 0,20 pr. År vil de betale ut hele inntekten som utbytte. Sannsynligheten er stor for at EPS er mindre enn $ 0,05 pr. Aksje for Q1 2011 og det er også stor fare for at den vil falle videre ut over 2011. Dette betyr at GOGL må enten kutte utbytte eller begynne å ta av egenkapitalen for å finansiere utbytte. Om ikke ledelsen ser en betydelig lysere fremtid i 2012 og videre, vil jeg foretrekke at utbytte kuttes fremfor at det finansieres med egenkapitalen.

Golden Ocean Group kontrollerer en betydelig flåte med skip som du kan få en god oversikt over på deres hjemmeside. Som dere kan se er de fleste leid ut på kontrakter som varer alt i fra 6 måneder til 9 år. Den største bekymringen slik jeg ser det, er de 16 nybyggene GOGL har bestilt og som skal leveres i løpet av 2011 og 2012.

Fremtiden fra mitt stå sted er ikke lys for de neste årene. Det ligger pr dags dato inne ordre på 50% av dagens flåte som skal leveres over de neste årene. Heldigvis har kun ca 60% av de forventete ordrene blitt levert over de to siste årene. Hvis dette fortsetter ser fremtiden litt lysere ut. 25% av dagens tørrbulkflåte er også 25 år eller eldre. Noe som forhåpentligvis betyr at en god del av disse vil skrapes over de neste årene. Uheldigvis har veldig få skip blitt skrapet de siste årene, i forhold til nye skip som kommer ut i markedet.

Det er veldig vanskelig å gi noen konkret avgjørelse om GOGL er billig eller ikke. Dersom du tror vi vil se en bedring i bulkmarkedet i løpet av 2011 eller 2012 er sannsynligvis GOGL billig på dagens nivå. Dersom du ikke tror vi ser noen bedring i løpet av dette eller neste år skal sannsynligvis GOGL enda lengre ned. Personlig tror jeg at på lang sikt (5-10 år) er dagens inngang sannsynligvis en veldig god en. Men de neste årene er usikre. Markedet kan snu fort eller veldig langsomt.

Dersom en ønsker stor risiko og stor oppside kan GOGL være noe å se nærmere på.

Les også: 5 undervurderte John Fredriksen selskaper

Recognize reality even when you don't like it - especially when you don't like it.
Charlie Munger





mandag 2. mai 2011

Invester som Warren Buffett

Jeg har laget en liste over selskapene som både jeg og Warren Buffett har i porteføljen, og litt info om utviklingen til Buffett‘s portefølje.

Porteføljen til Warren Buffett har siden oppstart i 1965 steget med gjennomsnittlig 20% pr. år eller totalt 490,409% over de siste 45 årene. Dersom du hadde investert Kr 100,000 i Berkshire Hathaway for 45 år siden, ville du i dag sitte igjen med en avkastning på kr 490,409,000. 490millioner er en grei sum å pensjonere seg med. S&P 500 indeksen har til sammenligning gjennomsnittlig steget 9,4% pr. år eller totalt 6,262% på 45 år. Dette viser hvor stor forskjell 10% ekstra pr. år utgjør over en periode som 45 år.

Her er listen over selskapene som både jeg og Warren Buffet har i porteføljen vår.

The Coca Cola Company (KO)
Warren Buffett: 25,03% av porteføljen med en kostpris på 6,49.
Jack Crown: 2,63% av porteføljen med en kostpris på 56,48.

Wells Fargo Company (WFC)
Warren Buffett: 20,2% av porteføljen med en kostpris på 22,32.
Jack Crown: 1,17% av porteføljen med en kostpris på 28,52.

Procter & Gamble (PG)
Warren Buffett: 9,4% av porteføljen med en kostpris på 6,40.
Jack Crown: 2,05% av porteføljen med en kostpris på 60,51.

Johnson & Johnson (JNJ)
Warren Buffett: 5.02% av porteføljen med en kostpris på 61,05.
Jack Crown: 3,13% av porteføljen med en kostpris på 58,48.

Wal-Mart Stores (WMT)
Warren Buffett: 4,01% av porteføljen med en kostpris på 48,49.
Jack Crown: 2,07% av porteføljen med en kostpris på 51,07.

ExxonMobil (XOM)
Warren Buffett: 0,06% av porteføljen med en kostpris på mellom 65,12 og 72,75
Jack Crown: 1,24% av porteføljen med en kostpris på 61,77.

Totalt utgjør disse 6 selskapene 63,72% av Warren Buffet’s portefølje og 12,29% av min portefølje.

Flere av selskapene i Buffett’s portefølje kan fortsatt handles til rett rundt den samme prisen som Warren selv gav for selskapene. Berkshire kan også handles på børsen i New York, under tickeren BRK-A for $ 124,449,- pr. aksje. Hvis dette blir litt i overkant, kan BRK-B (B aksjene til Berkshire) handles for $ 82,99,- pr. aksje. Da kan du selv oppnå samme utvikling som Warren Buffett.

For 20 år siden lå BRK-A aksjene på $ 32,25,- i dag ligger den på $ 124,449,- hvem vet hvor den er om 20 år?

If I was running $1 million today, or $10 million for that matter, I'd be fully invested. Anyone who says that size does not hurt investment performance is selling. The highest rates of return I've ever achieved were in the 1950s. I killed the Dow. You ought to see the numbers. But I was investing peanuts then. It's a huge structural advantage not to have a lot of money. I think I could make you 50% a year on $1 million. No, I know I could. I guarantee that.
Warren Buffett





søndag 1. mai 2011

"Dr. Doom" anbefaler utbytteaksjer

I rapporten anbefaler "Dr. Doom" også å investere i typiske utbytte-aksjer.

- Jeg legger alltid vekt på å se etter selskaper som betaler stort utbytte fordi flere studier har indikert at på veldig lang sikt har selskaper som betaler høy dividende tendert til å gjøre det bedre enn aksjer som ikke betaler utbytte, skriver han videre.

- Mitt mål er å eie kontantstrøm-genererende investeringer, som tillater meg å dra fordel av markedsnedganger med kontantstrømmen fra utbyttebetalingene hvert kvartal.

Investerer i Oslo Børs
Faber ramser opp en rekke av sine aksjeplasseringer og avslører også en forkjærlighet for Oslo Børs. Men det er derimot ikke aksjene på den norske børsen Faber er interessert i, men selve børsen - Oslo Børs VPS Holding-aksjen i OTC-markedet.

- I Europa har jeg økt min posisjon i Oslo Børs. Når jeg sammenligner selskapets prospekt og verdisetting (P/E: 12, utbyttebetalinger: 9%) med verdivurderingen av asiatiske børser, ser jeg noe relativ verdi, skriver han i månedsrapporten.

Les hele artikkelen på dagens næringsliv.


Et selskap er bare verdt det det over tid kan betale i utbytte.
Graham & Dodd