Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

tirsdag 18. oktober 2011

TeliaSonera AB (TLSN) Analyse


TeliaSonera AB er kjent som NetCom i Norge, Sonera i Finland og Telia i Sverige. Men også Chess og NextGentel er datterselskap av TeliaSonera AB som opererer i Norge. TeliaSonera AB er resultatet av sammenslåingen mellom svenske Telia og Finske Sonera. Telia ønsket opprinnelig å slå seg sammen med Telenor, men dette førte ikke frem.

TeliaSonera AB kan handles på børsen i Sverige og Finland.

Selskapet er Europas femte største teleselskap og opererer i totalt 19 land. TeliaSonera AB er stort sett posisjonert som en av de fire største teleleverandørene i alle land selskapet konkurrerer i.

Selskapet har totalt i overkant av 29,000 ansatte og 159,4 millioner abonnementer.

Største aksjonær i TeliaSonera er den svenske stat med 37,3% og den Finske stat med 13,7%.

EPS og P/E
EPS i SEK:
Q2 2011         0,89
Q1 2011         1,04
2010 4,73
2009 4,20
2008 4,23
2007 3,94

Som dere ser fra EPS så klarte selskapet seg utrolig godt gjennom finanskrisen. En kan også se at inntektene har hold seg relativt stabile de siste årene.

For 2011 kan det se ut til at inntektene vil bli noe lavere enn for 2010. Hvis vi legger til grunne en EPS på totalt 3,86 for 2011 og dagens kurs på 46,13 får vi en P/E på 11,95.


Kredittverdighet 
Kredittverdighetsrater er fortsatt på moten og derfor er dette for mange viktig i en analyse.

Kredittverdighetsrater
Moody’s   A3 med stabile utsikter
Standard & Poor’s A- med stabile utsikter

Med andre ord er selskapet ansett som svært kredittverdig.

TeliaSonera AB har som langsiktig mål å holde seg mellom A- og BBB+

Egenkapital og gjeld
Selskapet har en bokført totalverdi på SEK 241,011 milliarder. Hvorav 124,001 milliarder utgjør gjeld og 117,010 milliarder utgjør egenkapital. Av egenkapitalen er 5,67 milliarder kontanter og kontantekvivalenter.

117,010 milliarder tilsvarer Kr 26,05,- egenkapital pr. aksje. Med utgangspunkt i dagens kurs på 46,13,- resulterer dette i en P/B på 1,77.

Utbytte
TeliaSonera AB har som mål å betale ut minst 50% av EPS som utbytte.

De siste syv årene har faktisk selskapet betalt i gjennomsnitt 86% av EPS som utbytte. Dette skyldes stort sett ekstraordinære utbytter for 2006-2008. Ser vi på de to siste årene har selskapet i snitt betalt 56% av EPS som utbytte.

For 2010 betalte selskapet SEK 2,75,- pr aksje som utbytte. Dette tilsvarer en utbyttegrad på 5,96%. Dersom vi forventer at utbytte for 2011 vil falle til 1,93 utgjør dette en utbyttegrad på 4,18%.

De siste 9 årene har TeliaSonera betalt utbytte hvert år. Ettersom utbyttene er svært inntektssensitive så har de svingt en del fra år til år og vil sannsynligvis også fortsette med dette frem over.

Utbyttene blir også normalt utbetalt i april eller mai hvert år.

Konklusjon:
TeliaSonera AB fremstår som et stabilt selskap med gode fremtidsutsikter. Selskapet har en overkommelig gjeldsgrad og er godt posisjonert i markedene det opererer i.

Selskapet ser også ut til å være en god hedge mot globale økonomiske og finansielle kriser.

Med en P/B på 1,77, en P/E på 11,95 og et forventet utbytte på 4,18% er jeg positiv til TeliaSonera AB på lang sikt. Selskapet ser ikke direkte billig ut men jeg vil si selskapet ser ut til å være fair eller i underkant av fair priset. Spesielt i forhold til den sikkerheten og stabiliteten det ser ut til at en kan forvente seg i TeliaSonera AB over de neste årene.Som en kan se fra grafen over, så har TeliaSonera kursen stort sett beveget seg parallelt med den svenske børsindeksen. De fleste årene ligger den litt i overkant, men noen år er den også under snittet for børsindeksen. Ser vi der i mot på totalavkastningen (Kursstigning + utbytte) fra TeliaSonera AB ser vi at selskapet har slått hovedindeksen hvert eneste år med gode og økende marginer. Utbyttene hadde en også kunne reinvestere og økt forspranget enda noen prosent.

Er du langsiktig og ønsker eksponering mot telesektoren, kan TeliaSonera være et selskap å vurdere.

Well, you know, I was a human being before I became a businessman.
George Soros

  


2 kommentarer:

  1. Hei,

    Hvordan har du laget den grafen nederst i innlegget? Bruker du et websted, eller en spesiell software?

    SvarSlett
  2. Fikk den fra hjemmesiden deres: http://www.teliasonera.com/investors/share/

    Men jeg henter også grafer fra Nordnet, netfonds, Bloomberg, Morningstar, Yahoo Finance og også andre steder fra tid til annen.

    SvarSlett