Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 30. november 2011

Gullkorn om investering fra Kenny Rogers

Hvem kan vel forklare investering bedre enn Country-artist Kenny Rogers?

“If you're gonna play the game, boy
You gotta learn to play it right

You've got to know when to hold 'em
Know when to fold 'em
Know when to walk away
Know when to run
You never count your money
When you're sittin' at the table
There'll be time enough for countin'
When the dealin's done

Now every gambler knows the secret to survivin'
Is knowin' what to throw away
And knowin' what to keep
'Cause every hand's a winner
And every hand's a loser”

Forklaringen er hentet fra sangen The Gambler og er ment for kortspill som Black Jack og Poker, men den passer utmerket for aksjeinvestering også.

En bør vite når en bør snu ryggen til en investering og gå vekk og når en bør løpe vekk.  Dersom en aksje er veldig populær og “for god til å være sann” så er den også ofte det. Ikke la deg påvirke av flokkmentalitet. En må også være kritisk til selskaper og sektorer en selv liker godt. Dersom du liker veldig godt et selskap eller en sektor så leter en gjerne etter positive signaler, og til dels ignorerer det negative ubevist eller prøver å snu også det negative til noe positivt. Dette kan fort føre til dårlige kjøp eller at du sitter for lenge på en taper.

“When you're sittin' at the table there'll be time enough for countin' when the dealin's done” Dette gjelder også for aksjer. Prøv å ikke tenk på pengene, se bort fra tapet på 30% eller gevinsten på 30%. Det er viktig å tvinge seg selv til å tenke rasjonelt. Hvor er det størst oppside. I aksjen som en har tapt 30% eller i aksjen hvor en har en gevinst på 30%? Noen ganger kan aksjen som har falt 30% ha størst oppside, andre ganger har aksjen som har steget 30% størst oppside. Hvis du ikke eide noen av aksjene nå og skulle investere i en av disse. Hvilken ser ut til å ha størst oppside?

Det siste verset om “the secret to survivin'“ er veldig aktuelt for investorer. For dette er faktisk også hemmeligheten for å overleve i aksjemarkedet. Det er å vite hva en bør holde og hva en bør selge. Alt for mange selger vinnerne for tidlig og holder taperne for lenge. For de aller fleste mennesker er det veldig lett å ta en gevinst men veldig vanskelig å ta et tap.

Kenny sier også at hver hånd er en vinner og hver hånd er en taper, dette gjelder også for aksjer. Hver aksje kan være en vinner og en taper, alt etter hvordan du spiller den. Er du short eller er du long kan være forskjellen mellom tap eller gevinst. Det samme gjelder også om en kjøper selskapet når det er høyt eller lavt priset. To personer kan også kjøpe samme selskap på samme pris og likevel få to helt forskjellige resultat. Dette har med psykologien til personen å gjøre. Han ene selger gjerne ved hver nedtur, for han blir for nervøs, og så angrer han og kjøper igjen når aksjen har steget en del igjen. Han andre sitter gjerne igjennom alle nedturer uten å kjøpe eller å selge. Når de så selger på likt, vil han ene ha en betydelig lavere avkastning enn han andre.



“Somewhere in the darkness the gambler he broke even, but in his final words I found an ace that I could keep”
Kenny Rogers

onsdag 23. november 2011

Golar LNG (GOL) Analyse

Golar LNG er et John Fredriksen dominert selskap, som hovedsakelig opererer innen LNG frakt. LNG er forkortelsen for liquefied natural gas, som på godt norsk blir flytende naturgass. GOL eier også 100% av Golar LNG Energy som driver innen FLNG (Floating liquefied natural gas). Selskapet skal produsere FLNG innretninger av hovedsakelig eldre LNG skip. Disse skal kunne produsere, lagre, flytte og omgjøre gass til LNG og motsatt. Golar LNG eier også deler av Golar LNG Partners. Golar LNG Partners leier ut LNG skip på lange kontrakter, det vil si 5 år eller lengre. Dette vil gi selskapet en veldig stabil og forutsigbar inntektskilde som igjen vil føre til at selskapet skal kunne gi veldig stabile og høye utbytter i forhold til EPS. Golar LNG vil selv i større grad operere i spotmarkedet.

Bakgrunnen for at gassen fraktes flytende er for i flytende form kan en få plass til 600 ganger mer gass enn i gassform. Å konvertere gassen til flytende form er en avansert prosess som innebærer at gassen må kjøles ned til ca -164 grader. På grunn av trykk, risiko, kjølebehovet og hele denne prosessen med omdanning og frakting av flytende gass så blir skipene svært kostbare og avanserte å produsere. Det er betydelig mer avansert og kostbart å produsere et LNG skip fremfor et tank skip eller et tørrbulkskip. Dette gjør også at det foreløpig er svært begrenset med verft som kan produsere LNG skip og det er tidskrevende. Dette gjør at bransjen i teorien blir relativt forutsigbar når det kommer til tilbud og etterspørsel. På grunn av forutsigbarheten ser det ut til at bransjen vil holde seg svært lønnsom frem til minst 2013-2015, derfor er også stort sett alle LNG selskap høyt priset.

Det er ikke uvanlig å finne LNG selskap med P/E på opp mot 100 i dages marked.

Videre vil jeg ta utgangspunkt i dagens kurs (4 dager gammel kurs)  på kr 244 og tallene fra Q3 2011 rapporten.

Selskapet hadde en EPS for Q3 på $ 0,17 og totale verdier på $ 2,264,469,000,- Ut av dette var $ 1,507,149,000 gjeld og $ 757,320,000 egenkapital. Ut av egenkapitalen var $ 155,412,000 kontanter og kontantekvivalenter. Golar LNG betaler også ut kvartalsvis utbytter på $ 0,275. Sannsynligvis vil også utbytte øke i takt med at inntektene øker.

Selskapet har en lav kontantbeholdning, men slik fremtiden ser ut har de heller ikke behov for noen større kontantbeholdning. Selskapet har også mye gjeld, men dette er standard for Fredriksen selskaper. Fordelen med høy gjeld er at oppsiden blir langt høyere i gode tider, men bakdelen er at nedsiden også blir langt høyere i dårlige tider. FRO er et veldig godt eksempel på hvordan Fredriksenmodellen fungerer i praksis.

Med utgangspunkt i tallene over, prises dette selskapet til en P/E på 62 og en P/B på 4,43. Med andre ord sier dette oss at med dagens inntekt vil det ta GOL 62 år å tjene tilbake dine investerte penger og at du i teorien kjøper 1 krone for 4,43 kroner.

Utbyttegraden ligger på 2,59% pr. år. Ikke mye å skryte av til å være et Fredriksen selskap, men dette vil nok sannsynligvis øke frem over.

Selskapet er uten tvil ekstremt høyt priset på dagens kurs, men som nevnt tidligere så er ikke dette uten grunn. De neste årene ser svært lyse ut for GOL. Dagratene for skipene stiger jevnt og trutt og GOL har flere skip i bestilling som skal leveres over de neste årene. Noe som betyr at det er svært sannsynlig at inntektene til GOL vil stige kraftig over de neste kvartalene og årene. Men slik jeg ser det bør EPS til GOL være på minst kr 16 pr. år for å forsvare dagens kurs. Det vil si i overkant av fire ganger dagens inntekter. Jeg tror det er sannsynlig at GOL kan nå disse inntektene en gang, men om de klarer det i 2012 eller 2014 er vanskelig å si. Slik at fra mitt synspunkt ser det ut til at store deler av oppsiden i GOL allerede er tatt ut. Dersom GOL skulle øke inntektene til kr 16 pr. år og betale ut alt som utbytte, vil det likevel med dagens kurs kun utgjøre et utbytte på 6,55%.

Dette betyr likevel ikke at det ikke vil være mulig å tjene penger på GOL over de neste årene. Sannsynligvis vil utbytte øke jevnt og trutt over de neste kvartalene og P/E kan holde seg på 62 eller også øke frem over for alt jeg vet. Men selskapet er overpriset på dagens kurs. Slik at på en eller annen måte så skal P/E på 62 ned til maks 20 før eller siden. Enten ved at inntekten øker fortere enn kursen, eller ved at kursen står stille eller faller. Men når det vil skje er umulig å si. Jeg tror ikke det vil skje i 2011 og sannsynligvis heller ikke i 2012 om ikke verden går langt tøffere tider i møte.

Konklusjon:
Jeg tror GOL vil vise seg å være en god investering i mange år frem i tid. Men det finnes mange andre selskaper i verden og spesielt på Oslo Børs som i dag er priset til 1/6 av GOL’s P/E og 1/5 av P/B, med tre ganger så høyt utbytte og med gode fremtidsutsikter. Slik at for min del velger jeg heller å plassere pengene mine et annet sted. Skulle GOL der i mot falle tilbake til rundt kr 160-170,- uten at kursfallet kan knyttes direkte til selskapet eller bransjen vil jeg vurdere å kjøpe GOL.

"Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd."
Benjamin Graham

Svalestup

Her kan dere se hvilken effekten et fall på over 40% I FRO og på over 20% i SFL på samme dag har på porteføljen min.



Forhåpentligvis vil dette innlegget fungere som en påminnelse for hvorfor jeg skal diversifisere og ikke plassere for mange egg i samme kurv, en gang i fremtiden.

Everything happened as I had foreseen. I was dead right and – I lost every cent I had! I was wiped out by something that was unusual. If the unusual never happened there would be no difference in people and then there wouldn’t be any fun in life.
Jesse Livermore

tirsdag 22. november 2011

Viktig lekse


Jeg husker jeg stusset fælt da Trøim sa at tankmarkedet er det verste han har sett siden svartedauden, og John Fredriksen mente at Trøim var for optimistisk. Jeg vurderte å selge, men gjorde det ikke.

I dag har jeg lært en viktig lekse. Prisen for leksen var høy, men hadde ikke priset vært så høy så hadde nok ikke leksen vært på nær like effektiv. Jeg fikk også en påminnelse om en til dels glemt lekse, så dette er en god dag.

Den nye leksen er følgende: Hvis John Fredriksen og/eller Tor Olav Trøim anbefaler å holde seg unna et av deres selskap eller en av deres egne bransjer, så holder en seg unna det selskapet eller den bransjen.

Den glemte leksen er dette: Ikke plasser for mange egg i samme kurv.

Jeg har fulgt Fredriksen og Trøim i flere år og jeg trodde jeg hadde relativt god oversikt over deres vaner. De har alltid fremstått som veldig ærlige overfor aksjonærene, spesielt i forhold til utrolig mange andre ledelser og hovedeiere i andre selskap. Jeg har også normalt vært veldig flink til å kjøpe når de har anbefalt kjøp, men langt dårligere på å selge når de har anbefalt salg. Dette har nå forandret seg. Fra nå av vil jeg være mye mer obs, dersom de går ut og anbefaler salg av egne selskap.

Jeg vurderte å kjøpe noe mer FRO i dag, men så leste jeg “Jeg anbefaler ikke å kjøpe tankaksjer nå” sier Trøim på presentasjonen. Da venter jeg med å øke eller redusere beholdningen min. Når forhandlingene med kreditorene er over, kommer jeg nesten garantert til å foreta meg enten kjøp eller salg.

På sikt vil jeg få se om dagens lekse vil ha noen positiv eller negativ effekt på porteføljen.

Sist jeg fikk en lignende lærdom så begynte jeg med utbytteinvestering. Så langt har dette vært en positiv forandring.

Do you know the difference between education and experience? Education is when you read the fine print; experience is what you get when you don't.
Pete Seeger


lørdag 19. november 2011

Så mye forbruk dekker utbyttene


På sikt er målet at utbyttene alene skal dekke alle mine utgifter. Men det er litt spennende å se hvor langt jeg er kommet etter i overkant av 2 år med utbytteinvestering.

Så langt dekker utbyttene følgende:  
Alle utgifter til bensin og strøm.
Alle forsikringer.
Alle offentlige avgifter.
Alle utgifter til Telefon, bredbånd og tv.
Ca 75% av utgifter til mat og drikke.

Utbyttene dekker ikke:
Renter og avdrag.
25% av utgiftene til mat og drikke.
Klær.
Ferie/Fritid.
Overskudd til videre investeringer.
Utstyr og andre gjenstander.
Vedlikehold av diverse ting.
Diverse forbruk.

For øyeblikket kan utbyttene dekke i overkant av en fjerdedel av forbruket mitt. Slik at utbytte bør nok være minst fire ganger så stort som det er i dag før jeg vil kunne leve av dette. Det er en risiko for at utbyttene kan falle noe, og at jeg plutselig får en del uventede utgifter. Derfor bør jeg nok ha fem ganger dagens utbytte for å føle meg komfortabel. Dersom jeg klarer å oppnå en økning i utbytte pr. år på 10% vil det ta meg ca 17 år før utbyttene er fem ganger dagens utbytte.  Dersom jeg klarer å oppnå en årlig økning på 15% vil det kun ta 11,5 år før utbytte er fem ganger dagens utbytte.

Jeg har satt meg som mål å øke utbyttene med minst 10% årlig, men jeg vil likevel jobbe hardere for å oppnå rundt 15% årlig økning. Med tanke på at jeg har gjeld å betale ned, og at de fleste selskaper normalt ikke oppnår mer enn 7-10% årlig økning i inntekter, vil det bli vanskelig å oppnå 15% økning i utbytte.

For å likevel prøve å oppnå nærmere 15% årlig økning vil jeg fokusere på å bytte ut selskaper i porteføljen med selskaper som helst har likt eller større utbytte og hvor jeg tror det er større potensial for økning av utbytte. Jeg vil også fokusere på å betale ned gjeld, men samtidig kjøpe selskaper som jeg anser som bedre investering enn å betale ned gjeld i lengden.

Klarer jeg å oppnå 15% økning i utbytte over de neste fem årene, vil jeg være halvveis til at jeg kan leve av utbyttene.

A clear vision, backed by definite plans, gives you a tremendous feeling of confidence and personal power.
Brian Tracy








tirsdag 15. november 2011

Utbytteforumet


Jeg har opprettet et forum hvor en kan diskutere investeringer, aksjer, strategier eller annet som kan relateres til investering.

Grunne til dette er først og fremst at ikke alt som ønskes sakt passer som en kommentar under diverse innlegg, og alt jeg ønsker sakt passer ikke alltid som et eget innlegg på bloggen.

Jeg får også diverse mail fra lesere som kan være av interesse for mange flere enn meg. Enkelte av mailene kan også være utgangspunkt til givende diskusjoner. Derfor vil kanskje noen av potensielle mailer heller bli publisert på forumet fremfor sendt på mail.

Det finnes mange andre diskusjonsforum også med fokus på investering. Det største er vel HegnarOnline Forum. Derfor har jeg ikke de største ambisjoner om stor aktivitet på forumet. Men det gir meg og leserne enda en mulighet til å dele informasjon i tilegg til kommentarer og mail.

For å kunne publisere og delta i diskusjoner på forumet, må en opprette en bruker.

Gå til forum her.

"The most valuable commodity I know of is information."
Gordon Gekko


fredag 11. november 2011

Why Microsoft?


Som noen av dere kanskje vet, så har jeg prøvd å få Microsoft til rundt $ 20 i snart 1 år nå. For noen dager siden gav jeg opp og kjøpte Microsoft for $ 26,-. Bakgrunnen for det er først og fremst at jeg ser stor oppside i Microsoft. Jeg vil si alt under $ 33 er en underpris for Microsoft og at $ 34-36 vil være en fair pris å betale. Jeg byttet ut Abbott og Altria med Microsoft. Jeg liker fortsatt både Altria og Abbott, men når jeg måtte velge den jeg anså for å ha størst oppside, spesielt når det kommer til utbytte men også aksjekurs så falt valget på Microsoft. Abbott og Altria lå begge også nær 1 year high, når det kommer til aksjekurs. Slik at tidspunktet for å selge disse virket riktig.

Microsoft betaler ut kun 23% av EPS som utbytte og tilbyr et utbytte på 3%. Gjennomsnittlig utbytte for de siste fem årene har for MSFT vært 2% og det har gjennomsnittlig utgjort 26% av EPS. Slik at utbytte er i dag 33% høyere enn de siste fem årene og utgjør 11,53% mindre av EPS enn gjennomsnittet for de siste fem årene. Selskapet har også økt utbyttene hvert år de siste 9 årene.

Microsoft prises til en P/E på kun 9,6 mens P/E for Microsoft (MSFT) de siste 5 årene har i snitt ligget på 17. Det vil si at MSFT nå prises til nesten halvparten av snittet. Selskapet prises også til en P/B på 3,7 i forhold til snittet for de siste 5 årene på 6,7. Hvis historie kan brukes som en indikator for hvor et selskap skal i fremtiden så ser det lyst ut for MSFT. Microsoft har også 12 milliarder USD i gjeld, men til gjengjeld har de også 57 milliarder USD i kontanter. Slik at Microsoft har resursene til å foreta seg mye spennende i fremtiden.

Noen av ulempene med selskaper som Microsoft er at det er stor konkurranse og høyt krav om konstant invasjon i de fleste markedene Microsoft opererer i. Det er også “lett” for små enmannsforetak av noen selskap å slå seg opp til milliardimperier. Slik som vi har sett med selskaper som Facebook, Groupon, Spotify, Twitter, Google, og også egentlig både Apple og Microsoft. Begge de to sistnevnte kommer opprinelig fra hver sin garasje. Det er også disse to som er de største “fiendene“. Microsoft har lenge dominert IT markedet, og har stort sett økt inntektene sine jevnt og trutt helt fra tilbake på åttitallet. Mens Apple der i mot flere ganger har vært nær konkurs og på midten av 90-tallet var de nesten ikkeeksisterende. Likevel har de kommet sterkt tilbake de siste 10 årene og har nå en markedsverdi på ca det dobbelte av Microsoft. Kontantbeholdningen deres er også nesten det dobbelte av Microsoft. Med nesten 100 milliarder USD i kontanter, skal det godt gjøres av ledelsen til Apple å kjøre selskapet i grøften enda en gang. Jeg tror Apple endelig er kommet for å bli og kan kanskje også vise seg å være en god investering i mange år fremover. Selv har jeg hatt Iphone de siste tre år.

Likevel jeg generelt er positiv til Apple, så ser jeg noen skyer på Applehimmelen 2-4 år frem i tid. Apple betaler heller ikke utbytte, og dette alene er grunn nok for meg til ikke å kjøpe Apple, for de som lurte.

Microsoft har fortsatt en ekstremt stor kundemasse, men i det siste har de slitt på enkelte områder, spesielt smartphone markedet og internettmarkedet. Til gjengjeld har de likevel fortsatt store og økende inntekter generelt. Selskapet økte inntektene med 7,3% over de siste 12 månedene og har inntekter på 21% i forhold til verdi av eiendeler. Microsoft kjøper også jevnt og trutt tilbake egne aksjer og har de siste 10 årene redusert antall aksjer med 21%.

Likevel Microsoft har femdoblet inntektene, redusert antall aksjer med 21%, økt kontantbeholdningen til over 50 milliarder USD og betaler utbytte er fortsatt prisen pr. aksje på samme nivå som den var for 12-13 år siden. Dette betyr at enten var Microsoft ekstremt overpriset for 12-13 år siden eller så er aksjen ekstremt underpriset nå. Med tanke på at MSFT ble handlet til en P/E på ca 80 for 10-13 år siden var den nok ekstremt overpriset den gang. Men til en P/E i dag på kun 9,6 ser Microsoft underpriset ut. Spesielt om vi sammenligner den med Apple’s 14,4 og S&P 500’s 13,8.

Microsoft har også en kredittverdighet på AAA. Det betyr at Microsoft blir ansett som en sikrere investering enn USA. En kan også nevne at det for de siste 12 månedene kun kostet 2,3 milliarder å holde i gang et selskap som genererer netto inntekter på 23 milliarder.

Har du interesse for teknologi og utbytte kan MSFT være et selskap å vurdere.

When I started out in business, I spent a great deal of time researching every detail that might be pertinent to the deal I was interested in making. I still do the same today. People often comment on how quickly I operate, but the reason I can move quickly is that I’ve done the background work first, which no one usually sees. I prepare myself thoroughly, and then when it is time to move ahead, I am ready to sprint.
Donald Trump




søndag 6. november 2011

Fem aksjer fra dagliglivet


De beste investeringene kan en gjerne finne i dagligvarebutikken, på kontoret eller på badet hjemme. Dette er selskapene bak produktene en kanskje ikke tenker så mye over, men som likevel er nesten helt uunnværlige i dagliglivet.

Personlig liker jeg også å kunne gå inn i diverse butikker, og se produktene i “mine” selskaper stå i hyllene. Noe som likevel er enda bedre, er å se noen kjøpe produktene og vite at en bitte liten promille av salgssummen, blir betalt ut til meg igjen i form av utbytte.

Jeg vil liste opp fem av mine favorittselskaper fra dagliglivet. Dette er selskaper som de fleste av oss blir eksponert mot eller bruker så å si hver eneste dag.

Procter & Gamble (PG)
Dette er selskapet bak merker som Gillette, Oral-B, Wella, Venus, Old Spice, Always, Pampers, Duracell, Dolce & Gabbana, Puma, Pringles og mange, mange flere.

Coca Cola (KO)
Her har vi selskapet bak merker som Coca Cola, Sprite, Fanta, Burn, Nestea, Bonaqua, Powerade, Kuli, Urge, Minute Maid, Tab X-tra og mange hundre til.

PepsiCo (PEP)
I norge er PepsiCo mest kjent for Pepsi, men selskapet har også mange andre merker. Blant annet Mountain Dew, Lipton, Tropicana, 7 up, Lays, Quaker, Rice Roni, Doritos, Dole, Cap’n Crunch, Gatorade og enda mange flere.

Johnson & Johnson (JNJ)
Dette er selskapet bak Listerine, Johnson’s Natural, Natusan, Clean & Clear, Band-Aid, O.B, Nicorette, Neutrogena,  og mange flere produkter innenfor stort sett helse og velvære.

Microsoft (MSFT)
Overraskende nok er dette selskapet bak kjente merker som Microsoft, Windows, Office, Xbox, Skype, Bing, MSN, DirectX, Windows Phone, Hotmail, og mange, mange flere undermerker.

Fellestrekk for alle disse selskapene er at merkene deres ligger på topp tre i stort sett alle markeder de opererer i.

Under kommer en tabell med noen nyttige tall.



Som en kan se fra tabellen har de fleste av selskapene veldig lite gjeld i forhold til både kontantbeholdning, markedsverdi og netto inntekter over de siste fire kvartalene. De har også alle forutsetninger til å kunne  fortsette utbytteøkningen i samme tempo i lang tid fremover. Spesielt Microsoft som sitter på en gigantisk pengebinge og kun betaler ut 23% av EPS som utbytte bør absolutt kunne øke utbytte betraktelig over de neste årene.

Jeg liker godt at selskapene har en grei kontantbeholdning, den må ikke være for stor men heller ikke for liten. De fleste av disse selskapene har en perfekt kontantbeholdning. Nok kontanter til at de fint kan klare seg 1-3 år uten problemer i dårlige tider og også øke utbyttene eller foreta oppkjøp. Eneste unntaket er Microsoft. Microsoft sitter med en noe i overkant stor kontantbeholdning mener jeg. Selskapet opererer i en bransje som hele tiden fornyer seg og som krever innovasjon. Dette gjør at Microsoft trenger en høyere kontantbeholdning enn de fleste, det samme gjelder også for Johnson & Johnson. Men kontantbeholdningen til Microsoft er stor nok til å kjøpe opp mer enn 70% av Statoil, eller hele Norsk Hydro fem ganger. De kan også kjøpe for eksempel Nokia to ganger eller hele Sony tre ganger. Slike store kontantbeholdninger tror jeg kan føre til at selskapet gjerne velger dårligere investeringer enn om de kun hadde halvparten av kontantbeholdningen. Jeg er fortsatt under inntrykket av at Microsoft betalte en alt for høy pris for Skype.

Uansett tror jeg dette er fem selskaper som vil fortsette å være en stor del av min portefølje og vår hverdag i mange år fremover.

The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.
Jesse Livermore