Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

tirsdag 8. mars 2011

Investeringsmål

Dette er mine mål for utbytteporteføljen min. Ettersom tiden går kan det bli lagt til, trukket fra eller forandret mål. Alt etter hvordan jeg forandrer meg og hvilken erfaring og ny kunnskap jeg opparbeider meg.

1. Oppnå bedre avkastning enn banken årlig i snitt.
2. Oppnå bedre avkastning enn OBX indeksen årlig i snitt.
3. Øke utbytteutbetalingen med 10% pr. år i snitt.
4. Redusere gjeld og øke egenkapitalen.
5. Kr 300,000,- i utbytte i år 2020.
6. Kr 500,000,- i år 2025.
7. Kr 1,000,000,- i år 2030.
8. Økonomisk uavhengighet.
9. Feriehus i USA.
10. Feriehus på Kypros.

Jeg vil de første årene fokusere mer på å redusere gjelden enn å øke utbyttene. Dette for å redusere risiko og utgifter.

Jeg prøver også å drive porteføljen min som om den var ett selvstendig og uavhengig selskap. Med det mener jeg at porteføljen min skal bli mindre avhengig av innskudd fra meg. Porteføljen skal skape og øke egne inntekter og dekke egne kostnader og utgifter til investeringer og nedbetaling av gjeld. På sikt skal det kun skje jevne uttak fra porteføljen og sjeldent eller aldri innskudd.

Dette var siste del i serien som startet med: Motivasjonen bak utbytteinvesteringen

A clear vision, backed by definite plans, gives you a tremendous feeling of confidence and personal power.
Brian Tracy

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar