Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 16. februar 2011

Ny utbyttemaskin fra John Fredriksen

North Atlantic Drilling (NADL) skal bli Fredriksens nye utbyttemaskin. Selskapet har mål om minst 7% årlig utbytte, utbetalt per kvartal. Nyheten om det nye selskapet kom i går og det er derfor enda lite informasjon om selskapet tilgjengelig.

Men det vi vet er at selskapet vil fokusere på værharde områder (harsh environment) og i den anledning vil SDRL overføre 6 av riggene sine til det nye selskapet. Dette er riggene West Phoenix, West Venture, West Alpha, West Navigator, West Epsilon og West Elara. SDRL er også i forhandlinger om bygging av en syvende rigg som skal inngå i (NADL)

Jeg har gjort en rask vurdering av det nye selskapet og syntes det ser veldig lovende ut.

West Phoenix: Kontrakt frem til Januar 2015 og er bygget i 2008.
West Venture: Kontrakt frem til Juli 2015 med options frem til Juli 2017 og er bygget i 2000.
West Alpha: Kontrakt frem til Juni 2012 og er bygget i 1986 men modifisert i 2009.
West Navigator: Kontrakt frem til desember 2012 og er bygget i 2000.
West Epsilon: Kontrakt frem til Januar 2015 med opsjons frem til desember 2018 og er bygget i 1993 men modifisert i 2002.
West Elara: Kontrakt frem til Oktober 2016 og er bygget i 2011.

Snitt alderen på riggene er 6 år om vi regner fra riggene ble modifisert, og 12 år dersom vi regner fra dagen riggene ble bygget. Riggene har også en kontraktsdekning som i snitt varer til 2014.

Jeg regner med at dersom NADL blir børsnotert på OSE vil kursen ligge på kr 10-11,- pr. aksje.

Vi kan også forvente oss at NADL vil kjøpe opp andre selskaper i samme sektor eller bestille flere harsh environment rigger i løpet av 2011 og de neste årene.

Jeg regner med å kjøpe en del aksjer i NADL når den blir børsnotert. Den unge flåten og de lange kontraktene vil sikrer en viss kontantstrøm for fremtiden. Noe som også betyr at NADL bør kunne klare å opprettholde det forventede utbyttenivået. SDRL sier de også vil fortsette som majoritetseier med mellom 50-75% av selskapet. Slik at jeg indirekte vil være eksponert mot NADL gjennom SDRL uavhengig av om jeg kjøper aksjer i NADL eller ikke.

Oppdatering 24.02.2011: Jeg har i dag kjøpt aksjer i NADL.

Always do sober what you said you'd do drunk. That will teach you to keep your mouth shut.
Ernest Hemingway

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar