Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

torsdag 23. juni 2011

Porteføljerapport 23.06.2011

Listen over porteføljen kan dere se her. Denne oppdateres fortløpende.

Her er grafen over utviklingen så langt i 2011.Som dere ser har jeg en noe dårligere verdiutvikling enn både Thorleif og OBX, så langt i 2011.

Mye av dette skyldes FRO, GOGL og USD. Forhåpentligvis så snur dette en gang i fremtiden.

Utbyttene der i mot tikker inn på kontoen som vanlig. De har også økt en god del siden 2010 og jeg forventer en økning på minst 10% for 2011, likevel USD i snitt er betydelig lavere enn for 2010.

Jeg vil også endre måten jeg bokfører utbyttene på. Tidligere bokførte jeg utbyttene etter hvilket år de tilhørte, likevel de ble utbetalt året etter. De fleste Q4 utbyttene blir utbetalt det påfølgende året. Det betyr at Q4 utbyttene for 2010 ble stort sett utbetalt i 2011. Likevel bokførte jeg utbyttene som en del av 2010 siden det også var utbytter for Q4 2010. Fra nå av er det slutt. Nå vil jeg regne alle utbytter som er utbetalt mellom 01.01 - 31.12 for å tilhøre året. Alt etter tilhører nå det neste året. Dette vil føre til at jeg kan gjøre opp regnskapet 31.12 og ikke trenger å vente til April året etter. Det vil også gi et mer riktig utbytteresultat for året som er gått.

Kjøp
Wells Fargo
Coca Cola
Golden Ocean Group
Knightsbridge Tankers
Orkla
Intel
McDonald’s
Wal-Mart
AT&T
Chubb Corp.


Salg
Hudson City Bank
Golar LNG
Cincinnati Financial
Diageo
Automatic Data Processing
Archer Daniels
Medtronic
McGraw-Hill companies

Alle kjøpene og salgene den siste perioden skyldes stort sett restruktureringen av porteføljen. Unntakene er Golar LNG som jeg solgte på grunn av ekstremt stor kursstigning på veldig kort tid. Her solgte jeg nesten 1/3 av aksjene, som tilsvarte min opprinnelige investering i GOL. I forhold til dagens inntekt er Golar LNG ekstremt overpriset. Dette kan der i mot forklares ved at GOL er priset på forventinger om store inntekter i fremtiden. GOL har bestilt nye skip, skilt ut deler av selskapet og lagt mye til rette for store inntekter i fremtiden. Slik at det er sannsynlig å tro at over de neste årene vil inntektene i GOL øke betraktelig. Det som er ulempen ved selskaper som er priset på forventninger om fremtiden er at en vet aldri hvor store inntekter som allerede er priset inn i kursen. Noe som ofte fører til at selskapene plutselig faller eller stiger kraftig på kort tid for å kompensere for feilprisningen. REC er ett god eksempel på ett selskap som ble overpriset på forventninger om fremtiden og krakket da fremtiden ble nåtid og ikke like lys som alle trodde. Nå der i mot kan REC være et god eksempel på et selskap som er underpriset i forhold til fremtidige inntekter. Men det får vi først vite når fremtid blir nåtid.

Golden Ocean Group er også et unntak som jeg kjøpte på grunn av “lav kurs”.
I forhold til dagens marked og fremtidsutsikter for de neste 1-2 årene i dag, er GOGL sannsynligvis fair priset. Men dersom en er langsiktig og forventer en bedring i markedet tror jeg GOGL er sterkt underpriset.

Jeg har også kjøpt litt Orkla. Bakgrunnen for det er at jeg er positivt overrasket over tilbakekjøpene, og noen av uttalelsene fra Hagen om fremtiden for Orkla. Jeg ønsker også en noe større eksponering mot Norge. Derfor har jeg også den siste tiden brukt en del tid på å analysere og studere norske selskaper. Men som nevnt tidligere så er det veldig lite tiltrekkende med kun årlige utbytter. Det at den norske stat er største eier i noen av de beste utbytteselskapene har også sine negative sider. Slik som at i det siste har vi kunnet lese om KrF-leder Knut Arild Hareide og Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland som mener at lønnen til Telenor direktør Jon Fredrik Baksaa må kuttes eller så bør Trond Giske sterkt vurdere å bytte ut medlemmer av styret i Telenor. Det er slike uttalelser som får en til å vurdere hvor trygt det egentlig er å investere i selskaper med Den norske stat som største aksjonær. Telenor satt igjen med ett overskudd for 2010 på 14,407,054,071,- Men hva betyr vel 14,5 milliarder kroner når konsernsjefen tar ut 18mill i lønn. Vi kan ikke ha det slik at noen tjener 18 millioner i lønn. Derfor mener Hareide og Aasland at enten kutter vi lønnen til direktøren og risikerer at han går, eller så bør deler av styret sparkes. De tenker ikke på at styret og direktøren kanskje er deler av grunnen til at selskapet tjente 14,5 milliarder? Eller at det kan bli vanskelig og dyrt å finne ny kompetent direktør og styremedlem. Spesielt når de helst ikke skal få betalt mer enn gjennomsnittet i Norge. Hvis det også viser seg at Baksaa og styret faktisk er delvis ansvarlig for overskuddet på 14,5 milliarder, risikerer en at ny direktør og styre ikke er like dyktig. Da kan en fort se 1-2 milliarder i tapte inntekter på sikt. Men noen få milliarder må en vel forvente å tape for å spare noen få millioner.

Artikkel: Baksaas' lønn må være i strid med retningslinjene

Det er selvfølgelig også positive sider med den Norske stat. Selskapene styrt av staten er ofte relativt konservative og kapitalsterke. Staten er også veldig glad i utbytter, slik at en kan forvente størst mulig utbytter oftest mulig innenfor grensene staten har satt for selskapet.

Ut over dette skjer det ikke så mye i porteføljen. Jeg følger for tiden nøye med på Microsoft, Frontline, Deep Sea Supply, Marine Harvest, DnB Nor, Handelsbanken, Orkla, CenturyLink og Gjensidige Forsikring. Jeg har også vært litt usikker på hva jeg skal gjøre med Chimera, men har så langt bestemt meg for å legge denne på hyllen en stund. Siden jeg kjøpte Chimera 01.06.2010 har den betalt tilbake 16,65% av investeringen min gjennom utbytte.

Markedet har generelt falt en del tilbake og jeg håper det vil falle enda en god del ut over sommeren.

På grunn av at en del sommeraktiviteter blir prioritert blir det dessverre ikke så mye tid igjen til bloggen. Jeg håper å være tilbake for fult igjen i august-september.

Always do your best. What you plant now, you will harvest later.
Og Mandino

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar