Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

tirsdag 13. juli 2010

Ship Finance International (SFL) Analyse

Først og fremst vil jeg si at Ship Finance er min nest største investering og sannsynligvis det selskapet i porteføljen jeg liker best.

Ship Finance International Limited er notert på New York Stock Exchange (NYSE: SFL). Selskapet er også å handle på unoterte i Norge. Men dette er ikke å anbefale da det er lavt volum her og kan være vanskelig å få kjøpt og solgt aksjene.

Selskapet har en operativ flåte på totalt 60 skip og rigger, og har kontrakt om å kjøpe 8 ekstra nybygg. Selskapet har en betydelig portefølje av langsiktige avtaler med et gjennomsnitt på mer enn 12 år. Kontraktene er en kombinasjon av en fast inntekt, pluss en prosentandel av raten skipet eller riggen får. I nedgangstider tjener selskapet fortsatt nok til å dekke utgifter og litt til og i oppgangstider tjener selskapet enda mer. Selskapene som leier skipene og riggene betaler også da mindre i leie til SFL om de får dårlige kontrakter og mer når de får gode kontrakter. Noe som betyr at SFL bør alltid ha stor nok inntekt til å kunne betale utbytte, også i nedgangstider.

Flåten til selskapet består av alt fra oljetankere, tørrbulkskip, containerskip, rigger av flere typer, kjemikalieskip og Anchor Handling Tug Supply vessels (AHTS) and Platform Supply Vessel (PSV) De to sistnevnte er skip som jobber med f.eks å løsne ankerene til rigger og å trekke rigger fra a til b osv...

Dette gjør at selskapet er relativt diversifisert innen shipping og offshore.

Ship Finance har også betalt utbytte hvert kvartal de siste 25 kvartalene. Utbyttet fra SFL har i snitt ligget på $ 1,84 pr.år. Dersom vi ser bort fra 2009 så har snittet ligget på $ 1,97 pr.år siden 2004.

Det som er usikkerheten i SFL ang. utbyttet er at i oppgangstider betaler selskapet store utbytter og i nedgangstider betaler selskapet små utbytter. I q1 2010 økte SFL utbyttet med 10% fra Q4 2009. Jeg forventer at vi får flere økninger i 2010.

SFL har pr.dags dato en utbyttegrad (yield) på 6,91% og en P/E på 7,01. Utbyttet utgjør i underkant av 50% av forventet EPS for 2010.

For dere som kanskje ønsker å booste porteføljen deres med litt mer risiko og litt større utbytter og oppside enn blue-chip selskapene så er dette verdt å se nærmere på. Jeg anser SFL som det sikkreste shippingselskapet som er å finne der ute. Disse lange kontraktene til noen av verdens største og mest solide shipping og offshoreselskap som Frontline og Seadrill gjør at selskapet står relativt godt rustet i forhold til mange av konkurrentene. Det at det er John Fredriksen med sin store pengepung og mange muligheter som er største aksjonær her, gjør også at jeg føler meg enda tryggere på selskapet.Buy when everyone else is selling and hold until everyone else is buying. That's not just a catchy slogan. It's the very essence of successful investing.
J. Paul GettyIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar