Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

søndag 11. desember 2011

Frontline eller Frontline 2012?


Bør en velge Frontline, Frontline 2012 eller skal en si som Ole Brumm ”Ja takk, begge deler”?

Her kommer min tolkning av FRO, FRO 2012 og veien videre, med den informasjonen vi har i dag.

Først og fremst er det forhandlet frem en avtale med Ship Finance Internasjonal (SFL) for skipene FRO leier av SFL. Denne avtalen gjør at break even ratene for FRO’s VLCCer reduseres med 31,25% og for Suezmaxene vil break even ratene reduseres med 38,46% Slik at så lenge ratene holder seg over de nye og betydelig lavere break even ratene så vil de ikke tape penger på disse skipene. Men de vil heller ikke tjene penger på disse innleide skipene igjen før ratene er over original break even. Bakgrunnen for dette er at motpartene vil bli kompensert med 100% av ratene opp til det som hovedsakelig var den originale avtalen. Noen av motpartene vil også bli kompensert med deler av inntektene over originalavtalen også. Med andre ord vil det fortsatt være store muligheter for FRO å tjene penger igjen når markedet en gang bedrer seg. Men ratene må da også over de originale break even nivåene. På den annen side vil FRO fortsatt tjene penger på sine andre virksomheter, slik som å drifte skipene for SFL og Knightsbridge Tankers (VLCCF). For skipene som ikke er leid inn vil det også fortsatt være fult mulig å tjene penger om ratene er over break even.

Etter at FRO2012 er skilt ut vil det i FRO fortsatt være 40 av de totalt 50 skipene igjen i selskapet. Kontantbeholdningen vil økes med 125 millioner dollar. Nybygg vil reduseres fra 437,9 millioner dollar til 112,4 millioner dollar. Gjelden til bankene vil reduseres fra 679 millioner dollar til 13 millioner dollar. FRO vil også tegne seg for 10% av emisjonen på 250 millioner dollar i FRO2012. Jeg regner med dette vil føre til at FRO får en eierandel i FRO2012 på rundt 3-6%. Men det er selvfølgelig avhengig av hvordan selskapet blir priset i emisjonen.

Fordelen her er selvfølgelig at FRO vil stå sterkt til og med om dagens tankmarked skulle vedvare noen år til. Dette på grunn av lite gjeld, en relativt stor kontantbeholdning og lave break even rater. Den andre fordelen er at det ikke ble utført noen stor emisjon i FRO, slik at aksjonærene ble ikke utvannet i den forstand. Det er også 40 av 50 skip igjen i FRO som vil kunne generere gode inntekter for FRO når ratene en gang øker over tidligere break even rater.

Ulempen der i mot, er at likevel FRO nesten ikke har gjeld så har de heller nesten ingen eierandeler igjen. De har sine 3-6% av FRO2012 et par skip og ITCL. 28 av de resterende 40 skipene er innleid fra SFL. Slik at basert på verdier er det ikke mange. Men oppsiden er likevel stor. For likevel de kun eier en håndfull skip så har de fortsatt 40 skip i porteføljen mot 50 tidligere som kan generere inntekter.

Verdiene og eierandelene, samt gjelden ligger nå i FRO2012. Det vil si at FRO2012 består nå av totalt 15 skip inkl. nybyggene. Planen til FRO2012 er at selskapet skal vokse og kjøpe opp andre skip og/eller selskap. Slik at dette selskapet kan nok bli veldig stort over de neste 2-5 årene. Dette vil nok skje gjennom lån og emisjoner på markedskurs.

Så hva bør en så velge? Det finnes ikke noe riktig svar på dette. FRO vil stå godt rustet til å kunne tjene gode penger når ratene virkelig har begynt å ta seg opp igjen. FRO vil i teorien også være rustet til å kunne kjøpe opp noen skip eller selskap om dette skulle bli aktuelt. Men for øyeblikket er det lite eierandeler i selskapet, men til gjengjeld store inntektsmuligheter likevel.

FRO 2012 vil bestå kun av nye skip og nybygg. FRO 2012 vil også fokusere på å gjøre videre oppkjøp og andre investeringer. Slik at på sikt ligger det en stor oppside her. Selskapet vil ha store verdier og store muligheter for å tjene godt når markedet øker igjen. Risikoen her ligger i at selskapet vil bestå av mye gjeld. Men dette er typisk for vekstselskap i Fredriksen atmosfæren.

Nå trenger en heller ikke å velge. En kan kjøpe i begge selskapene. Da vil en kunne ta del i FRO 2012 som i teorien skal være vekstselskapet, og en vil også kunne ta del i FRO som i teorien er utbytteselskapet.

Jeg er overbevist om at FRO vil på et eller annet tidspunkt kjøpe opp FRO2012 igjen, eller at FRO2012 vil kjøpe opp FRO. Slik at når marked virkelig begynner å bedre seg tror jeg aksjonærene vil ende opp i samme selskap uansett. Men frem til det skjer så kan kursene svinge flere titalls prosent opp og ned alt etter hvordan psykologien i markedet utvikler seg. Så lenge det ikke skjer noen fundamentale endringer i selskapene så bør ikke dette være av stor betydning.

"Investors repeatedly jump ship on a good strategy just because it hasn't worked so well lately, and, almost invariably, abandon it at precisely the wrong time."
David Dreman
8 kommentarer:

 1. Hei,
  Bra innlegg igjen, men det er en ting jeg ikke forstår.... Hvorfor lage et nytt firma FRO2012 fr å kjøpe skip når du allerede har et slikt firma (SFL). Det samme kan sies om drift av skip med FRO & FRO2012. Har dette med risikospredning eller har du et bedre forslag?
  /Jabba

  SvarSlett
 2. Hvordan kommer SFL ut av det hele?

  Jeg vurderer å kjøpe, men vet ikke helt om jeg har forstått det riktig. Med FROs lavere break even-rater som minsker risikoen for konkurs er vel risikoen i SFL lavere enn før også?

  Hvorfor har da kursen falt så mye i det siste?

  SvarSlett
 3. Til jabba

  Jeg tror ikke det har noe med risikospredning å gjøre. Det har nok mer med å rendyrke og spesialisere selskapene på hvert sitt område. Det vil være mer interessant for investorer også å investere når selskapene blir delt opp slik. SFL driver med utleie av skip på ekstremt lange kontrakter, gjerne ti år eller mer. De opererer også innen det meste av shipping og offshore sektoren, ikke kun tank. Derfor driver ikke disse med aktivt oppkjøp av skip og selskap, i den grad som FRO og FRO2012. FRO2012 har i motsetning til SFL i praksis samme struktur som SDRL og GOGL. Litt usikker på hva du tenkte på med drift av skip. Hvis du tenker på at FRO Management drifter skipene så tror jeg ikke dette har med risikospredning. Bakgrunnen for det tror jeg kun er at FRO har et godt rykte og det vil være mer lønnsomt og effektivt å ha all kompetansen i ett selskap enn spredd over flere.

  Til anonym

  SFL kom fint ut av det hele slik jeg ser det. Det at FRO har lavere break even rater reduserer ikke risikoen i SFL, men det reduserer inntektene til SFL. FRO betaler en viss sum til SFL for å få leie skipene av SFL. Bakgrunnen for at FRO nå har en mindre break even rate er at SFL kuttet leien til FRO med $ 6,500 per dag på alle skipene leid ut til FRO frem til 2015. FRO kompenserer SFL med $ 106 millioner for dette. Dersom FRO oppnår høyere rater enn ny break even på skipene de leier av SFL, vil alt overskudd opp til den originale avtalen med SFL, tilfalle SFL. SFL vil også få en del av overskuddet over dette som en kompensasjon. Slik at på kort sikt vil nok inntektene til SFL fra tank falle en del. Men på lang sikt vil de tjene på denne avtalen.

  Håper dette gav noen svar. :)

  SvarSlett
 4. Jeg følger med tank fortiden og vurderer og kjøpte tank aksjer, muligens litt utover våren 2012.

  Har fulgt med hva Fredriksen har gjort i Frontline, spørsmålene jeg lurer på er følgene:

  - Hva bør en kjøpe?


  FRO2012 blir notert på OTC, dette kan bli en ulempe da likviditeten i aksjen kan bli lav, dog må man tenke på hvor Fredriksen er mest eksponert mot FRO eller FRO2012.
  Har også vurdert SFL men aksjen viker fortiden veldig lite likvid.

  FRO2012 er mer likt SDRL med høy gearing og ny flåte, mens FRO er så og si et rent bareboat selskap som lever av over brak even av bareboat avtalene.
  Jeg også er overbevist om at Frontline vil bli et selskap igjen når markedet tar seg opp.

  Alt i alt heller jeg mot FRO2012, men så er det denne ulempen med gråmarkedet...

  Noen så hjelpe med noen nyttige råd?

  SvarSlett
 5. Jeg vet ikke hva strategien din er, hvor langsiktig du er eller hvor mye du skal handle for. Men dersom du er kortsiktig, skal handle for store beløp eller har behov for å raskt kunne selge aksjene så forstår jeg din bekymring for gråmarkedet og lavt volum. Da kan det være lurt å ikke velge FRO2012 på OTC. Men dersom du er langsiktig og ikke har behov for å komme deg raskt ut av aksjen så bør ikke volumet eller det at selskapet er registrert på OTC ha så veldig stor betydning.

  Jeg er langsiktig så mine meninger er også basert på et langsiktig perspektiv. Som du sier så blir FRO stort sett et bareboatselskap og FRO 2012 skal i teorien bli konsolideringsselskapet.

  Jeg tror som sakt at begge blir slått sammen igjen før eller siden. Det er heller ikke noe riktig svar for hva en bør velge. En hver må se hva som passer best til sin strategi, tidsperspektiv og hvilket selskap en liker best.

  Personlig kommer jeg til å investere i begge. Akkurat hvilket jeg vil vekte meg mest opp i er jeg enda usikker på. Jeg vet ikke hva break even nivåene på FRO 2012 sine ti skip og fem nybygg vil bli. Men ut fra det vi vet om FRO 2012 nå og dagens rater så tror jeg FRO 2012 vil kjøre med tap fra start. Slik at FRO 2012 vil behøve mer penger om dagens marked skal vedvare vil jeg tro. I emisjonen hentet FRO 2012 inn mer penger enn den opprinnelige planen. Slik at FRO 2012 vil nå stå noe bedre rustet enn hva det var meningen i den opprinnelige planen. Likevel bør aksjonærene i FRO 2012 være forberedt på emisjoner, hovedsaklig på grunn av oppkjøp og andre sannsynlige investeringer.

  Slik det ser ut nå tror jeg den største risikoen og oppsiden ligger i FRO2012. FRO der i mot bør nå være veldig godt rustet for mange år frem i tid så sant ikke tankmarkedet forverrer seg betydelig. Men det vil nok ikke bli noen penger i FRO på en stund.

  SvarSlett
  Svar
  1. Inntjeningen SFL vil gå vesentlig ned med den ny avtalen. Så lenge markedet ikke er bedre priset enn pr d.d. Så er dette ikke mulig å komme utenom. Uansett er SFL et selskap som genererer utbytte år etter år, og selv om utbytte er noe lavere nå. Så vil SFL være en god aksje å eie om man er langsiktig. I gode tider er det lite som betaler seg bedre enn å eie aksjer i Fredriksens selskaper.Han er rå til å skappe verdier for seg og sine aksjonærer. Siste kvartal i 2012, og 2013 vil bli gode tider for tank om økonomien i asia & US fortsetter å bedre seg.

   Slett
 6. Takk, da blir det FRO...men
  hva med Golden Oceon fremover?

  SvarSlett
  Svar
  1. Denne posten er fra desember 2011 og basert på veldig begrenset informasjon. Dersom du skal inn i FRO bør du gjøre nøye vurderinger. Selv holder jeg meg langt unna FRO og satser på FRNT.

   Jeg liker godt Golden Ocean dersom en har 2-3 års sikt.

   Slett