Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

fredag 30. mars 2012

Nordnet Investeringskonto Zero


Jeg har igjen sjekket opp i Nordnet’s investeringskonto Zero. Nå som jeg ikke lenger gearer porteføljen, kan det være lønnsomt å benytte en slik konto.

Men det er fortsatt en del negative sider ved en investeringskonto zero, og noen få veldig positive sider. De positive sidene er ekstremt positive. Slik som hovedsakelig utsatt skatt og en unngår store deler av slitet med selvangivelsen.

Som med alle mine investeringer, så liker jeg å se ned før jeg ser opp. Rett og slett for positive overraskelser, svir normalt ikke like mye som negative overraskelser.

Nordnet har nå delt det meste av informasjon om fordelene og ulempene med investeringskonto zero på deres hjemmeside. Derfor vil jeg ta for meg den informasjonen som jeg ikke fant på deres hjemmeside.

1.      Det står klart og tydelig hos Nordnet at det ikke er mulig å overføre aksjer eller fond til en investeringskonto, kun kontanter. Det som ikke står tydelig er at det heller ikke er mulig å overføre kontanter selv til investeringskonto Zero fra Nordnet’s andre kontotyper, slik som aksje- og fondskonto eller sparekonto. Det betyr at en kan kun overføre kontanter til investeringskonto Zero fra en ekstern bank, eller en kan kontakte Nordnet og be dem overføre pengene fra din aksje- og fondskonto til investeringskonto Zero. Ved overføring både fra din egen bank og om du ber Nordnet gjøre det for deg vil det normalt ta en virkedag før pengene er på konto. Nordnet sa for øvrig at de jobber med å prøve å ordne det slik at kundene selv kan overføre pengene mellom kontoene.

En slik begrensning skaper selvfølgelig stor risiko, spesielt for oss som sitter med aksjer på en aksje- og fondskonto som vi ønsker å få overført til en investeringskonto zero. For oss er det hovedsakelig kun to valg.

1.      Selg først den aktuelle aksjen på aksje- og fondskontoen.  Ring deretter nordnet og få de til å overføre pengene til investeringskonto zero. Håp så at pengene er på plass tidlig dagen etter.  Så kjøper vi aksjen på Zero-konto, og håper aksjen ikke har steget i verdi. For om den har det, taper vi mellomlegget.
2.      Kom opp med tilsvarende sum som en har investert i den aktuelle aksjen i aksje- og fondskontoen. Overfør denne summen til investeringskonto zero og kjøp der etter samme mengde aksjer av selskapet som du sitter med i en aksje- og fondskonto og selg der etter aksjene dine i aksje- og fondskontoen (For en kan ikke handle med seg selv). Er du da heldig vil du forhåpentligvis få kjøpt og solgt aksjene til samme eller tilnærmet lik kurs. Eneste kostnad da blir kurtasjen for kjøp og salg, pluss en eventuell valutaspread dersom aksjene er i en annen valuta enn NOK. Hvis en også må låne penger for å kunne foreta denne metoden vil en også få rentekostnader. Totalt vil en fort kunne komme opp i gebyrer tilsvarende 0,50-0,60% av kjøpssum.

2.         En kan også investere i aksjer notert i utlandet og derfor også i en annen valuta gjennom investeringskonto Zero. Men en kan ikke ha andre valutaer enn NOK stående på en investeringskonto Zero. Det betyr at når en kjøper og selger aksjer notert utenfor Norge vil pengene automatisk bli konvertert til NOK eller den aktuelle utenlandske valutaen, og en vil automatisk bli belastet valutagebyret på 0,15%. Dette er en helt fair pris for en valutatransaksjon mener jeg. Men en bør likevel være klar over at en får normal kurtasje på ca 0,05-0,10% + valutagebyr på 0,15% det vil si gebyrer på rundt 0,20 - 0,25% av avkastningen. For tradere kan det ha stor betydning. En blir også automatisk utsatt for valutasvingninger. Slik at om du kjøpte en aksje i USA da USD mot NOK var 6 og selger når USD mot NOK er 5,50 vil du ha tapt 8,33%. Dersom din investering viser 7% gevinst ved salg, er det i realiteten 1,33% i tap, pluss kurtasje og valutaspread.

            Det samme gjelder også for utbytte. Utbyttene blir automatisk konvertert til NOK fra sin opprinnelige valuta og en blir da også automatisk belastet valutagebyret på 0,15%. Det betyr at også her blir dere utsatt for en valutarisiko som en kan unngå og også kontrollere på en vanlig aksje- og fondskonto.


3.         Når en mottar utbytte fra for eksempel amerikanske aksjer blir en automatisk belastet en kildeskatt på 15% av utbytte. Denne skatten blir en også belastet på en investeringskonto Zero. Men i følge Nordnet kan en trekke denne av på selvangivelsen hvert år, slik som en også kan normalt.


Utover dette er selvfølgelig den største ulempen at en mister skjermingsfradraget. Men når en er klar over disse ulempene er det i motsetning til den tidligere investeringskontoen store muligheter for den jevne investor å tjene ekstra penger med en investeringskonto zero fremfor en vanlig aksje- og fondskonto.

Det er bare viktig å være klar over to ting. Hvor mye en forventer å oppnå i årlig realisert avkastning og hvor lang tidshorisont en har på sine investeringer. Er du klar over dette kan du stort sett regne deg frem til om investeringskonto Zero vil passe for deg eller ikke.

Jeg har i dag "overført" Golden Ocean Group til investeringskonto Zero og vil i ettermiddag "overføre" Knightsbridge Tankers.

Research is what I'm doing when I don't know what I'm doing.
- Wernher Von Braun

tirsdag 27. mars 2012

Investorenes guide til selvangivelsen

Aksjebloggen har laget et oversiktlig og nyttig innlegg om hvordan en skal føre inn sine aksjetransaksjoner i selvangivelsen. Er du usikker på noe rundt aksjer og selvangivelsen ville jeg begynt der.

Innlegget kan leses her:
Hvordan føre inn i selvangivelsen for aksjer


The government solution to a problem is usually as bad as the problem.
Milton Friedman

fredag 23. mars 2012

John Fredriksen gjør seg klar til kamp


For de som har eller vurderer å investere i Frontline, Frontline 2012 eller andre Fredriksen-selskap, er dette en nyttig artikkel å lese. Det kommer ikke frem noen ny informasjon i artikkelen, men den gir et greit overblikk over hva som er på gang.

…“It’s very ugly,” says Trøim, predicting that virtually every ship built between 1990 and 2005 will be scrapped in the next five years and shippers will balk at taking delivery on ones they ordered at $150 million when they’re now worth $80 million… 

...While the old ships require $30,000 per day to break even—uneconomical given the current $20,000 rates—the new ships can operate for between $4,000 and $10,000. Enough to turn an operating profit and handle the debt. “It’s a strange thing,” says Fredriksen. “If you build today you have the lowest capital cost and the lowest operating cost.”... 

People often comment on how quickly I operate, but the reason I can move quickly is that I’ve done the background work first, which no one usually sees. I prepare myself thoroughly, and then when it is time to move ahead, I am ready to sprint.
Donald Trump


torsdag 22. mars 2012

Porteføljerapport 22.03.2012

Listen over porteføljen kan dere se her.

Her er grafen over utviklingen så langt i 2011. 
Som dere kan se så har 2012 begynt veldig bra for meg og jeg ligger godt over både Thorleif og OBX indexen. OBX er opp 10,13% i år, Thorleif er opp 14,1% og porteføljen min er opp 30,12%. Jeg forventer likevel at 2012 vil by på noen tøffe perioder.

Jeg har så langt i 2012 brukt veldig mye tid på å redusere og kutte beholdninger i porteføljen for å redusere gearingen til null. Dette har ført til at gjelden som tidligere utgjorde rundt 45% av totalkapital, nå kun utgjør 13% av totalkapitalen.  Jeg regner med å redusere gjelden til under 4% i løpet av de neste 4 månedene. Dette vil trolig skje gjennom salg av Sevan Drilling, Norsk Hydro eller DnB, om ikke noe annet overrasker veldig positivt.

Sevan Drilling kjøpte jeg i slutten av desember 2011 og er min første verdiinvestering. Investeringen min i SEVDR er opp over 55% og har så langt vært et veldig godt tilskudd til porteføljen. Ettersom jeg fortsatt ser en oppside på minst 40-60% fra dagens kurs i SEVDR kommer jeg ikke til å foreta meg noe her med det første.

Utbyttene kommer fortsatt inn på kontoen med jevne mellomrom, men med langt større mellomrom enn tidligere. For bare noen få måneder siden mottok jeg utbytter hver uke, slik er det ikke lenger. Jeg ser der i mot frem til igjen å motta utbytter hver uke om noen år frem i tid.

Kjøp:
Nokia
Frontline 2012
AT&T
Annaly Capital

Salg:
Seadrill
Royal Dutch Shell
BP
Statoil
Telenor
Yara
Gjensidige
Procter & Gamble
McDonald’s
Wells Fargo
Walgreen
Wal-Mart
Coca Cola
Chevron
At&T
Exxon Mobile
PepsiCo
Eon AG
TeliaSonera


Det har blitt mange salg og veldig få kjøp i det siste som dere ser. Igjen har dette med at jeg jobber med å redusere gjelden. Så langt ser det ut til at jeg har valgt riktig selskap å selge og riktig selskap å beholde. Både Frontline, Golden Ocean Group; Ship Finance og Deep Sea Supply, som er blant mine største investeringer, har gjort det veldig godt så langt i år. Jeg forventer der i mot at de fleste av disse trolig vil falle en god del tilbake igjen om noen måneders tid. 

Som dere også ser så har jeg solgt noe Seadrill. Dette skjedde samme dag og til dels på bakgrunn av at John Fredriksen valgte å selge seg litt ned. Seadrill var og er fortsatt min største -investering. Jeg solgte 16,6% av Seadrill-beholdningen min og etter salget utgjør Seadrill 16,71% av totalporteføljen min. Ship Finance er min nest største investering og utgjør snart en like stor andel av porteføljen som Seadrill. Pr. dags dato utgjør Ship Finance 14,19% av porteføljen. 

Totalt sett er jeg godt fornøyd med oppgangen i porteføljen. Jeg er også godt fornøyd med valget av hvilke selskaper jeg beholder og hvilke jeg har solgt. Jeg tror at ved noen års sikt vil disse valgene jeg har gjort de siste månedene vise seg å være veldig lønnsomme. Ut over dette ser jeg frem til å bli kvitt gjelden og bygge en stabil og forutsigbar utbytteportefølje.

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
Thomas Edison


fredag 16. mars 2012

Min verdiinvesterings-strategi

I den senere tid har jeg så smått begynt å teste ut verdiinvestering med en liten vri. Min første investering her er Sevan Drilling (Se min analyse her). Bakgrunnen for kjøpet var kort fortalt at selskapet så kraftig underpriset ut, og jeg tror SEVDR vil bli kjøpt opp i løpet av 2012 til en langt høyere kurs enn min kjøpskurs.

I mitt forrige innlegg skrev jeg at jeg prøver å ha tre sitater i bakhode når jeg handler utbytteaksjer. Det samme gjelder også når jeg handler verdiaksjer som SEVDR. Om ikke SEVDR vil bli kjøpt opp var selskapet fortsatt kraftig underpriset på kjøpstidspunktet mener jeg. Selskapet har også en veldig lys fremtid foran seg med Seadrill som største eier og to rigger på lønnsomme kontrakter. Slik at om jeg ble tvunget til å sitte med SEVDR i 10 år ville nok avkastningen likevel kunne bli veldig god. Hadde jeg hatt kapitalen og fått sjansen ville jeg også uten tvil kjøpt hele SEVDR på samme kurs som på kjøpstidspunktet.

Etter blant annet inspirasjon fra en av leserne så har jeg valgt å “øremerke” en liten andel av kapitalen til verdiinvesteringer. Dette kan godt være selskaper som nødvendigvis ikke betaler utbytte, men som ser ut til å være unaturlig attraktivt priset. Akkurat hvor stor andel av kapitalen som vil gå med til dette har jeg ikke bestemt meg for. Men det vil trolig bli under 5% til å begynne med, og kun når jeg finner et selskap som oppfyller kriteriene mine. 
Jeg nevnte også tidligere at dette er verdiinvestering med en vri. Med det mener jeg at det ikke er nok at jeg anser selskapet som kraftig underpriset og ser en mulighet for salg når selskapet er fair priset. Jeg må også se en potensiell langsiktig mulighet i selskapet. Slik som ved SEVDR hvor det er en mulighet for at selskapet utvikler seg til å bli et utbytteselskap i løpet av noen år. Om jeg har interesse av selskapet både på kort og lang sikt, tror jeg at jeg vil være mer komfortabel med å ha selskapet i porteføljen, enn om jeg kun sitter med selskapet for å oppnå en kortsiktig gevinst. 

Verdiinvestering er også noe som passer godt til min utbytteinvestering, da samme typer analyser og bakgrunnsarbeid brukes til begge strategiene.

Hvis det likevel viser seg at verdiinvesteringen går på bekostning av utbytteinvesteringen vil jeg gi det opp og kun fokusere på utbytteinvesteringen igjen.

Do not repeat the tactics which have gained you one victory, but let your methods be regulated by the infinite variety of circumstances 
Sun Tzu


fredag 9. mars 2012

Strategi

To definisjoner av strategi:

1. A strategy is a plan of action designed to achieve a vision.

2. A method or plan chosen to bring about a desired future, such as achievement of a goal or solution to a problem.

Som noen av dere kanskje forstår så er jeg veldig glad I sitater og ordtak. Grunnen til det er at det stort sett alltid er noen i verden som har sakt noe bedre enn hva jeg selv kan. Ordtak og sitater er ofte små gullkorn med få ord og stor mening. Det er også en fordel å noen ganger se utenfor sin egen boks, og se hva andre tenker om den samme saken som du selv tenker på.

Her kommer tre sitater på strategi:

Do not repeat the tactics which have gained you one victory, but let your methods be regulated by the infinite variety of circumstances. Sun Tzu c. 490 BC, Chinese military strategist

There is always a better strategy than the one you have; you just haven't thought of it yet. Sir Brian Pitman, former CEO of Lloyds

In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and implement like hell. Jack Welch in Winning, 2005

Min strategi har utviklet seg mye siden jeg først begynte med utbytteinvestering. Noen ganger prøver jeg noe nytt som ikke virker, og så fjerner jeg det igjen, for så å prøve det igjen ett år senere, men med et annet utgangspunkt eller en ny vri.

Når jeg kjøper en utbytteaksje så gjør jeg det stort sett alltid med en plan om å holde aksjen i evig tid. Jeg holder som regel to sitater fra Warren Buffett og ett fra Rene Rivkin i bakhode når jeg kjøper aksjer.

1. "Only buy something that you'd be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years." - Warren Buffett

2. "Never count on making a good sale. Have the purchase price be so attractive that even a mediocre sale gives good results." - Warren Buffett

3. “When buying shares, ask yourself, would you buy the whole company?” - Rene Rivkin

Hvis du alltid kjøper selskap du anser som underpriset og du er komfortabel med å sitte med aksjen i 10 år om du ble tvunget til det. Og du kunne tenke deg å kjøpe hele selskapet på dagens kurs, da tror jeg du i snitt vil oppnå over gjennomsnittlig avkastning på din portefølje.

Det at investeringene mine hovedsakelig er ment for evig tid, gir meg veldig stor ro og fleksibilitet når det kommer til tidsperspektivet.

Enkelte ganger stiger kursen langt mer og raskere enn forventet. Da ser ikke lenger selskapet like attraktivt ut som det gjorde på kjøpstidspunktet og utbyttegraden vil sannsynligvis også være lavere enn ved kjøpstidspunktet. Det betyr at et annet selskap sannsynligvis ser mer underpriset ut og har en bedre utbyttegrad enn selskapet jeg nå sitter med i porteføljen.

Hvis oppsiden er begrenset, utbyttegraden er lav og en sitter med en stor urealisert gevinst, er det fra mitt synspunkt ofte bedre å selge deler eller hele beholdningen i dette selskapet. For deretter å kjøpe det nye selskapet med større potensiell oppside og hvor utbyttegraden er høy. Dette er noe jeg har praktisert i hele min tid som utbytteinvestor, uten nødvendigvis å ha tenkt så mye over det. Men for min del har det gitt god meravkastning og øker sannsynligheten min for å maksimere min avkastning i forhold til risiko. Før eller siden vil alltid det selskapet som en gang var attraktivt, bli mindre attraktivt, og et nytt selskap vil bli mer attraktivt. McDonald’s var veldig attraktivt på 70. Nå på 100 er ikke McDonald’s like attraktivt og utbyttegraden er ikke like høy. Da kan det godt være mer lønnsomt å selge McDonald’s for så å kjøpe for eksempel Microsoft. En må selvfølgelig også ta med diversifisering i regnestykket. (Jeg er fortsatt positiv til McDonald’s på lang sikt)

The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator. This means that he should be able to justify every purchase he makes and each price he pays by impersonal, objective reasoning that satisfies him that he is getting more than his money's worth for his purchase.
Benjamin Graham