Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

fredag 13. januar 2012

Archer (ARCHER) Analyse

Archer, tidligere Seawell er et selskap kontrollert av John Fredriksen, hovedsakelig gjennom Seadrill’s eierandel på 39,9% av selskapet.

Archer tilbyr brønn og boreservice både på land og vann til olje og gassindustrien. Dette inkluderer boring av brønner, vedlikehold av brønner, tetting av brønner, utleie av utstyr til brønn og boring, ingeniørtjenester, og mye mer. Tidligere hadde Archer (Seawell) kun en styrke slik jeg ser det. Denne var at Seawell jobbet tett med kunden og spesialtilpasset utstyr og arbeid etter deres behov, med andre ord “custom made”. Nå har Archer to styrker. Spesialtilpassing og at de nå kan levere en komplett bore og brønnservice både på land og vann til kundene. Denne fordelen hadde ikke Seawell tidligere. Det er sannsynlig å tro at om for eksempel Chevron er fornøyd med arbeidet Archer gjør på deres offshorefelt, vil det øke sannsynligheten for at Chevron også bruker Archer på onshorefeltene deres.

I de siste rapportene fra Archer finner vi følgende tall for EPS:

EPS Q3 2011 $0,13
EPS Q3 2010 $-0,06
EPS for Q1-Q3 2011 $0,11

I følge Q3 2011 rapporten har Archer verdier for totalt 2 921 millioner USD.
Av dette utgjør gjeld 1 509,9 millioner USD som tilsvarer 4,12 USD per aksje.
Egenkapital utgjør 1 411,1 millioner USD, det vil si 3,85 USD per aksje. Av EK er 43,3 millioner USD kontanter og kontantekvivalenter, det vil si 0,12 USD per aksje. Jeg skulle gjerne sett at selskapet hadde en noe større kontantbeholdning, men heldigvis er ikke gjeldsgraden så helt gal.

Med bakgrunn i disse tallene og dagens kurs på kr 14,55,- per aksje får vi følgende P/B og P/E:

P/B 0,63
P/E 4,67 i forhold til Q3 2011.
P/E 9,7 i forhold til forventet totalinntekt for hele 2011.

Dette sier oss at selskapet blir i dag priset til 4,67 ganger forventet årlig inntekt og kun 63% av bokført verdi.

Archer gjør det fortsatt greit i USA og jeg regner med inntektene i USA vil fortsette å øke i et lavt tempo. I Brasil, Colombia og Argentina er selskapet også kommet godt i gang og det er en del oppside her. I Nordsjøen gjør selskapet det også greit og har sikret diverse kontrakter både i den Norske og Engelske delen av Nordsjøen. Det er også sannsynlig å tro at behovet for Archer’s tjenester vil øke over de neste årene, i takt med at aktiviteten i Nordsjøen tar seg opp. Om Archer klarer å sikre seg disse kontraktene eller ikke er en annen sak. I Asia og Midtøsten jobber fortsatt selskapet aktivt med å få et sterkt fotfeste og Archer har sikret seg diverse kontrakter og flere vil nok komme etter hvert.

Generelt sett ser det lyst ut for Archer fremover mener jeg. Det er ikke noe glansbilde, men jeg forventer en jevn og sunn vekst i selskapet. Jeg regner også med at restruktureringen av selskapet på sikt vil føre til økt effektivitet, lavere utgifter og sannsynligvis større inntekter. Det er der i mot stor konkurranse om kontraktene i dette markedet. Derfor er det viktig at Archer klarer å opprettholde og utnytte sine styrker og bygge seg opp et godt renommé i markedet.

Når det kommer til oppkjøp tror jeg Archer hovedsakelig er ferdig. De kan nå tilby komplett brønn og boreservice for sine kunder både i vann og på land. Jeg regner likevel ikke med at det vil komme noe utbytte fra Archer i løpet av 2012. Jeg tror det er mer sannsynlig med utbytte fra 2013 en gang men jeg forventer ikke å se utbytte før en gang i 2014, om vi i det heletatt får utbytte fra Archer.

Konklusjon:
Min konklusjon er at jeg ser en potensielt stor oppside i Archer over de neste årene. Jeg har likevel ikke selv kjøpt noen aksjer i Archer enda. Grunnen til dette er hovedsakelig at jeg ikke tror det vil bli noe utbytte før 2014. Faller der i mot aksjen videre, vil jeg sterkt vurdere å kjøpe Archer. For de som har en lang tidshorisont og som liker selskaper innenfor olje og gass sektoren kan Archer være noe å vurdere. Det er mye spennende som kan skje med dette selskapet frem over.

"What we try to do is take advantage of errors others make, usually because they are too short-term oriented, or they react to dramatic events, or they overestimate the impact of events, and so on."1 kommentar:

  1. Archer har steget kraftig etter denne analysen, står til 15.70 nå. Tydeligvis mange som kjøper på bakgrunn av dine analyser.

    SvarSlett