Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

tirsdag 27. desember 2011

Sevan Drilling (SEVDR) Analyse

I dag har jeg kjøpt en liten post i Sevan Drilling. SEVDR faller egentlig utenfor mitt investeringsområde som er utbytteselskap. Men jeg har i lengre tid vurdert å også investere i verdiselskap som jeg anser som kraftig underpriset. Målet med disse investeringene er å kjøpe når jeg anser selskapet som underpriset og selge igjen når jeg anser selskapet som fair eller overpriset. Disse typen investeringer vil kun utgjør en veldig liten del av porteføljen. (SEVDR utgjør kun 2,51% av porteføljen.) Jeg anser oppsiden i SEVDR for å være på rundt 100-200% fra dagens kurs på kr 5,15. Selskapet består av en underlig rigg i drift og tre til i produksjon. Riggene er underlig i den forstand at de er sylinderformet dypvannsrigger. Dette sylinderformet designet er utformet av Sevan Marine. Noe av fordelen med designet er at det skal tåle høye bølger og hardt vær bedre enn andre typer design. Selskapets eneste rigg i drift heter Sevan Driller og er på kontrakt med Petrobras frem til midten av 2016. SEVDR’s andre rigg skal være klar i Q1 2012 og går i Q2 2012 over på kontrakt med Petrobras frem til midten av 2018. Selskapets tredje og fjerde rigg skal være klare for levering i Q4 2013 og Q2 2014. Ingen av disse har enda noen kontrakter.

SEVDR driver fortsatt ikke med overskudd, men det er sannsynlig å tro at de i løpet av Q3-Q4 2012 vil gå med overskudd.

Seadrill kjøpte seg for kort tid siden inn i SEVDR og er nå selskapets desidert største aksjonær med 28,52% av aksjene. SEVDR vurderer å bytte navn fra Sevan Drilling til Fram Drilling. Dette er forståelig med tanke på at Sevan er et relativt belastet navn på grunn av Sevan Marine og deres finansielle problemer. Etter at SDRL tok over som største eier er det også lite som knytter SEVDR til SEVAN slik at et navnebytte er også på sin plass av den grunn.

Det at SDRL nå er største aksjonær i selskapet øker sikkerheten for de resterende aksjonærene betraktelig mener jeg. Dette for SDRL er en kapitalsterk eier og de har et godt rykte blant investorer, banker og oljeselskapene. Mens finansiering av rigg 3 og 4 var en usikkerhet tidligere, så anser jeg ikke dette som noen stor usikkerhet med SDRL som største eier. SDRL har også lang erfaring i riggmarkedet og vil sannsynligvis kunne effektivisere og kutte kostnader i driften av SEVDR.

Etter at SDRL gikk inn i SEVDR er det åpnet seg mange muligheter for selskapet. SEVDR kan enten driftes videre som et eget selskap. Hvis så skjer vil nok selskapet begynne med utbytte en gang i 2013-2014 i kjent Fredriksen stil, men jeg anser det som lite sannsynlig. Jeg tror det mest sannsynlige er at noen kjøper opp SEVDR. SDRL har for kort tid siden startet et brasiliansk drillingselskap som skal noteres på den brasilianske børsen. Jeg tror det mest sannsynlige scenarioet er at dette selskapet legger inn bud på hele SEVDR. SEVDR har som nevnt to rigger på kontrakter med petrobras og to nybygg uten kontrakter. Slik at SEVDR vil passe perfekt inn i SDRL’s satsing i Brasil. Hvis det ender slik at noen kjøper opp SEVDR er spørsmålet hva vil budet ende på?

SEVDR prises som nevnt i dag til kr 5,15 per aksje og har totalt 336,625,000 aksjer. Selskapet har verdier for totalt $1,482,700,000 av dette utgjør $786,300,000,- gjeld og $696,400,000,- egenkapital. Av egenkapitalen er $136,000,000,- kontanter og kontantekvivalenter.  Dette sier oss at bokførte verdier er kr 11,90,- gjeld er kr 14,- og cash er Kr 2,34,- per aksje. SEVDR prises derfor til en P/B på 0,43 eller kun 43% av bokførte verdier. Jeg vet ikke hvor høyt budet i SEVDR må være for at majoriteten av aksjonærene godtar budet. Men jeg gjetter på at det minst må være på kr 10,30,-. Da vil kjøperne fortsatt få selskapet til kun 86,5% av bokførte verdier. Som en bonus får de også med to lønnsomme kontrakter på de to riggene som er i drift. Jeg gjetter likevel på at budet må opp til minst kr 12,- for å få hele selskapet. Spesielt om det er et annet selskap enn SDRL’s brasilianske selskap eller SDRL selv som legger inn budet.

Jeg regner med at dersom selskapet skal selges så vil det bli solgt i løpet av 2012 en gang. Uansett anser jeg oppsiden for langt større enn nedsiden. En usikkerhet som kan skape en større nedside er om Sevan Driller eller Sevan Brasil skulle få mange eller lange nedetider. Designet er som nevnt nytt, slik at det er fare for diverse feil fra start. Til gjengjeld har Sevan Driller vært i drift en god stund nå uten større problemer. Det av problemer og svakheter riggen har hatt skal være fikset og forbedret i Sevan Brasil. Likevel er det fare for nye og uoppdaget feil og svakheter på riggene.

Alt i alt regner jeg likevel med at SEVDR vil vise seg å bli en god investering på litt sikt. Jeg anser en kurs på rundt kr 10-15,- for å være en fair pris for SEVDR. Derfor er målet mitt å selge meg ut på det nivået.

When buying shares, ask yourself, would you buy the whole company
Rene RivkinIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar