Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

fredag 2. juli 2010

Investeringsstrategi - Retningslinjer

Jeg har bestemt meg for å sette opp en liste med retningslinjer jeg skal forholde meg til når jeg investerer. Dette for ikke å ta irrasjonelle eller spontane avgjørelser og aksjekjøp jeg kanskje vil angre i fremtiden.

1. Gearing (lån) skal ikke overstige mer enn 50% av totalkapital.
2. Jeg skal ikke investere i selskaper som gir mindre enn 3% utbytte.
3. Kun 3 kjøp og 2 salg pr.måned.
4. Aksjer som ikke betaler utbytte skal ikke overstige 10% av porteføljen.
5. Om en aksje ikke betaler utbytte i løpet av 16 måneder skal den revurderes.
6. Jeg skal ikke kjøpe aksjer med høyere P/E enn 20.
7. Dersom en aksje i porteføljen kutter utbytte skal den revurderes.
8. Jeg skal ikke kjøpe selskaper med konkursfare.

Dette er tiltak som bør redusere riskoen for store feil og store tap.

Ettersom denne bloggen er laget for å dokumentere min egen utvikling. Er det mulig jeg vil gjøre endringer i reglene mine fra tid til annen. Jeg lytter også gjerne til meninger fra andre. Noe jeg bør legge til, redigere eller fjerne?

Les også: Min metode for investering og Hvordan starte som utbytteinvestor

If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law.
Winston Churchill

Skriv, del og få betalt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar