Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 12. oktober 2011

Inflasjon vs utbytteJeg blir ofte konfrontert med hvorfor jeg kjøper selskaper som kun betaler fra 2,8-3,6% utbytte. Nesten ikke nok til å overgå inflasjonsmålet til Norge på 2,5%.

Derfor vil jeg prøve å klargjøre dette en gang for alle.

For de som ikke er kjent med inflasjon, er dette kort fortalt prisstigningen på varer og tjenester, eller fall i verdien av penger om du vil. Med andre ord betyr dette at hvis inflasjonen var på 2,5% for 2010 får du nå 2,5% mindre varer og tjenester for samme sum penger som du gjorde året før.

Det er også riktig at når jeg kjøper et selskap som gir 2,8% utbytte så er det helt på grensen til at det slår inflasjonsmålet på ca 2,5%. Trekker vi fra litt skatt også, så ligger vi ca likt med inflasjonen eller kanskje også under.

Men det blir feil å sammenligne inflasjon med utbytte. Inflasjon er en måling av vekst, mens utbytte er en konstant, på samme måte som varene og tjenestene som inflasjonen blir målt ut fra. Derfor blir det ikke riktig å måle inflasjon mot utbytte.

Ettersom inflasjon er en måling av vekst må denne settes opp mot en annen måling av vekst. I dette tilfellet måling av veksten i utbytte. Slik at vekst i priser på varer og tjenester (inflasjon) må måles opp mot vekst i utbytte.

Dersom inflasjonen gjennomsnittlig øker med 2,5% pr. år og utbytte kun øker med 1,5% pr. år, har vi et problem. Da vil vi tape kjøpekraft i lengden. Dette er hvorfor jeg ser på den årlige veksten i utbytte når jeg kjøper utbytteselskap.

Selskapet mitt med lavest utbyttegrad er Wal-Mart. WMT tilbyr kun 2,8% utbytte på dagens nivå. Det betyr at mange vil her si at vi kun opprettholder vår kjøpekraft, at en investering i WMT, dersom vi kun ser på utbytte, vil være bortkastet. Vi kan like godt plassere pengene på en høyrentekonto, vil mange si.  Men dette kunne ikke vært lengre fra sannheten.

Mens inflasjonen kun øker med gjennomsnittlig 2,5% pr. år har utbytte til WMT økt med gjennomsnittlig 17,70% pr. år de siste 10 årene. Ser vi enda lengre tilbake enn 10 år, har utbytte økt enda raskere enn dette. Den siste økningen i utbytte som kom i mars 2011 var på 20,70%. Tar vi likevel utgangspunkt i en vekst på 17,70% årlig ser vi at utbytte til WMT dobler seg ca hvert 4 år, mens prisen på varer og tjenester dobler seg ca hvert 29 år.  Med andre ord øker utbyttene til WMT mer enn 7 ganger så raskt som inflasjon. Om vi ser helt tilbake til 1972 da WMT ble børsnotert har selskapet doblet utbytte hvert 3 år i gjennomsnitt over de siste 39 årene.

Hvis vi sier at WMT betaler 1 dollar i utbytte i dag og de fortsetter å øke utbyttene med 17,70% vil du om 40 år få 678 dollar i utbytte. Om Norge klarer å opprettholde inflasjonsmålet sitt på 2,5% vil varene som i dag koster 1 dollar ha økt til 2,68 dollar om 40 år. Med andre ord betyr det at varene jeg i dag betaler 100% av utbytte mitt for, vil jeg kun bruke 0,039% av utbytte mitt på å kjøpe om 40 år.

Ser vi på kun ti års sikt vil varer for 1 dollar om 10 år koste 1,28 dollar. Mens utbytte på 1 dollar fra WMT vil ha økt til 5,10 dollar. Det du i dag bruker 100% av utbytte ditt på å kjøpe, vil du om 10 år kun bruke 25% av utbytte på å kjøpe. Med andre ord er kjøpekraften din firdoblet på 10 år. Dette til tross for at utbytte til WMT i dag kun er på 2,8% og om 10 eller 40 vil det sannsynligvis også kun være på ca 2,8%. Men likevel utbyttegraden den gang vil være den samme som den er nå, vil likevel min kjøpekraft ha mer enn 250 ganget seg over de siste 40 årene.

Håper dette gav en oppklaring hvorfor en ikke kan vurdere utbyttegrad i forhold til aksjekurs opp mot inflasjon. På samme måte som en ikke kan måle EPS i forhold til aksjekurs mot inflasjon eller månedslønnen din i forhold til verdiene dine opp mot inflasjon. En må måle veksten i utbytte, veksten i EPS og veksten i månedslønnen din opp mot inflasjon, om det skal gi noen mening å sammenligne disse. En kan også måle den årlige veksten i formuen din, eller den årlige avkastningen på investeringene dine, om en vil.

What’s the use of running, if you’r not on the right road?


  


4 kommentarer:

 1. Hei!

  Kom nylig over bloggen din da jeg søkte rundt for å få oversikt over potensielle utbytteaksjer å følge med på ifm de lave aksjekursene om dagen..

  Jeg har ikke fokusert mye på utbytteaksjer før, men prøver å lære mest mulig for å se om det er noe for meg.


  I den sammenheng lurer jeg på om du benytter DRIP i noen sammenheng (og om dette finnes i norske selskap eller er mer et amerikansk fenomen?). Jeg antar det også i Norge blir realisert gevinst ved utbytte også i DRIP selv om man har et direkte gjeninvesteringsopplegg.. Og da kan kanskje investeringskonto og handle aksjene på børs være bedre enn DRIP likevel?
  Setter pris på alle tanker du har rundt DRIP vs Børs..


  Takker og bukker :)


  Def: A dividend reinvestment program or dividend reinvestment plan (DRIP) is an equity investment option offered directly from the underlying company. The investor does not receive quarterly dividends directly as cash; instead, the investor's dividends are directly reinvested in the underlying equity. (The investor must still pay tax annually on his or her dividend income, whether it is received or reinvested.) (Wikipedia, 18.10.2011 http://en.wikipedia.org/wiki/Dividend_reinvestment_plan)

  SvarSlett
 2. Hei

  Jeg benytter ikke DRIP. Det er flere grunner til dette.

  Først og fremst for DRIP tvinger deg til å reinvestere utbyttene i samme selskap, og til hva enn kursen den dagen måtte være. Dette kan være en god ordning for langsiktige og passive investorer som sparer til for eksempel pensjonen. Jeg der i mot er en veldig aktiv investor, og liker selv å bestemme når og i hvilket selskap jeg skal investere utbyttene mine. Jeg gearer også investeringene mine. Slik at jeg bruker utbyttene til å nedbetale gjeld når jeg ikke finner en bedre investering.

  Slik at for min del vil jeg nok aldri benytte meg av DRIP. Men som sakt kan det være en fordel for langsiktige og passive investorer. Spesielt når en også slipper å betale kurtasje og enkelte ganger også får en rabatt ved DRIP.

  Jeg er faktisk ikke sikker om noen Norske selskaper tilbyr DRIP, det har aldri falt meg inn å sjekke dette. Hvis noen gjør det så tror jeg ikke det kan være stort mer enn en liten håndfull. Ut fra utbyttestrategien til de fleste Norske selskaper er det lett å se at utbytte ikke er en stor prioritet.

  SvarSlett
 3. Bare en tanke - Hvis du allerede er tilstrekkelig diversifisert; Ville det ikke gi mening å være med i DRIP på aksjer som gir stabilt, forutsigbart utbytte (typisk amerikanske aksjer som JNJ, PG, KO), og du er langsiktig investert i. - Om ikke annet så for å spare kurtasjen?

  SvarSlett
 4. For min del vil det ikke gi mening. Først og fremst for jeg blir tvunget til å investere i selskaper som jeg kanskje mener er en mye dårligere investering enn et annet selskap på det tidspunktet. Jeg blir også tvunget til å investere mer i et selskap som kanskje allerede har steget mye i verdi og derfor utgjør en større posisjon i porteføljen enn jeg ønsker. Det er også kanskje slik at jeg anser det som en bedre investering å betale ned gjeld enn å investere i aksjemarkedet på det tidspunktet utbytte kommer.

  Selvfølgelig vil jeg i beste fall spare maks 0,6% av investeringen i kurtasje. Men hva hjelper det å spare 0,6% om du ofrer en potensiell gevinst på 10% ved å investere i noe annet, eller bare betale ned gjeld?

  SvarSlett