Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

tirsdag 1. mars 2011

Hvordan analysere en aksje

Dette er hvordan jeg analyserer selskapene før jeg avgjør om jeg velger å investere eller ikke. Det finnes mange måter å analysere selskaper på. En hver må finne en analysemetode som er tilpasset sin investeringsstrategi. Min analysemetode er tilpasset min utbytteinvesteringsstrategi.

1. Hvordan velge selskap?
Det er flere måter for hvordan jeg velger selskap. Det kan være jeg leser om et selskap i nyhetene og får en større interesse av å studere selskapet. Det kan også være jeg ønsker større eksponering mot for eksempel oljesektoren eller kanskje dagligvaresektoren. Noen ganger ser jeg rett og slett sterke produkter i hverdagen som Coca Cola og begynner å analysere selskapet for å se om det passer som en investering. Noen ganger har jeg ekstra kapital men vet ikke hva jeg ønsker å investere i. Da starter jeg ofte med den sektoren jeg liker best og har størst kjennskap og kunnskap til. Nå til dags starter jeg stort sett med The US dividend Champions list når jeg skal velge selskap. Her finner du kvalitetsselskap og mye informasjon med lite anstrengelse.

2. Hvordan luke ut selskapene?
For ikke å kaste bort for mye tid på uaktuelle selskaper, gjelder det å se på de kritiske elementene for om du skal investere eller ikke først. For meg er det viktigste P/E (Aksjekurs/Fortjeneste pr. aksje) og utbyttegrad (utbytte/aksjekurs).

P/E viser hvor lang tid det vil ta med dagens fortjeneste å oppnå en fortjeneste lik aksjekursen. Dersom P/E er over 20 utelukker jeg stort sett selskapet. Utbyttegraden viser hvor stor prosentandel av aksjekursen du får tilbakebetalt pr. år i form av utbytte. Dersom utbyttegraden er under 3% utelukker jeg stort sett selskapet.
Har selskapene der i mot en grei P/E og utbyttegrad, så går jeg videre til de neste kriteriene. Dette er ofte utbyttegrad av EPS (årlig utbytte/EPS). Etter dette ser jeg ofte på hvor mye selskapet pleier å øke utbyttene årlig og hvor mye EPS (earnings Per Share) har økt årlig.

Denne informasjonen finner du i kvartalsrapport og årsrapport. Men det finnes også websider som Yahoo Finance, Google Finance osv… som kan gi deg svar på det aller meste.

3. Grundigere analysering.
Her er listen over hvordan jeg analyserer. Som nevnt i punkt 2 blir de fleste selskapene luket ut før jeg kommer til punkt 3.

Jeg starter med de viktigste og beveger meg ned over til de kriteriene jeg mener er minst viktig for min investering.

1. P/E
2. Utbyttegrad
3. Utbyttegrad av EPS.
4. Årlig økning av utbytte.
5. Årlig økning i EPS.
6. Forventet økning i EPS
7. Antall år på rad med utbytte.
8. Antall år på rad med utbytteøkning.

Nå vil du sannsynligvis sitter igjen med kun ett fåtall selskaper. Ofte ikke mer enn 1 - 4 aktuelle selskaper.

4. Informasjon og kjennskap.
Etter at jeg har sett igjennom kriteriene på listen går jeg videre til å lese generell informasjon om selskapet. Jeg ser også etter nyheter om selskapet og prøver å lære mest mulig nyttig informasjon om selskapet. Desto mer du vet om selskapet du skal investere i, desto mindre blir nedsiden og risikoen. Kilder til informasjon er selskapets hjemmeside, wikipedia og googlesøk for å lese andre personers meninger og analyser osv…

 Noe jeg også fra tid til annen vurderer er P/B (Pris/bokført verdi) Dersom P/B = 1 betyr dette at aksjekursen og bokført verdi er den samme. Dersom tallet er høyere er bokført verdi mindre og er det lavere er bokført verdi høyere enn dagens kurs. I teorien betyr dette at desto lavere P/B er desto bedre er dette. Likevel kan jeg fint kjøpe et selskap hvor P/B = 6. Noe som betyr at de bokførte verdiene kun er 1/6 av dagens kurs. Bakgrunnen for dette er at det er mye med høy verdi som ikke kan bokføres. For eksempel, merkenavn.
Coca Cola har ett av verdens sterkeste merkenavn. Dersom noen skulle prøve å oppnå samme styrke på merkenavnet, vil det ta flere tiår og koste flere milliarder. Flere selskaper lever også av royalties. Noe som betyr at de gjerne har veldig få bokførte verdier. Men allikevel en høy og stabil inntekt.
Gjeldsgrad kan også være smart å få med seg.  Men her er det samme problem som ved P/B. Enkelte selskaper lever av nettopp høy gearing (gjeldsgrad) derfor må dette også vurderes opp mot hvilken sektor og selskap du investerer i.

5. Valget
Nå bør du ha nok kunnskap til å kunne velge om du ønsker å investere i selskapet eller ikke. Som regel velger jeg kun ett av selskapene eller ingen. Men jeg setter gjerne de 2-3 beste selskapene opp på overvåkningslisten min. Flere ganger er selskapene interessante men de har gjerne en litt for høy P/E eller litt for lav utbyttegrad. På overvåkningslisten min setter jeg opp kritisk informasjon om selskapet og hvilken kurs selskapet må falle til for at jeg skal investere. Dersom ett av selskapene faller til denne kursen så gjør jeg en ny analyse av selskapet for å se om det fortsatt er interessant.

Det viktigste er generelt å bli godt kjent med selskapet og se at det har de kvalitetene du ser etter for din investering.

It is said that if you know your enemies and know yourself, you will not be imperiled in a hundred battles; if you do not know your enemies but do know yourself, you will win one and lose one; if you do not know your enemies nor yourself, you will be imperiled in every single battle.
Sun Tzu

2 kommentarer:

 1. Hei!

  Vet du hvordan jeg finner bokført verdi på kvartals rapportene til bedriftene?. Skal bruke det til P/B analyse.

  Takk på forhånd :)

  SvarSlett
 2. Hei

  Har vært på ferie så beklager den sene tilbakemeldingen.

  Du tar totalkapitalen - gjeld. Da får du egenkapitalen. Så tar du Pris pr. aksje/egenkapital pr. aksje. Eller Total verdi/Egenkapital.

  I en kvartalsrapport står det gjerne total assets og liabilities (gjeld). Dette finner du i balanseregnskapet. Du tar Total Assets - Liabilities for å få bokført verdier uten gjeld. Så tar du prisen på selskapet og deler på egenkapitalen da får du P/B.

  Håper dette var til hjelp :)

  SvarSlett