Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

torsdag 8. september 2011

Verdien av gull


Del 3 av serien “Hvorfor gull?”

For bedre å forstå verdien av gull bør en ha en viss formening om hvor begrenset mengden gull i verden egentlig er.

Siden sivilisasjonens morgen er det estimert at 166,000 tonn gull totalt er utvunnet. Hvor av 90% i tiden etter det store gullrushet i California i 1849.

Ca 60% av alt gullet som blir utvunnet i dag, blir brukt til å lage smykkerier og ca 12% blir brukt innen industri, elektronikk og helsesektoren. Det meste av de resterende 28% blir lagret som gullreserver av privatpersoner, selskaper og regjeringer.

Det blir gravd ut i overkant av 2,500 tonn gull hvert år og  det anslås å være ca 50,000 tonn gull som enda ikke er utvunnet i verden. I teorien betyr dette at det siste gullet vil bli utvunnet i løpet av de neste 20 årene. Sannsynligvis finnes det likevel mer enn 50,000 tonn gull i verden som ikke er utvunnet enda. Men det kan for eksempel være at dette gullet ligger så dypt i jorden, eller spredd på så store områder at kostnaddene for å utvinne dette vil være så høye at det ikke er lønnsomt før prisen på gull ligger på $ 3,000 per unse.

Slik jeg ser det bør avkastningen på gull ligge på 0,5-1%  over inflasjon i gjennomsnitt. Eneste grunn til at gull bør ligge noe i overkant av inflasjon er at det er begrenset tilbud. Jeg tror folk flest er villig til å betale en premie for dette. Men dette er kun ren gjetting basert på hva som fremstår som logisk for meg med den informasjonen jeg nå sitter med om gull. Jeg tror også gull skal falle tilbake til $ 600-800 per unse fra dagens pris på $ 1,850 per unse av flere grunner. Først og fremst blir veldig mye gull som var tatt ut av omsetning nå satt tilbake i omsetning. Nå som gullprisen er så høy som den er, er det mange som velger å selge gamle gullringer og smykker til selskaper som smelter dette om til gullbarrer igjen. Selskaper som gullvekten, og gullbrevet har plutselig poppet opp i løpet av de siste 2-3 årene her i Norge. Det samme har også skjedd i resten av verden. Dette betyr at i tilegg til de 2,500 tonn gull som hvert år blir utvunnet blir nå også mengder med tonn fra det private markedet pløyd tilbake i omsetning. Dette kan føre til et ekstremt tilbud med gull i forhold til etterspørsel når etterspørselen på sikt begynner å falle. Slik det er nå, sitter store gullfond og absorberer alt dette privatgullet på grunn av privatpersoner og småsparere som setter pengene sine i disse gullfondene. I praksis blir sirkelen slik. Privatpersoner selger gullet sitt til selskap som gullvekten. Så kjøper privatpersoner andeler i gullfond, som igjen kjøper gullet fra selskaper som gullvekten. Med andre ord er det de samme personene som både selger og kjøper gullet. Når disse personene omsider vil selge andelene sine i gullfondene, blir fondene tvunget til å selge gull for å kunne betale ut kontanter til investorene. Problemet er da hvem gullfondet skal selge gullet sitt til? De 2,500 tonnene som blir utvunnet er normalt mer enn nok til å dekke hele etterspørselen fra smykkenæringen og industrien. Når fondene da også kommer med sine kanskje 300 tonn gull, har vi plutselig et overskudd på 1,000 tonn gull. Etterspørselen etter gull har også falt med 17% siden Q2 2010. Likevel fortsetter prisene å øke. Nå som gullprisen er så høy som den er, blir det også mer attraktivt for gruveselskapene å øke produksjonen av gull. Slik at om prisene holder seg kan vi kanskje se 2,800 - 3,000 tonn årlig bli utvunnet om 1-3 års tid.

Gull har i snitt også økt med ca 35% i verdi hvert år de siste 5 årene. Det vil si ca ti ganger så fort som resten av verdensøkonomien og ca ti ganger så fort som en gjennomsnittlig norsk lønn. Fra mitt synspunkt er ikke dette bærekraftig i lengden.

Den dagen verdensøkonomien begynner på en lang opptur, tror jeg gull vil begynne på en lang nedtur. Da kan det på ett eller annet tidspunkt fort bli veldig trangt ut døren.

Jeg legger med en graf hvor dere kan se utviklingen for gull over de siste 21 årene. Det er en virkelig spektakulær utvikling. Gullet ligger nå ca 80% over nivået da finanskrisen var på sitt verste. Ser det virkelig så mye mørkere ut nå enn da?"Although gold and silver are not by nature money, money is by nature gold and silver."
Karl Marx


5 kommentarer:

 1. Hei,

  Jeg synes du gjør en god og gjennomarbeidet analyse her. Ett spørsmål: Du sier at du forventer at gullprisen vil falle tilbake til 600-800$/unse. Er dette en "gut feel", eller har du gjort en beregning her?

  Formuebyggeren (.blogspot.com)

  SvarSlett
 2. Hei

  Takk.

