Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

mandag 8. november 2010

Aksjer VS Eiendom del 2

Veldig mange mener at aksjer er noe som er forbundet med stor risiko, stor fare, spekulering og gambling. Til dels kan dette være riktig men stort sett ikke. Bakgrunnen for dette tror jeg er at alt for få har noen større innsikt eller kunnskap om aksjemarkedet og/eller hva en aksje egentlig er. Folk blir skremt av nyheter hvor de hører ord som krakk og flere milliarder som er “blåst bort” i løpet av en dag eller uke. Veldig mange er redd for aksjemarkedet, uten at de egentlig helt kan forklare hva aksjemarkedet er. Men de vet at det er en fare for å tape alt og de blir skremt av svingningene.

Bakgrunnen for disse daglige svingningene er stort sett pris og etterspørsel. Akkurat på samme måte som med boligmarkedet. Dersom det fantes en lignende type index for boliger som ved aksjer ville personer bli skremt her også. Dersom du så svingningene daglig på boligmarkedet basert på bud som ble gitt på boliger samme dag. Ville du se at boligmarkedet også gjerne kunne svinge med noen prosent daglig. Noe som fort vil påvirke verdien på din bolig med 40,000. Heldigvis ser man ikke de daglige svingningene i boligmarkedet. Man ser kun årlig totalendring i prosent for hele boligmarkedet. Derfor påvirker ikke disse svingingene oss på langt nær like mye som ved aksjer. Svingningene er ute av syne og derfor også ute av tankene. Svingningene for aksjene dine er der i mot i nærheten hele tiden og du kan sjekke svingningene flere ganger om dagen om du ønsker.  Dette gjør at du konstant blir følelsesmessig påvirket av svingningene på aksjene. Ingen liker å tape penger og alle liker å tjene penger. De fleste hobbyinvestorer vil med stor sannsynlighet bli langt mer følelsesmessig påvirket enn en profesjonell. Mye pga. det gjerne er sparepengene som står på spill. 

En aksje er en eierandel i et selskap. Dersom selskapet er verdsatt til kr 100 og har 10 aksjer vil hver aksje ha en verdi på kr 10,- som totalt blir kr 100. Dersom et selskap eier en leilighet til kr 1mill og har  10,000 aksjer vil hver aksje ha en verdi på kr 100. Det vil si at dersom du kjøper aksjer i dette selskapet vil du bli deleier av denne leiligheten.  Noen ganger faller en aksje uten at verdiene i selskapet tilsier at denne bør falle. Dette kan være pga enkelte aksjonærer blir tvangssolgt, eller pga noen selger seg ut for å beholde andre aksjer. Det kan også være falske rykter eller et generelt fall i aksjemarked som skremmer aksjonærene til å selge aksjer for ikke å være eksponert mot aksjemarkedet. Dette kan føre til at selskapets aksjer faller til f.eks kr 70 pr. aksje. Noe som igjen tilsier at leiligheten til 1mill blir nå kun verdsatt til kr 700,000. Men vi vet at boligmarkedet så langt i år generelt har steget 3% og basert på salg i samme blokken, har leilighetene steget med 4% i år. Med andre ord, det er kun et spørsmål om tid før aksjene vil stige fra kr 70 pr.aksje til over kr 100 igjen. Med en gang den generelle panikken i markedet gir seg vil aksjen gå opp igjen. Slike ting skjer hele tiden i markedet. På kort sikt er markedet ekstremt påvirket av psykologien og følelsene i markedet. Slik som frykt, usikkerhet, grådighet osv… Men på lengre sikt vil de sanne verdiene i aksjen komme frem. En daytrader lever av disse daglige svingningene. Men en investor ser på det fundamentale og investerer på bakgrunn av verdiene og inntjeningen i selskapet nå og i fremtiden.

Enkelte personer går inn i aksjemarkedet for de tror det er mulig å tjene mye penger veldig raskt. Noe som også kan være mulig men da må du også øke risikoen betydelig. Da investerer du i selskaper som gjerne står ved kanten av konkurs eller som enda ikke tjener penger men det er en forventning til at de snart vil tjene mye penger. Men dersom du fokuserer på de store kjente internasjonale og solide selskapene som Coca Cola, Procter & Gamble eller McDonalds reduserer du risikoen betydelig. Du må selvfølgelig også her gjøre et minimum av bakgrunnsarbeid bare for å se at ikke selskapet er sterkt overpriset. Eller at det har skjedd noe virkelig fundamentalt galt i selskapet i det siste. Men slike markedsledende selskaper har som regel veldig gode muligheter for å opprettholde og øke inntjening pr.år. De har som regel mulighet og kapital til å kjøpe opp hvem og hva de måtte ønske og de beste forutsetninger for videre suksess. Aksjer kan være en langt tryggere, like trygg eller langt mer usikker investering enn eiendom. Alt etter hvilke selskaper du investerer i og din investeringsstrategi. Har du videre tro på at personer vil fortsette å pusse tennene i fremtiden. Ja så invester i Colgate som er markedsledende på tannkrem. Slike store selskaper er også relativt finanskrisesikre. Ved det mener jeg at de fleste av oss sluttet ikke å pusse tennene da krisen var som verst. Det er ikke her folk flest kutter når økonomien strammer seg til. Du venter heller gjerne med å kjøpe ny Mercedes eller kjøper ikke nytt boblebad. Du utsetter kanskje ferien til Thailand eller venter med å kjøpe ny Rolex. Men du slutter ikke å kjøpe tannkrem eller barberskum. Dette gjør at disse selskapene som tjener pengene sine på våre daglige vaner og nødvendigheter faller ikke like mye som de fleste andre. Flere av disse selskapene er nær 100 år gamle. De har opplevd krakk tidligere. De vet hvordan de skal håndtere slike kriser. De overlevde krakket i 1929, 1987, 2000, 2008 og de vil overleve mange flere. Aksjer kan være en av de tryggeste spareformene for pengene dine om du bare gjør et minimum av bakgrunnsarbeid og investerer i noen solide selskaper. Aksjer kan gi minst like god avkastning som en eiendomsinvestering og er som regel langt lettere å omsette. For ikke å snakke om langt mindre arbeid enn ved en eiendom.

Jeg sier ikke at noen skal velge aksjer over eiendom dersom de skal investere i noe. Men vurder begge alternativene. Gjør du dette har du langt bedre forutsetninger for å oppnå en bedre avkastning.


I never buy anything unless I can fill out on a piece of paper my reasons. I may be wrong, but I would know the answer to that. “I’m paying $32 billion today for the Coca Cola Company because…” If you can’t answer that question, you shouldn’t buy it. If you can answer that question, and you do it a few times, you’ll make a lot of money. Warren Buffett
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar