Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

tirsdag 3. mai 2011

Golden Ocean Group (GOGL) Analyse

Jeg legger til grunne USD/NOK 5,25,-.

Totale bokførte verdier utgjør kr 14,09 pr. Aksje. Av disse er Kr 6,59 egenkapital og kr 7,50 gjeld.

Ved utgangspunkt i en kurs på kr 6,375 får vi en P/B på 0,96. Det betyr at GOGL handles i dag til under bokført verdi. Dette kommer av flere grunner.

1. På grunn av at verdiene på skipene faller fortløpende, kan den reelle verdien være noe lavere enn hva som kommer frem i årsrapporten for 2010.
2. Fremtidsutsiktene for bulkmarkedet ser veldig dystre ut. Noe som gjør at investorene ønsker større rabatt for å kompensere for større risiko.
3. Gjeld utgjør 53,18% av totale bokførte verdier og 113,8% av egenkapital.

Dette er sannsynligvis hovedgrunnene til hvorfor GOGL prises til en slik rabatt.

Av kr 6,59 som utgjør egenkapitalen er kr 2,06,- pr. aksje i kontanter og kontantekvivalenter (Midler som kan omgjøres til kontanter innen 3 måneder.) I dagens usikkre bulkmarked er cash king. Derfor er det en stor fordel for Golden Ocean Group å ha denne kontantbeholdningen som en backup dersom inntektene skulle falle enda mer, eller dersom investeringsmuligheter oppstår.

EPS for året 2010 ble $ 0,24 (kr 1,26) som gir oss en P/E på 5,05. Der i mot har inntektene falt og for Q4 2010 ble EPS på $ 0,05. (kr 0,26) Dersom vi legger til grunne for $ 0,05 pr. Kvartal for de neste kvartalene vil dette bety at EPS for 2011 vil ende på $ 0,20. Dette betyr at dersom GOGL skal opprettholde dagens utbytte på $ 0,20 pr. År vil de betale ut hele inntekten som utbytte. Sannsynligheten er stor for at EPS er mindre enn $ 0,05 pr. Aksje for Q1 2011 og det er også stor fare for at den vil falle videre ut over 2011. Dette betyr at GOGL må enten kutte utbytte eller begynne å ta av egenkapitalen for å finansiere utbytte. Om ikke ledelsen ser en betydelig lysere fremtid i 2012 og videre, vil jeg foretrekke at utbytte kuttes fremfor at det finansieres med egenkapitalen.

Golden Ocean Group kontrollerer en betydelig flåte med skip som du kan få en god oversikt over på deres hjemmeside. Som dere kan se er de fleste leid ut på kontrakter som varer alt i fra 6 måneder til 9 år. Den største bekymringen slik jeg ser det, er de 16 nybyggene GOGL har bestilt og som skal leveres i løpet av 2011 og 2012.

Fremtiden fra mitt stå sted er ikke lys for de neste årene. Det ligger pr dags dato inne ordre på 50% av dagens flåte som skal leveres over de neste årene. Heldigvis har kun ca 60% av de forventete ordrene blitt levert over de to siste årene. Hvis dette fortsetter ser fremtiden litt lysere ut. 25% av dagens tørrbulkflåte er også 25 år eller eldre. Noe som forhåpentligvis betyr at en god del av disse vil skrapes over de neste årene. Uheldigvis har veldig få skip blitt skrapet de siste årene, i forhold til nye skip som kommer ut i markedet.

Det er veldig vanskelig å gi noen konkret avgjørelse om GOGL er billig eller ikke. Dersom du tror vi vil se en bedring i bulkmarkedet i løpet av 2011 eller 2012 er sannsynligvis GOGL billig på dagens nivå. Dersom du ikke tror vi ser noen bedring i løpet av dette eller neste år skal sannsynligvis GOGL enda lengre ned. Personlig tror jeg at på lang sikt (5-10 år) er dagens inngang sannsynligvis en veldig god en. Men de neste årene er usikre. Markedet kan snu fort eller veldig langsomt.

Dersom en ønsker stor risiko og stor oppside kan GOGL være noe å se nærmere på.

Les også: 5 undervurderte John Fredriksen selskaper

Recognize reality even when you don't like it - especially when you don't like it.
Charlie Munger

6 kommentarer:

 1. flott analyse, blir spennende å følge bulk markede fremover.

  SvarSlett
 2. Fin analyse. Du har glemt noe essensielt, nemlig at gogl har sikret mesteparten av flåten på gode rater ($40.000) for 2011/12/13, jf Q3/Q4-rapport. Det er klart høyere enn peers, og er en kjempefordel, kombinert med en sterk cash-beholdning. I tillegg er det lite hensiktsmessig å bruke P/B på et selskap med lett omsettelig aktiva. P/NAV er bedre, da NAV hensyntar markedsverdien av flåten mens B hensyntar den regnskapsmessige verdien - som ofte avviker stort fra markedsverdien. P/NAV ligger på 0,80, som tilsier en bra discount. Til sammenligning har Frontline en NAV på 64kr mens aksjen handles til 115. Forstå det den som kan:)

  SvarSlett
 3. Takk. Ja, jeg nevnte kun at de fleste var på lengre kontrakter. Jeg var under inntrykket av at Net Asset Value og Book Value var to sider av samme sak. Hvilke tall bruker du på NAV?

  SvarSlett
 4. NAV har i det siste ranget mellom 7,5-8. Bokførte verdier er ofte svært avvikende fra faktiske verdier, fordide baserer seg på rigide regnskapsprinsipper. Eks. at skipet ble kjøpt for $50'' og avskrives etter saldo i 25 år. Det ideelle hadde vært markedsverdier, men det ville blitt svært volatilt, og det ville vært vanskelig å finne en faktisk markedspris. Jeg vil anbefale deg å bli kunde hos noen meglerhus. De har proffe analyser, som du lærer masse av.

  SvarSlett
 5. Ja, jeg er klar over hva bokførte verdier baserer seg på. Men hvilke tall bruker du når du regner ut NAV for som nevnt var jeg av den tro at NAV og bokførte verdier er det samme. Jeg søkte litt rundt på nett, men ble ikke noe smartere av det. Jeg hadde satt stor pris på om du kunne forklart meg hvilke tall som brukes i NAV eller delt en link som forklarte dette.

  Jeg er "kunde" hos flere meglerhus og får daglig tilsendt div. analyser. Men jeg betaler ingenting og bruker heller ikke noen av meglerhusene til noe, slik at jeg får kun morgenrapporten og div. tilfeldige analyser fra tid til annen. Men både morgenrapporten og analysene er som regel veldig lite givende for min investeringsmetode. De fleste analysene fra meglerhus har jeg inntrykket av at er rettet mot mer kortsiktige strategier, 12 måneder eller mindre. Jeg leser mye analyser fra andre bloggere og investorer med lengre perspektiv eller samme strategi som meg selv.

  Ja er enig i at markedsverdi ville være det beste, men som du også sier vil det være veldig vanskelig å finne en faktisk markedspris, spesielt i dagens bulkmarked.

  SvarSlett