Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

mandag 2. januar 2012

Årsrapport 2011

Listen over min portefølje kan dere se her.

Utviklingen for året 2011.

Som dere ser fra grafen er jeg slått av både Thorleif og OBX-Indeksen.

Årsaken til dette er ene og alene Fredriksenselskapene. Ser en på resten av porteføljen er den i pluss for året og den amerikanske delen av porteføljen er nesten 10% opp i forhold til inngangen til året. Dette er likevel av mindre betydning da fokuset mitt ligger på utbytte og ikke kursøkning. Men en positiv avkastning er likevel alltid bedre enn en negativ.

Utbyttemessig har jeg enda ikke helt bestemt meg for om 2011 har vært et godt år eller ikke. Målet mitt er å øke utbytte minst 10% hvert år og helst opp mot 15%. Året endte med at utbytte økte med 53,60%, til tross for at noen av mine største investeringer fullstendig stoppet utbetaling av utbytte. 53,60% økning i utbytte er i teorien bra. Men den kraftige økningen skyldes stort sett økning i egenkapital og gjeld. Noe vi kan se fra oversikten under.

For 2010 utgjorde utbytte følgende:
5,41% av totalkapital.
9,39% av egenkapital.
12,79% av gjeld.

For 2011 utgjør utbytte følgende:
5,08% av totalkapital.
9,58% av egenkapital.
10,83% av gjeld.

Det dette viser er at både gjeld og egenkapital har økt i løpet av 2011, men at gjeld har økt mer enn egenkapital. Vi ser også at likevel utbytte for 2011 er betydelig høyere enn for 2010 er det likevel lavere i 2011 enn i 2010 i forhold til egenkapital og gjeld. Så utbytte er opp 53,6% i forhold til utbytte for 2010, men ned 6,1% i forhold til totalkapital. Slik at mitt mål om å øke utbytte med 10% i forhold til totalkapital endte med -6,1%, noe som ikke er mye bra. Der i mot har jeg investert store deler av porteføljen min i Norske og Europeiske selskap som ikke betaler utbytte før i 2012. Jeg forventer at disse Norske og Europeiske selskapene vil bidra med 34,28% ekstra utbytte i forhold til 2010 og 22,32% i forhold til 2011 utbytte. Dersom vi legger ved forventet utbytte fra disse selskapene har utbytte for 2011 økt med 14,97%. Men i realiteten er likevel utbytte for 2011 redusert med 6,1% i forhold til 2010.

Totalt sett har 2011 vært et spennende år på børs for meg. Det har vært preget av store usikkerheter i USA og spesielt i EU. Noe som igjen har ført til store svingninger og andre utfordringer for oss som investerer på børs. Flere av mine største investeringer har falt kraftig og redusert utbytte. Andre selskap i porteføljen har der i mot økt utbytte og steget mye i verdi. Gjeldskrisen i EU er langt i fra ordnet, slik at 2012 vil nok også bli preget av store svingninger.

Siden siste porteføljerapport 15.08.2011 har jeg foretatt flere kjøp og salg i porteføljen.

Kjøp:
Frontline
Svenske Handelsbanken
Norsk Hydro
Telenor
Ship Finance International
Intel
Gjensidige Forsikring
PepsiCo
Walgreen
Microsoft
Golden Ocean Group
DNB
Knightsbridge Tankers
Deep Sea Supply
JP Morgan Chase
Royal Dutch Shell
Sevan Drilling

Salg:
Chimera
Annaly Capital Management
General Mills
Sysco
Lockheed Martin
Eon AG
Kimberly-Clark
Abbott Laboratories
Altria Group
Svenske handelsbanken
RWE
Air Products and Chemicals
Golar LNG

Chimera som jeg lenge har snakket om å selge ble nå solgt. Jeg har også solgt flere av mine mindre investeringer og investeringer som jeg ser minst oppside i. Jeg har fokusert mer på å styrke de investeringene jeg ser størst oppside i, på bekostning av diversifisering. Tidligere var min minste investering på rundt kr 10,000,- Nå har jeg ikke lenger noen investeringer under kr 19,000,-. Måten jeg velger hvilke selskap i porteføljen som skal økes og reduseres kommer jeg tilbake til i en annen artikkel.

2012 vil bli et spennende år med mange utfordringer for min portefølje. Først og fremst vil jeg i 2012 få svar på om investeringene jeg foretok i 2011 i Norske og Europeiske selskaper var en god eller dårlig beslutning. Jeg vil også jobbe aktivt for å redusere gjelden i porteføljen til nær null, samtidig som utbytte helst skal økes med minst 25-30% for å gjøre opp for tapet av utbytte i 2011. Problemet her er at om jeg skal redusere gjelden til null vil jeg bli tvunget til å selge store deler av porteføljen min. Dette vil gjøre det veldig vanskelig å øke utbytte med 25-30%. Årsaken til at jeg ønsker å redusere gjelden til null er at jeg planlegger en investering utenfor børsen i slutten av 2013. Denne investeringen vil kreve at jeg tar opp en god del gjeld, og derfor ønsker jeg å fjerne all gjeld i aksjeporteføljen for å redusere risikoen. Dersom jeg skulle beholde dagens gjeldsgrad i aksjeporteføljen, pluss hva jeg planlegger å ta opp av gjeld til min andre investering vil det langt overstige hva jeg er komfortabel med å ha av gjeld. Jeg er likevel ikke i noe tidspress, da det kun er en investering. Skulle 2012 og også 2013 ikke vise seg å være noen gode år å selge aksjer i vil jeg utsette min andre investering inntil jeg er komfortabel med gjeldsgraden.

Alt i alt er jeg ikke veldig fornøyd med hvordan porteføljen min nå er. Jeg har i løpet av 2011 lært at spesielt de amerikanske kjerneselskapene virkelig er kjernen av porteføljen min. Disse har stått for den største oppsiden i min portefølje både i økning av utbytte og i verdiøkning. Hadde porteføljen min kun bestått av disse selskapene ville jeg slått OBX og Thorleif med gode marginer. Det at selskapene også er i dollar har vært en god “hedge” for min portefølje mot usikkerhet i markedet. På kort sikt (1-4 år) ser jeg likevel betydelig større oppside i de fleste Fredriksen-selskapene. Mange av disse strider likevel i mot hele kjernen av min utbyttestrategi, men jeg er overbevist om at en overvekt i disse vil gi bedre avkastning enn de amerikanske kjerneselskapene i løpet av de neste 1-4 årene. Derfor vil jeg være ukomfortabelt høyt eksponert mot Fredriksen-selskapene de neste årene. Dette vil dessverre skape mer usikkerhet og turbulens i porteføljen og utbyttene.

Fremover vil det kanskje se ut som jeg går vekk fra, eller endrer strategien min. Men det gjør jeg ikke. Strategien er fortsatt den samme og målet er fortsatt det samme. En liten endring av et sitat fra Douglas Adams tror jeg kan forklare det godt.

I may not always go where I intend to go, but I think I will end up where I intended to be.
Douglas Adams with a twist from Jack Crown

“I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I intended to be."
Douglas Adams
2 kommentarer:

  1. Hei, hvilket program bruker du til grafene?

    SvarSlett
  2. Grafen er kun klippet ut fra min Nordnetkonto.

    SvarSlett