Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

mandag 17. september 2012

Pause på ubestemt tidPå grunn av andre aktiviteter som tar opp mer tid enn hva jeg først hadde forventet, ser jeg at jeg blir nødt til å nedprioritere bloggen. Derfor blir bloggen foreløpig satt på pause og det vil mest sannsynlig ikke komme flere innlegg i løpet av 2012 og kanskje også heller ikke i 2013. 

Jeg vil fortsatt prøve å svare på kommentarer og innlegg på forumet.

For min del har bloggen vært veldig nyttig og lærerik, mye takket være kommentarer og tilbakemeldinger fra leserne. Jeg håper at dere som lesere også har fått noe nytte ut av bloggen.

Med dette er bloggen satt på pause til ubestemt tid. 

torsdag 30. august 2012

En ensom ulv

Jeg har skrevet flere innlegg om temaet tidligere, men anser dette som noe av det viktigste i aksjemarkedet, og derfor er det verdt å repeteres med jevne mellomrom.


Hva er ditt avkastningsmål i aksjemarkedet? Er det å oppnå gjennomsnittlig avkastning, over gjennomsnittlig, eller under gjennomsnittlig avkastning?

Dersom målet ditt er å oppnå gjennomsnittlig eller under gjennomsnittlig avkastning bør du sterkt vurdere indeksfond fremfor enkeltaksjer.

Ønsker du der i mot å oppnå over gjennomsnittlig avkastning bør du ha en formening om hva som gjør at du skiller deg ut fra flertallet av investorene i aksjemarkedet. For det har seg slik at ca 80% av investorene i aksjemarkedet oppnår under gjennomsnittlig avkastning, 10% oppnår gjennomsnittlig avkastning og 10% oppnår over gjennomsnittlig avkastning. Så hva er det som gjør at du anser deg selv som en av verdens 10% beste investorer? Hvilken evne er det du har som gjør deg bedre enn de resterende 90% av verdens investorer? 

Hvis du ikke enda har klart for deg hva som gjør at du skiller deg ut blant flertallet av verdens befolkning er det på tide å finne ut av dette. For en stor del av svingningene i aksjemarkedet er basert på psykologien i markedet. Psykologien i markedet er igjen en refleksjon av psykologien til flertallet av investorene som opererer i markedet. Det vil si at dersom flertallet av investorene har panikk, vil dette reflekteres i aksjemarkedet og flertallet av aksjene vil falle, og flertallet av investorene vil selge. Som en ser fra psykologien i aksjemarkedet så går flertallet av investorene i flokk. Slik at når investorene er grådige og optimistiske går markedet godt, og når investorene er skremt og negative går markedet dårlig. Så igjen hva er det som gjør at du skal klare å skille deg fra flertallet og ikke ubevist følger flokken? Hva er det som gjør at du vil gå i motsatt retning. Hva er det som gjør at du ikke blir grådig når alle andre blir grådige, og at du ikke blir skremt når alle andre blir skremt?

Det jeg prøver å få frem her er at noe av det viktigste i aksjemarkedet er å ha kontroll på og forstå sine egne følelser og handlinger. For det krever en god del å stå igjen og tro på seg selv og sin evne til å plukke aksjer når alle andre roper ulv og løper i samme retning vekk fra deg. Det krever en god del å sitte i kontanter når alle andre kjøper med begge hender og tjener penger hver dag som går. Det krever en del å ikke la seg påvirke av avisene, ekspertene, venner og naboer i en alt for stor grad. Jjeg tror at det er denne evnen til å gå i mot flokken og ikke la seg påvirke i for stor grad av andre som skiller verdens ti prosent beste investorer fra de resterende nitti prosentene.

For den eneste måten å tjene mer enn gjennomsnittlig avkastning over tid, er ved å gå i mot flokken. Det er og vil aldri være mulig at flertallet kan oppnå over gjennomsnittlig avkastning.

"Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd."  Benjamin Graham


fredag 17. august 2012

Porteføljerapport 18.08.2012


Listen over porteføljen kan dere se her.

Her er grafene over utviklingen så langt i år.
Så langt har 2012 gått relativt godt. Jeg er fortsatt i pluss, likevel porteføljen har falt en del tilbake over de siste månedene. Jeg har siden den siste porteføljerapporten opprettet en zero-konto og overført VLCCF, SFL, NOK og GOGL til denne kontoen. Disse selskapene har i gjennomsnitt falt en del og skapt noen gode kjøpsmuligheter, spesielt i VLCCF. 

Jeg har brukt det siste halvåret på å fjerne all gjeld i porteføljen, og porteføljen er nå fri for gjeld. Ved å fjerne gjelden har jeg redusert risikoen i porteføljen betydelig. For å veie opp for denne reduserte risikoen har jeg økt risikoen ved å øke eksponeringen mot frontlinjeselskap og redusere eksponeringen mot kjerneselskap. Jeg har også redusert diversifiseringen i porteføljen. Forhåpentligvis vil dette gi en større avkastning med mindre risiko enn ved gearing, større diversifisering og større antall kjerneselskap.
Utbyttene kommer fortsatt inn på konto, men med langt større mellomrom enn tidligere. Likevel har jeg så langt i år mottatt 3,7% utbytte på totalkapitalen. Forhåpentligvis vil jeg motta ca 2% til over de resterende månedene av året og ende opp på ca 5,7%. 

Kjøp:
FRO
SEVDR
FRNT
NOK
VLCCF
SFL
GOGL

Salg:
SEVDR
NOK
SDRL
NLY
SFL
DESSC
NHY
MHG
DNB
T
VLCCF
FRO
GOGL

Som dere kan se har det blitt mange salg og lite kjøp. Mye av dette skyldes at jeg reduserte gjelden i porteføljen og reduserte diversifiseringen. 

Generelt så følger jeg nøye med på KO, MCD, STL, GOL, DNB og alle selskapene i porteføljen min. Jeg håper å få DESSC til kr 7-8, ORK til under kr 40, NHY til under kr 20 og FRNT til rundt kr 17-18,-. Videre hadde jeg ventet meg en generell nedgang i aksjemarkedet som enda ikke har kommet. Jeg håper at denne vil komme en gang i løpet av august-september.  

Ellers har jeg vært fraværende fra bloggen de siste månedene. Dette skyldes andre aktiviteter som tar opp mye tid og derfor har jeg måtte kutte i tiden jeg bruker på å oppdatere bloggen. Jeg håper og forventer der i mot å trappe opp bloggaktiviteten over de neste månedene.

“They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.”
Andy Warhol

søndag 17. juni 2012

Vi blir fattige gamle

Nordensjef Geir Espeskog i fondsforvaltningsselskapet Blackrock anbefaler utbytteselskap som McDonald’s, Coca Cola ogExxon i pensjonsporteføljen.  Dette er også tre av mine favoritt utbytteselskap, om en ønsker forutsigbare og økende utbytter.

A corporation's responsibility is to the shareholders, not its retirees and employees. Companies are doing everything they can to get rid of pension plans and they will succeed.
Ben Stein


mandag 14. mai 2012

Siri, utro mot Apple

Mye tyder på at det er problemer i paradis. På fredag ble det avslørt at Siri, Appels innebygde assistent i iPhone 4S, ikke lenger favoriserer iPhone 4S eller noen annen iPhone. Dersom du spør Siri hva som er den beste smarttelefonen noensinne, vil hun svare at Nokia Lumia 900 er den beste smarttelefonene noensinne.

For oss Nokia aksjonærer som ellers ikke har så mye å smile over, er dette svært underholdende.


Kilde: Slashgear.com

“My mother never saw the irony in calling me a son-of-a-bitch”
Jack Nicholson

lørdag 12. mai 2012

Fremgang i restruktureringen


De som har fulgt bloggen noen måneder vet trolig at jeg holder på å restrukturere porteføljen for å gjøre den fri for gjeld.

Før restruktureringen var en del av strategien min å geare porteføljen for å øke utbytte/avkastningspotensialet i porteføljen. Nå har jeg valgt å redusere gearingen og heller øke eksponeringen mot frontlinjeselskap for å øke utbytte/avkastningspotensialet. Jeg tror at over de neste årene vil dette være en mer lønnsom strategi som også byr på mindre risiko

For øyeblikket har jeg solgt ut alle selskap jeg har planer om å selge ut av porteføljen og har ingen gjeld i porteføljen. Jeg har faktisk solgt så mye at jeg nå sitter med 30% av porteføljen i kontanter. Det er flere grunner til at jeg valgte å selge en så stor del av porteføljen min. En av grunnene er at jeg tror børsmarkedet generelt skal en del ned over de neste 4-5 månedene. Den andre grunnen er at det er så mange selskaper jeg ønsker å ha i porteføljen at jeg ikke har kontanter nok til å kjøpe alle sammen med det første. Derfor tror jeg at uansett om børsen ikke skulle falle over de neste månedene, vil likevel noen av disse selskapene være lavere enn hva de er nå.

Her er en liste over selskapene jeg ønsker å ha i porteføljen eller øke beholdningen i om de faller til riktig pris.

