Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

torsdag 4. november 2010

Aksjer VS Eiendom

I Norge er det en utstrakt vitenskap at eiendom er en trygg investering som nesten alltid stiger i verdi. Spør hvem som helst. Alle vi si at eiendom er en trygg og god investeringsform. Aksjer der i mot er farlig og spekulativt. Vi hører hele tiden om hvordan aksjer faller og stiger fra dag til dag. Om hvordan noen tjener en formue mens andre taper en formue. For den gjennomsnittelige nordmann er aksjer noen skumle og risikofylte greier. Du kan være heldig å tjene penger men de fleste taper penger.  Har du 100,000 du ønsker å investere vil nok gjennomsnittet anbefale deg eiendom. Eiendom er trygt og gir god avkastning. Du tar bare dine 100,000 gearer femten ganger til du har 1,5mill og kjøper deg en leilighet. Ikke noe fare her. Kun 1,4mill i lån med ca 6% rente i snitt. Pluss 2,5% i dokumentavgift. Tinglysning av skjøte og pantobligasjon må også påberegnes. Etableringsomkostninger for lån og terminomkostninger forekommer også. Det skulle bare mangle at banken ikke skulle a kr 35 pr.måned for å trekke avdrag og renter fra kontoen din. Vi ser også bort i fra at du måtte låne disse 42,000 til dokumentavgift. Vi ser også bort i fra at etter at du hadde kjøpt leiligheten viste det seg å være fuktskader og andre feil og mangler som førte til en rettssaker som varte 1 år.  Vi ser også bort i fra at rettssaken førte til et forlik hvor du og selger måtte dekke halve kostnadene på 300,000 hver.

La oss gå tilbake til utgiftene kun relatert til eiendomskjøpet. Dette blir ca kr 42,000,-. 
Pluss de årlige kostnadene på 6% rente fra lånet på 1,4mill. Dette blir kr 84,000 pr. år i renter. Du kan også fort legge til 25,000-35,000 i året til forsikring, avgifter, felleskostnader osv… Med andre ord. Ca 110,000,- pr år bare for å holde leiligheten.  Det tilsvarer 7,3% av kostprisen på 1,5mill for leiligheten.  Du må også påberegne noen vedlikeholdsutgifter og fordele de 42,000 du allerede har betalt i utgifter ut over årene. Med andre ord du må minst ha 10%  verdiøkning fra kostpris pr.år kun for å dekke årlige utgifter på leiligheten. Leiligheten bør også leies ut for å få inn noen inntekter. Her risikerer du slitasje, personer som ikke betaler for seg, personer som ødelegger og personer som nekter å flytte. Det finnes skrekkeksempler på alle disse situasjonene og andre situasjoner. Du må også påberegne tid og utgifter til annonser, og visninger. Men du er heldig og får leid ut leiligheten for 8,000 i måneden i 3 år og velger å selge leiligheten etter 3 år. Eiendomsmegleren skal kun ha 75,000 for å selge leiligheten din. Etter 3 år får du solgt leiligheten for 1,8mill, minus 28% skatt på gevinst og utleie.  Men vi ser bort fra skatten og du sitter igjen med alle 300,000. Vi ser også bort i fra at leiligheten ikke var utleid i 3 måneder som det tok å selge leiligheten. Vi ser også bort i fra misforståelsen mellom eiendomsmegler og kjøper om hva budet som ble gitt på telefon egentlig var. Slik at vi kan se bort fra rettsaken som varte i 1 år og alle utgiftene til advokat og renter. For dette skal du vite. De fleste bud på eiendom blir gitt over telefon og eiendomsmeglere flest tar ikke opp disse samtalene. De kan heller ikke kreve inn pengene fra kjøper, dersom du og kjøper er uenige om kjøpsprisen. Dette blir din jobb å bevise i en rettssak at kjøper la inn bud på 1,8mill som eiendomsmegleren sa til deg og ikke 1,08 som kjøper mener han sa til eiendomsmegler.

Heldigvis for deg gikk alt med kjøp, utleie og salg helt smertefritt.

Inntekter utleie:  288,000
Inntekt salg leil: 300,000
Utgifter totalt 3 år: 450,000
Utgifter eiendomsmegler:  75,000
Totalt fortjeneste:  63,000,-

Med andre ord 4,2% avkastning på 3 år fra investeringsbeløpet på 1,5mill. Du ville fått bedre renter i banken over 3 år og langt mindre risiko.

Men slik ser ikke regnestykket til Olav og Kari Nordmann ut.  De har betalt ned ca 70,000 av lånet i løpet av disse 3 årene. Den største delen av renten og utgiftene er også betalt ned fordelt på disse 3 årene. Slik at når alt er betalt og ordnet opp i så står det ca kr 290,000,- på kontoen til Kari og Olav Nordmann.  Når naboen og kollegaene på jobb senere spør hvor mye de tjente på investeringen så svarer Olav “Ca 290,000 kroner”. Men vi vet at den egentlige fortjenesten var kun 63,000

Nå kunne du trukket fra en del på utgiftene og 28% på rentene. Men du måtte til gjengjeld betalt 28% av utleieinntekter og gevinst slik at det ville ikke hjulpet deg stort. 

Jeg har selv investert i leiligheter og leid dem ut slik at jeg kjenner til situasjonene relativt godt. Enkelte ganger går det smertefritt og du tjener godt. Men jeg har opplevd leietakere som ødelegger, som ikke betaler og som nekter å flytte. Dersom du er avhengig av inntekten fra leietakeren eller ikke har kapital til rettssaker kan dette virkelig tære på psyken. Noen tror sannsynligvis det er lett å luke ut denne typen leietakere men slikt er det ikke. De kommer med CV og lønnslipper og kan gjerne ha en inntekt på 30,000 utbetalt i måneden og allikevel ikke betale for seg. Jeg er fortsatt i en rettssak som har vart i over 1 år nå ang. mitt siste salg av en leilighet.

Jeg ønsker ikke å skremme noen fra å investere i eiendom med dette innlegget. Jeg ønsker kun å opplyse om hvilke farer, feller og utgifter som er relatert til eiendom. Eiendom er ikke så sikkert og så trygt som alle vil ha det til. Selvfølgelig eiendom kan gjerne være en god investering og over tid kan du tjene gode penger her. Men vær klar over at eiendom er ikke så sikkert og lukrativt som alle vil ha det til. Vær klar over at du kan ende opp i en situasjon du ikke hadde forventet og du kan ha uflaks. Uflaks og uventede situasjoner i eiendomsmarkedet betyr gjerne fra noen tusen til flere hundre tusen i ekstra kostnader og utgifter. Grunnen til dette er for du har sannsynligvis investert minst en million, Og sannsynligvis mer. Du har også sannsynligvis gearet egenkapitalen 10-20 ganger.

I mitt neste innlegg vil jeg prøve å forklare hvorfor aksjer ikke er så farlig og spekulativt som alle vil ha det til.


Don't stretch yourself too much with a mortgage. Buy within your means.. it's not worth the sleepless nights.
Sarah Beeny

I kind of hate to be the voice of doom, but I just can't see how prices can't go down. I think people have actually forgotten that property prices can decrease. There's this feeling that they just won't fall, but, of course, that's not true.
Sarah Beeny


 


2 kommentarer:

 1. Hei,
  interessant vurdering.
  For meg blir det fullstendig feil å bruke 1,5 millioner som beløpet som er investert.

  Avkastningen må regnes av de 100 000 som er av egne penger.

  Med 63 000 i avkastning på 100 000 kroner blir 63% avkastning. Dette er vesentlig bedre enn bankrente,


  Du har rett i at det er veldig stor risiko her. Går renten opp med 1% så øker renteposten med 15 000 kroner per år, og spiser opp nesten hele gevinsten.

  Boliginvesteringer med stort lån er å gamble på renteutviklinge. Holder renten seg lav har man tjent, men går renten opp vil både boligprisveksten stoppe eller snu nedover og de løpende utgiftene stige.

  SvarSlett
 2. Hei. Du har rett i at ut av dine opprinnelige 100,000 så er 63,000 en god avkastning. Men jeg vil fortsatt ikke si at denne investeringen med dette utfallet var noen god investering. Du må kalkulere med risikoen i forhold til investering. Disse 63,000 kunne veldig fort blitt til 100,000-200,000 i tap for ikke å snakke om all tiden som ville gå med til problemløsning. Du må også ta utgangspunkt i en investering på 1,5mill hvor 1,4mill er lånte penger. Nettopp pga det er 1,5mill som er investert og som står på spill. Investeringen din var ikke på 100,000 men 1,5mill. Egenkapitalen der i mot var 100,000 men investeringen var 1,5mill. Hvis ikke du tar utgangspunkt i 1,5mill, vil du aldri kunne kalkulere risikoen på investeringen på en fornuftig måte.

  I dette tilfellet har du en internrente på 10% av 1,5mill kun for å gå i break even. Med andre ord må du ha en avkastning på min 150,000 i snitt årlig kun for å dekke utgifter og kostnader. Dersom avkastningen kun regnes isolertsett fra de 100,000 slik du sier må også utgifter og kostnader regnes isolert fra disse 100,000. Det vil si at du må minst ha en avkastning på 150% pr.år kun for å holde deg på break even. Å betale 150% av investert beløp pr.år kun for å sitte igjen med en avkastning på 63% er på grensen til gambling og ingen fornuftig investering. Det er også mange flere fallgruver i denne typen investering som kunne ført til langt større utgifter og kostnader. Jeg er også enig med deg i at boliginvesteringer med stort lån er å gamble på renteutviklingen.

  Hvis du hadde plassert pengene i banken ville du kun fått ca 4,5% rente dersom vi går ut fra at utlånsrenten ligger på ca 6%. Det betyr en avkastning på 14,117 i løpet av 3 år. Det dekker bare så vidt infalsjon. Men avkastningen her er lav pga. det er null risiko. Det skal i teorien alltid være en balanse mellom risiko og avkastning. Høy risiko vil gi høy avkastning og lav risiko vil gi lav avkastning. I eksempelet over var riskoen ekstremt høy og derfor avkastningsmulighetene også ekstremt høye.

  Som nevnt over så er det ikke meningen å skremme noen. Jeg ønsker kun å opplyse om utgifter, kostnader og risiko med en eiendomsinvestering. I eksempelet over er ting satt litt på spissen for å illustrere farer og utgifter som gjennomsnittet sannsynligvis ikke tenker over.

  Jeg snakker ofte med personer som ikke normalt driver med investering men som er kommet i en situasjon hvor de ønsker å investere deler av pengene sine eller allerede har gjort det. De aller fleste her har et "naivt" syn på eiendomsinvestering. De kalkulerer ikke med disse utgiftene kostnadene og risikoen generelt. Noe som er helt normalt for dette er ikke deres felt. Jeg sier ikke at alle tenker slikt så ikke ta dere nær av dette innlegget men mange gjør det.

  En bekjent kjøpte et hus sammen med konen for kr 3,4mill. Etter ca 4 år solgte de huset av personlige grunner. De hadde rente på ca 5,5%
  De fikk ca 3,9mill for huset da de solgte det. En avkastning på ca 500,000 mente han og de fleste var enig i at dette var en god fortjeneste på bare 4 år. Men dersom vi faktisk begynner å regne på dette vil vi se at de tjente ca 0 her. De har her betalt ca 400,000 bare i renter i løpet av disse 4 årene. Jeg regner med at de sikkert måtte ut med minst 80,000 - 120,000 til eiendomsmegler for salget av huset også. Selvfølgelig dette var ikke ment som en investering. Dette var deres eget hus som de bodde i og de kjøpte nytt hus som sannsynligvis har hatt samme prisstigning de siste 4 årene. Men ordet på gaten ble alikevel at de hadde en avkastning på 500,000 på 4 år. Som igjen ble fortalt til personer som vurderte å investere i eiendom. "Jeg har en bekjent som akkurat tjente 500,000 på å selge huset sitt etter kun 4 år" Sannsynligvis har dere alle hørt lignende historier. Noe som også har ført til en nesten allmenn vitenskap at eiendom er en trygg investering som nesten alltid gir god avkastning.

  Takk for at du kommenterer. Jeg setter stor pris på andre sine meninger på bloggen min.

  SvarSlett