Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 31. august 2011

Hvorfor gull?

Del 1 av serien “Hvorfor gull?”

De siste årene har det vært mye snakk om gull og det er stort sett i media hver eneste dag. Derfor tenkte jeg å lage et innlegg om gull og hvorfor gull blir ansett som en trygg havn.

Men før dette vil jeg komme med min spådom eller gjetting som det også kalles når en ikke er synsk. “Jeg spår gullet ned til $ 600-800 per unse, fra dagens $ 1826 per unse.“ Enkelte vil kanskje finne dette provoserende, men i løpet av denne tredelte serien om gull, vil noen kanskje også få en større forståelse for hvorfor jeg tror dette.

Det er mange argumenter for hvorfor, og hvorfor ikke gull er en trygg havn. For eksempel har gull alltid blitt sett på som en trygg havn og noe med høy verdi. Derfor blir det ansett på samme måte i dag. Likevel det er lite nytte gull har i dagens samfunn. Det produserer ingenting, det kan ikke spises, drikkes, bygges hus med, osv… Det er lite nyttig til stort sett det aller meste.

Som Peter Warren sier “Investering i gull er “død” kapital. Det blir ikke skapt arbeidsplasser og man får ikke noen rente på pengene. Det man håper på er en videre kursoppgang eller i det minste en trygg havn for sparepengene. Banker føles ikke lenger sikre.”

Warren Buffett har dette å si om gull "It gets dug out of the ground in Africa, or someplace. Then we melt it down, dig another hole, bury it again and pay people to stand around guarding it. It has no utility. Anyone watching from Mars would be scratching their head."

Dette er sant nok og jeg er delvis enig med Warren Buffett og Peter Warren her.

Men gull er et edelmetall. Det finnes kun en viss mengde gull i hele verden. Det kan ikke fremstilles kunstig. Ting som kun finnes i en begrenset mengder har som regel alltid en minimumsverdi. Sjeldne gjenstander er alltid attraktive. Noe nederlenderne lærte oss under tulipanboblen. Ettersom tulipaner var sjeldne og noen tulipaner mer sjeldne enn andre var enkelte villige til å betale huset sitt eller en årslønn eller to for en tulipanløk. Ulempen med en tulipanløk i forhold til gull er at de er skjøre. Det er betydelig lettere å ødelegge en tulipanløk enn en gullklump. Du kan også gro tulipaner i motsetning til gull.

Skulle hele verdens finansielle systemer kollapse en dag, vil kanskje gull igjen bli veldig attraktivt. Vi kommer alltid til å trenge et betalingsmiddel og det må være noe som er vanskelig å få tak i og som kun finnes i en begrenset mengde. Hadde det finnes evig gull og det var lett å produsere ville det vært tilnærmet verdiløst. Dette er også hvorfor mange frykter at diverse valutaer skal bli verdiløse. Det finnes i teorien evig med dagens penger i alle valutaer og det er lett å produsere. Det tar USA noen få timer å trykke opp noen hundre tusen millioner milliarder dollar om de ønsker det. Det samme gjelder Norge, EU, Sveits og alle andre land også… Pengene trenger ikke en gang trykkes opp de kan kun vedtas og så eksisterer de. Med andre ord har penger null verdi og er kun basert på tillit.

For å oppsummere så er store deler av grunnen til at gull anses som en trygg havn at det kun finnes en begrenset mengde gull og kan ikke kunstig fremstilles, slik som penger og aksjer for eksempel.

Men dette er ikke nok. Dette gjør kun at gull alltid vil opprettholde en viss minimumsverdi. Vi trenger også noe som gjør at gull svinger betydelig mindre i verdi enn aksjer, eiendom, de fleste råvarer, valutaer, renter og stort sett det meste annet her i verden.

Slik som med for eksempel korn så kan du få en dårlig sesong som ødelegger eller reduserer 30% av verdens kornproduksjon og derfor sende prisene i været. Det kan også komme inn motsatt tall som sier at det ble produsert 30% mer korn i år og sende prisene i kjelleren. Det kan også komme nyheter om at lagertallene for olje var betydelig høyere enn forventet denne måneden, eller at forbruket på et eller annet produkt eller råvare har falt kraftig de siste månedene. I tilegg så bruker en opp olje, korn og de aller fleste råvarer. Hvis det ikke brukes opp, så råtner det, brenner opp, eller blir ødelagt på en annen måte. Med andre ord er det veldig lite som er så evigvarende som gull.

Store mengder gull er også vanskelig å utvinne. Det er ikke noe som er gjort på noen få dager. Derfor vil det ikke komme noen nyheter som sier at det plutselig er 5,000 tonn mer gull på lager enn forventet. Eller at 5,000 tonn gull plutselig ble borte i stormen, rammet av lus, brent opp, sporløst forsvunnet eller noe annet. Dette gjør at en kan forvente en jevn verdi på gull over lang tid. I teorien bør det ikke stige kraftig eller falle kraftig i løpet av korte tid, men stige sakte men sikkert over lang tid. Men takket være menneskers psykologi og flokkmentalitet så vil likevel gull svinge mer enn det bør i enkelte perioder. I tider med stor økonomisk usikkerhet vil det gå høyt, og i tider med lav økonomisk usikkerhet vil det falle tilbake til riktig pris og sannsynligvis lavere også. Dette betyr at gull kan gjerne være overpriset eller underpriset i opp til flere år i strekk. Men noe som er langt mer sikkert enn banken, er at det er begrenset hvor langt ned gull kan falle før det vil bli attraktivt å handle gull. Det vil aldri gå konkurs slik som en bank, og det vil aldri bli verdiløst slik som en aksje eller valuta.

Med dette kan vi trygt konkludere med at gull kan være en form for trygg havn. Det samme gjelder for sølv, platina og palladium også. Som regel er sølv det billigste etterfulgt av palladium, gull og sist platina. Men i år har vi faktisk sett gull i korte perioder prises høyere enn platina.

Les også: Del 2. Er tiden inne for å kjøpe gull?

"To prefer paper to gold is to prefer high risk to lower risk, instability to stability, inflation to steady long term values, a system of very low grade performance to a system of higher, though not perfect performance."
William Rees-Mogg

tirsdag 30. august 2011

Frontline går som en kule!


Frontline endte i dag opp 18,24% uten noen videre nyheter som kan forklare dette. Oslo Børs etterforsket bevegelsen i aksjekursen men fant ikke noe oppsiktsvekkende . I går var det Ship Finance i dag er det Frontline. To Fredriksen selskap som er sterkt knyttet sammen. Kan det være noen som vet noe vi andre ikke vet? 

Det vi uansett vet er at det i dag endte med en god gammel short squeeze.
Både Frontline og Ship Finance hadde en relativt høy short ratio da himmelferden begynte. Både FRO og SFL har en short ratio på 5. For de som ikke er kjent med short ratio. Så betyr dette tallet at i forhold til det gjennomsnittlige volumet i aksjen, vil det ta 5 dager å dekke inn alle shortposisjonene. 

En god dag for alle long aksjonærene i Frontline. 


There's no deal to be made with predators. You kill it or it kills you. 
Andrew Jorgenson


mandag 29. august 2011

Ship Finance går som en kule!


Ship Finance International er i dag opp 11,18% uten noen videre nyheter som kan forklare dette. Likevel det er av liten betydning for meg som ikke skal selge, er det alltid litt spesielt og overraskende å se en aksje i porteføljen gå så mye på en dag.

Det er også et veldig morsomt sammentreff, når jeg akkurat i går publiserte en ny analyse av SFL.


Every few seconds it changes - up an eighth, down an eighth -it's like playing a slot machine. I lose $20 million, I gain $20 million. 
 Ted Turner  


søndag 28. august 2011

Ship Finance International (SFL) Analyse


Dette er ikke det første selskapet de fleste forbinder med John Fredriksen og heller ikke det selskapet som får mest oppmerksomhet fra avisene. Men med tanke på den posisjonen dette selskapet har i Fredriksen gruppen så burde det absolutt få mer oppmerksomhet. Spesielt også når det er dette selskapet hvor Fredriksen har størst prosentandel eierskap av sine børsnoterte selskaper, kun slått av Golar LNG. Målt i investert kapital er Ship Finance blant Fredriksens fem største investeringer.

Frontline er kanskje Fredriksen’s flaggskip, og Seadrill den største utbyttemaskinen, men Ship Finance International er selskapet som holder alt i sammen.

Når de andre selskapene trenger avlastning i vanskelige tider eller kapital til å ekspandere i gode tider er det Ship Finance International som ofte bidrar med dette. Som navnet Ship Finance kanskje avslører så stiller selskapet opp med finansieringen til skip og rigger. Selskapet omlokaliserer eierskap av skip og rigger og kapital til hvor i Fredriksen systemet det trengs mest. Takket være denne unike strategien fører dette til en konstant flyt av penger inn i SFL og ut til aksjonærene. Vi kan i dag kose oss med en utbyttegrad på 11% i et selskap med betydelig lavere risiko enn selskaper som Frontline, Seadrill og Golden Ocean Group. Ikke bare kan vi kose oss med en utbyttegrad på 11% men selskapet har betalt utbytte hvert eneste kvartal siden børsnotering i 2004. Utbytte har i snitt ligget på rett i underkant av 2 USD pr. år men har de siste 2 årene falt noe tilbake. Dette skyldes stort sett dårligere tider i shippingmarkedet og en finanskrise. Selskapets utbytte ligger nå på $ 1,56 pr. år. Dersom en har tro på en bedring i shippingmarkedet, offshoremarkedet og et fortsatt sterkt riggmarkedet vil dette utbytte øke en gang i fremtiden. Siden børsnotering i 2004 har selskapet betalt $ 13,28 i utbytte. Det vil si ca det samme som kursen ligger på i dag. Med andre ord har investorene som investerte i SFL i 2004 fått tilbake ca 100% av investert beløp som utbytte i løpet av 8 år, en respektabel avkastning, likevel kursen er på ca samme nivå i dag som i 2004.

Selskapet har der i mot mye gjeld. Selskapet har ca 2,1 milliarder USD i gjeld og kun 850 millioner USD i egenkapital. Av disse 850 millionene er 89 millioner USD kontanter og kontantekvivalenter. Selskapet hadde for Q2 en EPS på 0,52 USD. Dette resulterer i en P/E på 6,72. Selskapet har også en P/B på 1,28. Både P/E og P/B får selskapet til å fremstå som attraktivt. Sammenlignet med Frontline som har en P/B på 0,67 eller NAT med en P/B på 0,85 så kan SFL fremstå som noe overpriset. Men igjen må en forvente å betale noe premie for kvalitet og ekstra sikkerhet.

Men så var det denne gjelden da. 2,1 milliarder eller ca 247% av egenkapital er en relativt stor gjeld. Ikke stor i forhold til FRO men likevel stor nok til at den utgjør en bekymring.

Selskapets 66 skip og rigger er stort sett av nyere alder, slik at de har fortsatt lang levetid igjen, så det er ikke noen behov for å skifte ut deler av flåten i nærmeste fremtid. SFL har noen skip i bestilling men det meste av dette er allerede finansiert og SFL har mer enn nok cash til å finansiere resten. Slik at dette utgjør liten eller ingen finansiell risiko. Når en også ser at til og med i dagens shippingmarked tjener SFL mer enn nok cash til å dekke renter, avdrag og utbytte på 11% så fjerner dette det meste av bekymringen for gjelden. Om en også tar med at hele flåten på 66 skip og rigger er gjennomsnittlig leid ut for de neste 11 årene så utgjør gjelden liten risiko. Spesielt om en tror på en bedring i shippingmarkedet over de neste 11 årene også.

Om vi ser litt nærmere på disse kontraktene kan vi se at 74% av selskapets flåte er leid ut på kontrakter som varer 10 år eller mer. 22% av flåten er på kontrakter som varer 5-10 år og kun 3% av flåten har kontrakter som går ut i løpet av de neste 5 årene. Dette skaper en relativt forutsigbar inntektskilde for de neste 11 årene. Det er naturlig å tenke at ettersom alle skipene og riggene er på lange kontrakter vil inntektene holde seg på ca samme nivå de neste 11 årene. Dette er veldig feil. De aller fleste av selskapets kontrakter er satt sammen på en noe mer spesiell måte. Kontraktene består nemlig av en fast minimumsrate som dekker alle SFL’s utgifter og litt til. I tilegg til denne minimumsraten så vil SFL også få en andel av inntektene leietakeren tjener inn på skipet eller riggen han leier. Med andre ord vil inntektene til SFL stige i gode tider og falle til minimumsraten som fortsatt er lønnsom i dårlige tider. Unntakene er riggene til SFL. Disse er leid ut på såkalte bareboat kontrakter. Dette betyr at SFL får en fast inntekt fra disse riggen. Det betyr også at SFL ikke har noen driftskostnadder for disse riggene. Forsikring, mannskap, vedlikehold osv… blir alt betalt for og utført av leietaker.

Den største risikoen i SFL slik jeg ser det er at en eller flere av leietakerne ikke skal klare å betale for seg eller gå konkurs. Dette er også hvorfor SFL velger leietakerne sine nøye. Ship Finance har i dag totalt 10 leietakere hvor noen av de største er Seadrill, Frontline, Deep Sea Supply, Golden Ocean Group, North China og Horizon.

SFL kan passe for de som ønsker eksponering mot shipping og offshore men som gjerne ofrer en del potensiell avkastning for økt sikkerhet. SFL går ikke helt til topps i oppgangstider slik som FRO gjør, men så faller den ikke helt til bunns heller i nedgangstider slik som FRO.

Intense interest in any subject is indispensable if you're really going to excel in it.
Charlie Munger

lørdag 27. august 2011

En gledelig overraskelse fra Seadrill

Jeg husker å ha lest at noen tjente 150 millioner på oppkjøpet for noen dager siden. Jeg viste bare ikke da at det var meg og resten av aksjonærene i Seadrill. Dette var en morsom overraskelse og sikkert litt irriterende for Røkke. Fredriksen, Trøim og Thorkildsen lo sikkert godt når budet fra Transocean på AKD kom inn.

DN: Perfekt timing for Fredriksen
E24: John Fredriksens «Røkke-kupp»
Hegnar: Fredriksen tjente 150 mill. på Røkke-selskap

Dette er hva som er morsomt med Fredriksen. Fra tid til annen får en være med på noen finter som er litt på kanten. Slik som denne og petrojack konkursen, som førte til at Seadrill fikk Petrojack IV med en kontrakt verdt 160 millioner USD for kun 180 millioner USD.

Speed is the essence of war. Take advantage of the enemy's unpreparedness; travel by unexpected routes and strike him where he has taken no precautions. Sun Tzu

torsdag 25. august 2011

Gode resultater fra Fredriksen

Golden Ocean Group leverte som forventet, kanskje også litt i overkant.
EPS endte på $ 0,04. Utbytte blir halvert fra $ 0,04 til $ 0,02. Jeg har lenge ønsket redusert utbytte slik at selskapet får enda litt ekstra cash i bakhånd til investeringer. Nå har GOGL varslet at de ønsker å bruke noe av utbyttekapasiteten til å kjøpe tilbake egne aksjer. For meg som anser GOGL for underpriset i forhold til fremtidige inntekter så er tilbakekjøp positivt. Videre regner ikke selskapet med at de vil få problemer med å betjene gjelden, og de er positive til fremtiden, med unntak av at det fortsatt kommer ut flere skip enn hva som er ønskelig i markedet.

Seadrill leverte også i nærheten av hva som var forventet.
EPS endte på $ 1,34. Mye takket være salget av aksjebeholdningen i Pride International. Utbytte ble satt til $ 0,75, samme som sist kvartal. Dette var også som forventet. Seadrill er generelt positive til markedet og forventer økte rater over de neste kvartalene.

North Atlantic Drilling leverte EPS som var noe høyere enn hva jeg hadde forventet. EPS endte på $ 0,07 og utbytte ble satt til $ 0,035. Utbytte ble akkurat som forventet. Fremtidsutsiktene ser lyse ut og Thorkildsen forventer å børsnotere NADL i løpet av Q4. NADL har absolutt mulighet til å øke utbytte betraktelig, men jeg tror de vil prioritere nye investeringer og nedbetaling av gjeld. Slik at jeg tror utbytte vil ligge på 0,035 også for Q3.

Totalt sett var det gode eller i hvert fall som forventet resultater og positive fremtidsutsikter som preget alle tre selskapene. Det kan se ut som aksjonærene i NADL og SDRL vil gå noen gode kvartaler i møte. For GOGL er det enda en del usikkerhet over de neste kvartalene, men ser en forbi dette så tror jeg GOGL har en veldig stor oppside. Selskapet fremstår solid, men bulkmarkedet skaper en del usikkerhet.

"A journey of a thousand miles begins with a single step."
Sun Tzu

mandag 22. august 2011

BigMacen’s tale er klar


I følge BigMac tyder alt på at globale selskap med base i USA vil ha noen gode kvartal foran seg. Inntektene fra disse selskapenes utenlandske avdelinger vil sannsynligvis øke betraktelig de neste kvartalene. Slik det er nå er dollaren generelt lav og flere andre valutaer er sterke. McDonald’s, Coca Cola, Procter & Gamble og mange flere store globale selskap med base i USA vil nyte godt av den svake dollaren.

Om vi nå ser på BigMacen i Norge så koster denne nå omregnet i dollar 8,31 USD mot 7,20 USD i 2010. Det betyr en økning på 15,41% omregnet til dollar fra 2010-2011 uten at prisen i NOK har endret seg.

I 2009 kostet en BigMac 6,15 USD i Norge. På 2 år har BigMacen økt med 35,12% omregnet til USD, mens i NOK har den kun økt 12,5% over de siste 2 årene.

Dette bør resultere i økte inntektene fra utlandet over de neste kvartalene for McDonald’s. Det samme gjelder nok også for flere av de andre overnevnte selskapene. Uten at prisen på Coca Cola, Gillette eller Pepsi har økt noe særlig, vil likevel inntektene (takket være fallet i USD og stigningen i andre valutaer) være større enn tidligere.

Ettersom det nå også er billigere å handle varer fra USA vil sannsynligvis eksporten for USA også ta seg opp en del. Det er også blitt dyrere for amerikanerene å importere varer slik at dette også sannsynligvis vil føre til større salg i USA av amerikanske produkter. Med andre ord bør selskaper som overnevnte og mange flere se økte inntekter over hele linjen. Selvfølgelig vil den sektoren selskapene opererer i være av betydning. Men McDonald’s, Coca Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, PepsiCo, Wal-Mart, Altria Group og lignende selskap vil nok kunne se økte inntekter over de neste kvartalene.

Her kan du følge The BigMac index!

I look to the future because that's where I'm going to spend the rest of my life.torsdag 18. august 2011

Sitater tilpasset dagens børsklima

Oslo Børs er ned 5,97% i dag. Dette vekker noen følelser i en og annen investor og spekulant der ute.
Disse sitatene kan kanskje gi noen svar på hvordan opptre og roe nervene i dagens børsklima.

I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me.
Winston Churchill


Every once in a while, the market does something so stupid it takes your breath away.
Jim Cramer


Most of the time stocks are subject to irrational and excessive price fluctuations in both directions as the consequence of the ingrained tendency of most people to speculate or gamble … to give way to hope, fear and greed.  
Benjamin Graham


What we try to do is take advantage of errors others make, usually because they are too short-term oriented, or they react to dramatic events, or they overestimate the impact of events, and so on.


The speculator’s deadly enemies are: Ignorance, greed, fear and hope.  All the statue books in the world and all the rule books on all the Exchanges of the earth cannot eliminate these from the human animal.


These are not dark days: these are great days - the greatest days our country has ever lived.
Winston Churchill


You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
Winston Churchill


The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.
Jesse Livermore


I have a million dollars in the stock market, because if I lose a million dollars, I don’t personally care.
Suze Orman


I'm not panicking, and I'm not scared, I've been through the Gulf War, the Asia crisis, and the Russian crisis.
Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud


Life is full of uncertainties. Future investment earnings and interest and inflation rates are not known to anybody. However, I can guarantee you one thing. Those who put an investment program in place will have a lot more money when they come to retire than those who never get around to it.
Noel Whittaker


The ability to do what you need to do when you want to do it !
Bashar


The fact that people will be full of greed, fear or folly is predictable. The sequence is not predicatable.
Warren Buffett


Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door.
Kyle Chandler


I'm involved in the stock market, which is fun and, sometimes, very painful.
Regis Philbin


When capitalism gets fucked up, the communists come back. They're waiting in the bushes. First thing they do is shoot the lawyers.
Lawrence Garfield


Knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment.
 Lao Tzu


A man who carries a cat by the tail learns something he can learn in no other way.
Mark Twain


In the 20th century, the United States endured two world wars and other traumatic and expensive military conflicts; the Depression; a dozen or so recessions and financial panics; oil shocks; a flu epidemic; and the resignation of a disgraced president. Yet the Dow rose from 66 to 11,497.
Warren Buffett   Buy when everyone else is selling and hold until everyone else is buying. That's not just a catchy slogan. It's the very essence of successful investing.
J. Paul Getty

Buy when there's blood in the streets, even if the blood is your own...


onsdag 17. august 2011

Illusjonen av støtte og motstand


Det står alltid mye i nyhetene som er basert på teknisk analyser, men den siste tiden har jeg lest ekstra mye om teknisk analyse i nyhetene. Da spesielt om støtte og motstand. På bakgrunn av dette, bestemte jeg meg for å skrive litt om støtte og motstand. Personlig benytter jeg meg stort sett aldri av teknisk analyse. Grunnen til dette er at teknisk analyse i liten grad passer inn i min strategi. Teknisk analyse baserer seg i størst grad på psykologien i markedet og i liten grad på det fundamentale. Derfor passer teknisk analyse mye bedre for en kortsiktig trader enn for en langsiktig investor. De eneste gangene jeg gjøre en liten teknisk analyse er om jeg vurderer å kjøpe et selskap, men syntes kursen burde være noen prosent lavere. Da bruker jeg kanskje 30 sekunder og gjør en rask støtte/motstand analyse.

Støtte og motstand baserer seg stort sett på tro, håp, tillit og flokkmentalitet. Det er kun en illusjon, det eksisterer i teorien ikke, og egentlig ikke i praksis heller. Dette er overtro og finnes kun på grunn av at så mange tror det finnes. Det er alle disse som tror at støtte og motstand finnes som skaper støtten og motstanden. Hvis disse slutter å tro så vil støtte og motstand forsvinne.

Hva er støtte og motstand?
Støtte og motstand går som nevnt inn under teknisk analyse. Støtte og motstand brukes oftest til å finne innganger og utganger i en aksje. Når en bør kjøpe, selge eller shorte. Støtte er et nivå i chartet hvor det er forventet at aksjen vil snu og stige igjen. Derfor kalt støtte for kursen får støtte til å stige igjen. Motstand er et nivå i chartet hvor det er forventet at aksjen vil snu og falle igjen. Derfor kalt motstand for kursen møter her motstand og snur derfor ofte igjen. Kort fortalt er dette støtte og motstand.

Disse punktene er veldig lett å kjenne igjen i et chart. Hvem som helst kan lære å kjenne igjen støtte og motstand i løpet av få timer, eller kanskje også minutter.

Nettopp på grunn av at det er så lett å kjenne igjen disse nivåene så finner alle de samme støtte og motstandsnivåene. Når aksjen faller tilbake mot det som blir ansett som støtte vil veldig mange begynne å kjøpe aksjer. Nettopp på grunn av at det er støtte og derfor forventer mange at aksjen vil snu og stige igjen. Hadde ikke alle disse kjøpt på “støtte” ville det ikke vært noen støtte der. Støtten blir skapt på grunn av at alle disse kjøper for de tror det er en støtte der og da begynner ofte aksjen å stige igjen. Når aksjen da begynner å nærme seg det som blir ansett som motstand vil mange begynne å selge. Nettopp på grunn av at det er motstand og derfor forventer mange at aksjene vil snu og falle igjen. Hadde ikke alle disse solgt her ville det ikke vært noen motstand på dette nivået. Som med støtten er det traderende selv som skaper motstanden.

