Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

torsdag 28. april 2011

Motivert av andres ulykke

Jeg vet av erfaring at det noen ganger kan være motiverende å se andre til dels mislykkes eller slite litt. Motivasjonen kommer som regel ikke av at andre “lider” men heller av det at du ser at det finnes andre som sitter i samme båt som deg selv. Det gir en styrke å vite at du ikke er alene i verden med de problemene en måtte ha. Det er også gjerne motiverende å se at noen har det enda verre enn en selv. En tenker gjerne da at en egentlig ikke har det så galt når alt kommer til alt.

Derfor har jeg laget ett innlegg over de fem investeringene som har hatt den dårligste kursutviklingen i porteføljen.

Topp 5 på bunn!
1. Golden Ocean Group: -21%
Tørrbulkmarkedet blir bare verre og verre og det er vanskelig å si hvor bunnen er. Jeg ville ikke vært i noe annet tørrbulkselskap enn GOGL i denne stormen. Utsiktene for GOGL ser betydelig lysere ut enn for de fleste av konkurrentene. Men også GOGL har flere skip som kommer inn i markedet og som går av kontrakt i løpet av 2011 og 2012. Slik at nedsiden for GOGL er fortsatt stor. Men om GOGL klarer å unngå de største slagene vil dagens inngang være veldig god når markedet en gang går tilbake til normalen. Jeg håper å kunne se tilbake på denne posten om 2 år med 30% avkastning fra utbytte og ca 20-30% avkastning fra verdistigning Men som sagt er det stor usikkerhet og stor risiko i bulkmarkedet pr. dags dato.

2. Frontline: -19,33%
Tankmarkedet som med tørrbulkmarkedet er også veldig dårlig. Jeg tror der i mot at tankmarkedet kan snu seg raskere enn tørrbulkmarkedet. Men i Frontline er det også stor risiko og jeg vet ikke hvilket selskap av FRO og GOGL jeg ser størst nedside i. Men som med GOGL tror jeg på stor oppside i FRO også på lang sikt. Etterspørselen etter olje øker og før eller siden vil etterspørselen overstige tilbudet. Tankmarkedet overdriver alltid opp og nedsider. Slik at i stedet for en jevn stigning har vi en berg og dalbane av bunner og topper.

3. Hudson City Bank: -18,40%
Hele den amerikanske banksektoren har fått mye juling etter finanskrisen. Mye er også velfortjent. Mange skyr fortsatt amerikanske bankaksjer som pesten. Som nevnt tidligere ble Hudson City Bank presset til å redusere gjeld og fikk derfor ett tap på $1,13 som er relativt stort, men forventet. Dette resulterte i at utbytte ble kuttet med ca 50% til 0,32 pr. år. Som resulterer i 3,3% utbytte pr. år. På dagens kurs med dagens utbyttegrad anser jeg fortsatt HCBK som en god investering på lang sikt og velger å holde min posisjon.

4. North Atlantic Drilling: -1,85%
Selskapet er helt nytt og det er ingenting enda som tilsier at kursen skal stige eller falle. Dere kan lese hva jeg mener om North Atlantic drilling her.

5. Sysco Corp: -1,24
Les min analyse av Sysco her.

PS: Frontline og Golden Ocean Group er to av mine fem største investeringer.

I learned to embrace risk, as long as it was well thought out and, in a worst-case scenario, I’d still land on my feet.
Eli Broad

tirsdag 26. april 2011

10 aksjer med lav utbyttegrad.

Dette er en liste over de ti aksjene i porteføljen med den laveste utbyttegraden i forhold til dagens kurs.
01. Frontline FRO 1,80%
02. Archer-Daniels Midland ADM 1,80%
03. Exxon Mobil XOM 2,10%
04. Medtronic MDT 2,20%
05. Chubb Corporation CB 2,50%
06. The McGraw-Hill Companies MHP 2,50%
07. Air products and Chemicals APD 2,50%
08. Diageo DEO 2,60%
09. Chevron Corp. CVX 2,70%
10. Wal-Mart WMT 2,70%

Disse ti selskapene utgjør 17,16% av porteføljen. Med unntak av Frontline så anser jeg de ni andre selskapene som noen av de sikreste utbyttene i porteføljen. Jeg liker spesielt godt WMT, CB og XOM.

Frontline anser jeg som ett av selskapene med de mest usikre utbyttene i porteføljen. Forhåpentligvis skal FRO være blant de 10 største utbyttebetalerne i porteføljen for det meste av tiden. Men som bevist her er det fare for store kutt med kort varsel. Utbytte i Frontline gikk fra 0,75 for Q2 til 0,25 for Q3 til 0,10 for Q4. På seks måneder ble utbytte kuttet med ca 87%. Men før det igjen så økte utbytte med 400% fra 0,15 - 0,75 på seks måneder. Dette viser hvilke svingninger en må forvente i en aksje som Frontline.

Les også: 10 aksjer med høy utbyttegrad

You get recessions, you have stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you're not ready, you won't do well in the markets.
Peter Lynch

onsdag 20. april 2011

Porteføljerapport 20.04.2011

Listen over porteføljen kan du se her

Her er grafen over utviklingen for 2011 så langt.Som dere ser så begynte nedturen for meg for alvor rett rundt 04.04.2011. Mye av bakgrunnen for fallet, kommer av at dollaren som jeg er særdeles eksponert mot, faller kraftig. Hvor langt ned dollaren skal, er vanskelig å si. Det er mye usikkerhet rundt USA og dollaren. Det at “BRICS-landene” velger å gå bort fra USD når de skal handle med hverandre vil sannsynligvis påvirke USD negativt på sikt. Det er også vanskelig å si hvor mange andre land som også vurderer å snu ryggen til USD.

Tre av mine fem største investeringer har også falt betydelig i det siste. Dette er både FRO, GOGL og SDRL. Disse tre alene utgjør 28,34% av porteføljen min, slik at når disse kjempene snubler så merkes det. Men disse tre og USD er ikke alene om å redusere verdiene i porteføljen. Stort sett har alt falt i det siste, med unntak av GOL som er opp ca 42% siden sist rapport.

Kjøp
1. Hudson City Bank: Det har vært og er mye negativitet rundt dette selskapet og kursen har derfor også falt betraktelig. Selskapet handles i dag til kun 87% av bokført verdi og med en P/E på 8,8. I gjennomsnitt har selskapet de siste 5 årene hatt en P/E på 18. Selskapet ble presset av den amerikanske regjeringen til å kutte gjeld med 12,5 milliarder USD. Ledelsen har signalisert at dette vil føre til tap for Q1, men større inntekter på lang sikt.

2. McDonald’s: Sett i forhold til USD gav jeg ca 30% mer for selskapet nå enn da jeg første gang kjøpte det. Omregnet fra NOK til USD gav jeg ca 10% mer for selskapet. Jeg ser utrolig store muligheter for dette selskapet i fremtiden og anser dette som en av mine sikreste investeringer. Selskapet er verdenskjent, ekstremt internasjonalt og satser stort på Kina. McDonald’s føler Kineserene trenger litt mer kjøtt på beinet og planlegger derfor å doble antall restauranter i Kina over de neste 3 årene. Ved utgangen av 2013 vil det sannsynligvis være ca 2,200 McDonald’s restauranter i Kina. I USA går fokuset mer på å forbedre restaurantene og servicen, fremfor nye restauranter.

3. North Atlantic Drilling: Jeg handlet litt mer i NADL da de falt noen få prosent. Byttet i praksis ut NOF med mer NADL aksjer.

4. Wal-Mart: Kjøpte noe mer i Wal-Mart som en del av min restrukturering av porteføljen. En tidligere analyse av Wal-Mart kan leses her.

5. Ship Finance Limited: Dette er en av mine største investeringer og jeg anser selskapet som fortsatt attraktivt om en er langsiktig. Jeg valgte å kjøpe mer i SFL på bakgrunn av den lave dollaren. Jeg har en forventning om at USD vil på sikt øke igjen.

