Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

tirsdag 27. desember 2011

Sevan Drilling (SEVDR) Analyse

I dag har jeg kjøpt en liten post i Sevan Drilling. SEVDR faller egentlig utenfor mitt investeringsområde som er utbytteselskap. Men jeg har i lengre tid vurdert å også investere i verdiselskap som jeg anser som kraftig underpriset. Målet med disse investeringene er å kjøpe når jeg anser selskapet som underpriset og selge igjen når jeg anser selskapet som fair eller overpriset. Disse typen investeringer vil kun utgjør en veldig liten del av porteføljen. (SEVDR utgjør kun 2,51% av porteføljen.) Jeg anser oppsiden i SEVDR for å være på rundt 100-200% fra dagens kurs på kr 5,15. Selskapet består av en underlig rigg i drift og tre til i produksjon. Riggene er underlig i den forstand at de er sylinderformet dypvannsrigger. Dette sylinderformet designet er utformet av Sevan Marine. Noe av fordelen med designet er at det skal tåle høye bølger og hardt vær bedre enn andre typer design. Selskapets eneste rigg i drift heter Sevan Driller og er på kontrakt med Petrobras frem til midten av 2016. SEVDR’s andre rigg skal være klar i Q1 2012 og går i Q2 2012 over på kontrakt med Petrobras frem til midten av 2018. Selskapets tredje og fjerde rigg skal være klare for levering i Q4 2013 og Q2 2014. Ingen av disse har enda noen kontrakter.

SEVDR driver fortsatt ikke med overskudd, men det er sannsynlig å tro at de i løpet av Q3-Q4 2012 vil gå med overskudd.

Seadrill kjøpte seg for kort tid siden inn i SEVDR og er nå selskapets desidert største aksjonær med 28,52% av aksjene. SEVDR vurderer å bytte navn fra Sevan Drilling til Fram Drilling. Dette er forståelig med tanke på at Sevan er et relativt belastet navn på grunn av Sevan Marine og deres finansielle problemer. Etter at SDRL tok over som største eier er det også lite som knytter SEVDR til SEVAN slik at et navnebytte er også på sin plass av den grunn.

Det at SDRL nå er største aksjonær i selskapet øker sikkerheten for de resterende aksjonærene betraktelig mener jeg. Dette for SDRL er en kapitalsterk eier og de har et godt rykte blant investorer, banker og oljeselskapene. Mens finansiering av rigg 3 og 4 var en usikkerhet tidligere, så anser jeg ikke dette som noen stor usikkerhet med SDRL som største eier. SDRL har også lang erfaring i riggmarkedet og vil sannsynligvis kunne effektivisere og kutte kostnader i driften av SEVDR.

Etter at SDRL gikk inn i SEVDR er det åpnet seg mange muligheter for selskapet. SEVDR kan enten driftes videre som et eget selskap. Hvis så skjer vil nok selskapet begynne med utbytte en gang i 2013-2014 i kjent Fredriksen stil, men jeg anser det som lite sannsynlig. Jeg tror det mest sannsynlige er at noen kjøper opp SEVDR. SDRL har for kort tid siden startet et brasiliansk drillingselskap som skal noteres på den brasilianske børsen. Jeg tror det mest sannsynlige scenarioet er at dette selskapet legger inn bud på hele SEVDR. SEVDR har som nevnt to rigger på kontrakter med petrobras og to nybygg uten kontrakter. Slik at SEVDR vil passe perfekt inn i SDRL’s satsing i Brasil. Hvis det ender slik at noen kjøper opp SEVDR er spørsmålet hva vil budet ende på?

SEVDR prises som nevnt i dag til kr 5,15 per aksje og har totalt 336,625,000 aksjer. Selskapet har verdier for totalt $1,482,700,000 av dette utgjør $786,300,000,- gjeld og $696,400,000,- egenkapital. Av egenkapitalen er $136,000,000,- kontanter og kontantekvivalenter.  Dette sier oss at bokførte verdier er kr 11,90,- gjeld er kr 14,- og cash er Kr 2,34,- per aksje. SEVDR prises derfor til en P/B på 0,43 eller kun 43% av bokførte verdier. Jeg vet ikke hvor høyt budet i SEVDR må være for at majoriteten av aksjonærene godtar budet. Men jeg gjetter på at det minst må være på kr 10,30,-. Da vil kjøperne fortsatt få selskapet til kun 86,5% av bokførte verdier. Som en bonus får de også med to lønnsomme kontrakter på de to riggene som er i drift. Jeg gjetter likevel på at budet må opp til minst kr 12,- for å få hele selskapet. Spesielt om det er et annet selskap enn SDRL’s brasilianske selskap eller SDRL selv som legger inn budet.

Jeg regner med at dersom selskapet skal selges så vil det bli solgt i løpet av 2012 en gang. Uansett anser jeg oppsiden for langt større enn nedsiden. En usikkerhet som kan skape en større nedside er om Sevan Driller eller Sevan Brasil skulle få mange eller lange nedetider. Designet er som nevnt nytt, slik at det er fare for diverse feil fra start. Til gjengjeld har Sevan Driller vært i drift en god stund nå uten større problemer. Det av problemer og svakheter riggen har hatt skal være fikset og forbedret i Sevan Brasil. Likevel er det fare for nye og uoppdaget feil og svakheter på riggene.

Alt i alt regner jeg likevel med at SEVDR vil vise seg å bli en god investering på litt sikt. Jeg anser en kurs på rundt kr 10-15,- for å være en fair pris for SEVDR. Derfor er målet mitt å selge meg ut på det nivået.

When buying shares, ask yourself, would you buy the whole company
Rene Rivkinfredag 16. desember 2011

Knightsbridge Tankers (VLCCF) Analyse

Knightsbridge Tankers er et av John Fredriksens mindre kjente selskap. Noe som ikke er så rart, da det ikke finnes noen bevis på at Fredriksen noen gang har eid aksjer i dette selskapet.

Så hvordan ble VLCCF en del av Fredriksensystemet? Det skjedde ved at FRO overtok svenske ICB i 1997 og fikk da også med en eierandel på ca 10-15% i VLCCF. Disse aksjene ble i midlertidig solgt igjen til en eller flere ukjente kjøpere. Siden 1997 og frem til 2007 var Tor Olav Trøim direktør og styremedlem i VLCCF. Tor Olav Trøim er ikke lenger en del av VLCCF, men en god del andre svært sentrale personer i Fredriksen gruppen er fortsatt det. Vi finner tidligere Frontline direktør Ola Lorentzon som har tatt over rollen fra Tor Olav Trøim som styreleder og direktør. Ola Lorentzon har også vært en del av selskapet siden september 1996. Vi finner også Hans Petter Aas som sitter i styret i Golar LNG, Herman Billung som er direktør i Golden Ocean Group og Inger M. Klemp som er finansdirektør i Frontline Management. Vi ser også at det er Frontline Management som drifter skipene til VLCCF og at selskapet har samme adresse som Seadrill, Frontline, Golden Ocean Group osv… Vi ser også at FRO og VLCCF’s hjemmesider er tilnærmet identiske. Slik at likevel Fredriksen kanskje aldri hadde noen aksjer i selskapet og Frontline solgte sine i slutten av 1990 tallet eller begynnelsen av 2000 tallet er det åpenlyst at selskapet har en sterk tilknytning til Fredriksen. Aksjonærlistene ble i mange år holdt hemmelig og det ser fortsatt ikke ut til at disse blir offentliggjort. For noen år tilbake så oppgav selskapet at ingen aksjonærer eide mer enn 5% av selskapet. Likevel har det blitt spekulert i om dette selskapet gjennom flere stråselskap er kontrollert av Tor Olav Trøim eller John Fredriksen. Noe som virker logisk da VLCCF åpenlyst har stor tilknytning til Fredriksen Gruppen. Noe vi vet med sikkerhet er at Golde Ocean Group de siste to årene har kjøpt seg opp til en eierandel på 10% i VLCCF og skal i teorien derfor være eneste selskap med over 5% av aksjene og da også største aksjonær. Noe som uansett er helt sikkert er at selskapet med unntak av 2009 har betalt uavbrutt med utbytter hvert kvartal siden 1997. Hadde du investert i VLCCF i 1997 ville du ha mottatt $ 38,77 i utbytte. Dagens kurs i VLCCF står i 14,55.

Nå har du en del kunnskap om bakgrunnen for VLCCF, og da er det på tide å se på forretningsideen. Knightsbridge tankers drifter en flåte innefor tank og tørrbulk på middelslange kontrakter. Fordelen med dette er at de først og fremst er noe mer diversifisert enn FRO og GOGL, og de unngår de største bunnene og toppene i markedet. Ettersom de leier ut skipene på kontrakter normalt innenfor 3-7 år vil de sannsynligvis kunne sikre seg noen kontrakter på høyt nivå og unngå lange kontrakter i dårlige tider. Denne strategien skal kunne tilby aksjonærene noe større forutsigbarhet og sikkerhet i form av inntekter og svingninger i kurs.

Uheldigvis så har VLCCF for øyeblikket et tankskip i spotmarkedet og to andre som går av kontrakt i April 2012 og August 2012. Slik at i teorien vil tre av totalt fire tankskip operere i spotmarkedet ved utgangen Q3 2012. Ikke akkurat noen positiv nyhet om dagens rater vedvarer. Der i mot kan det likevel være noe hell i uhell her. Disse tankskipene er eldre VLCC’er fra 1995 og 1996, slik at det kan være en god anledning til å fornye flåten nå som nye skip er lavt priset.

Selskapets fire tørrbulkskip som er bygget i 2009 og 2010 har lønnsomme kontrakter frem til henholdsvis 2013, 2014, 2014 og 2016. Med andre ord vil tørrbulkskipene sannsynligvis gå av kontrakt akkurat i perioden hvor tørrbulkratene trolig er langt bedre enn på dagens nivå. Noe som betyr at det sannsynligvis vil være gode muligheter for å øke inntektene for tørrbulkflåten betydelig fra 2013 og ut over.

Selskapet har en kontantbeholdning på $ 49,362,000. Noe som betyr at de er godt rustet for oppkjøp. De er også godt rustet i forhold til videre fall i skipsverdiene og spotratene for tankskipene. Men selskapet er fortsatt svært lønnsomt og har betydelig mindre gjeld enn de aller fleste om ikke alle andre Fredriksenselskap, slik at VLCCF kan vise seg å være et godt sted å sitte om en skal sitte på tank og tørrbulk.

Selskapet har totalt $ 162,738,000 i gjeld og $ 364,290,000 i egenkapital. Noe som betyr at selskapet bør kunne øke gjelden betraktelig uten å møte på problemer.

Med dagens kurs på 14,55 ser vi at selskapet har en P/B på 0,97 og en P/E på 9,83 basert på EPS for Q3 2011. Selskapet har også betalt utbytte på $0,50 per kvartal for 2011. Noe som resulterer i en utbyttegrad på 13,75%. Jeg tror der i mot det er sannsynlig at utbytte vil reduseres en del. Dette for å ha mer kapital til investeringer men også som resultat av at inntektene faller.

Konklusjon
Jeg regner med at inntektene til VLCCF vil falle en del ettersom flere av tankskipene går over til bulkmarkedet. Dersom tankmarkedet og/eller tørrbulkmarkedet forverrer seg i 2012 er det sannsynlig at VLCCF vil kunne falle lavere enn dagens nivå. Jeg tror likevel at vi i løpet av 2012 og 2013 vil se oppkjøp av både tørrbulkskip og tankskip fra VLCCF. Jeg har stor tro på Knightsbridge på lang sikt og tror selskapet vil vise seg å bli en svært lønnsom investering når tank og bulkmarkedet for alvor begynner å bedre seg. Dersom du vurderer tank og/eller tørrbulk kan VLCCF være noe å se nærmere på.

Expect problems and eat them for breakfast.
Alfred A. Montapertsøndag 11. desember 2011

Frontline eller Frontline 2012?


Bør en velge Frontline, Frontline 2012 eller skal en si som Ole Brumm ”Ja takk, begge deler”?

Her kommer min tolkning av FRO, FRO 2012 og veien videre, med den informasjonen vi har i dag.

Først og fremst er det forhandlet frem en avtale med Ship Finance Internasjonal (SFL) for skipene FRO leier av SFL. Denne avtalen gjør at break even ratene for FRO’s VLCCer reduseres med 31,25% og for Suezmaxene vil break even ratene reduseres med 38,46% Slik at så lenge ratene holder seg over de nye og betydelig lavere break even ratene så vil de ikke tape penger på disse skipene. Men de vil heller ikke tjene penger på disse innleide skipene igjen før ratene er over original break even. Bakgrunnen for dette er at motpartene vil bli kompensert med 100% av ratene opp til det som hovedsakelig var den originale avtalen. Noen av motpartene vil også bli kompensert med deler av inntektene over originalavtalen også. Med andre ord vil det fortsatt være store muligheter for FRO å tjene penger igjen når markedet en gang bedrer seg. Men ratene må da også over de originale break even nivåene. På den annen side vil FRO fortsatt tjene penger på sine andre virksomheter, slik som å drifte skipene for SFL og Knightsbridge Tankers (VLCCF). For skipene som ikke er leid inn vil det også fortsatt være fult mulig å tjene penger om ratene er over break even.

