Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

torsdag 24. februar 2011

Retningslinjer

Dette er en liste med retningslinjer jeg skal forholde meg til når jeg investerer. Disse skal hjelpe meg til å holde meg til strategien min og å unngå feil.

01. Gearing (lån) skal ikke overstige mer enn 40% av totalkapital.
02. Rente fra gjeld skal ikke overstige 40% av årlig utbytte.
03. Porteføljen skal ikke overstige 42 selskaper.
04. Aksjer som ikke betaler utbytte skal ikke overstige 10% av porteføljen.
05. Om en aksje ikke betaler utbytte i løpet av 12 måneder skal den revurderes.
06. Jeg skal ikke kjøpe aksjer med høyere P/E enn 20.
07. Dersom en aksje i porteføljen kutter utbytte skal den revurderes.
08. Jeg skal ikke kjøpe selskaper med konkursfare.
09. Ikke kjøp eller selg for under kr 10,000,-

I mitt neste innlegg vil jeg ta for meg målene med investeringen.
Les også gjerne: Motivasjonen bak utbytteinvestering.


Every once in a while, the market does something so stupid it takes your breath away.
Jim Cramer

søndag 20. februar 2011

Investeringsstrategi

Min investeringsstrategi er basert på utbytte. Jeg kjøper selskaper som betaler utbytte og stort sett økende utbytte. Så holder jeg på aksjene til evig tid mens utbyttene gradvis øker for hvert år som går.

Hvorfor utbytteinvestering? For det gir meg en fast, jevn og økende passiv inntekt hvert eneste år. Noe som vil føre til at jeg på sikt vil kunne leve kun av inntektene fra utbyttene og være økonomisk uavhengig.

Jeg kombinerer to typer utbyttebetalende selskaper. Disse kaller jeg frontlinjeselskaper og kjerneselskaper.

1. Porteføljens frontlinje
Dette er selskapene som betaler de største utbyttene men dette er også utbyttene som kuttes først i nedgangstider. Disse selskapene har kun ett formål. Å stå for den største inntekten og veksten i porteføljen fra start.

2. Porteføljens kjerne
Det er disse selskapene som utgjør kjernen som på sikt skal gi meg faste og økende utbytter i både oppgang og nedgangsperioder.

For å øke avkastningsmulighetene i porteføljen gearer jeg også kjøpene mine.

Jeg setter også jevnlig av penger til aksjekjøp slik at gjelden min reduseres og kjøpsgraden øker.

Strategien gir en betydelig høyere risiko men også en sjanse for langt høyere fortjeneste. Verdistigning på aksjene vil komme som en bonus.

Kort fortalt er dette strategien min.

I neste del av serien vil jeg ta for meg retningslinjene som skal hindre meg i å ta irrasjonelle eller spontane avgjørelser og aksjekjøp jeg kanskje vil angre i fremtiden. Les også om motivasjonen bak investeringsstrategien og Hvor mange aksjer i en portefølje er nok?

fredag 18. februar 2011

Motivasjonen bak utbytteinvestering

Dette er første del i serien som skal omhandle motivasjon, investeringsstrategi, retningslinjer og målene med utbytteinvestering.

Jeg vil ta utgangspunkt i min egen motivasjon for hvorfor jeg startet med utbytteinvestering, min egen strategi, retningslinjer og mål.

Ved utbytteinvestering vil utbyttene fra selskapene i porteføljen etter noen år (kanskje et tiår) slå aksjemarkedet alene. Verdistigningen på porteføljen vil kun være en bonus. Men... og det er et stor, men ... har du tålmodighet til å vente flere år på at utbyttegraden skal vokse? Hvis du kan styre dine følelser og motstå kortsiktige investeringer i selskaper som ikke betaler utbytte. Vil du kunne pensjonere deg og leve av de årlige utbyttene fra dine investeringer, uten noen gang å selge eller kjøpe aksjer. Kun penger som jevnlig faller inn på bankkontoen din. Har du riktig selskaper i porteføljen vil det være likegyldig om markedet går opp eller ned. Utbyttene dine vil likevel strømme inn hvert eneste kvartal.

Noen investerer for å finansiere en sydentur for familien. Andre for å kjøpe en ny bil. Noen for å gi ungene en god start på livet osv… Bakgrunnen og motivasjonen for investeringen kan være så mye. Du bør selv ha en klar formening om hvorfor du investerer for å kunne finne den strategien som passer dine behov best mulig.

Selv ønsker jeg å få en passiv inntekt som er stor nok til å kunne finansiere hele mitt forbruk. Slik at all annen inntekt kun vil være en bonus og ingen nødvendighet. Dette er min motivasjon og mitt mål for utbytteinvesteringen min.

For å klare dette kreves investeringskapital, tid, strategi og retningslinjer.

I del 2 vil jeg ta for meg investeringsstrategien.


If I set for myself a task, be it so trifling, I shall see it through. How else shall I have confidence in myself to do important things?
George Clason

onsdag 16. februar 2011

Ny utbyttemaskin fra John Fredriksen

North Atlantic Drilling (NADL) skal bli Fredriksens nye utbyttemaskin. Selskapet har mål om minst 7% årlig utbytte, utbetalt per kvartal. Nyheten om det nye selskapet kom i går og det er derfor enda lite informasjon om selskapet tilgjengelig.

Men det vi vet er at selskapet vil fokusere på værharde områder (harsh environment) og i den anledning vil SDRL overføre 6 av riggene sine til det nye selskapet. Dette er riggene West Phoenix, West Venture, West Alpha, West Navigator, West Epsilon og West Elara. SDRL er også i forhandlinger om bygging av en syvende rigg som skal inngå i (NADL)

Jeg har gjort en rask vurdering av det nye selskapet og syntes det ser veldig lovende ut.

West Phoenix: Kontrakt frem til Januar 2015 og er bygget i 2008.
West Venture: Kontrakt frem til Juli 2015 med options frem til Juli 2017 og er bygget i 2000.
West Alpha: Kontrakt frem til Juni 2012 og er bygget i 1986 men modifisert i 2009.
West Navigator: Kontrakt frem til desember 2012 og er bygget i 2000.
West Epsilon: Kontrakt frem til Januar 2015 med opsjons frem til desember 2018 og er bygget i 1993 men modifisert i 2002.
West Elara: Kontrakt frem til Oktober 2016 og er bygget i 2011.

Snitt alderen på riggene er 6 år om vi regner fra riggene ble modifisert, og 12 år dersom vi regner fra dagen riggene ble bygget. Riggene har også en kontraktsdekning som i snitt varer til 2014.

Jeg regner med at dersom NADL blir børsnotert på OSE vil kursen ligge på kr 10-11,- pr. aksje.

Vi kan også forvente oss at NADL vil kjøpe opp andre selskaper i samme sektor eller bestille flere harsh environment rigger i løpet av 2011 og de neste årene.

Jeg regner med å kjøpe en del aksjer i NADL når den blir børsnotert. Den unge flåten og de lange kontraktene vil sikrer en viss kontantstrøm for fremtiden. Noe som også betyr at NADL bør kunne klare å opprettholde det forventede utbyttenivået. SDRL sier de også vil fortsette som majoritetseier med mellom 50-75% av selskapet. Slik at jeg indirekte vil være eksponert mot NADL gjennom SDRL uavhengig av om jeg kjøper aksjer i NADL eller ikke.

Oppdatering 24.02.2011: Jeg har i dag kjøpt aksjer i NADL.

Always do sober what you said you'd do drunk. That will teach you to keep your mouth shut.
Ernest Hemingway

mandag 14. februar 2011

Coca Cola (KO) VS PepsiCo (PEP) Analyse

Kampen mellom Coca Cola og Pepsi har holdt på siden tidenes morgen. Jeg vil foreta meg en analyse av begge selskapene og sette de opp mot hverandre for å se hvilket selskap som utgjør den beste investeringen.

PepsiCo (PEP)

Pepsi ble oppfunnet i 1893 og døpt Brad’s drink, men ble senere omdøpt til Pepsi-Cola og nå kun Pepsi. Det mange ikke vet er at selskapet bak Pepsi, PepsiCo også produserer og selger “snacks” og annen type mat i tilegg til forskjellige typer drikkevarer.

1. P/E: 15,95 = 2.
2. Utbyttegrad: 3,0% =1.
3. Utbyttegrad av EPS: 48,3%  = 3.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 38 = 4.
5. Antall år på rad med utbytte: 38 = 4.
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt: 9,9% = 2.
7. Forventet EPS økning for neste år. 10,2% = 3.

19/27
* * * * *

Coca Cola (KO)

Coca Cola er verdens mest solgte brus og en av verdens mest kjente merkevarer. Coca Cola ble oppfunnet i 1886 av apotekeren John Pemberton. Coca Cola er markedsledende i så å si hele verden, bortsett fra Skottland og Canada hvor Im Bru og erkerivalen Pepsi er markedsledende.

1. P/E: 19,43 = 1.
2. Utbyttegrad: 2,8% = 0.
3. Utbyttegrad av EPS: 54,1%  = 2.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 48 = 4.
5. Antall år på rad med utbytte: 118 = 4.
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt: 14,3% = 3.
7. Forventet EPS økning for neste år. 10,1% = 3.

17/27
* * * *

Både Coca Cola og PepsiCo er selskaper jeg anser som veldig gode investeringer på lang sikt. Begge selskapene er et av verdens mest kjente merkenavn. De er begge blant markedslederne på leskedrikker i så å si hele verden. Coca Cola har doblet utbytte i snitt hvert 7 år siden 1968 og PepsiCo har doblet utbytte hvert 6 år siden 1979. Jeg mener at både Coca Cola og Pepsi bør være en del av en hver utbytteportefølje. Men som dere ser så vant Pepsi på punkt 1, 2, 3 og 7. Coca Cola vant der i mot på 4, 5 og 6. Men seieren gikk til PepsiCo med 2 poeng mer enn Coca Cola. Slik at om valget står mellom Coca Cola eller PepsiCo i dag, ville jeg valgt PepsiCo frem for Coca Cola.

Les også: Coca Cola (KO) Analysen her.

"If you have good stocks and you really know them, you'll make money if you're patient over three years or more."

lørdag 12. februar 2011

AT&T (T) analyse

AT&T er verdens 21 største selskap og det største telekommunikasjonsselskapet i USA. Selskapet har også røtter som strekker seg helt tilbake til 1885.

1. P/E: 8,5 = 5.
2. Utbyttegrad: 6,10% = 2.
3. Utbyttegrad av EPS: 51,3%  = 2.
4. Antall år på rad som utbytte har økt: 27 = 4.
5. Antall år på rad med utbytte: 27 = 4.
6. Årlig økning i EPS siste 10 år i snitt: 3,4% = 0.
7. Forventet EPS økning for neste år. 4,3% = 1.

Selskapet har hatt en dårlig økning i EPS de siste 10 årene og EPS forventningene for 2012 er ikke heller mye å skryte av. Det som vi der i mot kan skryte av er følgende. De har en P/E på kun 8,5 og utbyttegraden ligger på 6,10% men består kun av 51,3% av EPS. Fra en utbytteinvestorssynspunkt er AT&T å anse som attraktivt. Selskapet betaler et høyt utbytte men ikke mer enn ca halvparten av EPS. Noe som indikerer at AT&T kan opprettholde og øke utbytte over de neste årene også.

Ønsker du lav-middels risiko med eksponering mot telekommunikasjonsbransjen bør absolutt AT&T vurderes.

18/27   
* * * * *


When buying shares, ask yourself, would you buy the whole company?

mandag 7. februar 2011

Er aksjeutbytte bedre enn boligutleie?

Her er en video som gjør en enkel sammenligning av aksjeutbytte og inntekter fra boligutleie. Filmen gir også en god forståelse av hva utbytteinvestering dreier seg om.

Diagrammet under viser hvor mange utbetalinger av utbytte jeg har pr. måned fra min utbytteportefølje.
Som dere ser har jeg flest utbetalinger i Mars, Juni, September og Desember.
Om jeg justerer porteføljen riktig vil jeg kunne få like mange utbetalinger hver måned.
Jeg har 37 utbyttebetalende selskaper i porteføljen pr.dags dato. Noe som betyr at jeg kan også justere porteføljen slik at hvert selskap kun stå for 2,7% av det totale utbytte. Det vil si at dersom et selskap stopper utbetaling av utbytte, vil totalt utbetalt utbytte kun falle med 2,7%. Dersom vi også regner med at utbyttene i snitt stiger med ca 6% pr. år vil jeg allikevel få 3,3% mer utbytte i år enn året før.

På sikt vil jeg kanskje justere porteføljen slik. Men for øyeblikket tar jeg heller litt større risiko for å oppnå større utbytte. Mulighetene er mange.

Les også gjerne: Hvorfor velge utbytteaksjer? og  Hvordan starte som utbytteinvestor.

I am indeed rich, since my income is superior to my expense, and my expense is equal to my wishes.
Edward Gibbon 

tirsdag 1. februar 2011

Vedlikehold av porteføljen

Del 5 i serien - Hvordan starte som utbytteinvestor.

Nå som porteføljen er oppe og går og utbytteinntektene ruller inn på kontoen er det på tide å begynne med vedlikehold og oppfølgning av porteføljen og utbyttene.

Ettersom porteføljen vokser og du blir diversifisert over flere land, valutaer og sektorer kan det bli vanskelig å holde øye med alle selskapene. Derfor må du lage deg rutiner for hvordan du skal følge opp hvert selskap og utbytte.

1. Utbytte
En god metode for å følge opp utbyttene på er ved å lage et Excel ark. Her lager du en liste over alle selskapene du forventer utbytte fra pr. kvartal og forventet størrelse på utbyttene. Hver gang et utbytte ruller inn på kontoen så registrer du dette i regnearket med dato, reelt utbytte og eventuell kildeskatt. Da får du en oversikt over når utbyttene kom inn, hvilke utbytter som enda ikke er kommet og om utbytte har økt eller falt siden siste kvartal. Det er også greit å ha oversikten over når og hvor mye kildeskatt du har betalt når du skal føre dette opp på selvangivelsen.

2. Selskap
Det er viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer i selskapene du har i porteføljen. En god metode for å følge opp selskapene på er ved å dele opp porteføljen over to til tre uker. Du tar halve eller en tredjedel av porteføljen den ene uken og resten de neste ukene. Når du skal skaffe deg oversikt over selskapene så er det greit å begynne med selskapets hjemmeside. Se om det ligger noen nye rapporter eller oppdateringer her. Sjekk også gjerne sider som Yahoo finance for å se om det ligger noen nyheter eller artikler her fra tilfeldige nyhetssider. Du kan også gjerne gjøre et søk på google.
Dette vil føre til at du holder en grei oversikt over selskapene i porteføljen.

3. Vedlikehold av porteføljen
Til tider vil enkelte selskaper stige langt mer enn forventet og har du flaks kan noen aksjer på kort tid doble seg og enda mer. Dette kan føre til en uønsket balanseendring i porteføljen. Enkelte sektorer eller aksjer vil få en dominerende posisjon i porteføljen. Skjer dette bør du vurdere å selge deg ned til ønsket nivå i disse selskapene eller sektorene. Gevinsten kan du gjerne reinvestere i andre sektorer eller selskaper du ønsker større eksponering mot.

Dette var siste del av Hvordan starte som utbytteinvestor. Jeg håper du kan dra nytte av noe av hva jeg har skrevet i denne serien til din egen utbytteinvestering.

Du kan også lese:
Investeringsstrategi - Retningslinjer
Min metode for investering The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator. This means.. that he should be able to justify every purchase he makes and each price he pays by impersonal, objective reasoning that satisfies him that he is getting more than his money's worth for his purchase.
Benjamin Graham