Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

lørdag 24. september 2011

Grunner til å kjøpe aksjer

Det finnes mange grunner til å kjøpe aksjer, noen gode og noen dårlige. Det er ikke alltid like lett å se hva som er gode og hva som er dårlige grunner til å kjøpe aksjer. Enkelte ganger kan en også glemme hvilke grunner som absolutt er nødvendige dersom en investerer for å tjene penger.

Grunn 1. Oppnå avkastning.
Den viktigste grunnen for en hver investor til å kjøpe en aksje må være å oppnå avkastning. Hvorfor investere hvis ikke for å oppnå avkastning?

Dersom du velger å investere i en aksje du ikke tror vil gi deg størst mulig avkastning bør du ha noen flere gode grunner for hvorfor du velger denne over aksjen med størst potensial for avkastning.

Grunn 2. Snitte ned kostprisen. Når en aksje i porteføljen faller kjøper mange gjerne mer i aksjen for å senke kostprisen. Isolert sett er dette en utrolig dårlig grunn for å investere. En bør aldri investere kun for å snitte ned kostprisen. Dersom en tror aksjen vil gi større avkastning kan en slå to fluer i en smekk. Både snitte ned og oppnå bedre avkastning. Men en bør ikke velge å snitte ned kostpris på bekostning av en eventuell fortjeneste. Mange glemmer dette når de sitter med store urealiserte tap. De tenker ikke like rasjonelt og velger å snitte ned uten å vurdere om det finnes andre aksjer med større potensial for avkastning enn aksjen de allerede sitter med. De glemmer også ofte at ved å snitte ned økes eksponeringen mot dette selskapet, og da øker også risikoen for enda større tap.

Grunn 3. Diversifisere. Det kan være smart å diversifisere over forskjellige sektorer, land, valuta, eller hva det måtte være. Diversifisering reduserer risiko men også potensiell avkastning. Når en investerer for å diversifisere, bør en velge ut hvilke sektorer en ønsker å eksponere seg mot, eller hvilke en ikke ønsker å eksponeres mot. Men også her er det viktig å ha i bakhode at hovedgrunnen for investering er å oppnå størst mulig avkastning. Ikke velg diversifisering over avkastning. Med det mener jeg at en må ikke diversifisere for en hver pris. Det er begrenset hvor mye potensiell avkastning en bør ofre for å øke sikkerheten.

Grunn 4. Gjenstander/raske penger. Mange investerer for de håper å tjene nok til en dyr klokke, reparasjon til bilen, neste husleie, ferie til familien. Dette er ofte en veldig dårlig bakgrunn for å investere i aksjemarkedet. Det setter tidspress på investeringen din og det involverer mye følelser. Slike investeringer betyr som regel at du har mangel på penger og da vil en nedgang påvirke deg mye hardere enn normalt. Det fører ofte også til at du tar unødvendig mye risiko for å oppnå en raskere avkastning.

Dette er nok fire av de mest normale grunnene for å investere i aksjer.

Ut over dette har du grunner som etikk, miljø, support/støtte osv… Normalt ikke grunner som lar deg maksimere fortjenesten. Men det gir deg kanskje en god følelse.

Alle har vi våre grunner for investeringen. Det viktigste er bare å passe på at grunnene ikke setter for store begrensninger, og å tenke rasjonelt. Husk at den største grunnen til at du investerer er for å oppnå avkastning.


I wasn't a financial pro, and I paid the price.
Ruth Handler

  

2 kommentarer:

 1. Hei.
  Hva tror du om SFR om dagen? Nærmer seg all-time low, og hvertfall den nordiske delen av selskapet burde kunne stå seg ganske bra i urolige tider. De også har en del virksomhet i Baltikum og andre steder uten at jeg vet noe særlig om hvordan det går der borte.
  Selskapet har vel uttalt at de ønsker og betale forholdsvis solide utbytter.

  SvarSlett
 2. Hei

  Ja jeg liker SFR på dagens nivå, men jeg syntes allikevel det er andre selskaper der ute som ser mer attraktive ut enn SFR. Men dersom en liker den bransjen så tror jeg en inngang på ca 40 kan være god i lengden. Jeg har ikke sett veldig nøye på SFR annet enn at jeg har sett igjennom kvartalsrapportene og lest litt generelt om de. Jeg vurderte en periode å investere i SFR, men da de nådde kursmålet mitt var så mye annet på Oslo børs blitt mer attraktivt enn SFR for min del.

  Men som du sier har de en utbyttestrategi. Men jeg kan ikke huske akkurat hvordan denne er, men den er nok til dels lik STL vil jeg tro. Uansett er STL største eier og staten største eier i STL igjen så vi kan nok forvente jevne utbytter fra selskapet.

  Jeg er også enig med deg i at SFR vil nok klare seg relativt godt i urolige tider. Likevel prisene på bensinstasjoner er ekstremt høye i forhold til dagligvarebutikker så tror jeg ikke det er her de fleste gjør de største kuttene i dårlige tider. Bensinstasjon handel er stort sett spontantkjøp har jeg inntrykk av, og da kjøper en ofte først og tenker senere.

  SvarSlett