Golar LNG
Seadrill
Ship Finance International
Knightsbridge Tankers
Golden Ocean Group
Frontline
Frontline 2012
Deep Sea Supply
Orkla
DnB
Norsk Hydro
Gjensidige
JP Morgan Chase
Intel
Microsoft
Nokia
McDonald’s
Coca Cola
Wal-Mart
Chubb
PepsiCo
Procter & Gamble
Johnson & Johnson
Chevron
Exxon Mobil
Altria Group

Bakdelen med at jeg nå sitter med 1/3 av porteføljen i kontanter er at jeg ikke får utbytter fra denne delen. Utbyttene for 2012 vil trolig bli rundt halvparten av hva de var for 2011. Får jeg der i mot kjøpt en god del av selskapene på listen til en betydelig lavere kurs, vil nok likevel utbytte for 2013 bli betydelig høyere enn utbytte for 2011 og på sikt veie opp for redusert utbytte i år.

Målet mitt som alltid er fortsatt å oppnå en stabil og økende utbyttestrøm som er stor nok til å kunne leve av.
  

Do not repeat the tactics which have gained you one victory, but let your methods be regulated by the infinite variety of circumstances.
Sun Tzu

onsdag 2. mai 2012

Bouvet ASA (Bouvet) Analyse

Analysen tar hovedsakelig utgangspunkt i årsrapporten 2011, Q4 rapporten 2011 og selskapets egen hjemmeside.

Bouvet ASA er et skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet ASA er et resultat av sammenslåingen av Mandator AS og Cell Network AS

I et konsulentselskap er de ansatte den desidert viktigste resursene. De ansatte er ikke bare ansatte men også tjenesten selskapet tilbyr sine kunder. Derfor er det spesielt viktig for Bouvet ASA å velge dyktige og pålitelige personer som kan representere selskapet overfor kundene slik Bouvet ønsker å fremstå.

Bouvet har i dag mer enn 750 ansatte og 14 kontorer fordelt over Norge og Sverige.

Når det kommer til ansatte så fokuserer Bouvet på å ansatte en kombinasjon av erfarne konsulenter med spisskompetanse, og unge og talentfulle konsulenter. Selskapet legger også stor vekt på at de ansatte skal trives og forbli i selskapet. Dette tror jeg er en god strategi, for det skaper en trygghet for kunden, og øker inntektspotensialet for Bouvet. I denne bransjen er det en stor fare for at dersom en ansatt i Bouvet går over til et annet konsulentselskap kan kundene også følge med. Nettopp for kundene ofte har større lojalitet til konsulenten de har benyttet i to år enn selskapet konsulenten er leid inn fra. Derfor er det også en fordel for Bouvet at kundene gjerne leier inn flere konsulenter på likt og også gjerne forskjellige konsulenter til forskjellige oppdrag. Nettopp for at ikke kundene skal få for sterkt forhold til den enkelte konsulent, men heller til selskapet.

Når det gjelder kunder er strategien å skape langsiktige forhold med kundene. Noe det også kan se ut til at de klarer. I følge Bouvet ASA så har ca 66% av kundeporteføljen deres vært med dem i tre år eller mer.

Aksjeprogram for ansatte
Bouvet kjører et aksjeprogram hvor de ansatte kan få kjøpt aksjer med 20% rabatt, men kun opp til en verdi av kr 7,500,- per år. Likevel det ikke er store summen, kan det være med på å skape større lojalitet og eierskapsfølelse blant de ansatte. I 2011 deltok 505 ansatte i aksjeprogrammet. Når det kun er totalt 827 ansatte i Bouvet sier dette oss at over 60% av aksjonærene i Bouvet er ansatte. Det sier oss også at mer enn 60% av de ansatte er aksjonærer.

Det at en så stor mengde av de ansatte også er aksjonærer er trolig en fordel for de resterende aksjonærene. Mest sannsynlig gjør dette at de ansatte og spesielt ledelsen føler et større ansvar for at selskapet skal gjøre det godt.
 

Utbytte
Selskapets utbyttepolitikk er at en vesentlig del av fjorårets overskudd etter skatt skal deles ut som utbytte til aksjonærene. Styret skal der i mot ta følgende forhold i betraktning. Bouvet skal ha en egenkapitalandel på ca 30%. For øyeblikket ligger egenkapitalandelen på ca 35%. Selskapet skal også ha en tilstrekkelig likviditetsreserve. For øyeblikket har selskapet ingen rentebærende gjeld og kr 114,355,000,- i kontanter og kontantekvivalenter. Slik at det er ingenting som tyder på at selskapet vil stoppe utbytte med det første. Selskapet sier der i mot at utbyttegraden kan reduseres dersom selskapet planlegger større investeringer.

