Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

lørdag 26. juni 2010

Min metode for investering

Jeg kan begynne med å si at jeg er en langsiktig investor. Min hovedstrategi går ut på å kjøpe solide selskaper som betaler faste og jevne utbytter. Det er flere former for utbytteinvestering. Noen går etter de selskapene som betaler ut størst prosentvis utbytte pr.år. Andre går etter selskapene som betaler en lavere prosentvis utbytte pr.år men som igjen øker utbytte gradvis hvert år.

Den største forksjellen mellom disse to strategiene er at høy prosentvis utbytte betyr som oftest høyere risiko. Lavere prosentvis utbytte betyr som oftest lavere risiko.

Da jeg først begynte å investere i utbytteselskaper var strategien min langt fra hva den er i dag. Jeg så en mulighet til å bli rik på 1,2,3 uten nesten å gjøre noe som helst! Strategien min da var å låne så mye som over hode mulig til max 7% rente og investere i selskaper som betaler utbytte fra 8% og opp. Investere noen tusen selv og geare opp med enda noen tusen. Planen var simpel. Jeg skulle sitte og vente på at utbyttene betalte ned renter og avdrag. Jeg passet der i mot på at porteføljen min kunne falle med ca 15% uten fare for å bli tvangssolgt. Jeg prøvde å finne selskaper som kunne vise til en historikk av høye utbytter og god fortjeneste. Jeg fant en del men de fleste hadde også kuttet utbyttene drastisk eller fullstendig stoppet utbyttene i nedgangstider.

Derfor ønsket jeg å finne selskaper som med stor sannsynlighet ville opprettholde utbyttene sine i nedgangsperioder og også helst øke utbyttene i både oppgang og nedgangsperioder. For å oppnå dette ble jeg nødt til å investere i selskaper som gir en lavere prosentvis utbytte men til gjengeld så kan jeg regne med å få utbytte hvert år og ikke bare utbytte hvert år men utbytte som øker hvert år.

Jeg begynte å lete etter selskaper som har gitt og økt utbytte minst 10 år på rad. Jeg fant flere slike selskaper. Som f.eks Johnson & Johnson JNJ. Dette selskapet har økt utbyttene hvert år de siste 48 årene. De har også økt EPS med 11.10% i snitt pr. år siden år 2000 og utbytte med 13.40% pr.år siden 2000. Dette betyr at utbytte vil dobble seg ca hvert femte år. Hvis vi ser på historien til JNJ så har de faktisk klart å dobble utbytte hvert femte år helt siden 1971.

JNJ betaler med dagens kurs et utbytte på 3.60% noe som betyr at om historien gjentar seg vil en investering i JNJ i dag bety at om 5 år har du 7,2% utbytte og om 10 år 14,4% utbytte pr.år. Om 15 år er det 28,8%

Min strategi har derfor utviklet seg til følgende:

Jeg kombinerer selskaper som gir høye utbytter og fortsetter å gi høye utbytter så lenge det er oppgangstider med selskaper som gir lave utbytter men som jevnt øker utbyttene pr.år. På denne måten slipper jeg å vente 5-7 år før jeg får en utbyttegrad av betydning. Jeg gearer også fortsatt kjøpene mine for å fortere få råd til selskaper som JNJ som på sikt vil gi en høy utbyttegrad. Jeg betaler nå ned gjelden med selskapene som gir meg en høy utbyttegrad fra start. Derfor passer jeg på at dersom renten på lånet mitt ligger på 5% pr.år så får jeg 6% eller mer i utbytte pr.år. Nå skal det også sies at jeg jevnlig setter av penger til aksjekjøp slik at gjelden min reduseres og kjøpsgraden øker.

Strategien gir en betydelig høyere risiko men også en sjanse for langt høyere fortjeneste. Verdistigning på aksjene vil også komme som en bonus.

Les også: Investeringsstrategi - Retningslinjer

A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.
Jane Austen (1775 - 1817), Mansfield Park
Skriv og publiser hva du vil og tjen royalties livet ut.

2 kommentarer:

 1. Hei,

  Dette er interessant! Et par spørsmål angående sist avsnittet:

  "Jeg kombinerer selskaper som gir høye utbytter og fortsetter å gi høye utbytter så lenge det er oppgangstider med selskaper som gir lave utbytter men som jevnt øker utbyttene pr.år.På denne måten slipper jeg å vente 5-7 år før jeg får en utbyttegrad av betydning."

  Hvis målet er langsiktig utbytte alene, får man ikke da mer ved å kun kjøpe selskaper med høyt vekstutbytte? Består 100 % av aksjebeholdningen av vekstutbytte-selskaper, vil man vel over tid tjene mye mer enn med en 50/50-splitt?

  "Jeg gearer også fortsatt kjøpene mine for å fortere få råd til selskaper som JNJ som på sikt vil gi en høy utbyttegrad."

  Når du gearer, så må du vel ha selskaper som gir høyt utbytte fra start (avkastning større enn lånerente) for å ikke tape penger på kort sikt? Hadde du kun satset på vekst-utbytteselskapene ville du ikke hatt avkastning nok til å betjene renteutgiftene, og du hadde tapt penger ved at du må sette inn nye penger for å betjene lånerentene. Men dette ville vel bare vært tilfelle de første årene? Etter 7-8 år ville utbyttet fra vekstutbytte-selskapene kunne betjene renteutgiftene, og fra der og ut ville fortjenesten vært høyere enn om man også hadde hatt normale high-yieldselskaper, riktig? Gitt at dette er riktig, så blir det en avveining mellom å få en grei avkastning fra start og lavere avkastning på sikt, eller tap fra start og høyere avkastning på sikt, eller?

  SvarSlett
 2. Det kommer litt an på hvor høy veksten er i utbytte over tid og hvor stort utbytte er i år 1. Normalt vil utbytte i ett kjerneselskap kanskje ligge på 3% fra start og øke med 7% årlig. Vil det ta i overkant av 10 år før utbytte øker til 6%

  Ved 100,000 og 3% utbytte som øker med 7% i året vil du første året få kr 3,000 som utbytte. Så reinvesterer du disse slik at du har 103,000 som da vil gi deg kr 3300,- i utbytte for år to.

  Dersom du heller investerer 50,000 av disse i aksjen som gir 3% utbytte med 7% utbytte økning og de resterende 50,000 i en aksje som gir 10% utbytte med 1% utbytteøkning vil utbytte første året være kr 6,500,- Så reinvesterer vi disse i selskapet med 3% utbytte og 7% økning. For år to vil utbytte da være kr 6,850,- som du igjen kan reinvestere i selskapet som gir 3% utbytte med 7% økning eller i selskapet som gir 10% utbytte med 1% økning.

  Som du ser gir dette deg en langt større boost fra begynnelsen som hjelper deg å øke egenkapitalen langt fortere. Men på sikt vil selskapet med høyest vekst overgå selskapet med mindre vekst i utbytte. Men poenget er at når det skjer skal du ha mer egenkapital og større utbytte enn ved å kun investere i selskapet med lavt utbytte fra start.

  Det stemmer, men som jeg skrev i innlegget.
  "Jeg betaler nå ned gjelden med selskapene som gir meg en høy utbyttegrad fra start. Derfor passer jeg på at dersom renten på lånet mitt ligger på 5% pr.år så får jeg 6% eller mer i utbytte pr.år. Nå skal det også sies at jeg jevnlig setter av penger til aksjekjøp slik at gjelden min reduseres og kjøpsgraden øker."

  Men jeg har heller ikke 100% gjeld.

  Dersom jeg har kr 130,000,- hvor 100,000 er egenkapital og 30,000 er gjeld. Jeg har 5% rente på lånet og 6% utbytte på porteføljen. Det betyr at jeg får kr 7,800 i utbytte og betaler kr 1,800 i rente. Etter renten på 1,800 er betalt sitter jeg fortsatt igjen med kr 6,000,- i utbytte. Om ikke utbytte eller rente øker over de neste årene vil det ta meg 5 år å betale ned hele lånet kun ved utbytte. Men jeg ville ikke gearet om jeg ikke forventet betydelig større økning i utbytte over årene enn renten. Slik at gjelden ville blitt betalt ned på under 5 år.

  24.02.11 endret jeg retningslinjene mine slik at ved 5% rente skal jeg ha 7% utbytte. Noe som betyr at det da kun vil ta meg 4 år å betale ned gjelden om verken utbytte eller rente øker over de neste årene.

  For enkelhetens skyld tok jeg ikke med skatt eller skjermingsfradrag som du ser.

  Håper dette gav deg svar på spørsmålene :)

  SvarSlett