Hvis en støtte eller motstand bryter. Det vil si at aksjen faller igjennom støtte kan støtten bli til motstand. Grunnen til dette er at de fleste som kjøpte på støtte vil igjen selge og derfor får nivået en motsatt effekt. Mange vil også gjerne prøve å selge seg ut på break even. Noe som betyr at salgspresset vil sannsynligvis bli stort på det nivået som før var støtte. Det samme gjelder med motstand. Brytes motstandsnivået kan dette fort bli ett støttenivå.

Dersom alle i aksjemarkedet investerte basert på støtte og motstand ville dette alltid virke og alle ville vinne. Men slik er det ikke. Det finnes slike som meg i markedet og mange andre med helt andre strategier som ikke baserer seg på teknisk analyse. Alle disse er såkalte “wild cards”  Jeg og mange med meg som ikke bryr oss om teknisk analyse kan gjerne selge på støtte og kjøpe på motstand. Med andre ord, det fullstendige motsatte av hva teknisk analyse traderene gjør. Det betyr at dersom det er flere av oss som selger på støtten enn tradere som kjøper så vil kursen falle igjennom støttenivået.

Slik at i et bearmarked bør en ikke forvente at støtte vil holde. Da har teknisk analysetraderene hele markedet i mot seg, inkl. alle dem som blir tvangssolgt. Mens i et bullmarked bør en forvente at støtte vil holde for da har en hele markedet på sin side. Derfor må en tilpasse seg trenden i markedet og kanskje heller shorte på motstand i et bearmarked og kjøpe på støtte i ett bullmarked.

Håper dette gav noe innsikt i hva mange av analytikerne i nyhetene snakker om og også en større forståelse for hvor mye psykologi betyr i det korte bildet.

“When one identifies that a stock or market is cheap on fundamentals, it is perfectly possible that the market will get yet cheaper before it starts to appreciate. Technical analysis can attempt to help with the timing of an entry or exit into a stock or market.”
Alan Brown

mandag 15. august 2011

Porteføljerapport 15.08.2011


Listen over porteføljen kan dere se her.

Her er grafen over utviklingen så langt i 2011.Som dere kan se har jeg langt dårligere verdiutvikling enn OBX og Thorleif. Dette skyldes stort sett min store eksponering mot GOGL og FRO, men i det siste har også de fleste andre Fredriksen selskapene dratt porteføljen langt ned.
Fredriksen selskapene har en veldig dominerende rolle i porteføljen og påvirker den derfor i veldig stor grad.

Utbyttene tikker fortsatt inn på kontoen. Utbyttene er blitt mindre hyppige, men til gjengjeld er det gjennomsnittlige utbytte større enn tidligere. Utbytte fra MHG er kuttet og utbytte fra flere av mine største investeringer blir sannsynligvis redusert eller kuttet. Slik at det kan se ut som utbytte for andre halvår vil være mindre enn for første halvår. Flere av mine nye investeringer betaler også kun utbytte en gang i året. Slik at disse vil først gi utbytte i 2012. Derfor vil disse investeringene være med på å vekte ned utbytte på porteføljen for 2011.

Kjøp:
DnB Nor
Gjensidige Forsikring
Frontline
Marine Harvest
Deep Sea Supply
RWE AG
E.ON AG
Ship Finance International
Norsk Hydro
TeliaSonera AB
Orkla
Statoil
Telenor

Salg:
Century Tel

Som dere åpenlyst ser har det vært mye kjøp og lite salg i det siste. Dette har ført til at belåningsgraden min nå er høyere enn grensen jeg har satt for porteføljen i retningslinjene mine. Gearing/Lån utgjør nå 43% av totalkapitalen. Mye av grunnen til at gjeld nå utgjør 43% av totalkapital er selvfølgelig den siste tidens nedgang i aksjemarkedet.

Dersom vi ikke møter på enda en nedtur som byr på nye muligheter, vil fokuset ligge på å betale ned gjelden frem over. Dette vil jeg gjøre på tre måter. Gjelden vil jeg betjene med nye innskudd, utbytte og salg av aksjer.

Golar LNG solgte jeg tidligere i år en tredjedel av, som utgjorde egenkapitalen. De siste 2/3 utgjør kun fortjeneste. Jeg vurderer å vente til Q2 tallene slippes før jeg avgjør om jeg skal selge og hvor mye jeg skal selge. Ettersom at Golar LNG pr. dags dato er ekstremt høyt priset og betaler lavt utbytte, ser jeg større oppside i å betjene gjeld som igjen vil øke utbyttegraden på totalkapitalen.

Deep Sea Supply blir også vurdert som en mulig salgskandidat om de ikke snart tar opp utbytte igjen.

Chimera Investment Corp har som nevnt tidligere stått lenge på listen over potensielle salg. Ben Bernanki endret der i mot dette delvis. Han uttalte for en ukes tid siden at renten i USA vil holdes lav frem til midten av 2013. Noe som i teorien betyr mer cash for Chimera. Siden jeg kjøpte Chimera i 01.06.2010 har selskapet betalt tilbake 20% av investeringen i form av utbytte. Hvis dette vedvarer vil Chimera ha betalt tilbake ca 60% av investert kapital i form av utbytte ved midten av 2013.

Konklusjon:
Alt er egentlig som forventet. En verdistigning i porteføljen er alltid gøy, men kun en bonus, ingen nødvendighet. Fokuset mitt ligger på utbyttene og å øke disse. Ikke å øke porteføljeverdien. Så langt har utbyttene økt mer enn forventet, men det ser litt mørkere ut for siste halvdel av året. 2012 regner jeg der i mot med vil være en del bedre.

“To appreciate the beauty of a snow flake, it is necessary to stand out in the cold.”


torsdag 11. august 2011

Fokus på EU og Norge

I de siste månedene har jeg som nevnt tidligere rettet fokuset mot EU og Norge. Bakgrunnen for dette er at jeg er stort sett fornøyd med slik porteføljen min og eksponeringen min mot USD er nå. Etter restruktureringen tidligere i år fikk jeg ryddet opp og relokert kapitalen til de selskapene jeg ønsket større og mindre eksponering mot. Jeg har også lenge ønsket større eksponering mot EU og Norge.