6. Intel Corporation: Med en lav gjeldsgrad, P/E på 9,7% og utbytte på 3,70% som kun utgjør 35% av EPS anser jeg Intel som en god investering. Selskapet har også økt utbytte med ca 150% over de siste 5 årene. Aksjekursen der i mot har ikke beveget seg på godt over 10 år, med unntak av toppen i 2000. Selskapet har økt både EPS og utbytte betraktelig, men kursen forblir på samme nivå. Jeg tror dette har bakgrunn i at selskapet før var overpriset og jeg anser nå selskapet som underpriset. Intel kjøpte også akkurat McAfee Antivirus for 6,8 milliarder USD. McAfee har ca 175 millioner USD i årlig fortjeneste. Å betale 6,8 milliarder for 175 mill. i ekstra fortjeneste resulterer i en P/E på ca 39. Personlig syntes jeg dette høres veldig dyrt ut. Jeg stoler der i mot på at Intel har en plan om å intrigere McAfee’s software med Intels hardware. Med tanke på at mer og mer sensitiv informasjon blir sendt over internett og oppbevart på dataen kan det vise seg å være en smart investering av Intel. Intel leverte også akkurat kvartalstall for Q1 i går etter stengetid. Tallene var betydelig bedre enn forventet og EPS ente på 0,56 USD.

7. The Chubb Corporation: Chubb har en P/E på 8,99 og betaler ut 2,5% utbytte som igjen utgjør kun 23% av EPS. Jeg skulle gjerne sett en høyere utbyttegrad, men jeg har stor tro på dette selskapet for fremtiden og valgte derfor å øke beholdningen min. Chubb har de siste 5 årene i snitt økt utbytte med 11,5% årlig, men kun 5,4% i 2011. Jeg forsvarer dette med at CB har de siste tre årene brukt mye penger på å kjøpe tilbake egne aksjer og spesielt i 2010 var det mye tilbakekjøp. Som Chubb selv sier så er store deler av deres formue plassert i rentemarkedet. Med dagens rente i USA på tilnærmet null anser Chubb det som en bedre investering å kjøpe tilbake egne aksjer. Normalt er jeg ikke veldig positiv til tilbake kjøp av aksjer men det kan se ut som CB faktisk forstår når en bør kjøpe tilbake egne aksjer.

Salg
1. Hasbro: Jeg kjøpte akkurat Hasbro og anser fortsatt Hasbro som en god investering. Men jeg har bestemt meg for å fokusere på en mer konsentrert beholdning fremfor en større og mer diversifisert beholdning. Derfor ble Hasbro valgt bort for å gjøre plass til selskapene over.

2. Northern offshore: Jeg anser fortsatt NOF som en god investering, men jeg ser større oppside i NADL og valgte derfor å selge NOF for å øke i NADL. Jeg kunne selvfølgelig sitte i begge, men jeg ønsker ikke å øke eksponeringen min mot rigg mer enn den allerede er. Ca 35% av porteføljen er direkte eller indirekte eksponert mot riggmarkedet. NOF går der i mot en spennende tid i møte. Jeg tror det vil komme en del positive nyheter rundt Q1. Jeg regner med NOF vil begynne med utbytte fra Q3 - Q4 og at gjelden vil bli refinansiert i løpet av Q2.

3. Clorox: Jeg anser også dette selskapet som en god investering, men valgte å selge dette for å øke i selskaper jeg anser som bedre investeringer. Den største grunnen til at CLX ble valgt bort var deres store og økende gjeld. Selskapet har i lang tid bevist at de har full kontroll på gjelden og klarer å øke inntektene. Men med tanke på at renten i USA skal opp over de neste årene er jeg redd dette kan redusere inntektene for CLX.


Generelt:
Som nevnt over så gjør jeg en endring i porteføljen og strategien. Jeg ønsker en mer konsentrert portefølje fremfor en mer diversifisert portefølje. Resultatet vil bli litt større risiko og enda større mulighet for oppside. Men jeg vil fortsatt opprettholde en relativt stor portefølje og stor diversifisering over forskjellige sektorer. Men istedenfor å sitte med de tre eller fem beste selskapene i en hver sektor, vil jeg redusere diversifiseringen til å sitte med det beste eller de to beste selskapene i en gitt sektor.

Jeg er relativt fornøyd med porteføljen min pr dags dato. Det går nå stort sett på vedlikehold, små justeringer og finpussing.

