Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

torsdag 4. august 2011

Innføring i P/E, P/B og kontantbeholdning


"The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing." - Philip Fisher

Price/Book: P/B er når du tar aksjepris delt på bokført egenkapital. Dette vil gi deg et forholdstall som f.eks 1,03. Dersom vi har en P/B på 1,03 betyr dette at selskapet nå prises til 103% av egenkapital. Har vi en P/B på 0,80 betyr dette at selskapet prises til 80% av egenkapital. Med andre ord vil dette i teorien si at du kjøper 1 krone for 80 øre. Dersom selskapet ble lagt ned i dag og alle verdier ble solgt ville du i teorien få igjen 1,000,000 dersom du investerte 800,000. En P/B på 0,80 eller kanskje 0,50 betyr likevel ikke at selskapet er billig. Det betyr kun at folk verdsetter nå selskapet til 50% av egenkapital. Bakgrunnen for slik verdsettelse kan være at selskapet går med tap hvert kvartal. Eller det kan være at verdiene i selskapet faller, eller markedet er forventet å bli veldig dårlig osv…. Motsatt trenger heller ikke et selskap med en P/B på 5 å være dyrt. Likevel det prises til 500% av egenkapital. Dette kan bety at selskapet har en høy kontantbeholdning, og gode inntekter og det er forventet å holde seg slik i lang tid. Det kan også være at selskapet har et ekstremt sterkt og kjent merkenavn, som f.eks Coca Cola. Dersom noen ønsker å bygge et like sterkt navn som Coca Cola vil det koste milliarder på milliarder i markedsføring.

P/B regnes ut slik: P/B finner du i balanseregnskapet og regnes ut slik. Du tar først de totale bokførte verdiene og trekker fra gjelden. Det du sitter igjen med etterpå er egenkapitalen. Grunnen til at du skal trekke fra gjeld er for gjelden tilhører ikke aksjeeierne, men lånegiveren. Derfor vil ikke du få betalt ut gjelden dersom selskapet går konk. Du får betalt ut det som er igjen etter at gjelden er betalt, det vil si egenkapitalen. Når du har trukket fra gjelden så sitter du igjen med den totale egenkapitalen. Da tar du den totale egenkapitalen og deler på antall aksjer. Da vil du få egenkapital pr. aksje. Så tar du aksjekursen og deler på egenkapitalen pr. aksje og dette vil gi deg P/B. Du kan også ta prisen pr.aksje og gange med antall aksjer og dele på total egenkapital. Dette vil også gi deg P/B.

I kvartals og årsrapportene finner du regnskapet som heter balance sheet (Balanseregnskap)

Her finner du Liabilities som betyr gjeld og Equity som betyr egenkapital. Dette viser hvor mye som er gjeld (liabilities) og hvor mye som er egenkapital (equity) Det er egenkapitalen du er interessert i.

Kontantbeholdning: Når vi likevel er i balanseregnskapet kan vi også se på kontantbeholdningen. Denne står normalt oppført med cash and cash equivalents (kontanter og kontantekvivalenter). Kontantekvivalenter er veldig sikre investering som veldig raskt kan omgjøres til kontanter. Slike investeringer kan gjerne være forskjellige typer rentebærende investeringer, kundefordringer osv… Kontantbeholdningen kan regnes ut på samme måte som P/B. Du tar cash and cash equivalents og deler på antall aksjer. Da vil du få hvor mye kontanter selskapet har pr. aksje. Så kan du igjen ta aksjekursen og dele på kontanter pr. aksje. Normalt har dette liten hensikt for forholdstallet vil gjerne bli veldig høyt. Typisk f.eks 8 eller 12. Som betyr at selskapet prises til 800-1200% av kontantbeholdningen. Det er da bedre å ta kontantbeholdningen pr.aksje og dele på prisen pr.aksje. Dette vil si deg hvor mye kontantbeholdningen utgjør av hver aksje. Er f.eks aksjeprisen 48 og kontantbeholdningen 7. Tar du 7/48 = 0,1458*100 = 14,58% Dette viser at kontanter utgjør 14,58% av aksjekursen. En kan også gjerne ta kontantbeholdningen og dele på egenkapitalen for å se hvor stor andel av egenkapitalen som er kontanter.

Price/Earnings: P/E regnes ut på samme måte som P/B, bare med Earnings i stedet for bokførte verdier. Her tar du totalprisen på selskapet eller prisen pr.aksje og deler på totalfortjenesten eller fortjenesten pr.aksje (EPS - Earnings per share) P/E gir deg et forholdstall som sier noe om hvor mange år det vil ta før du får igjen hele din investering gjennom fortjenesten til selskapet, dersom fortjenesten holder seg på samme nivå år etter år. Poenget med P/E er å gi deg en indikasjon på om selskapet er billig eller dyrt. Har selskapet en P/E på 100 betyr det at dersom selskapet opprettholder sin fortjeneste de neste 100 årene vil det ta 100 år før du har fått tilbake investeringen din i form av inntekter (Med andre ord 100% avkastning).

P/E regnes ut slik: Price er aksjekursen så denne finner du lett. Earnings er fortjenesten som du finner i kvartalsrapportene og årsrapportene. Ofte står EPS nevnt helt i innledningen til kvartals eller årsrapporten. Da er det bare å ta prisen og dele på EPS så får du P/E. Hvis ikke må du finne det under earnings eller income. Når du ser på kvartalsrapporten er det som regel kun å søke etter EPS, Financial Highlights eller Earnings per share så finner du dette fort.

Dersom vi har en P/E på 2 betyr dette at det vil ta selskapet to år før de har tjent inn hele din investering (100% avkastning). En P/E på 2 høres billig ut men trenger nødvendigvis ikke være det. Grunnen til den lave P/E kan være at det er forventet at selskapet ikke vil tjene penger eller kanskje tape penger i fremtiden. En P/E på 20 eller 30 høres gjerne dyrt ut igjen. Men også dette trenger ikke være tilfelle. Det kan gjerne være at selskapet har kontrakter på 20-30 år som sikrer høye og gjerne økende inntekter for selskapet. Eller det kan være selskapet tjener lite nå men at det er forventet selskapet vil tjene betydelig mer de neste kvartalene eller årene. Det kan også være at selskapet har tatt ett engangstap som reduserte EPS drastisk. Personlig prøver jeg generelt å unngå selskap over en P/E på 20. Personlig mener jeg sunne selskaper bør ligge ett sted mellom 10-17 da anser jeg de ofte for å være fair priset. McDonald’s har for eksempel nå en P/E på 17,40. Dette er kanskje litt i overkant. Men igjen så må en forvente å betale litt mer for stabile, og sterke selskaper med en lys fremtid og en sterk merkevare. Til sammenligning har Golar LNG en P/E på 126,77. Ca 106,77 høyere enn hva jeg føler meg komfortabel med. Grunnen til at Golar har denne ekstreme P/E, er for det ligger store forventinger til at inntektene vil øke en gang i fremtiden. Skulle det på et tidspunkt bli klart for aksjonærene at dette ikke vil skje vil Golar LNG krakke kraftig! På grunn av de store forventingene om en helt ekstrem økning i inntekter om noen år skal det mye til for at Golar LNG skal styrke seg kraftig når denne tiden kommer. Dette var det samme som skjedde med REC. Selskapet hadde en P/E på langt over 100 på det høyeste på grunn av forventninger om store inntekter i fremtiden. I REC’s tilfelle kom ikke disse inntektene som forventet og selskapet krakket. Hvis vi ser på P/B på Golar LNG vil du se at denne ligger på 7,34. Det betyr at selskapet prises til 734% av bokførte verdier. Golden Ocean Group er til motsetning priset til en P/E på 2,9 og en P/B på 0,39 eller 39% av bokført egenkapital. Dette betyr heller ikke at GOGL er billig. Det er forventet at GOGL’s inntekter vil falle drastisk og det samme gjelder GOGL’s verdier. Det er også fare for at GOGL sine verdier er bokført høyere enn de reelle verdiene.

I McDonald’s ser det ut til å være priset inn en stabil økning i fortjeneste og verdier over de neste årene.
I Golar LNG ser det ut til å være priset inn gull og grønne skoger og kanskje også verdensfred.
I Golden Ocean Group ser det ut til å være priset inn en mulig tredje verdenskrig og kanskje også deler av verdens undergang.

P/B og P/E er to veldig enkle og nyttige verktøy som fort kan gi deg en indikator på om et selskap er dyrt eller billig.

For ikke lenge siden solgte jeg ca en tredjedel av aksjene mine i Golar LNG. Jeg nevnte dette for en som akkurat hadde kjøpt aksjer i Golar LNG. Han syntes dette hørtes dumt ut da han var sikker på at inntektene ville tredoble seg om noen få år og da ville sannsynligvis kursen gjøre det samme mente han. Da jeg spurte han hvilken P/E selskapet hadde viste han ikke hva P/E var. Om inntektene til Golar LNG tredobler seg vil selskapet fortsatt ha en P/E på 42. Fortjenesten til Golar LNG må nok heller åttedoble seg før jeg vil anse selskapet som fair priset. En åttedobling vil tilsi en P/E på 15,84.

Golar LNG kan gjerne tredoble seg og fortjenesten kan også gjerne førtidoble seg for alt jeg vet. Men gjør du en rask vurdering av P/B og P/E vil du fort få en indikasjon på om du holder på å kjøpe en boble eller hvor mye som egentlig er priset inn i denne aksjekursen.

"Price is what you pay, value is what you get" - Charlie Munger

15 kommentarer:

 1. Ut fra disse faktorene, hvilke 5 selskaper på Oslo Børs anbefaler du jeg investerer 100.000 i neste uke?

  SvarSlett
 2. Jeg kan ikke gi deg noe godt svar på dette. Du må selv vurdere hvilket risikonivå du er komfortabel med, hvilke sektorer du har tro på og ikke tro på. Hvilken tidshorisont du har på investeringen, hva du forventer å få ut av investeringen osv... Den beste forutsettningen du kan ha for å tjene penger på aksjer er å ha så stor kunnskap som mulig om selskapet du ønsker å investere i og din egen psykologi.

  SvarSlett
 3. Har du sett på Northern Offshore? (1,65mrdNOK riggselskap, med P/B=1,21 og fokus på utbytte, men varierende inntekter.)

  SvarSlett
 4. Hei

  Ja det har jeg faktisk :) Jeg satt med NOF en god stund men solgte selskapet rundt Mars i år. Bakgrunne for salget var stort sett for jeg anså oppsiden for å være større i NADL på det tidspunktet. Nå har jo NOF falt en del tilbake og jeg har vurdert å kjøpe litt igjen fra tid til annen. Men jeg er veldig eksponert mot offshore og spesielt riggsektoren. Derfor ønsker jeg i teorien ikke noen større eksponering her. Dersom NOF skulle falle ned mot 8,50 vil jeg sterkt vurdere å kjøpe en del her. Men jeg tror det er lite sannsynlig at NOF skal ned til 8,50 igjen. Spesielt nå som de har kontroll på gjelden.

  SvarSlett
 5. Ok! Lykke til med investeringene og bloggen, -- flotte greier!


  Hilsen NOF-mannen :-)

  SvarSlett
 6. Takk, lykke til med dine egne investeringer også ;)

  SvarSlett
 7. Hei!

  Dette handler ikke noe om denne flotte innlegget, men bare et spørsmål jeg har lurt på en stund. Hva er en warrent, og hvordan kjøper du en? :)

  Tusen takk på forhånd ;D

  SvarSlett
 8. Hei
  Warrents kan du handle hos Nordnet. Nordnet har en veldig enkel og grei forklaring på hva en warrent er og det samme har netfonds. Disse kan forklare det bedre og enklere enn hva jeg kan.

  https://www.nordnet.no/mux/web/nordnet/investeringarWarranter.html

  http://www.netfonds.no/obswarrants.php

  SvarSlett
 9. Hva vil P/E kunne si om du skal selge aksjene i bedriften du jobber i? Vil man kunne se at man blir "lurt" på verdien av aksjene?

  SvarSlett
 10. Hei

  Litt usikker på hva du mener her. P/E sier egentlig bare noe om hvor mange år det vil ta for selskapet å ha tjent inn like mye som du betaler for aksjen. Dersom du betaler kr 100 for en aksje med kr 5 i inntekter per aksje. blir dette 100/5 = 20. Med andre ord vil det ta 20 år før selskapet har tjent inn totalt kr 100 per aksje med dagens inntekter. P/E har ikke så mye med verdien på aksjen å si. Da må du se på P/B. Men ingen av disse kan si deg noe om du blir "lurt" eller ikke. Bare om hvor mye du betaler for eierandelene i selskapet og for selskapets inntekter. Dersom du kjøper aksjer i et selskap med en P/E på 500 og en P/B på 10. Så betyr dette i teorien at du er fornøyd med å få tilbake investeringen din om 500 år og betale ti ganger verdien av selskapets eierandeler. Dette høres helt vilt ut men det betyr ikke at du blir lurt så lenge du frivillig ønsker å betale dette for selskapet. Kanskje ser du for deg at inntektene de neste årene vil stige flere tusen prosent og at eierandelene egentlig er verdt betydelig mer enn hva de er verdsatt til.

  Vet ikke om dette var til hjelp?

  SvarSlett
 11. Hei , har to spørsmål om du er innom bloggen for tiden..

  Bruker du bare historisk og nåværende P/E, eller gjør du vurderinger på fremtidig E? Og hvilken erfaring har du i såfall med egne vurderinger på fremtidig fortjeneste?

  Var du i markedet høsten 2008? da det meste falt.
  Var selskapene som falt mest da overpriset og hadde høy P/E? Hadde markedet da urealistiske forventninger til videre vekst?

  mvh V

  SvarSlett
 12. Hei, nei jeg ser ofte også på forventet fremtidig P/E, men jeg legger som regel lite vekt på det. Jeg legger langt større vekt på hva som blir sakt i kvartalsrapportene. Om det forventes vekst eller fall i inntektene over de neste kvartalene. Jeg ser også på hvordan markedet er forventet å utvikle seg fremover.

  Ja jeg var i markedet i 2008. Selskapene som falt var i praksis så og si alle. Oslo børs mer enn halverte seg på den tiden. Noe som betyr at i teorien falt alle selskapene med i snitt over 50%. Hvilke som falt mest og hvilke P/E de hadde vet jeg ikke og husker heller ikke. Men mange selskaper var da høyere priset enn det de er nå, i forhold til P/E.

  Mulig markedet hadde urealistiske forventninger til videre vekst. Men det er umulig å si. Store deler av fallet på den tiden skyldes panikk, mer enn rasjonalitet.

  Hvis du googler litt finner du sikkert oversikt over hva som var gjennomsnittlig P/E tilbake i 2008 og annen informasjon.

  En må nesten bare vurdere selv om selskapet virker overpriset, fair priset eller underpriset. Og handle på bakgrunn av det. En kan ikke forutse hvilke positive og negative ting som vil skje i verden og hvordan det vil påvirke aksjemarkedet. Eller markedene til diverse bedrifter.

  SvarSlett
 13. Når folk snakker om cash-flow eller "kontantstrøm", er det det samme som du snakker her? Dvs. hvor mye kontantbeholdningen utgjør av hver aksje?

  SvarSlett
  Svar
  1. Nei, kontantstrøm er penger inn og ut av selskapet. Strømmen av penger som flyter inn og ut akkurat som en elv. Mens kontantbeholdning er penger på konto, det er sjøen hvor elven av penger flyter til og fra og fyller eller tapper kontoen for penger. Avhengig av om pengene strømmer raskest inn eller ut av selskapet.

   Slett
 14. Bare et kort spm: finnes det noen oversikter over hvilke PE verdier ulike private selskaper har? Finnes det noen benchmarks for ulike bransjer innenfor private selskaper?

  SvarSlett