Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

søndag 15. mai 2011

DnB Nor (DNBNOR) Analyse

DnB Nor er Norges største finanskonsern og ble grunnlagt i 2003 da DnB og Gjensidige Nor slo seg sammen. Selskapets største aksjonær er Nærings og Handelsdepartementet (Den Norske stat) med 34% av aksjene.

DnB Nor er store innenfor bank, forsikring, kapitalforvaltning, og meglertjenester innenfor aksjer, valuta, og råvarer. De er store både på privatkunder, bedriftskunder og internasjonalt.

DnB regnes som en av de 10% beste bedriftene i sin bransje innen bærekraftig utvikling. Derfor er også DnB medlem av Dow Jones Sustainability World Index. Selskapet blir også vurdert som den ellevte beste kapitaliserte av de syttifem største internasjonale bankene på verdensbasis av Standard & Poor‘s.

DnB Nor lanserte i 2010 indexfond, noe jeg anser for den beste type aksjefond. DnB er en av få Norske aktører som foreløpig tilbyr indexfond.

Jeg tar utgangspunkt i en kurs på kr 80 pr. aksje og bakgrunn i Q1 2011 rapporten og årsrapporten 2010.

Resultater:
EPS på 7,04,- P/E på 11,36 og en P/B på 1,14. Selskapet har en gjeldsgrad på 95% av totalkapital. Utbytte for 2010 var på kr 4,- og gir en utbyttegrad på 5%. Utbytte alene gir en P/E på 20. Egenkapitalen pr. aksje er på kr 69,99,- og gjeld pr. aksje er på kr 1 218,08,- kr 416,26 av ”gjelden” utgjør kundeinnskudd.

Utbyttepolitikk:
DnB Nor har som mål å betale ut 50% av EPS som utbytte. Men de vil ta forutsetninger om normale markedsforhold, behov for kjernekapital, eksterne rammebetingelser osv… I praksis betyr dette at en bør forvente utbytte på 50% av EPS men også være foreberedt på at utbytte fra tid til annen kan reduseres eller kuttes helt. Noe vi også ser fra historikken.

2010 4,00
2009 1,75
2008 0,00
2007 4,50
2006 4,00

Jeg foretrekker en forutsigbar utbyttepolitikk hvor utbytte økes hvert år og ligger rundt 30-60% av EPS. Jeg foretrekker også utbytte hvert kvartal eller helst hver måned. Reglene i Norge er dessverre ikke utformet slik at det er mulig derfor må vi forvente utbytte 1 gang i året eller i beste fall 2 ganger ved ekstraordinære utbytter. Dersom politikerne endret denne regelen ville sannsynligvis Norske utbytteselskap som DnB Nor blitt betydelig mer populære i utlandet også. Politikerne hadde ikke likt å få hele lønnen sin utbetalt på slutten av hvert år, det samme liker ikke utbytteinvestorer heller.

Konklusjon:
DnB Nor er et godt selskap med store muligheter for fortsatt økning og en kapitalsterk eier. Selskapet ser ikke direkte billig ut men ikke dyrt ut heller. Jeg vil si selskapet prises til fair value eller litt i underkant av fair value i forhold til hvordan verden ser ut i dag. Selskapet handles som nevnt kun til 114% av bokførte verdier og har en P/E på 11,36. For langsiktige investorer tror jeg det vil være mulig å sitte igjen med over gjennomsnittlig avkastning i gjennomsnitt. Dersom verdensøkonomien var tilbake på normalen tror jeg DnB ville ligge på ca kr 110,-. Det vil resultere i en P/B på 1,57 og en P/E på 15,6%. Dette matcher med tidligere verdsettelse av DnB Nor.

Fra en utbytteinvestorssynspunkt tror jeg det finnes bedre muligheter i finanssektoren. DnB Nor har til dels uforutsigbare utbytter og kun årlig utbetaling. Dersom jeg skal handle i DnB Nor ønsker jeg større rabatt. Hvis DnB Nor skulle falle til kr 75,- pr. aksje vil jeg sterkt vurdere en inngang. Det er ingenting i DnB Nor som tilsier at aksjen skal annet enn opp, men vi kan håpe på en generell nedgang i aksjemarkedet basert på generell frykt. Noe som forhåpentligvis vil legge et negativt press på DnB Nor. De som kjøpte DnB ved inngangen til 2009 kan glede seg over en direkteavkastning kun fra utbytte på 15% årlig.

