Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 23. november 2011

Svalestup

Her kan dere se hvilken effekten et fall på over 40% I FRO og på over 20% i SFL på samme dag har på porteføljen min.Forhåpentligvis vil dette innlegget fungere som en påminnelse for hvorfor jeg skal diversifisere og ikke plassere for mange egg i samme kurv, en gang i fremtiden.

Everything happened as I had foreseen. I was dead right and – I lost every cent I had! I was wiped out by something that was unusual. If the unusual never happened there would be no difference in people and then there wouldn’t be any fun in life.
Jesse Livermore

10 kommentarer:

 1. Hei,
  Hvilket program benytter du for å få ut denne type grafer?
  Hilsen
  Jabba

  SvarSlett
 2. Hei Jabba

  Det er ikke noe program, kun bilde av porteføljeutviklingen min hos Nordnet.

  SvarSlett
 3. Ship Finance med stort utbytte i 3 kvartal.

  Er det lurt da og tømme hele kassa nå som vi møter dårlige tider?

  SvarSlett
 4. De tømmer ikke hele kassen ved å betale $ 0,39 som utbytte. EPS for Q3 var i teorien $0,35, mens i praksis $0,40 slik at de behøver nok ikke å ta av kontantbeholdningen for å dekke utbytte.

  Jeg forstår likevel hva du tenker, og det kunne kanskje vært noe smartere å samlet opp en del ekstra cash eller betalt tilbake litt ekstra gjeld bare for sikkerhetsskyld. Men jeg tror egentlig ikke SFL har behov for det. For min del så ser det ikke ut til at SFL nødvendigvis går dårligere tider i møte.

  SFL har en del eksponering mot tank og FRO og dersom FRO skulle stoppe all betaling til SFL så vil det absolutt merkes på resultatet til SFL. Jeg tror likevel at det er veldig lite sannsynlig at noe slikt vil skje. Vi må også huske at SFL har langt flere bein enn tank å stå på. Tank er heller ikke deres største inntektskilde. Ca 33% av inntektene deres i dagens marked kommer fra tank. Alle skipene og riggene til selskapet er også leid ut på lengre kontrakter, slik at den største risikoen for SFL er om en av leietakerne ikke betaler for seg. Noe som kan hende med FRO. SFL har også siden august tatt i mot tre av sine tørrbulkskip som vil bidra positivt til Q4. SFL har også 10 nybygg i produksjon som vil komme som perler på en snor frem over. Dette vil også bidra positivt i løpet av 2012 og utover. Slik at om FRO overholder avtalene sine med SFL eller hvert fall ikke misligholder mer enn halvparten av de så tror jeg ikke Q4 vil bli noe dårligere enn Q3. Jeg tror heller Q4 vil bli noe bedre enn Q3.

  Oppsummert er den store risikoen i SFL om leietakerne ikke betaler for seg. En annen noe mindre risiko er dersom verdiene på skipene eller riggene skulle falle kraftig.

  SvarSlett
 5. Rundt halvparten av Frontlines flåte er leid inn fra Ship Finance, og sistnevnte selskap kan komme til å tape 2 milliarder kroner på Frontline problemer.

  Tankrederiet har uttalt at de er nødt til å halvere den såkalte nødvendighetsraten for å drive de store råoljetankskipene i kontantmessig balanse. Dette er dårlig nytt for Ship Finance.

  http://www.hegnar.no/bors/article668366.ece

  SvarSlett
 6. Diversifisere mer ?

  Du har aksjer i 36 firmaer, og mer enn 10 forskjellige bransjer. Det er nesten på nivå med mange fond, og forvalterne der har dette som fulltids-jobb.

  Hvordan klarer du å holde oversikten over alle investeringene dine ?

  SvarSlett
 7. Kan ikke si jeg er helt enig med dette. 2 milliarder kroner høres lite ut. Jeg vil heller si det er nærmere 10,4 milliarder kroner SFL kan komme til å "tape" på Frontlines problem. Men Hegnar snakker ikke om hva disse 2 milliardene er eller hvordan de kom frem til to milliarder kroner. Men jeg tror de med 2 milliarder kroner egentlig mener 10,4 milliarder kroner eller ca 1,8 milliarder dollar.

  Uansett er ikke dette veldig nytt, for det er nettopp dette som er den store risikoen med SFL, at leietakerne ikke betaler for seg.

  Men en må huske at dette er 10,4 milliarder kroner som skulle betales fra FRO til SFL i løpet av ca 8-12 års tid. Det er sannsynlig å tro at SFL vil finne nye leietakere til skipene sine i løpet av de neste 8-12 årene. Hvis de gjør dette så vil tapet bli noe begrenset.

  Vi kan kun spekulere i hva som vil bli utfallet. Men jeg tror John Fredriksen avtaler et møte med John Fredriksen og så finner de ut av noe som er til fordel for John Fredriksen. Jeg tror det blir en eller annen avtale som er til fordel for FRO nå som markedet er dårlig og FRO sliter, men som på lengre sikt er til fordel for SFL. Kanskje at FRO betaler halvparten av avtalt beløp nå og frem til markedet bedres. Når markedet er bedre så betaler FRO en større del av overskuddsinntektene til SFL enn de opprinnelig skulle. Frem til FRO har betalt tilbake det de skylder SFL, pluss renter.

  Men som sakt er det kun spekulasjoner. En hver må selge, kjøpe eller shorte på bakgrunn av hva de selv tror vil skje med SFL og FRO, og hva som passer deres strategi best.

  SvarSlett
 8. Svar på spørsmålet om diversifisering.

  Når jeg sier diversifisere så mener jeg ikke nødvendigvis å kjøpe flere selskap eller å diversifisere over flere bransjer. Å sitte i 36 forskjellige selskap betyr nødvendigvis ikke at du er veldig diversifisert, dersom 90% av kapitalen din er plassert i samme selskap og kun 10% fordelt på de resterende 35 selskapene.

  Derfor vil jeg prioritere å fordele mer kapital over de forskjellige bransjene. Slik at shipping og offshore ikke skal ha en alt for stor påvirkning på porteføljen, slik det har nå. Ulempen min er at shipping og offshore er bransjene jeg liker best, slik at det faller naturlig for meg å overeksponere meg mot disse bransjene.

  Det kan være vanskelig å holde oversikt når en får for mange selskap i porteføljen. Derfor har jeg også redusert porteføljen min til 36 selskap som du sier. Måten jeg holder oversikt er at jeg tar en rask gjennomgang av alle selskapene i løpet av tre uker. Det vil si 12 selskaper pr. uke. Jeg ser om det er kommet noen nyheter, og dersom det ikke er kommet noen oppsiktsvekkende nyheter som verken er positive eller negative så ser jeg ikke nærmere på selskapet. Når kvartalsresultatene for selskapene kommer så ser jeg som regel også raskt igjennom oppsummeringen av disse for å se om det er noe unormalt positivt eller negativt her. Dersom jeg ser at et selskap faller eller stiger kraftig en dag så ser jeg nærmere på dette for å se om jeg kan finne noen bakgrunn for dette. Slik at det er ikke så vanskelig å holde oversikt egentlig. Jeg tror jeg holder mer oversikt over min portefølje med 36 selskaper enn mange med en portefølje på kun 5 selskaper gjør.

  SvarSlett
 9. Selskapsfokus31 desember, 2011

  Hei.
  Har du sett på BWO og Atea?
  Selv om skipping ligger deg nærmest er dette to gode utbytteaksjer.
  Godt nytt år.

  SvarSlett
 10. Jeg har sett på BW Offshore for lenge siden, men husker ikke hvorfor jeg ikke investerte i BWO den gang. Men har egentlig aldri sett på Atea. Mulig jeg ser nærmere på de etter hvert. :)

  Godt nytt år til deg også. :)

  SvarSlett