  Det er hovedsakelig "gut feel" som det også egentlig kommer frem i første innlegg av serien.

  Men det er også delvis basert på enkelte utregninger av blant annet dollar mot gull, hva jeg mener virker fair i forhold til inflasjon osv… Personlig tror jeg gull vil ligge nærmere $600 enn $800 per unse.

  Men jeg ville ikke brukt mitt mål som noen bakgrunn for å selge/kjøpe gull, eller shorte gull. Det er mye mer “gut feel” enn ved aksjer, hvor det faktisk er en bokført verdi og kontantstrøm å forholde seg til. Gull har ingen “bokførte verdier” og tjener ingen penger så det er stort sett synsing og estimater på hvordan fremtiden vil utvikle seg, og når ingen kan se fremtiden blir det mye gjetting.

  Personlig har jeg ingen kapital i gull. Først og fremst for gull passer ikke inn i min strategi. Men også for hvis det skal være en videre oppside i gull, vil det stort sett bety en videre nedside i aksjer og verdensøkonomien slik jeg ser det. Jeg tror verden skal opp i løpet av de neste årene. Jeg ville heller ikke shortet gull, for kursmålet er basert på alt for mye synsing og gjetting til at jeg ville vært komfortabel med en shortposisjon i gull.

  SvarSlett
 3. Hei, takk for god artikkel. I forhold til hvor lavt gull kan falle bør en se på marginalkostnaden ved utvinning. Den ligger idag på ca $900. Det er med dagens oljepris, som er en stor innsatsfaktor for utvinning av gull. Husk også at gull er nominert i $. Pengemengden har i us$ mer enn doblet seg de siste 3 årene. Så relativt til kjøpekraft har ikke gull steget så voldsomt som kurven tilsier. Gull kommer nok til å få store korreksjoner fremover, men jeg tror at bunnene stadig kommer til å bli høyere pga Usa's pengepolitikk.

  SvarSlett
 4. Hei Sigurd

  Fint at du liker artikkelen, og veldig godt svar du kom med. :)

  Jeg valgte å utelate kostnadene for å ekstrakte gull da jeg ikke fant noe troverdig svar for hva de er i 2011.

  Jeg fant der i mot kostnadene for 2010 fra troverdige kilder. Ut fra disse har jeg kun antatt at marginalkostnadene for å hente ut en ounce med gull i 2011 i snitt ligger på ca $600-650 og brukt dette i beregningene mine.

  I følge miningweekly lå kostnadene i gjennomsnitt for verden på $585 per ounce for tredje kvartal 2010.

  Kilde: http://www.miningweekly.com/article/gold-mine-costs-up-41-in-q3-report-2010-11-26

  Jeg leste også at land som Kina og Russland har kostnader så lavt som $480 i gjennomsnitt per ounce for 2010.

  Kilde: http://money.cnn.com/2010/05/19/news/economy/gold.price.collapse.fortune/index.htm

  Jeg tror likevel det er inflasjon som vil avgjøre den største delen av kostnadene for å utvinne gull over tid, fremfor USD. Som du sier så trykker USA opp en del ekstra cash og når USD faller så vil gull automatisk stige, ettersom gull handles i USD. Men når USD faller er det også sannsynlig å tro at kostnadene for å utvinne gull også stiger. Dersom deler av utstyret og bemanningen som trengs handles i andre valutaer enn USD. Olje som du nevner handles også i USD og vil i teorien falle om USD stiger. Som jeg også nevnte i artikkelen vil det nå bli mer lønnsomt å hente ut gull fra steder med høye utvinningskostnader på grunn av den ekstremt høye gullprisen.

  Når/hvis gull faller tilbake, er det sannsynlig å tro at produksjonen i flere av de dyre utvinningsstedene vil stoppe opp og gjennomsnittskostnadene for verden vil falle tilbake en del igjen.

  USA’s pengepolitikk er veldig spesiell akkurat nå på grunn av finanskrisen og faren for en ny gjeldskrise. Men på sikt er målet at USA skal betale ned gjelden sin. For hver USD som USA betaler ned på gjelden sin vil USD generelt stige og da gull i teorien falle.

  Slik at på kort sikt, mens USA trykker opp mer penger som ikke går til nedbetaling, vil gull i teorien stige når USD faller i verdi.

  Den siste tiden har vi også sett at gull prises høyere enn platina, noe som er relativt unormalt. Akkurat nå ligger Gull på 1660,09 og Platina på 1527,00

  SvarSlett
 5. Hallo,

  Vi er her igjen for å kjøpe nyre for våre pasienter og de har avtalt å betale god sum penger til alle som ønsker å donere en nyre for å redde dem og så. Hvis du er interessert i å være en donor eller du vil redde et liv, Du skal skrive oss på e-posten nedenfor.

  Dette er en mulighet for at du skal være rik ok, vi forsikrer og garanterer deg 100% sikker transaksjon med oss, alt vil bli gjort i henhold til lovgivende nyredonorer.
  Så kast bort ikke mer tid, vennligst skriv oss på irruaspecialisthospital20@gmail.com

  Irrua-spesialistundervisningssykehus.

  SvarSlett