"Never count on making a good sale. Have the purchase price be so attractive that even a mediocre sale gives good results." - Warren Buffett

6 kommentarer:

 1. Hei,
  jeg følger bloggen din og leser innleggene med stor interesse. Det er fint du skriver litt om norske aksjer også.

  Men personlig mener Dnb nor ikke er spesielt billig til dagens kurs.

  Husker med skrekk og gru tilbake til finanskrisen da de virkelig hadde trøbbel. Ikke at jeg har fulgt den aksjen så nøye i sømmene i det siste, men kan ikke si at jeg har intrykk at de har lært av "feilene" mht. utlånsvillighet.

  Men jeg synes det er en del undervurderte aksjer på børsen, feks statoil, aktiv kapital, protector forsikring, tide og arendals fossekompani. Det er flere av disse aksjene som blir veldig lite omsatt på børsen desverre...

  Jeg har lest mye om strategien din og hvordan setter opp porteføljen, som virker veldig gjennomtenkt. Men også veldig opptatt av teknisk analyse og tall. Hva med ledelse, spesielle hendelser og framtidsutsikter f. eks?

  SvarSlett
 2. Hei, det er fint å høre :)

  Ja jeg har hatt et litt større fokus på Oslo Børs i den senere tid.

  Det var mye negativ oppmerksomhet rundt DnB Nor under finanskrisen og det meste var også fortjent. Men nå i ettertid syntes jeg Rune Bjerke håndterte flere av problemene veldig godt. Jeg husker selv jeg fryktet at DnB ville få store problemer på grunn av sin store eksponering mot shipping, jeg fryktet også at Bjerke ville gå av på grunn av innsidetiltalene mot noen av de ansatte i DnB, pluss flere faktorer som jeg ikke lenger husker. Jeg vurderte DnB flere ganger under finanskrisen men kom hver gang til at jeg mente risikoen var for stor i forhold til oppsiden. Jeg vet ikke stort om hvordan utlånsvilligheten er nå i forhold til før finanskrisen, men i teorien skal den være strengere. Jeg er heller ikke selv kunde av DnB Nor. Men jeg er enig med deg i at DnB Nor ser ikke spesielt billig ut. Men jeg syntes ikke den ser direkte dyr ut heller. Som jeg nevne så tror jeg det finnes bedre muligheter i finanssektorene.

  Jeg har ikke sett så nøye på noen av de selskapene du har nevnt. Men har sett litt på Statoil og syntes ikke denne så veldig attraktiv ut på dagens kurs. Jeg mener det er andre selskaper innen olje og energi som ser ut til å være bedre priset. Kanskje ikke på OSE men ute i verden. Det betyr ikke at jeg tror Statoil skal ned, for det gjør jeg ikke. Men jeg tror at på sikt kan en få bedre avkastning i noen av de andre oljeselskapene.

  SvarSlett
 3. Morsomt at du skulle nevne Arendals Fossekompani for jeg så akkurat på dette i går eller dagen før. Om jeg ikke husker feil var vel dette priset til en P/B på ca 1,5 og P/E på ca 15. Utbytte ligger vel på rett rundt 3%. Men det var en del ting som gjorde at jeg ikke tror Arendals Fossekompani passer inn i min portefølje og strategi. Først og fremst ønsker jeg utbytte pr. kvartal, i Arendals vil jeg få det pr. år. Jeg ønsker også at selskapet skal ha et vist fokus på aksjonæren og spesielt utbytte. Ut fra deres hjemmeside virket det ikke som verken aksjonær eller utbytte står særlig sentralt. Derfor ble selskapet avblåst ganske kjapt. Det at kursen pr. aksje også ligger på rundt 1,700 fører til lavt volum og viser også at selskapet er beregnet for spesielt interesserte. Men for en langsiktig value investor tror jeg absolutt Arendals Fossekompani kan vise seg å være en god investering. Men nå så jeg kun raskt igjennom Q4 rapporten fra selskapet slik at som nevnt så kjenner jeg ikke godt til selskapet.

  Men generelt gav dette selskapet og rapporten meg inntrykket av at dette er et konservativt selskap som stort sett kun bryr seg om å drifte selskapet og å skape verdier og så får de som vil hoppe på toget eller bli stående igjen.

  Jeg tar veldig liten hensyn til tekniske analyser, men jeg bruker mye P/E, P/B og ser på gjeldsgraden og selvfølgelig utbytte i selskapet. Jeg bruker også mye tid på å studere ledelsen i de fleste selskapene og både fremtidsutsikter og tidligere hendelser. Det er ikke sikkert alt dette kommer godt nok inn i analysene mine her på bloggen. Men det er til dels med vilje også. Meningen med analysene mine er ikke at noen skal investere kun på bakgrunn av disse. De er først og fremst ment som en kort oppsummering til meg selv for hvorfor jeg valgte/ikke valgte å investere i dette selskapet, og som jeg kan se tilbake på ved en senere anledning. For de som velger å lese og bruke disse analysene er de kun ment som en rask innføring i selskapet slik at personer slipper å gjøre dette selv, og kan velge å avvise selskapet eller gjøre videre undersøkelser selv før de eventuelt investerer.

  Jeg har ingen økonomisk eller finansiell bakgrunn, slik at ingen bør gjøre noen investeringer kun på bakgrunn av hva jeg skriver her på bloggen. Dette er kun mine tanker og meninger rundt investering og det er ingen garanti for at disse er riktige. Som nevnt så er analysene også kun en brøkdel av de undersøkelsene og det arbeidet jeg gjør før jeg investerer i et selskap. Det vil være for tidskrevende for meg å lage en analyse som inneholder all informasjon jeg bruker når jeg velger ett selskap.

  Dette ble en noe lang kommentar, men håper det gav deg noen svar ;)

  SvarSlett
 4. Opplysende svar det. Jeg følger samme filosofi (utbytteaksjer).

  Det er sant det du skriver at noen selskaper er konservative og lite vennlige mot småaksjonærer desverre.

  Jeg tror rene norske selskaper ikke kan gi kvartalsvise utbytter, men kun en gang i året. Jeg tror Fredriksens selskaper har en måte å "sno" seg unna dette på ved å operere helt eller delvis i utlandet.

  Jeg har heller ingen økonomibakgrunn, kun interesse for børs og utbytteaksjer. Jeg har ikke mye å bruke på aksjer for tiden. Så stort sett bare følger jeg med, og bruker newsweb.no. F. eks. til å sjekke historikken på eks. dato for utbytte til selskaper langt bakover i tid...

  SvarSlett
 5. Akkurat når det gjelder AFK så mener jeg det er store verdier i kraftverkene, eiendommene og aksjeinvesteringene 9% KOG f. eks.

  Og de gir ca 5% hvert år i utbytte (i forhold til kursen da, i år (50+30) 80 kr), noe som går igjen for alle selskaper Erik Must er involvert i har jeg inntrykk av.

  Men det er jo veldig tydelig at de tenker langsiktig og konservativt, og at de heller vil investere overskuddet selv fremfor å betale store utbytter.

  I tillegg er de vel absolutt så lite aksjonærvennlig som et børsselskap kan være. Og aksjen omsettes nesten ikke, så jeg ser poengene dine veldig godt.

  SvarSlett
 6. Nei det stemmer Norske selskaper kan kun gi årlige eller halvårlige utbytter. Selskapene til Fredriksen er kun notert på OSE men registrert på Bermuda. Derfor kan selskapene betale utbytte pr. kvartal. Jeg kjente ikke til www.newsweb.no fra før så det var en nyttig link jeg vil benytte meg av fremover.

  Ang. AFK jeg er enig med deg i at det ligger spesielt store verdier i kraftverkene, jeg kjenner ikke til eiendommene eller investeringene annet enn hva som sto på hjemmesiden, men du har nok rett i at det er store verdier her også. KOG som du nevnte går jo godt og jeg har inntrykket av at flere av deres andre investeringer også er selskaper som tjener gode penger, uten at jeg har noen dybdekunnskap her.

  Jeg er ikke i tvil om at for den rette investor kan sannsynligvis AFK være en god og sikker investering.

  Kanskje jeg må se litt nærmere på dette selskapet igjen etter hvert.

  SvarSlett