På grunn av usikkerheten, reglene og utbyttepolitikken for utbytter fra de fleste Norske og Europeiske selskaper så ønsker jeg større utbyttegrad fra disse for at det skal være verdt den økte risikoen. Takket være den siste tidens usikkerhet har det åpnet seg en del muligheter i EU og Norge. Dette har ført til at jeg har økt eksponeringen mot NOK og EUR betydelig. For noen måneder siden var Marine Harvest eneste norske selskapet i porteføljen. Nå har DnB Nor, Orkla, Norsk Hydro, Gjensidige Forsikring, Statoil og Telenor slått følge med selskapet. Etter salget av Deutsche Telekom sommeren 2010 har jeg ikke hatt noen direkte eksponering mot euro. Nå har jeg økt eksponeringen igjen med kjøp av E.ON AG og RWE AG. Jeg har også kjøpt TeliaSonera. TeliaSonera valgte jeg å kjøpe i SEK fremfor EUR.

Direkte Valutaeksponering i porteføljen:

USD: 47,52%
NOK: 47,76% (18% Norske selskap)
EUR: 2,97%
SEK: 1,75%

Flere av selskapene jeg har kjøpt i USD er sterkt eksponert mot Europa og andre verdensdeler. Enkelte av selskapene som BP er også europeiske. Det samme gjelder for NOK kun 18% av selskapene i NOK er Norske selskap. Resten er stort sett Fredriksen selskapene som er registrert på Bermuda.

Jeg regner med hele denne omstruktureringen vil føre til fall i utbytte for 2011 og kraftig økning i 2012. Jeg har allerede merket at det sjeldnere tikker inn utbytte på kontoen. Men når det kommer utbytte er de generelt en del større enn tidligere. Grunnen til at jeg forventer en kraftig økning i 2012 er på grunn av de fleste europeiske og Norske selskapene betaler kun utbytte en gang i året. Det betyr at neste utbytte fra ca 23% av porteføljen vil først komme i 2012.

My first six years in the business were hopeless. There are a lot of times when you sit and you say "Why am I doing this? I'll never make it. It's just not going to happen. I should go out and get a real job, and try to survive."
George Lucas


mandag 8. august 2011

Den ultimate investor (The Investminator)

I dagens marked er det mange investorer som blir satt på prøve og mange vil feile. Frykten vil overvinne dem og de vil selge seg ut med store tap.

Dersom du innehar disse personlighetstrekkene, vil jeg si du har et stort potensial til å bli en virkelig dyktig aksjeinvestor. Slike nedganger vi har sett de siste dagene vil ikke en investminator som deg en gang merke.

1. Fullstendig følelsesløs når det kommer til penger. Ingen frykt for tap, ingen grådighet, panikk, angst, nervøsitet, glede.

2. Fullstendig i balanse med seg selv og en ekstrem innsikt i seg selv og sin personlighet. Fullstendig oversikt over egne styrker og svakheter.

3. Ekstrem tålmodig. Tålmodighet til å gjøre bakgrunnsarbeidet som er nødvendig. Tålmodigheten til å vente på at den riktige muligheten og inngangen skal vise seg. Tålmodighet til å sitte med investeringen så lenge det tar.

4. Har det som trengs for å lage en strategi og holde seg til den.

5. Kunne handle raskt. Strategien må være klar, bakgrunnsarbeidet må være gjort og du må kunne handle uten å nøle når åpningen viser seg.

6. Evnen til å innse egne feil og å kunne handle der etter. Å ta et tap i et dårlig selskap kan være mer riktig enn å ta en gevinst i et godt selskap.

7. Evnen til å ta lærdom av egne handlinger. Spesielt de vanskelige handlingene.

8. Evnen til å kunne tilpasse seg og gjenkjenne forskjellige markedsforhold.

9. Evnen til å holde seg rolig og tenke rasjonelt.

10. Vær ydmyk og ikke la gevinst eller tap gå til hode på deg. For høy eller lav selvtillit i aksjemarkedet er livsfarlig. Store gevinster kan fort føre til store tap, og store tap kan fort føre til enda større tap.

Les også: 7 Sitater som vil gjøre deg til en bedre investor
Les også: 10 investeringstips
Les også: 10 Gullkorn


Don't move unless you see an advantage.
Don't use your troops unless there is something to be gained.
Don't fight unless the position is critical.
Sun Tzu

torsdag 4. august 2011

Innføring i P/E, P/B og kontantbeholdning


"The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing." - Philip Fisher

Price/Book: P/B er når du tar aksjepris delt på bokført egenkapital. Dette vil gi deg et forholdstall som f.eks 1,03. Dersom vi har en P/B på 1,03 betyr dette at selskapet nå prises til 103% av egenkapital. Har vi en P/B på 0,80 betyr dette at selskapet prises til 80% av egenkapital. Med andre ord vil dette i teorien si at du kjøper 1 krone for 80 øre. Dersom selskapet ble lagt ned i dag og alle verdier ble solgt ville du i teorien få igjen 1,000,000 dersom du investerte 800,000. En P/B på 0,80 eller kanskje 0,50 betyr likevel ikke at selskapet er billig. Det betyr kun at folk verdsetter nå selskapet til 50% av egenkapital. Bakgrunnen for slik verdsettelse kan være at selskapet går med tap hvert kvartal. Eller det kan være at verdiene i selskapet faller, eller markedet er forventet å bli veldig dårlig osv…. Motsatt trenger heller ikke et selskap med en P/B på 5 å være dyrt. Likevel det prises til 500% av egenkapital. Dette kan bety at selskapet har en høy kontantbeholdning, og gode inntekter og det er forventet å holde seg slik i lang tid. Det kan også være at selskapet har et ekstremt sterkt og kjent merkenavn, som f.eks Coca Cola. Dersom noen ønsker å bygge et like sterkt navn som Coca Cola vil det koste milliarder på milliarder i markedsføring.

