Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 17. november 2010

Kimberly-Clark Corporation (KMB) Analyse

Kimberly-Clark Corporation (KMB), engasjerer seg i produksjon, salg og markedsføring av helse-og hygiene produkter over hele verden. Hver dag bruker ca 1,3 milliarder mennesker - nesten en fjerdedel av verdens befolkning produkter fra Kimberly-Clark. Med merker som Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex og Depend, er Kimberly-Clark posisjonert som nr. 1 eller nr. 2 i mer enn 80 land.

Kimberly-Clark har økt utbytte 38 år på rad. Siste økningen var i februar 2010, da selskapet økte utbytte med 10% til 66 cent pr. aksje.

Kimberly-Clark har levert en gjennomsnittlig årlig totalavkastning på 2,80% det siste tiåret. Dette er ikke akkurat mye å skryte av. Men jeg har tro på at Kimberly vil klare å øke avkastningen i fremtiden.

EPS har økt med 3,40% årlig. Selskapet har i gjennomsnitt også kjøpt tilbake 3% av utestående aksjer årlig siden 2001. Analytikerene venter også en økning i fortjeneste pr. aksje (EPS) fra $4,52 i 2009 til $4,95 for 2010 og $5,36 i 2011. Den største veksten i fremtiden vil sannsynligvis komme fra utviklingsland og framvoksende markeder, snarere enn utviklede markeder. Kimberly med sin dominerende markedsposisjon i verden vil stå utrolig sterkt i konkurransen om markedet i slike utviklingsland. Det er sannsynlig å tro at Kimberly vil ende som markedsleder der også. 

Utbytte har økt med gjennomsnittlig 9,30% årlig siden 1986. Dette er langt høyere enn veksten i inntektene. En årlig økning på ca 9% pr.år vil resultere i at utbytte dobler seg ca hvert åttende år. Om vi ser på historikken så har faktisk Kimberly klart å doble utbytte ca hvert åttende år i snitt. Der i mot må det sies at utbytte spiser mer av fortjenesten enn hva det gjorde for 10 år siden. I 2000 gikk 32,30% av inntektene til utbytte. I 2006 toppet dette seg på 60% av inntektene som gikk til utbytte. Nå der i mot ser det ut til at det faller delvis tilbake. Pr.dags dato blir ca 53% av inntektene betalt ut som utbytte. Noe som er fullstendig respektabelt og gir rom for videre økning i utbytte. 


KMB har pr.dags dato en utbyttegrad (yield) på 4,20% og en P/E på 13,91. Jeg ser på Kimberly-Clark som attraktivt priset på dagens kurs og har stor tro på at Kimberly på sikt vil øke EPS betydelig fra dagens nivå. Det at selskapet har en aksjonærvennlig utbytte og tilbakekjøps politikk gjør også denne aksjen svært attraktiv for oss som liker utbytte.Disregarding the big swing and trying to jump in and out was fatal to me.  Nobody can catch all the fluctuations.  In a bull market the game is to buy and hold until you believe the bull market is near its end.  Jesse L. Livermore 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar