Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

fredag 17. juni 2011

Justering av utbyttestrategien

De siste månedene har jeg brukt mye tid på å utvikle og perfeksjonere utbyttestrategien. Tidligere hadde jeg stort fokus på diversifisering av porteføljen, fremfor økt avkastning. Diversifisering gir mer sikkerhet, men igjen fører det også stort sett til lavere avkastning. Diversifisering er viktig for en utbytteinvestor som skal leve av utbyttene. Deler av grunnen til dette er at dersom personen har lite diversifisering og et selskap kutter utbytte, risikerer du å miste 10 eller kanskje 30% av inntekten din. Derfor vil det være viktig at hvert selskap for eksempel ikke utgjør mer enn 5% av totalutbytte. Nå er jeg langt i fra å leve av utbyttene mine enda. Derfor tror jeg en bedre strategi for meg, vil være å konsentrere porteføljen over et mindre antall selskap. Det vil sannsynligvis øke utbyttene og utbytteveksten over de neste årene betydelig. 

Når det kun er fire, fem år igjen til jeg planlegger å leve av porteføljen, vil jeg heller øke diversifiseringen for å redusere risikoen og stabilisere kontantstrømmen. Derfor vil jeg jobbe mot å redusere porteføljen til mellom 25-30 selskaper. Porteføljen vil bestå av de kjerneselskapene og frontlinjeselskapene som jeg anser som de beste. Med tiden skal frontlineselskapene gradvis erstattes av kjerneselskap.

Jeg har laget en oversikt over hvordan jeg har strukturert porteføljen og hvilken plass hvert selskap har i porteføljen.1. Grad kjerneselskap: MCD KO CB JNJ WMT INTC PG T XOM PEP
Pr. dags dato er dette selskapene jeg anser som hovedkjernen i porteføljen. Dette er selskapene jeg anser for å ha de sikreste utbyttene og vil stå for den største delen av inntektene på veldig lang sikt.

2. Grad kjerneselskap: SFL ORK WFC BP CVX APD MO ABT SYY GIS LMT KMB
Dette er selskapene jeg ikke har like stor tillit til som 1. Grads kjerneselskapene. Bakgrunnen for det kan være mye. Mindre forventet økning i utbyttene på sikt, mer usikre utbytter eller selskaper osv. Men det er også selskaper jeg ser stort potensial i og som kan ende opp som 1. Grad kjerneselskap på sikt.

Frontlinjeselskap: SDRL GOGL GOL VLCCF DESSC FRO NADL MHG CTL CIM NLY
Frontlinjeselskapene er selskapene som på kort sikt skal stå for den største delen av utbyttene, og veksten i porteføljen. Det er her den største delen av risikoen for utbyttekutt og store kurssvingninger ligger. Som nevnt så er meningen at på sikt vil kjerneselskapene overta for frontlinjeselskapene.

Som sagt jobber jeg med å lage en mer konsentrert portefølje. Selskapene som er i fare for å bli helt eller delvis solgt er for øyeblikket DESSC, CTL og CIM.

Deep Sea Supply (DESSC) Har jeg hatt i noen år nå uten at den har begynt å betale utbytte og derfor har jeg nå begynt å se etter en bedre plassering for kapitalen som er låst i DESSC.

CenturyLink (CTL) Utbytte i dette selskapet stanger nå i taket og EPS er forventet å falle noe. Det betyr at vi kan forvente ekstremt lav økning i utbytte eller i verste fall, kutt i utbytte. Derfor ser jeg også her om det er noen bedre plassering for kapitalen.

Chimera (CIM) Jeg anser det som veldig begrenset oppside i Chimera og det er også hvorfor jeg hele tiden revurderer selskapet. Selskapet betaler der i mot 16,30% årlig utbytte. Slik at det er snakk om litt i overkant av 6 år før hele investeringen er tilbakebetalt. Dog vil sannsynligvis utbytte falle drastisk så fort sentralrenten heves i USA.

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
David Brinkley

2 kommentarer:

 1. Hei,

  Veldig informativ blogg. Vurderer selv å kjøpe utbytteaksjer, og lurer på å gjøre dette gjennom investeringskontoen Zero til nordnet. Slik jeg forstår det betales det ikke skatt på utbytte før de selges en gang i fremtiden. Ut i fra det jeg har lest er denne kontoen kun fordeler. Virker nesten for godt til å være sant :) Har du noen formening om denne kontoen?

  SvarSlett
 2. Hei

  I forhold til det jeg vet om zerokontoen ser det ut til å være et godt valg for de fleste.
  Bakdelene med Zerokontoen er følgende. (kanskje flere også, men jeg vet kun om disse)

  1. Du mister skjermingsfradraget. Dette er likevel en liten pris å betale for å kunne utsette skatten.
  2. Dersom du handler utenfor EU/EØS må du betale kildeskatt på utbytter fra de fleste land. Blant annet fra USA, i følge en kunderådgiver fra Nordnet. Jeg regner med du fortsatt kan trekke disse fra på selvangivelsen, men det fjerner noe av fordelen med en zerokonto om du handler utenfor EU/EØS.
  3. Du kan ikke geare eller shorte aksjer i kontoen.
  4. Du kan kun overføre kontanter og ikke aksjer til zerokontoen i følge en kunderådgiver hos Nordnet. Slik at det kan bli en del kurtasje og noen gevinster/tap dersom du ikke får kjøpt aksjen til samme pris igjen.

  Slik at investerer du kun i Norge og har kun kontanter du skal overføre til kontoen, virker det som Zerokonto er et veldig godt valg. Du slipper å tenke på selvangivelsen og du kan reinvestere skatten for en veldig lav pris.

  SvarSlett