Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

fredag 18. februar 2011

Motivasjonen bak utbytteinvestering

Dette er første del i serien som skal omhandle motivasjon, investeringsstrategi, retningslinjer og målene med utbytteinvestering.

Jeg vil ta utgangspunkt i min egen motivasjon for hvorfor jeg startet med utbytteinvestering, min egen strategi, retningslinjer og mål.

Ved utbytteinvestering vil utbyttene fra selskapene i porteføljen etter noen år (kanskje et tiår) slå aksjemarkedet alene. Verdistigningen på porteføljen vil kun være en bonus. Men... og det er et stor, men ... har du tålmodighet til å vente flere år på at utbyttegraden skal vokse? Hvis du kan styre dine følelser og motstå kortsiktige investeringer i selskaper som ikke betaler utbytte. Vil du kunne pensjonere deg og leve av de årlige utbyttene fra dine investeringer, uten noen gang å selge eller kjøpe aksjer. Kun penger som jevnlig faller inn på bankkontoen din. Har du riktig selskaper i porteføljen vil det være likegyldig om markedet går opp eller ned. Utbyttene dine vil likevel strømme inn hvert eneste kvartal.

Noen investerer for å finansiere en sydentur for familien. Andre for å kjøpe en ny bil. Noen for å gi ungene en god start på livet osv… Bakgrunnen og motivasjonen for investeringen kan være så mye. Du bør selv ha en klar formening om hvorfor du investerer for å kunne finne den strategien som passer dine behov best mulig.

Selv ønsker jeg å få en passiv inntekt som er stor nok til å kunne finansiere hele mitt forbruk. Slik at all annen inntekt kun vil være en bonus og ingen nødvendighet. Dette er min motivasjon og mitt mål for utbytteinvesteringen min.

For å klare dette kreves investeringskapital, tid, strategi og retningslinjer.

I del 2 vil jeg ta for meg investeringsstrategien.


If I set for myself a task, be it so trifling, I shall see it through. How else shall I have confidence in myself to do important things?
George Clason

8 kommentarer:

 1. Jeg kan absolutt identifisere meg med målene dine :) Mitt ultimate mål er selvfølgelig økonomisk uavhengighet, som de fleste andre vil jeg tro....Slik jeg forstår strategien din så skal man bygge seg opp x antall aksjer som vil gi et visst utbytte? dersom man snakker om 2-10 mill kroner for ca 300 000 og oppover i utbytte så er muligens dette en strategi for de som allerede er relativt kapitalsterke? for en gjennomsnittlig familie vil 10-20 000 i året være en god porsjon penger å spare, hvor mange tiår trengs for å komme opp på et akseptabelt nivå?

  SvarSlett
 2. Hei

  Ja, du har forstått det riktig. Det er i bunn og grunn strategien min. :)

  Jeg vil si strategien kan passe for alle. En må alle begynne ett sted. Dersom du har 10-20,000 årlig å investere må du selv velge hvilken strategi og investeringsform du tror vil gi størst mulig avkastning. Utbytteinvestering er en investering for fremtiden. Målet er en passiv inntekt som årlig vil øke. Slik at på sikt vil du bli mindre og mindre avhengig av andre inntekter.

  Hvis vi tar noen eksempler. Dersom du begynner med 20,000 vil du sannsynligvis oppnå ca kr 1,000 i utbytte første året, pluss en eventuell verdistigning. Året etter vil sannsynligvis utbytte kanskje øke 8%. Du investerer også 20,000 nye dette året. Slik at utbytte ditt vil nå være 2,080 i året og slik fortsetter du. Etter ti år med 20,000 årlig investering og 8% utbytteøkning vil du motta 7,24% årlig utbytte, som tilsvarer 14,486,- minus 28% skatt = kr 10430,- utbetalt. Etter 25 år har du 14,62% årlig utbytte som tilsvarer kr 52,636,- årlig utbytte etter skatt.

  Men dersom du heller reinvesterer utbytte hvert eneste år. Vil du etter 10 år ha kr 13,232,- utbetalt etter skatt. Etter 25 år vil du ha kr 216,451,- utbetalt etter skatt.

  For å oppsummere. Kr 20,000,- investert årlig med 5% utbytte og 8% årlig økning i utbytte:

  Etter 25 år uten reinvestering og kr 20,000 pr år. Tilsvarer kr 500,000 i aksjekapital og kr 52,636,- årlig utbetalt etter skatt.

  Etter 25 år med reinvestering og kr 20,000 pr år. Tilsvarer 1,465,235 i aksjekapital og kr 216,451 utbetalt som utbytte.

  Det vil si at om du starter i dag å investere 20,000 årlig og reinvesterer utbytte hvert år etter skatt. Vil du etter 25 år sitte igjen med 1,465,235 på kontoen og kr 216,451 utbetalt som utbytte. Men da må du oppnå 5% årlig utbytte og 8% årlig økning.

  Det gjelder bare å være langsiktig, tålmodig og å holde seg til strategien. Så kan alle og en hver oppnå god avkastning på sikt.
  Men selvfølgelig det er fare for utbyttekutt osv… Derfor er det viktig og diversifisere også slik at du er mindre sårbar mot kutt i utbytte.

  Hva som er akseptabelt for deg må du selv se. men som du ser så er det fint mulig å sitte med over 200,000 utbetalt etter skatt etter 25 år med 20,000 investert årlig.

  SvarSlett
 3. Hvordan vet man hvilke selskaper som "pleier" å gi utbytte? Finnes det noen oversikt over dette?

  SvarSlett
 4. Vet ikke om noen oversikt med Norske selskaper.
  Men med Amerikanske selskaper finnes det en oversikt.

  Denne listen gir deg den oversikten du trenger.
  http://utbytte.blogspot.com/2010/12/en-utbytteinvestors-beste-venn.html

  Du kan også google dividend aristocrats så finner du lister over solide utbytteselskap.

  SvarSlett
 5. Ok, takker.

  Par spørsmål til med det samme.
  Hvorfor kun amerikanske selskaper og ikke norske?

  Kommer du til å lage noen artikler om aksjeanalyse? :)

  SvarSlett
 6. Hei igjen :)

  Jeg ser i teorien ikke etter kun amerikanske selskaper. Jeg vurderer både Norske, Svenske, Danske, Tyske og selskaper fra andre land. Jeg har tidligere hatt flere Norske og Tyske selskaper i porteføljen. Jeg har også Marine Harvest som er Norsk i porteføljen og SDRL, FRO, GOL, SFL, GOGL og VLCCF som er Bermuda registrerte selskaper. Men du har rett, ett stort flertall av selskapene i porteføljen er Amerikanske. Det er flere grunner til at jeg stort sett ender opp med Amerikanske selskaper.

  1. Europeiske selskaper deler ofte ut utbytte kun en gang i året. Jeg foretrekker minst pr. kvartal eller helst oftere.
  2. Amerikanerne har ofte en langt mer aksjonærvennlig utbyttepolitikk. Flere amerikanske selskaper strever etter å betale årlige og økende utbytter i flere år på rad.

  Eksempel:
  Statoil la frem ett utbytte på kr 6,25 pr. aksje for 2010. Dette tilsvarer en utbyttegrad på 4,40% med dagens kurs. 4,40 er respektabelt nok dersom de hadde som vane å øke utbyttene årlig. Men historisk så kutter de og øker utbyttene alt etter hvordan det passer dem og deres inntekt. Lav utbyttegrad, utbetaling kun 1 gang i året og usikkerheten for om utbytte vil øke eller falle gjør at selskapet ikke er attraktivt for meg.

  Orkal er heller ikke noe bedre de gir utbytte på kr 2,50 for 2010. Det tilsvarer en utbyttegrad på 4,90% med dagens kurs. 4,90 respektabelt nok om de hadde som vane å øke utbyttene årlig. Men også Orkla senker og øker utbytte etter hvordan det passer dem. De betaler også utbytte kun 1 gang i året. Orkal har også brukt en stor del av inntektene sine på å kjøpe tilbake egne aksjer. Noe som er vel og bra om de vet når de burde kjøpe. Men om vi ser på historien for tilbakekjøp så kjøpte de 22,500,000 aksjer i årene 2006-2008. Hvor 10,000,000 av disse aksjene var i 2008 da kursen var på “all time high” I 2009 og 2010 som kursen er betydelig lavere har de ikke kjøpt tilbake noen aksjer. En utbyttegrad på kun 4,90% er ikke nok for meg med slik usikkerhet rundt utbytte i Orkla.

  Norsk Hydro er ikke noe bedre. De kjøper egne aksjer på toppen, gir varierende utbytter og en lav utbyttegrad.

  Yara er noe bedre men utbyttegraden deres er kun på 1,92 med dagens kurs. Derfor er denne foreløpig også utelukkende.

  Amerikanske utbytteselskaper har generelt ett høyere fokus på utbytte enn resten av verden. Når jeg leter etter selskap i en spesiell sektor leter jeg blant norske og europeiske selskaper også men de blir som regel utklasset av et amerikansk selskap. På grunn av at Amerikanske selskaper ofte har flere av de kriteriene jeg ser etter.

  Jeg liker, STL, YAR og NHY godt slik at jeg har ikke noe i mot disse selskapene. Men de passer ikke inn i min utbyttestrategi.

  Artikler om aksjeanalyse. Tenker du da på hvordan jeg analyserer selskapene før jeg foretar en eventuell investering?

  SvarSlett
 7. Takker igjen for et godt og utfyllende svar.
  Ja, tenker i retning hvordan du analyserer aksjer.

  Har lest noen bøke som aksjeskolen, how to make money in stocks (william o'neil) og one up on wallstreet av peter warren.

  Holder for øyeblikket på med the intelligen investor av benjamin graham, men føler liksom ikke jeg får nok kunnskap til å hive meg ut i aksjespekulering selv enda.

  Føler hele tiden det er noe som mangler og da spesielt delen hvor jeg skal analysere en aksje.

  Har etter litt lesing på bloggen din nå tenkt litt mer i retning av utbytteaksjer da du har en del gode poenger angående cashflow senere i livet. :)

  Har ikke lest på bloggen fra starten av så skal gå igjennom dine eldre artikler og lese de også.

  SvarSlett
 8. Har ikke tenkt på det før, men jeg skal lage ett innlegg om hvordan jeg analyserer selskaper. :)
  Har selv også aksjeskolen og the intelligent investor. Begge er gode bøker. The Intelligent investor som omhandler verdiinvestering har mange likheter med utbytteinvesering. Jeg syntes Aksjekjøp og Daytrading av Oddmund Grøtte også er en veldig god bok for den som ønsker å lære mer om aksjer og aksjemarkedet. En annen god bok er Reminiscences of a Stock Operator som er skrevet av Edwin Lefevre. Reminiscences of a Stock Operator er biografien om Jesse L Livermore.

  Det er veldig smart gjort av deg å bygge opp en del kunnskap før du begynner med aksjeinvestering.

  Jeg mener noe av det viktigste er å finne en strategi som du tror kan passe for deg. Så prøver du den ut og ser om den trenger tilpassning eller om den kanskje ikke passer deg allikevel. En hver må tilpasse strategien til sin situasjon og risikonivå. For eksempel, hvis du jobber fra 8 -16 Mandag - Fredag er sannsynligvis ikke daytrading en strategi du bør gå for. Som daytrader bør du være tilgjengelig til å utnytte svingningene når de skjer.

  Jeg mener også at en spekulant og en investor er to forskjellige aktører i aksjemarkedet. En spekulant vil jeg si er en person som prøver å forutsi en eventuell kursoppgang eller nedgang. Enten ved bruk av teknisk analyse eller andre verktøy, typisk en daytrader. En investor vil jeg si er en person som ser bort fra svingningene i markedet og heller fokuserer på det fundamentale og langsiktige i ett aksjeselskap. En kjent Spekulant er Jesse L Livermore og en kjent investor er Benjamin Graham.

  Jeg skal prøve å få klart ett innlegg om min analysemetode i løpet av neste uke.

  SvarSlett