Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 20. april 2011

Porteføljerapport 20.04.2011

Listen over porteføljen kan du se her

Her er grafen over utviklingen for 2011 så langt.Som dere ser så begynte nedturen for meg for alvor rett rundt 04.04.2011. Mye av bakgrunnen for fallet, kommer av at dollaren som jeg er særdeles eksponert mot, faller kraftig. Hvor langt ned dollaren skal, er vanskelig å si. Det er mye usikkerhet rundt USA og dollaren. Det at “BRICS-landene” velger å gå bort fra USD når de skal handle med hverandre vil sannsynligvis påvirke USD negativt på sikt. Det er også vanskelig å si hvor mange andre land som også vurderer å snu ryggen til USD.

Tre av mine fem største investeringer har også falt betydelig i det siste. Dette er både FRO, GOGL og SDRL. Disse tre alene utgjør 28,34% av porteføljen min, slik at når disse kjempene snubler så merkes det. Men disse tre og USD er ikke alene om å redusere verdiene i porteføljen. Stort sett har alt falt i det siste, med unntak av GOL som er opp ca 42% siden sist rapport.

Kjøp
1. Hudson City Bank: Det har vært og er mye negativitet rundt dette selskapet og kursen har derfor også falt betraktelig. Selskapet handles i dag til kun 87% av bokført verdi og med en P/E på 8,8. I gjennomsnitt har selskapet de siste 5 årene hatt en P/E på 18. Selskapet ble presset av den amerikanske regjeringen til å kutte gjeld med 12,5 milliarder USD. Ledelsen har signalisert at dette vil føre til tap for Q1, men større inntekter på lang sikt.

2. McDonald’s: Sett i forhold til USD gav jeg ca 30% mer for selskapet nå enn da jeg første gang kjøpte det. Omregnet fra NOK til USD gav jeg ca 10% mer for selskapet. Jeg ser utrolig store muligheter for dette selskapet i fremtiden og anser dette som en av mine sikreste investeringer. Selskapet er verdenskjent, ekstremt internasjonalt og satser stort på Kina. McDonald’s føler Kineserene trenger litt mer kjøtt på beinet og planlegger derfor å doble antall restauranter i Kina over de neste 3 årene. Ved utgangen av 2013 vil det sannsynligvis være ca 2,200 McDonald’s restauranter i Kina. I USA går fokuset mer på å forbedre restaurantene og servicen, fremfor nye restauranter.

3. North Atlantic Drilling: Jeg handlet litt mer i NADL da de falt noen få prosent. Byttet i praksis ut NOF med mer NADL aksjer.

4. Wal-Mart: Kjøpte noe mer i Wal-Mart som en del av min restrukturering av porteføljen. En tidligere analyse av Wal-Mart kan leses her.

5. Ship Finance Limited: Dette er en av mine største investeringer og jeg anser selskapet som fortsatt attraktivt om en er langsiktig. Jeg valgte å kjøpe mer i SFL på bakgrunn av den lave dollaren. Jeg har en forventning om at USD vil på sikt øke igjen.

6. Intel Corporation: Med en lav gjeldsgrad, P/E på 9,7% og utbytte på 3,70% som kun utgjør 35% av EPS anser jeg Intel som en god investering. Selskapet har også økt utbytte med ca 150% over de siste 5 årene. Aksjekursen der i mot har ikke beveget seg på godt over 10 år, med unntak av toppen i 2000. Selskapet har økt både EPS og utbytte betraktelig, men kursen forblir på samme nivå. Jeg tror dette har bakgrunn i at selskapet før var overpriset og jeg anser nå selskapet som underpriset. Intel kjøpte også akkurat McAfee Antivirus for 6,8 milliarder USD. McAfee har ca 175 millioner USD i årlig fortjeneste. Å betale 6,8 milliarder for 175 mill. i ekstra fortjeneste resulterer i en P/E på ca 39. Personlig syntes jeg dette høres veldig dyrt ut. Jeg stoler der i mot på at Intel har en plan om å intrigere McAfee’s software med Intels hardware. Med tanke på at mer og mer sensitiv informasjon blir sendt over internett og oppbevart på dataen kan det vise seg å være en smart investering av Intel. Intel leverte også akkurat kvartalstall for Q1 i går etter stengetid. Tallene var betydelig bedre enn forventet og EPS ente på 0,56 USD.

7. The Chubb Corporation: Chubb har en P/E på 8,99 og betaler ut 2,5% utbytte som igjen utgjør kun 23% av EPS. Jeg skulle gjerne sett en høyere utbyttegrad, men jeg har stor tro på dette selskapet for fremtiden og valgte derfor å øke beholdningen min. Chubb har de siste 5 årene i snitt økt utbytte med 11,5% årlig, men kun 5,4% i 2011. Jeg forsvarer dette med at CB har de siste tre årene brukt mye penger på å kjøpe tilbake egne aksjer og spesielt i 2010 var det mye tilbakekjøp. Som Chubb selv sier så er store deler av deres formue plassert i rentemarkedet. Med dagens rente i USA på tilnærmet null anser Chubb det som en bedre investering å kjøpe tilbake egne aksjer. Normalt er jeg ikke veldig positiv til tilbake kjøp av aksjer men det kan se ut som CB faktisk forstår når en bør kjøpe tilbake egne aksjer.

Salg
1. Hasbro: Jeg kjøpte akkurat Hasbro og anser fortsatt Hasbro som en god investering. Men jeg har bestemt meg for å fokusere på en mer konsentrert beholdning fremfor en større og mer diversifisert beholdning. Derfor ble Hasbro valgt bort for å gjøre plass til selskapene over.

2. Northern offshore: Jeg anser fortsatt NOF som en god investering, men jeg ser større oppside i NADL og valgte derfor å selge NOF for å øke i NADL. Jeg kunne selvfølgelig sitte i begge, men jeg ønsker ikke å øke eksponeringen min mot rigg mer enn den allerede er. Ca 35% av porteføljen er direkte eller indirekte eksponert mot riggmarkedet. NOF går der i mot en spennende tid i møte. Jeg tror det vil komme en del positive nyheter rundt Q1. Jeg regner med NOF vil begynne med utbytte fra Q3 - Q4 og at gjelden vil bli refinansiert i løpet av Q2.

3. Clorox: Jeg anser også dette selskapet som en god investering, men valgte å selge dette for å øke i selskaper jeg anser som bedre investeringer. Den største grunnen til at CLX ble valgt bort var deres store og økende gjeld. Selskapet har i lang tid bevist at de har full kontroll på gjelden og klarer å øke inntektene. Men med tanke på at renten i USA skal opp over de neste årene er jeg redd dette kan redusere inntektene for CLX.


Generelt:
Som nevnt over så gjør jeg en endring i porteføljen og strategien. Jeg ønsker en mer konsentrert portefølje fremfor en mer diversifisert portefølje. Resultatet vil bli litt større risiko og enda større mulighet for oppside. Men jeg vil fortsatt opprettholde en relativt stor portefølje og stor diversifisering over forskjellige sektorer. Men istedenfor å sitte med de tre eller fem beste selskapene i en hver sektor, vil jeg redusere diversifiseringen til å sitte med det beste eller de to beste selskapene i en gitt sektor.

Jeg er relativt fornøyd med porteføljen min pr dags dato. Det går nå stort sett på vedlikehold, små justeringer og finpussing.

Som ved sist rapport og som nevnt over så faller det meste. Dette har egentlig ingen reel betydning, ettersom at utbyttene tikker inn som vanlig og jeg har ingen behov for å selge aksjer. Men selvfølgelig er det alltid gøyere å se verdiene stige enn å se dem falle. Stort sett har de falt hver eneste dag den siste måneden. Enten på grunn av svak dollar eller svakt marked. Jeg er også generelt svakt negativ til hele markedet og tror vi vil se netto fall i markedet helt frem til rundt august. Dette er selvfølgelig kun spekulasjoner men slik er mitt syn på markedet nå.

På grunn av den svake dollaren bruker jeg hele utbyttene betalt i USD til å kjøpe amerikanske aksjer med og ca 50/50 av utbytte i NOK til å betale ned gjeld og kjøpe USD med.

Se også flere av mine analyser her.

The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.
Jesse Livermore

8 kommentarer:

 1. Hei

  Intressant blogg. Er ofte innom for å lese.

  1.Hvordan får man investert i markedet i USA?

  2.Må du fylle ut gevinst/tap/utbytte på utenlandske aksjer selv på selvangivelsen?

  3.Hvor mye kostnader er det ved kjøp av utenlandske aksjer?


  Investerer selv i utbytteselskaper men foreløpik kun i Norske.

  Avventer foreløpig inngang i FRO og GOGL, til at jeg ser at trenden har snudd.

  Savner ellers solide utbytteaksjer som ABG Sundal collier, Aktiv kapital, prosafe og Gjensidige Nor i din portefølje.

  SvarSlett
 2. En tanke om dollareksponeringen:
  Hvis du ikke allerede har gjort det, så er det mulig å kjøpe noen av selskapene dine på det norske markedet (GOGL, FRO mfl), slik at du slipper den doble usikkerheten valutakursen medfører. Minuset med dette er lavere frekvens på utbyttene, så det er to effekter som går i motsatt retning, slik at man ikke får pose og sekk.

  SvarSlett
 3. Hei, Anonym

  Setter pris på at du liker bloggen.

  1. Jeg bruker Nordnet og med Nordnet gjøres det på samme måte som med aksjer notert på Oslo Børs. Du velger land og skriver inn aksjen du ønsker å kjøpe/selge.

  2. Ja det må du i de fleste tilfeller. Du må også fylle inn kjøpsdato, kurs osv… I praksis må alle transaksjoner fylles inn selv. Dette gjøres ganske enkelt for du finner sluttsedler for alle dine transaksjoner hos Nordnet.

  3. Det varierer fra megler til megler og land til land. Men hos Nordnet er prisene 0,15% min. $ 13 for USA. Nordnet har en prisliste over deres priser.

  Det kan være en smart strategi å vente med FRO og GOGL, ja. Mye usikkerhet og fare for videre fall her.

  Jeg har kun overfladisk kunnskap og kjennskap til selskapene du nevnte. Både Aktiv Kapital og Prosafe operere i spennende bransjer jeg gjerne kunne tenke meg å lære mer om. Men jeg har aldri vurdert eller analysert disse selskapene så har ingen formening om utbyttestrategien deres. Hvorfor jeg aldri har analysert eller vurdert selskapene er kun tilfeldig.

  Mulig jeg vil se nærmere på selskapene ved en senere anledning.

  SvarSlett
 4. Hei Karl ja det har du helt rett i og jeg har også handlet SDRL, FRO, GOL og GOGL på Oslo Børs. Men som du sier så er det fordeler med å handle de i både USA og Norge.

  SvarSlett
 5. Hei Jack

  Jeg har med interesse fulgt bloggen din. Liker strategien din med utbytteaksjer, men synes at det mangler litt rundt risikostyring. Hvis jeg har forstått riktig så har du belåning av portfolioen, vil det ikke vært fornuftig å endre belåningsgraden etter hvordan portofolioen endrer seg. Ta ned eksponeringen når portofolien skrumper og øke eksponeringen når portofolien øker. Da vil du minske nedgangen.

  SvarSlett
 6. Hei Deepflow.
  Jeg setter pris på at du liker bloggen :)

  Om jeg forstår deg riktig så foreslår du å selge før en nedgang og øke igjen før en oppgang, for å redusere gjeldsgraden og derfor minske risikoen. Noe som er en god strategi for det vil minimere nedsiden og maksimere oppsiden. Men en bør være relativt dyktig på å forutse nedganger og oppganger. En må også være forberedt på å ta feil fra tid til annen og derfor ikke kunne kjøpe seg inn igjen i selskapet som blir solgt.

  Det er flere grunner til at jeg ikke velger å gjøre dette. Først og fremst er jeg dårlig på å forutsi fremtidige markedssvingninger. Strategien min går også ut på å kjøpe selskaper som jeg anser for å ha en stor oppside i fremtiden og holde de til evig tid. Derfor strider det til dels mot min strategi å prøve å fange svingningene i markedet.

  Jeg er for øyeblikket relativt bearish til aksjemarkedet over de neste månedene. Jeg tror markedet vil falle tilbake en del gjennom sommeren og frem mot høsten. Det vil tilsi at jeg bør selge de selskapene jeg anser for mest sannsynlig å falle tilbake. Problemet da vil være at jeg risikerer å gå glipp av utbytter som er kjernen i min strategi. Jeg vil også risikere at selskapet ikke faller men stiger slik at jeg må kjøpe meg inn på en høyere kurs. Jeg vet av erfaring at jeg har problemer med å selge selskaper som jeg ser en oppside i på lang sikt og anser for å være fair priset. Jeg klarer ikke å holde meg rasjonell mens jeg venter på en bedre inngang. Det strider mot min natur å selge noe jeg anser for bra og positivt for å få en eventuelt bedre inngang. Dersom selskapet fortsetter å stige i noen uker eller måned vil jeg nesten garantert kjøpe meg inn igjen på ett høyere nivå. Det er mulig at kursen kanskje faller tilbake 2 måneder senere igjen, og at jeg kunne fått aksjen billigere da enn min opprinnelige inngang. Men jeg vil sannsynligvis ikke klare å vente så lenge. Det er noen av mine svakheter som jeg har måtte tilpasse min strategi til.

  Derfor har jeg andre metoder for å redusere risiko.
  1. En av disse er at gearing (gjeld) ikke skal overstige 40% av totalkapital. Gjelden er pr. dags dato langt i fra denne grensen.
  2. Rente fra gjeld skal ikke overstige 40% av årlig utbytte. Pr. dags dato utgjør renten ca 25% av utbytte. Slik at utbytte dekker mer enn nok renten.

  Ut over dette prøver jeg å bruke utbytte til å betale ned gjeld når jeg anser selskaper for dyre og å handle selskaper når jeg anser de som billige.

  Du kan lese flere av retningslinjene mine under.
  http://utbytte.blogspot.com/2011/02/retningslinjer.html

  Kom gjerne med flere tilbakemeldinger. :)

  SvarSlett
 7. Hei Igjen.
  Jeg har drevet en del år med aksjer på hobby nivå. Det har gått litt opp og ned. Har de siste årene prøvd å finne meg et sett med retningslinjer som investeringene skal følge slik at ikke følelsene får noe spillerom i investeringene. Et element for risikostyring kan være Kelly kriteriet. http://www.edwardothorp.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/KellyCriterion2007.pdf

  Kelly kriteriet kan jeg bruke til å beregne hvilken belåningsgrad jeg bør ha for optimal vekst av portofolien. Jeg mente ikke at man skal ta ned belåningsgraden før et tap, det ville vært det ideelle, men å spå markedets retning riktig over tid ser jeg som umulig. Hvis jeg har forstått kriteriet riktig så bør man ta ned belåningsgraden hvis man går på et tap og øke belåningsgraden når du har en positiv vekst. Det vil si at man reduserer belåningsgraden i etterkant av et tap og motsatt ved gevinst. Dette krever selvfølgelig mer aktiv trading, og det vil løpe kostnader på kjøp og salg. Det er også en del økonomer som går hard ut mot Kelly kriteriet og mener at det bare vil virke i en ideell verden. Jeg synes kriteriet virker fornuftig, selv om det legger til grunn noen betingelser som ikke alltid opptrer i den virkelige verden.

  SvarSlett
 8. Hei igjen

  Det virket veldig interessant. Jeg har aldri før hørt om Kelly kriteriet så jeg vet ikke noe mer enn det jeg leste fra linken din og søkte litt rundt, så det kan godt være jeg misforstår. Men slik jeg forstår det så er poenget å regne ut hvilken prosentgrad av din kontantbeholdning hvert selskap bør ha for å maksimere fortjenesten. Dette gjøres på bakgrunn av f. eks. de siste 30 salgene du har gjort. Hvor en tar salgene med fortjeneste og deler de på totalt salg. Så tar du gjennomsnitts fortjenesten av salgene du tjente penger på og deler på gjennomsnittstapet av salgene du tapte penger på. Så regner du dette ut med Kelly formelen og får en prosentgrad som sier hvor stor prosentandel av kontantbeholdningen du bør plassere i hvert selskap du investerer i. Så sant du fortsetter å investere på samme måte som før og du fortsetter å tape og tjene på like mange trades som du gjorde tidligere. Jeg kan forstå de som sier det kun vil fungere i en ideell verden. Da den samme prosentgraden som maksimerer gevinst i et bull marked vil ikke maksimere gevinst i et nøytralt eller bear markedet og motsatt. Men jeg tror absolutt det kan fungere i den rette strategien. Slik jeg ser det bør det være en strategi hvor en daytrader eller trader oftere som du nevnte. Uansett bør fokuset ligge på verdistigning i form av kursoppgang om Kelly kriteriet skal virke, dersom jeg forstår det riktig?

  Jeg klarte ikke å forstå hvordan en bruker det til å beregne hvilken belåningsgrad en bør ha for å optimere gevinsten. Jeg er også usikker på hvordan det kan brukes i min strategi hvor fokuset er på utbytte og ikke kursstigning.

  Jeg liker å høre om andre strategier og spesielt om jeg kan bruke elementer av det i min egen strategi. Jeg tror det ultimate ville være å bruke Kelly kriteriet i en trading strategi basert på teknisk analyse som å kjøpe på støtte og selge på motstand.

  Det hadde vært veldig moro å fulgt noen som praktiserte dette og sett hvordan de gjorde det over tid.

  SvarSlett