Som ved sist rapport og som nevnt over så faller det meste. Dette har egentlig ingen reel betydning, ettersom at utbyttene tikker inn som vanlig og jeg har ingen behov for å selge aksjer. Men selvfølgelig er det alltid gøyere å se verdiene stige enn å se dem falle. Stort sett har de falt hver eneste dag den siste måneden. Enten på grunn av svak dollar eller svakt marked. Jeg er også generelt svakt negativ til hele markedet og tror vi vil se netto fall i markedet helt frem til rundt august. Dette er selvfølgelig kun spekulasjoner men slik er mitt syn på markedet nå.

På grunn av den svake dollaren bruker jeg hele utbyttene betalt i USD til å kjøpe amerikanske aksjer med og ca 50/50 av utbytte i NOK til å betale ned gjeld og kjøpe USD med.

Se også flere av mine analyser her.

The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.
Jesse Livermore

søndag 17. april 2011

10 aksjer med høy utbyttegrad

Dette er en liste over de ti aksjene i porteføljen med den høyeste utbyttegraden i forhold til dagens kurs.

Listen inneholder navn, ticker og utbyttegrad.
01. Annaly Capital Management (NLY) 14,30%
02. Chimera Investment (CIM) 14,20%
03. Golden Ocean Group (GOGL) 13,25%
04. Marine Harvest (MHG) 12,53%
05. Knightsbridge Tankers (VLCCF) 8,10%
06. Seadrill (SDRL) 7,73%
07. Ship Finance Limited (SFL) 7,40%
08. CenturyLink (CTL) 7,30%
09. Hudson City Bank (HCBK) 6,20%
10. Altria Group (MO) 5,70%

Disse ti selskapene utgjør 47,98% av porteføljen. Det denne listen viser, er at det er en klar sammenheng mellom risiko og utbyttegrad. Disse ti selskapene regner jeg som noen av de selskapene med størst risiko for utbyttekutt eller utbyttestopp i min portefølje pr. dags dato.

Les også: 10 aksjer med lav utbyttegrad.

In this business if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten.
Peter Lynch

lørdag 9. april 2011

Passiv inntekt

Folk flest har en dominerende inntekt som gjerne står for 90% eller mer av all inntekt. Skulle denne inntektskilden av en eller annen grunn falle eller stoppe helt opp ville dette bety store problemer, og sannsynligvis store kutt i budsjett og i verste fall salg av eiendeler.
Det er et gammelt ordtak som sier “Ikke putt alle egg i samme kurv” dette gjelder for alt, også inntekt.

Jeg skal ta for meg tre metoder for passiv inntekt som krever mindre arbeid fra deg og mest mulig arbeid fra pengene dine.

1. Renteinntekter: Ved renteinntekter tenker jeg på statsobligasjoner, høyrentekontoer og rentefond. Her er risikoen tilnærmet null, spesielt om du investerer i Norge. Derfor er også renten utrolig lav og du får stort sett hele renteinntekten utbetalt en gang pr. år.
Dette passer for en person med ekstremt liten risikotoleranse.

2. Utleiebolig: Ved utleiebolig tenker jeg på hybel eller en ekstern leilighet eller hus som du leier ut for en fast og ofte økende inntekt. De fleste tar ofte en relativt stor risiko ved utleiebolig, nettopp på grunn av at de gearer gjerne egenkapitalen 15-20 ganger. Dette betyr at du er veldig utsatt for renteendringer og kun ett fall på 5-10% vil slette hele egenkapitalen din. Det er også en viss risiko forbundet med leietaker. Det er farer for at leie uteblir og du risikerer hærverk. Fordelen med utleiebolig er at boligverdien som regel stiger over en lengre periode og leieinntektene øker stort sett årlig. Du får også som regel inntekter pr. måned, noe som er en stor fordel.

3. Aksjeutbytte: Ved aksjeutbytte tenker jeg på aksjer som jevnlig betaler utbytte. Her finnes det en del variasjoner. Du har aksjer i alle tenkelige bransjer og utbyttepolitikken varierer betraktelig. Noen betaler månedlig, kvartalsvis eller årlige utbytter. Noen betaler små men økende utbytter mens andre betaler store utbytter som både stiger eller faller. Fordelene her er at det kreves ikke mye kapital, du har store valgmuligheter i form av sektor og type selskap. Pengene er også veldig likvide. De kan fort flyttes rundt til der de gjør størst nytte. Risikoen her ligger stort sett i utbyttekutt, kurssvingninger, og egen psykologi og kunnskap.

Det finnes flere typer passiv inntekter, men jeg regner disse som de tre mest normale. En hver må velge hvilken type passiv inntekt som passer best for dem. Men å ha en ekstra inntektskilde kan komme godt med i enkelte situasjoner og dårlige tider.

We go to school to learn to work hard for money. I write books and create products that teach people how to have money work hard for them.
Robert Kiyosaki

tirsdag 5. april 2011

Tid er penger

Da jeg rotet rundt i gamle esker fant jeg en tentamensoppgave i Norsk fra videregående skole. Jeg var vel rett rundt 16-17 år på den tiden og oppgaven gikk ut på å skrive noe ut fra en tittel som skulle være “Tid er penger”

Her er et utdrag fra min oppgave hvor jeg valgte å skrive oppgaven som en satire.

Tid er penger

Personlig så kan jeg ikke forstå hvordan tid kan være penger? Er det noe jeg har mer enn nok av så er det både tid og penger. Jeg ser ingen sammenheng mellom tid og penger annet enn at det tar tid å bruke penger. Dette er jo vell og bra syntes jeg siden jeg har så utrolig store mengder med tid og penger. Jeg mener da slår jeg jo 2 fluer i en smekk. Samtidig som jeg bruker noe av den ubeskrivelige mengden jeg har med penger, så bruker jeg også en god del av all den tiden jeg har….

…For de av dere som tid faktisk er penger, så tror jeg at jeg har funnet løsningen.
Dere drar ut hver dag og selger tiden deres for penger. Dette for å skaffe mer penger sånn at dere kan få mer frihet og fritid. Hvorfor ikke heller ansette pengene til å skaffe mer penger? Så kan dere bruke tiden deres til det dere helst vil bruke tiden deres på.

Når dere kommer hjem hver måned med lønningsposen så ikke plasser pengene i madrassen. Det må jo være utrolig irriterende å våkne klokken 06:00 hver morgen og se pengene ligge i madrassen og sløve til langt ut på ettermiddagen? Sett pengene i arbeid sier jeg! Det siste du skal gjøre, er å være engstelig og bare la pengene ligge i madrassen eller stå på kontoen. Det er fullstendig bortkastet. Du bør se på pengene som ansatte, og du ville ikke likt om dine ansatte bare sløvet! Så ikke la pengene gjøre det heller, men sett dem i arbeid! Vekk dem kl 06:00 om morgenen, dra dem ut av den myke madrassen og den gode varme kontoen og plasser dem i arbeid...

...Si til deg selv, ”Pengene mine burde jobber for meg hele tiden.
De er mine ansatte. Hvis noen av pengene mine ikke klarer å tjene mer penger, så er de dårlige penger, og da vil jeg ikke ha noe med de å gjøre.” Så får du også kanskje forandret ditt liv fra at ”tid er penger” til at penger er penger og tid er tid.

Som dere sikkert forstår var meningen at satiren skulle være ironisk og provoserende. På den tiden hadde jeg veldig lite tid og enda mindre penger. Det var kun ett år eller to før denne oppgaven jeg virkelig begynte å fokusere på investeringer. Jeg fokuserte spesielt på eiendomsinvestering og aksje/aksjefondsinvesteringer og prøvde å lære så mye jeg kunne om dette.
Dette var første gang jeg fikk tankene mine ned på papir og innså at målet mitt var å sette pengene mine i arbeid slik at jeg ikke trengte å jobbe for å tjene penger.

Jeg anser dette som starten på mitt arbeid mot en stor nok passiv inntekt til at jeg kan leve av den. Nå mange år senere jobber jeg fortsatt mot det samme målet, men er langt nærmere nå enn da. Fra den gang og frem til nå har jeg prøvd og feilet mange ganger. Jeg har hatt mange dyre lekser opp gjennom årene, men jeg tror jeg nå har funnet en metoden som fungerer og kan ta meg til målet mitt.

I mitt neste innlegg vil jeg ta for meg noen metoder for passiv inntekt.

I was at the end of my tether when my first book was published. For eight years I didn't make a penny, I worked so hard, didn't drink, didn't enjoy life.
Orhan Pamuk