Bouvet har betalt utbytte hvert år siden 2003, men utbytte har ikke økt hvert år. Totalt sett har likevel utbytte økt i lengden, og stort mer enn det kan en ikke forvente fra Norske utbytteselskap.

Utbyttehistorikk
2011 5,00
2010 4,10 
2009 3,75 pluss ekstraordinært utbytte på 2,50,- 
2008 4,00 
2007 3,70
2006 2,00 
2005 1,00 
2004 1,62 
2003 0,80

Med dagens aksjekurs på kr 80,- og utbytte på kr 5,- får vi en direkteavkastning på 6,25%. Dette er en god direkteavkastning, spesielt om vi også kan forvente at den vil øke på sikt. EPS for 2011 var kr 6,06,-. Det vil si at utbytte utgjør 82,5% av EPS, noe som er relativt høyt og ikke gir rom for stor utbyttevekst om ikke også EPS øker.

P/E og P/B
Med dagens kurs på kr 80,- og EPS på kr 6,06,- får vi en P/E på 13,20. Dette er ikke så galt men en P/E under 10 hadde vært å foretrekke, for min del.

Egenkapitalen ved slutten av 2011 var kr 137,618,000,- eller kr 13,42 per aksje. Dette gir oss en P/B på 5,96. Dette ser veldig høyt ut, men når det gjelder konsulentselskap er ikke P/B en veldig god indikator for om et selskap er dyrt eller billig. Dette for konsulentselskap ofte har lite eiendeler. Deres resurser er de ansatte og en kan ikke sette en pris på en ansatt, slik en kan sette en pris på en maskin eller fabrikk.

Når vi også ser at selskapets kontanter og kontantekvivalenter utgjør 114,355,000 eller 11,15 per aksje forstår vi at selskapet har få eiendeler. Kontanter og kontantekvivalenter utgjør 83% av selskapets totale egenkapital.

Gjeld
Selskapet har totalt 255,818,000 i gjeld. Det vil si at gjeld utgjør 65% av selskapets totalkapital og at egenkapital utgjør 35% av selskapets totalkapital. Disse 255,818,000 er hovedsakelig kortsiktig gjeld. Det vil si gjeld som trolig forfaller i løpet av en 12 måneders periode. Ingen av selskapets gjeld er rentebærende gjeld. Det vil si at gjeld ikke er bankgjeld men gjeld som ubetalt skatt, lønn til ansatte, feriepenger og diverse andre forpliktelser.

Konklusjon
Selskapet fremstår som veldrevet og solid. Selskapet kan vise til en jevn vekst i ansatte og overskudd over de siste tre årene og også en generell stabilitet og økning i utbytte. Selskapet har lite gjeld og godt med egenkapital. Selskapet har der i mot få aksjonærer, hvor flertallet av aksjonærene er selskapets egne ansatte. Dette gjør at det er lite volum i aksjen og at kursen lar seg lett påvirke og manipulere. Det gjør også at det kan ta tid å gå inn og ut av aksjen.

Jeg har selv ingen aksjer i Bouvet og heller ingen planer om å investere i selskapet med det første. Jeg vil likevel overvåke selskapet og vil sterkt vurdere en inngang om selskapet faller til rundt kr 60,-

For de som ønsker diversifisering, relativt store utbytter og har tro på det skandinaviske arbeidsmarkedet, kan Bouvet være et selskap å vurdere.

“I look at a hundred deals a day. I pick one.”
Gordon Gekko

lørdag 28. april 2012

Bjørn Wiggen ferdig som konsernsjef i Orkla?

I E24 kan vi i dag lese atHagen vil kaste ut dagens konsernsjef fra Orka. Dette anser jeg som gode nyheter, av samme grunn som Hagen. Nettopp at det skjer for lite av salg og kjøp i Orkla.

Jeg mener de bør selge litt raskere og heller godta de tapene de har nå og de prisene de kan få nå. For ingen vet hva fremtiden vil bringe, det har spesielt Orkla bevist over de siste fem årene. Dersom Orkla fortsetter å vente med salg og kjøp risikerer de at prisen på det de skal selge vil falle og at prisen på det de vil kjøpe kan stige. Det er også noe med det å fordele tid og energi på kjernevirksomheten og det en kan best, fremfor alt annet.

E24 melder også at det spekuleres i at Åge Korsvold er mannen som skal overta jobben. Dette er ingen nyhet, dette har det blitt spekulert i siden han kom inn som nestleder i styret. Jeg kan ikke si jeg er helt fornøyd med at Åge Korsvold trolig trer inn som ny konsernsjef. Det lille jeg kjenner til han og har lest om han i media opp gjennom årene så virker han ikke som noen usedvanlig dyktig person. Jeg er overbevist om at det finnes langt bedre kandidater enn Åge der ute. Personlig tror jeg Åse Aulie Michelet som også allerede sitter i styret i Orkla ville kunne gjøre en bedre jobb som konsernsjef. Men Åge Korsvold har et sterkt bånd til Stein Erik Hagen og det vil nok være en fordel for Hagen å få Åge inn som ny sjef. Da vil Hagen være største aksjonær, styreleder og ha en av “sine” som konsernsjef. Med andre ord vil Hagen være integrert i alle styreledd og derfor trolig kunne styre Orkla akkurat som han selv ønsker, tilnærmet uforstyrret. Dette er nødvendigvis ikke veldig negativt for de resterende aksjonærene i Orkla.

Er det noe vi gang på gang ser så er det at diktatorisk styre i bedrifter ofte fungerer veldig bra. En får ofte gjort ting langt raskere, billigere og mer effektivt enn når ting skal igjennom en hel masse byråkrati. En får ofte også en mer strukturert og gjennomført visjon, ettersom en slipper at mange drar i forskjellige retninger og at en må inngå alt for mange kompromiss. Til gjengjeld er også dette ulempen. Er visjonene til denne personen usunne så drar han hele selskapet og alle de resterende aksjonærene med seg ned i undergrunnen.

Personlig tror jeg nesten ikke det kan bli så mye verre i Orkla enn hva det er nå. De siste seks årene har Stein Erik Hagen kjørt Orkla så langt ned i grøften som en aldri skulle tro noen ville klare. Det denne mannen har klart de siste årene er mildt sakt imponerende.

Nå der i mot virker det for meg som Orkal begynner å bevege seg i riktig retning igjen. Valget om å hovedsakelig kun satse på Brands er noe jeg har ønsket og ventet lenge på at skulle skje. Jeg tror at dette vil kunne være en veldig god og lønnsom strategi for Orkla i lengden. Jeg håper og ser for meg at Orkla kan bli et nordisk svar på Procter & Gamble. Det at de nå også trolig sparker ut Bjørn Wiggen er for meg også enda et steg i riktig retning. Om det å velge Åge Korsvold som konsernsjef er det beste for Orkla er jeg mer i tvil om. Men Orkla trenger sårt forandring, slik at jeg er nesten villig til å prøve hva som helst. Men jeg ville personlig heller se Åse som konsernsjef fremfor Åge.

You have to understand what it is that you are better at than anybody else and mercilessly focus your efforts on it. - Andrew Grove, CEO, Intel

tirsdag 17. april 2012

Nordic American Tankers (NAT) på vei mot stupet


Dette er del 2 av innlegget mitt om hvorfor jeg mener Nordic American Tankers (NAT) er en boble.


 I del 1 skrev jeg at NAT har en av bransjens laveste break even rater på sine skip, en av bransjens laveste gjeldsgrad og et av de høyeste utbyttene i bransjen. Jeg skrev også at Herbjørn Hansson (CEO og styreformann av NAT) har en veldigfordelaktig avtale, for han selv. Denne avtalen sier at “The manager” (han selv) ved emisjoner skal kompenseres med gratis aksjer på aksjonærenes bekostning, slik at hans eierandel aldri vannes ut til under 2% av selskapets aksjer. I tillegg mottar “The manager” $350,000,- årlig, pluss kompensasjon for eventuelle ekstrautgifter.

Slike avtaler er gull verdt i et selskap som NAT, hvor det utføres emisjoner tilnærmet årlig. For det er nettopp dette som gjør at selskapet er nesten gjeldsfri, har unaturlige lave break even rater og betaler ekstremt høye utbytter.

Hvis vi ser tilbake i tid ser vi at i 2002 var det 10mill aksjer i NAT. Nå 10 år senere er det ca 53 millioner aksjer. Mer enn 5 ganger så mange som for 10 år siden. Fortsetter det slik er det 265 millioner aksjer i selskapet om 10 år fra nå.

Selskapet skryter av å ha en av bransjens laveste break even rater på kun $11,000 per dag. Men det er ikke rart selskapet kan ha en så lav break even når NAT har økt aksjebeholdningen med over 5 ganger siden 2002. Det betyr at likevel break even står som $11,000 i dag, må selskapet tjene inn mer enn 5 ganger så mye som i 2002 for å kunne betale ut det samme utbytte per aksje som i 2002 eller oppnå samme EPS. 

Det vil si at for 10 år siden tilsvarte et utbytte på 4,35 USD per aksje at NAT måtte ut med USD 43,5mill. Nå 10 år senere må NAT ut med USD 230mill. bare for å opprettholde samme utbytte som for 10 år siden. 

Det vil igjen si at enten trenger NAT dagrater på over $61,000 USD per skip for å gi aksjonærene samme avkastning som ved dagrater på $21,000 per skip for 10 år siden. (Dersom break even også var 11,000 for 10 år siden) Eller så trenger NAT fem ganger så mange skip som i 2002 for å gi aksjonærene i dag samme avkastning som de fikk for 10 år siden.

Selskapet trykker konstant opp nye aksjer og utfører emisjoner. Pengene fra disse emisjonene blir igjen brukt til å kjøpe skip, betale utbytte og dekke andre utgifter. Dette er i lengden ikke levedyktig, slik jeg ser det.

Siste emisjon i NAT var 18 januar 2012. Da ble det trykket opp 5,500,000 nye aksjer. Til en kurs som verdsatte selskapet til ca 73% av bokførte verdier. Det vil si en rabatt på 27 øre per krone av NAT’s verdier.

For 2011 tapte NAT også penger, likevel betalte de utbytter. Slik at de utbyttene som ble betalt ut for 2011 kan sies å være de samme pengene som aksjonærene betalte inn i emisjonene i januar 2010. Eneste forskjellen nå er at det er flere millioner ekstra aksjer å betale utbytte til ved neste utbytte. Heldigvis hentet NAT inn friske penger i 2012, men det betyr igjen også at det nå er 5,5 millioner nye aksjer å betale utbytte til ved neste utbytte igjen. Dette illustrerer også et problem. Selskapet hentet i den siste emisjonen inn ca $85,600,000,- og betalte 21.02.2012 ut $0,30 per aksje. Det vil si $1,650,000,- av emisjonen gikk til å dekke utbytte til de 5,5millionene nye aksjene. Til de resterende 48millionene aksjer ble det betalt ut $14,400,000,- Det vil si at så langt har selskapet allerede brukt over 16 millioner på utbytte (Ca 18,7%)  av de totalt 85,6 millionene de hentet inn fra emisjonen . Slik at mens aksjonærene venter på at pengene som ble hentet inn i emisjonen, skal brukes til å kjøpe skip, blir verdiene til aksjonærene redusert på grunn av 5,5millioner nye aksjer å betale utbytte til. Hadde også NAT ventet med emisjonen til for eksempel i dag ville aksjonærene tapt mindre penger, da selskapet i dag prises til 86% av bokførte verdier i forhold til 73% av bokførte verdier på emisjonsdagen.

Det NAT kanskje burde gjort er å trykke opp aksjer i gode tider når kursen på NAT er høy og kjøpe skip i dårlige tider, når prisen på skip er lav. Men også dette kan slå feil, for en vet ikke når prisene vil være lave. Det NAT gjør nå der i mot er å trykke opp aksjer når kursen på NAT er lav og når prisen på skipene er lav. Det samme gjør de også når kursen er høy og prisen på skip er høy. Slik at for NAT har det lite å si om prisen er lav eller høy på skip, så lenge selskapet trykker opp nye aksjer på samme tid.

I dårlige tider må de for eksempel trykke opp 5,5mill aksjer for aksjekursen er veldig lav og det samme er verdien på skipene. I gode tider må de også trykke opp 5,5mill aksjer for prisen på aksjene er veldig høy og det samme er prisen på skipene. Slik at om kursen på NAT beveger seg i takt med prisen på skip vil det ikke bety noe om de kjøper skip i gode eller dårlige tider. Det vil bli like mange nye aksjer uansett. Det eneste er at aksjonærene må betale mer for nye aksjer i gode tider og mindre i dårlige tider og verdiene for de resterende aksjonærene kan bli både styrket og ødelagt uavhengig av tidene. Dette på grunn av at noen ganger faller NAT mer enn verdiene på skipene og andre ganger stiger NAT mer enn verdiene på skipene. Slik at det vil aldri være fullstendig korrelert. Noen ganger venter de også med å kjøpe skip, slik som nå, og aksjonærene taper da penger på utbytte til de nye aksjene i mellomtiden. Alt dette beviser bare at likevel ledelsen i NAT sier de vil utnytte dagens lave priser på skip, så er dette kun et spill for galleriet, slik jeg ser det.