Etter at FRO2012 er skilt ut vil det i FRO fortsatt være 40 av de totalt 50 skipene igjen i selskapet. Kontantbeholdningen vil økes med 125 millioner dollar. Nybygg vil reduseres fra 437,9 millioner dollar til 112,4 millioner dollar. Gjelden til bankene vil reduseres fra 679 millioner dollar til 13 millioner dollar. FRO vil også tegne seg for 10% av emisjonen på 250 millioner dollar i FRO2012. Jeg regner med dette vil føre til at FRO får en eierandel i FRO2012 på rundt 3-6%. Men det er selvfølgelig avhengig av hvordan selskapet blir priset i emisjonen.

Fordelen her er selvfølgelig at FRO vil stå sterkt til og med om dagens tankmarked skulle vedvare noen år til. Dette på grunn av lite gjeld, en relativt stor kontantbeholdning og lave break even rater. Den andre fordelen er at det ikke ble utført noen stor emisjon i FRO, slik at aksjonærene ble ikke utvannet i den forstand. Det er også 40 av 50 skip igjen i FRO som vil kunne generere gode inntekter for FRO når ratene en gang øker over tidligere break even rater.

Ulempen der i mot, er at likevel FRO nesten ikke har gjeld så har de heller nesten ingen eierandeler igjen. De har sine 3-6% av FRO2012 et par skip og ITCL. 28 av de resterende 40 skipene er innleid fra SFL. Slik at basert på verdier er det ikke mange. Men oppsiden er likevel stor. For likevel de kun eier en håndfull skip så har de fortsatt 40 skip i porteføljen mot 50 tidligere som kan generere inntekter.

Verdiene og eierandelene, samt gjelden ligger nå i FRO2012. Det vil si at FRO2012 består nå av totalt 15 skip inkl. nybyggene. Planen til FRO2012 er at selskapet skal vokse og kjøpe opp andre skip og/eller selskap. Slik at dette selskapet kan nok bli veldig stort over de neste 2-5 årene. Dette vil nok skje gjennom lån og emisjoner på markedskurs.

Så hva bør en så velge? Det finnes ikke noe riktig svar på dette. FRO vil stå godt rustet til å kunne tjene gode penger når ratene virkelig har begynt å ta seg opp igjen. FRO vil i teorien også være rustet til å kunne kjøpe opp noen skip eller selskap om dette skulle bli aktuelt. Men for øyeblikket er det lite eierandeler i selskapet, men til gjengjeld store inntektsmuligheter likevel.

FRO 2012 vil bestå kun av nye skip og nybygg. FRO 2012 vil også fokusere på å gjøre videre oppkjøp og andre investeringer. Slik at på sikt ligger det en stor oppside her. Selskapet vil ha store verdier og store muligheter for å tjene godt når markedet øker igjen. Risikoen her ligger i at selskapet vil bestå av mye gjeld. Men dette er typisk for vekstselskap i Fredriksen atmosfæren.

Nå trenger en heller ikke å velge. En kan kjøpe i begge selskapene. Da vil en kunne ta del i FRO 2012 som i teorien skal være vekstselskapet, og en vil også kunne ta del i FRO som i teorien er utbytteselskapet.

Jeg er overbevist om at FRO vil på et eller annet tidspunkt kjøpe opp FRO2012 igjen, eller at FRO2012 vil kjøpe opp FRO. Slik at når marked virkelig begynner å bedre seg tror jeg aksjonærene vil ende opp i samme selskap uansett. Men frem til det skjer så kan kursene svinge flere titalls prosent opp og ned alt etter hvordan psykologien i markedet utvikler seg. Så lenge det ikke skjer noen fundamentale endringer i selskapene så bør ikke dette være av stor betydning.

"Investors repeatedly jump ship on a good strategy just because it hasn't worked so well lately, and, almost invariably, abandon it at precisely the wrong time."
David Dreman
torsdag 8. desember 2011

En drøm og et mareritt

Jeg har tidligere fortalt at jeg deler inn selskapene mine i hovedsakelig to grupper. Frontlinjeselskaper og kjerneselskaper. Frontlinjeselskapene er de selskapene som betaler ut store utbytter i gode tider og lave eller ingen utbytter i dårlige tider. Poenget med disse selskapene er at de fra start skal bidra med høye utbytter mens kjerneselskapene vokser seg til. I teorien skal det føre til en boost i utbytte som gjør at du raskere vil kunne bygge opp kjerneselskapene dine.

Jeg er så heldig at min portefølje innehar et frontlinjeselskap som fungerer som en drøm, og et frontlinjeselskap som fungerer som et mareritt. Takket være dette kan vi se eksempler på hvordan frontlinjeselskapene fungerer i praksis.

Frontline er porteføljens mareritt. Selskapet har falt 76% i forhold til min kostpris. Dette i seg selv er ikke på langt nær så ille som at også utbytte er fullstendig stoppet og sannsynligvis også for en god stund frem over. Slik at ikke bare får jeg ikke utbytte, men jeg har også et stort urealisert tap på investeringen min. Etter utbyttene jeg har mottatt så langt fra FRO er mitt totale tap inkludert urealisert tap på 74,37%. Det er ikke slik at dette kommer som noen stor overraskelse. Jeg var hele tiden klar over at det fantes en stor potensiell nedside i frontlinje selskapene. Men med unntak av konkurs så har stort sett alt det verste som kan skje, skjedd i FRO. Det betyr der i mot ikke at ikke FRO kan fortsette å falle. Dersom markedet blir verre vil sannsynligvis FRO også falle i takt med dette. Men jeg tror at etter restruktureringen vil FRO være godt rustet til å håndtere det dårlige tankmarkedet. Slik at for de tålmodige tror jeg det er en stor oppside i FRO på sikt.

Seadrill er porteføljens drøm. Selskapet har steget 89,21% i forhold til min kostpris. Dette i seg selv er ikke på langt nær like positivt som at utbytte har økt kraftig. Utbytte i forhold til kostpris basert på utbytte for Q3 2011 er pr. dags dato på 16,71% pr. år. Inkludert utbyttene jeg har mottatt så langt fra SDRL er min totale avkastning inkludert urealisert gevinst på 114,73%. Jeg var hele tiden klar over at det fantes en stor potensiell oppside i Frontlinjeselskapene og SDRL er virkelig et godt eksempel på hvor stor denne kan være. Jeg ser fortsatt stor oppside i SDRL. Det ser ut som det gode riggmarkedet vil fortsette enda en god stund til, og SDRL har enda mange muligheter for å hente ut store mengder kapital til aksjonærene.

Tre andre frontlinjeselskap med stort potensial er Golden Ocean Group, Knightsbridge Tankers og Ship Finance International.


If you have the guts to keep making mistakes, your wisdom and intelligence leap forward with huge momentum.
Holly Near

tirsdag 6. desember 2011

Fredriksen restrukturerer Frontline

Restruktureringen ble bedre enn hva jeg hadde forventet. Fredriksen har alltid vært dyktig på å skjerme aksjonærene når det går dårlig med selskapene og denne gangen var ikke noe unntak. Jeg ser frem til å kjøpe aksjer i det nye FRO 2012 også. Jeg tror at på sikt når tankmarkedet bedrer seg, vil FRO kjøpe opp hele FRO 2012 igjen, og at det vil kunne bli en hyggelig gevinst for aksjonærene i FRO 2012. Det er også mulig FRO 2012 kjøper opp Frontline. Det virker uansett usannsynlig for meg at det skal eksistere to Frontline selskap, spesielt også når de har samme forretningsmodell.

Restruktureringen er ikke endelig godkjent, men det er lite sannsynlig at kreditorene vil motsette seg denne restruktureringen tror jeg.

Les DN artikkel: Oppretter nytt selskap som skal ta over gjeld og hente inn 1,4 milliarder kroner i egenkapital.


Go big or go home. Because it's true. What do you have to lose?
Eliza Dushkumandag 5. desember 2011

Aksjemarked rap

Dersom du ikke helt har oversikten over hva en aksje er, hvorfor den er til og hvordan aksjemarkedet fungerer, kan denne rappen fra Shoeless Jeff og Scott Free være til stor hjelp. Her får du en enkel og spesifikk innføring i aksjemarkedet, hvordan en bør investere, hva en bør unngå, hva en bør se etter, hva bear og bullmarked er og hvorfor Blue Chips ofte egner seg godt for den langsiktige investor.
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Albert Einstein