P/B regnes ut slik: P/B finner du i balanseregnskapet og regnes ut slik. Du tar først de totale bokførte verdiene og trekker fra gjelden. Det du sitter igjen med etterpå er egenkapitalen. Grunnen til at du skal trekke fra gjeld er for gjelden tilhører ikke aksjeeierne, men lånegiveren. Derfor vil ikke du få betalt ut gjelden dersom selskapet går konk. Du får betalt ut det som er igjen etter at gjelden er betalt, det vil si egenkapitalen. Når du har trukket fra gjelden så sitter du igjen med den totale egenkapitalen. Da tar du den totale egenkapitalen og deler på antall aksjer. Da vil du få egenkapital pr. aksje. Så tar du aksjekursen og deler på egenkapitalen pr. aksje og dette vil gi deg P/B. Du kan også ta prisen pr.aksje og gange med antall aksjer og dele på total egenkapital. Dette vil også gi deg P/B.

I kvartals og årsrapportene finner du regnskapet som heter balance sheet (Balanseregnskap)

Her finner du Liabilities som betyr gjeld og Equity som betyr egenkapital. Dette viser hvor mye som er gjeld (liabilities) og hvor mye som er egenkapital (equity) Det er egenkapitalen du er interessert i.

Kontantbeholdning: Når vi likevel er i balanseregnskapet kan vi også se på kontantbeholdningen. Denne står normalt oppført med cash and cash equivalents (kontanter og kontantekvivalenter). Kontantekvivalenter er veldig sikre investering som veldig raskt kan omgjøres til kontanter. Slike investeringer kan gjerne være forskjellige typer rentebærende investeringer, kundefordringer osv… Kontantbeholdningen kan regnes ut på samme måte som P/B. Du tar cash and cash equivalents og deler på antall aksjer. Da vil du få hvor mye kontanter selskapet har pr. aksje. Så kan du igjen ta aksjekursen og dele på kontanter pr. aksje. Normalt har dette liten hensikt for forholdstallet vil gjerne bli veldig høyt. Typisk f.eks 8 eller 12. Som betyr at selskapet prises til 800-1200% av kontantbeholdningen. Det er da bedre å ta kontantbeholdningen pr.aksje og dele på prisen pr.aksje. Dette vil si deg hvor mye kontantbeholdningen utgjør av hver aksje. Er f.eks aksjeprisen 48 og kontantbeholdningen 7. Tar du 7/48 = 0,1458*100 = 14,58% Dette viser at kontanter utgjør 14,58% av aksjekursen. En kan også gjerne ta kontantbeholdningen og dele på egenkapitalen for å se hvor stor andel av egenkapitalen som er kontanter.

Price/Earnings: P/E regnes ut på samme måte som P/B, bare med Earnings i stedet for bokførte verdier. Her tar du totalprisen på selskapet eller prisen pr.aksje og deler på totalfortjenesten eller fortjenesten pr.aksje (EPS - Earnings per share) P/E gir deg et forholdstall som sier noe om hvor mange år det vil ta før du får igjen hele din investering gjennom fortjenesten til selskapet, dersom fortjenesten holder seg på samme nivå år etter år. Poenget med P/E er å gi deg en indikasjon på om selskapet er billig eller dyrt. Har selskapet en P/E på 100 betyr det at dersom selskapet opprettholder sin fortjeneste de neste 100 årene vil det ta 100 år før du har fått tilbake investeringen din i form av inntekter (Med andre ord 100% avkastning).

P/E regnes ut slik: Price er aksjekursen så denne finner du lett. Earnings er fortjenesten som du finner i kvartalsrapportene og årsrapportene. Ofte står EPS nevnt helt i innledningen til kvartals eller årsrapporten. Da er det bare å ta prisen og dele på EPS så får du P/E. Hvis ikke må du finne det under earnings eller income. Når du ser på kvartalsrapporten er det som regel kun å søke etter EPS, Financial Highlights eller Earnings per share så finner du dette fort.

Dersom vi har en P/E på 2 betyr dette at det vil ta selskapet to år før de har tjent inn hele din investering (100% avkastning). En P/E på 2 høres billig ut men trenger nødvendigvis ikke være det. Grunnen til den lave P/E kan være at det er forventet at selskapet ikke vil tjene penger eller kanskje tape penger i fremtiden. En P/E på 20 eller 30 høres gjerne dyrt ut igjen. Men også dette trenger ikke være tilfelle. Det kan gjerne være at selskapet har kontrakter på 20-30 år som sikrer høye og gjerne økende inntekter for selskapet. Eller det kan være selskapet tjener lite nå men at det er forventet selskapet vil tjene betydelig mer de neste kvartalene eller årene. Det kan også være at selskapet har tatt ett engangstap som reduserte EPS drastisk. Personlig prøver jeg generelt å unngå selskap over en P/E på 20. Personlig mener jeg sunne selskaper bør ligge ett sted mellom 10-17 da anser jeg de ofte for å være fair priset. McDonald’s har for eksempel nå en P/E på 17,40. Dette er kanskje litt i overkant. Men igjen så må en forvente å betale litt mer for stabile, og sterke selskaper med en lys fremtid og en sterk merkevare. Til sammenligning har Golar LNG en P/E på 126,77. Ca 106,77 høyere enn hva jeg føler meg komfortabel med. Grunnen til at Golar har denne ekstreme P/E, er for det ligger store forventinger til at inntektene vil øke en gang i fremtiden. Skulle det på et tidspunkt bli klart for aksjonærene at dette ikke vil skje vil Golar LNG krakke kraftig! På grunn av de store forventingene om en helt ekstrem økning i inntekter om noen år skal det mye til for at Golar LNG skal styrke seg kraftig når denne tiden kommer. Dette var det samme som skjedde med REC. Selskapet hadde en P/E på langt over 100 på det høyeste på grunn av forventninger om store inntekter i fremtiden. I REC’s tilfelle kom ikke disse inntektene som forventet og selskapet krakket. Hvis vi ser på P/B på Golar LNG vil du se at denne ligger på 7,34. Det betyr at selskapet prises til 734% av bokførte verdier. Golden Ocean Group er til motsetning priset til en P/E på 2,9 og en P/B på 0,39 eller 39% av bokført egenkapital. Dette betyr heller ikke at GOGL er billig. Det er forventet at GOGL’s inntekter vil falle drastisk og det samme gjelder GOGL’s verdier. Det er også fare for at GOGL sine verdier er bokført høyere enn de reelle verdiene.

I McDonald’s ser det ut til å være priset inn en stabil økning i fortjeneste og verdier over de neste årene.
I Golar LNG ser det ut til å være priset inn gull og grønne skoger og kanskje også verdensfred.
I Golden Ocean Group ser det ut til å være priset inn en mulig tredje verdenskrig og kanskje også deler av verdens undergang.

P/B og P/E er to veldig enkle og nyttige verktøy som fort kan gi deg en indikator på om et selskap er dyrt eller billig.

For ikke lenge siden solgte jeg ca en tredjedel av aksjene mine i Golar LNG. Jeg nevnte dette for en som akkurat hadde kjøpt aksjer i Golar LNG. Han syntes dette hørtes dumt ut da han var sikker på at inntektene ville tredoble seg om noen få år og da ville sannsynligvis kursen gjøre det samme mente han. Da jeg spurte han hvilken P/E selskapet hadde viste han ikke hva P/E var. Om inntektene til Golar LNG tredobler seg vil selskapet fortsatt ha en P/E på 42. Fortjenesten til Golar LNG må nok heller åttedoble seg før jeg vil anse selskapet som fair priset. En åttedobling vil tilsi en P/E på 15,84.

Golar LNG kan gjerne tredoble seg og fortjenesten kan også gjerne førtidoble seg for alt jeg vet. Men gjør du en rask vurdering av P/B og P/E vil du fort få en indikasjon på om du holder på å kjøpe en boble eller hvor mye som egentlig er priset inn i denne aksjekursen.

"Price is what you pay, value is what you get" - Charlie Munger

onsdag 3. august 2011

Nå er gode tider for gode kjøp


Det er nå du har muligheten til å gjøre noen virkelig gode kjøp. Mange gode selskaper har fått ufortjent mye bank. Selv er porteføljen min nå kun 3% i fra 52 week low. Jeg kjøpte akkurat FRO i går og investeringen min i FRO er i dag tre ganger hva den var ved inngangen til 2011. Av selskapene i min portefølje tror jeg at Ship Finance Internasjonal (SFL) er det selskapet som er mest attraktivt priset på dagens kurs for en langsiktig investor. Selskapet er fortsatt ett stykke over min kostpris, og selskapet er også min nest største investering. Men dersom SFL skulle falle til 14,00 vil jeg øke investeringen min i SFL en god del. De siste 2 månedene har jeg prøvd å utnytte fallet i aksjemarkedet og kjøpt en del selskaper til priser jeg anser som attraktive. De fleste av disse selskapene er nå enda mer attraktivt priset enn da jeg kjøpte dem. De fleste av dem er likevel ikke falt nok til at det er interessant å øke eksponeringen i de. DnB der i mot er fortsatt over kostpris og jeg håper denne i løpet av de neste dagene eller ukene vil falle til, eller under kostpris. Jeg vil gjerne øke litt i denne. Det er fortsatt et mysterium for meg hvorfor jeg kjøpte kun halvparten av hva jeg hadde planlagt å kjøpe i DnB Nor. Først flere dager etter kjøpet oppdaget jeg at jeg hadde investert kun halvparten av hva jeg trodde jeg investerte.

Det er fortsatt også mye usikkerhet i både Europa og USA som skaper en hel masse frykt og panikk blant investorene på børsene verden over. Det er lite sannsynlig med en double dip eller finanskrise 2.0. Men shit happens fra tid til annen så det kan være greit å være litt forberedt på at en kraftig nedtur kan komme. Jeg der i mot er lastet for en kraftig opptur. Som dere vet har jeg gearet investeringene mine og jeg har snart nådd mine grenser for hvor mye jeg ønsker å geare investeringene. Det er ikke noe problem om aksjemarkedet skulle falle 30-40% fra i dag, men det vil være bittert å ikke kunne utnytte en slik mulighet. Men jeg har ikke noen tro på noen double dip eller finanskrise 2.0 og derfor investerer jeg og forbereder meg på hvordan jeg tror fremtiden vil bli. Og jeg tror vi nå eller i løpet av de neste ukene vil se bunnen og at markedet ved slutten av året vil være en god del høyere enn hva det er i dag.

" Most of the time stocks are subject to irrational and excessive price fluctuations in both directions as the consequence of the ingrained tendency of most people to speculate or gamble … to give way to hope, fear and greed."     
Benjamin Graham  

mandag 1. august 2011

10 Gullkorn


Jeg liker godt sitater, og derfor har jeg bestemt meg for å lage enda en liste over sitater som kan gjøre deg til en bedre investor.

1. Speed is the essence of war. Take advantage of the enemy's unpreparedness; travel by unexpected routes and strike him where he has taken no precautions.
Sun Tzu

2. Recognize reality even when you don't like it - especially when you don't like it.
Charlie Munger


3. "Never count on making a good sale. Have the purchase price be so attractive that even a mediocre sale gives good results."
Warren Buffett

4. "The fact that people will be full of greed, fear or folly is predictable. The sequence is not predicatable."
Warren Buffett

5. Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.
Robert Louis Stevenson

6. The general who wins the battle makes many calculations in his temple before the battle is fought. The general who loses makes but few calculations beforehand.
Sun Tzu

7. It is said that if you know your enemies and know yourself, you will not be imperiled in a hundred battles; if you do not know your enemies but do know yourself, you will win one and lose one; if you do not know your enemies nor yourself, you will be imperiled in every single battle.
Sun Tzu

8. We're getting hurt, but I'm a long-term investor.
Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud

9. You get recessions, you have stock market declines. If you don't understand that's going to happen, then you're not ready, you won't do well in the markets.
Peter Lynch

10. In this business if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten.
Peter Lynch

Les også: 7 Sitater som vil gjøre deg til en bedre investor
Les også: 10 investeringstips
Les også: Den ultimate investor (The Investminator)

You'd be amazed at how much Warren reads - at how much I read. My children laugh at me. They think I'm a book with a couple of legs sticking out." - Charlie Munger