Et annet problem for NAT er at skipene blir eldre og flåten behøver å fornyes på sikt. Ettersom NAT betaler alt overskudd og deler av emisjonene ut igjen som utbytte er selskapet tvunget til å foreta flere emisjoner eller ta opp gjeld for å finansiere nye skip og nye utbytter. Dette er et problem, for NAT har allerede trykket opp en mengde aksjer for de andre skipene. Slik at NAT er i teorien avhengig av hele tiden å øke flåten i takt med at aksjene økes, og da er det ikke rom for å skrape skip. Dersom NAT i løpet av skipets levetid slettet like mange aksjer som de trykket opp for å kjøpe skipet, ville strategien kunne fungere. Men så langt har ikke dette vært tilfelle.

Fra mitt synspunkt er NAT en tikkende bombe så lenge ikke strategien endres. Selvfølgelig kan de fortsette i samme takt som de har gjort de siste 10 årene, uten at de fleste aksjonærene vil oppdage det. Men når det først oppdages hva som egentlig foregår kan det bli trangt ut NAT døren. Om det skjer om to år eller ti år er vanskelig å si.

Jeg sier ikke at ingen bør investere i Nordic American Tankers. NAT kan fortsatt vise seg å være en god investering. NAT kan også vise seg å være en bedre investering enn FRO, FRNT eller andre tankselskap. Men det er greit å vite hvorfor NAT er gjeldsfri, hvorfor NAT kan betale utbytte uavhengig av om de tjener penger eller ikke, og hvorfor break even er så lav. Det er for aksjonærene vannes ut nesten hvert år og noen ganger også flere ganger i året. 

Inflation is as violent as a mugger, as frightening as an armed robber and as deadly as a hit man.
Ronald Reaga


søndag 15. april 2012

Nokia Lumia 900 - Utsolgt


AT&T som er teleoperatøren som tilbyr Nokia Lumia 900, er i dag kun en uke etter at Lumia 900 ble lansert, utsolgt. Amazon er også utsolgt for blå versjon, men har fortsatt svart på lager.

Dette er en veldig god nyhet for både Nokia, Microsoft og aksjonærene. Bakdelen der i mot er at mange av disse telefonene i teorien ble gitt bort gratis. (Les hvorfor her.) Det betyr at Nokia og/eller Microsoft vil ha langt større kostnader på disse telefonene enn forventet. 

Jeg anser dette som markedsføringskostnader, og en vellykket markedsføring. Nokia og Windows Phone er nå ute blant sannsynligvis noen millioner amerikanere som får testet ut det nye produktet. Det betyr at noen millioner forbrukere vil spre positive eller negative opplevelser med Nokia og Windows Phone til sine venner og bekjente. Ut fra hva jeg kjenner til, finnes det ikke mye som har like stor påvirkningskraft og troverdighet som anbefalinger fra venner og bekjente.

"It's not enough that we do our best; sometimes we have to do what's required."
Sir Winston Churchill


onsdag 11. april 2012

Nokia (NOK) i fritt fall


For øyeblikket er Nokia ned over 13% og videre nedgang er sannsynlig.

Nokia lanserte på søndag sitt nye flaggskip Lumia 900 i USA. To dager senere viser det seg at Nokia har oppdaget en programvarefeil som vil bli fikset i en oppdatering rundt 16.04.2012. 

Som en erstatning til forbrukerne som har kjøpt og også vurderer å kjøpe en Nokia Lumia 900 så gir Nokia $100 avslag på mobilene hos sin teleoperatør AT&T som Nokia har bindingsavtale med. Avslaget varer frem til 21.04.12. Med tanke på at Nokia Lumia 900 i USA koster $99 betyr dette at mobilen i praksis nå og frem til 21.04.12 er gratis for alle som har kjøpt og vurderer å kjøpe en Nokia Lumia 900 i USA. Nokia Lumia 900 i svart og i blått ligger allerede på første og andre plass over toppselgende mobiler på Amazon. I løpet av de neste 10 dagene spår jeg at salget av Nokia Lumia 900 vil gå til himmels i USA, ettersom den nå er gratis.

Personlig spekulerer jeg i om dette var planlagt av Nokia og Microsoft. Det er først og fremst ikke egentlig behov for å gi 100% avslag i prisen på grunn av denne feilen som sannsynligvis er fikset om 4 dager, og som trolig mange ikke en gang har opplevd. Apple hadde store problemer med sine mottakere på iPhone 4 og de gav ikke i nærheten av en slik kompensasjon til sine kunder. Det er heller ikke behov for å gi 100% avslag i prisen på alle som vurderer å kjøpe en Lumia 900. Spesielt ikke i 10 dager når feilen trolig er fikset innen 4 dager. Ettersom Nokia viser slik ekstrem overdrevet generøsitet over alle sine nåværende og fremtidige kunder av Nokia Lumia 900 tror jeg dette kanskje var planlagt av Nokia og Microsoft. Begge selskapene har et stort behov for å få sine produkter ut i markedet, ettersom begge ligger langt etter i smarttelefon markedet. Både Nokia og spesielt Microsoft har en ekstremt stor kontantbeholdning på til sammen over 50 milliarder dollar. Slik at de har absolutt pengene til å foreta et slikt stønt. Dette er selvfølgelig kun min konspirasjonsteori.

Bakdelen med dette avslaget på $100 per telefon er at det kan bli ekstremt kostbart for Nokia (og kanskje Microsoft?). En vet ikke hvor mange som har fått vite om dette tilbudet og som kommer til å benytte seg av det i løpet av de neste 10 dagene. Slik at her er det et risikoelement.

Fordelen der i mot er at salget trolig vil øke, og derfor føre til en større markedsandel for Nokia og Windows Phone.

Så er dette en fordel eller ulempe?

"Buy when there's blood in the streets, even if the blood is your own.

lørdag 7. april 2012

Nordic American Tankers (NAT) vil kollapse, men ikke enda

Den noe provoserende tittelen er min spådom for Nordic American Tankers, dersom de fortsetter i samme bane som nå og med samme strategi. Men om NAT vil kollapse om 2 år eller 12 år er vanskelig å si.

Dette innlegget om NAT er delt inn i to deler. Del 1 vil først og fremst ta for seg fordelene med NAT og del 2 vil ta for seg bakdelene med NAT.

Nordic American Tankers (NAT) ble startet i 1995 av Herbjørn Hansson og holder til på Bermuda. Herbjørn Hansson er fortsatt styrelder, CEO og en minoritetsaksjonær i selskapet.

NAT har betalt utbytte hvert kvartal de siste 58 kvartalene. Det vil si over 14 år på rad. Det er ikke mange andre selskap i shippingbransjen som kan skryte av det samme. Selskapet har i tillegg økt flåten sin fra 3 til 20 Suezmaxer på mindre enn 7 år og har en av de laveste break even ratene i bransjen på kun $11,000,- per dag. Men ikke nok med det, NAT er også nesten gjeldsfri. Gjeld utgjør kun 23% av deres bokførte verdier. I følge selskapet selv utgjorde gjeld kun ca 140 millioner USD ved utgangen av 2011 og kontantbeholdningen deres var på rundt 100 millioner USD.

Med en av markedes laveste break even og nesten ikke gjeld er selskapet godt posisjonert til å overleve og utnytte dagens dårlige tankmarked. Selskapet har også uttalt at dersom ratene fortsetter å falle og prisen på skip også fortsetter å falle, er selskapet i en posisjon hvor de kan velge å kjøpe flere skip om de anser det som lønnsomt. Slik at videre oppkjøp vil ikke komme som noen overraskelse her.

Når tankmarkedet bedres tror jeg NAT vil kunne stige kraftig, og det samme gjelder også for utbytte. Spesielt med tanke på at NAT kjøpte en Suezmax i 2011, to i 2010 og fire i 2009. Dette er skip som vil være gode tilskudd når ratene en gang bedres. Selskapet prises også kun til en P/B på 0,86 eller 86% av bokførte verdier ved dagens kurs. Men med tanke på at jeg anser NAT som en stor boble, ville jeg ikke kjøpt selskapet, likevel jeg tror det skal opp før det skal ned.

Selskapet ser ut til å være for godt til å være sant, og det er akkurat hva det også er, mener jeg. For det er en grunn til at selskapet har noen av bransjens laveste break even rater, laveste gjeldsgrad, og høyeste utbytter. Det er også en grunn til at Herbjørn Hansson selv kun sitter med 2-4% av NAT-aksjene, i motsetning til for eksempel John Fredriksen som ofte sitter med 30-50% av aksjene i sine selskap. Det er nok også en grunn til at Herbjørn Hansson har laget en avtale som sier at ved hver emisjon skal “The manager” (han selv) motta den mengden aksjer som behøves for at han skal opprettholde sin eierandel på 2% av selskapet og dermed ikke bli utvannet slik de resterende aksjonærene blir ved eventuelle emisjoner.

Les del 2 her.

"Some people seem to think there's no trouble just because it hasn't happened yet. If you jump out the window at the 42nd floor and you're still doing fine as you pass the 27th floor, that doesn't mean you don't have a serious problem. I would want to address the problem right now."
Charlie Munger