Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

tirsdag 10. mai 2011

Orkla (ORK) Analyse

Orkla er ett av Norges største selskaper. Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiums løsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på 57 milliarder kroner og antall ansatte er 30 000. Selskapet er notert på Oslo børs og utgjør alene 5,5% av børsen.

Orkla aksjonærene fikk for året 2010 en avkastning på hele 4,2% inkl. utbytte! Mens Oslo Børs økte med usle 18,3 %. I teorien betyr dette at du kunne investert på OSE i blinde og det ville vært en 50% sannsynlighet for å treffe 18,3% eller bedre avkastning.

Jeg tror Orklas dårlige utvikling skyldes at selskapet fremstår som ustrukturert og uadministrert. Det virker ikke som styret helt vet hva de gjør eller hvor de skal. Det er ingen helt klare og troverdige fremtidsutsikter. Jeg legger mye av skylden for dette på Stein Erik Hagen. Hagen sitter som styreleder med over 23% av alle aksjene i selskapet. Ettersom at det ikke er noen andre aksjonærer som kommer i nærheten av Hagens aksjepost og Hagen er styreleder kan han stort sett styre selskapet akkurat som han ønsker.

Tidligere konsernsjef i Orkla, Finn Jebsen anså jeg som en dyktig og strukturert person som også kunne vise til gode resultater i Orkla. Hagen sparket Finn Jebsen for ca 5 år siden over flisespikeri. Dette kan dere selv søke opp og finne mye informasjon rundt. Etter at Jebsen gikk ut og Hagen gikk inn har det stort sett bare gått nedover. Mitt inntrykk av Hagen uten at jeg kjenner han personlig er at målet hans er å berike seg selv uavhengig av om dette skjer på bekostning av Orkla og deres øvrige aksjonærer. Jeg mener det beste for Orkla vil være om Hagen trekker seg fra styret og overlater Orkla til profesjonelle.

Orkla sitter i dag på en stor aksjepost i REC som også får meg til å betvile ledelsen og styret i Orkla. Jeg finner det merkelig at ikke Orkla solgte seg delvis eller helt ut av selskapet da det var ekstremt overpriset. Selskapet var på en periode priset høyere enn Statoil med en brøkdel av inntektene. Det forundrer meg at Orkla ikke klarte å se dette, da det var usedvanlig åpenlyst at selskapet var overpriset.

Orkla har i den senere tid solgt Elkem og vil fortsette å redusere og omstrukturere sine investeringer. På sikt er planen å satse kraftigere på Orkla brands og Sapa.

Jeg tar utgangspunkt i en kurs på kr 51,- og bakgrunn i Q1 2011 rapporten.

Resultater:
EPS på 2,9,- P/E på 4,39 og en P/B på 1,06. Selskapet har en lav gjeldsgrad på kun 44% av totalkapital. Utbytte for 2010 var på kr 2,5,- og gir en utbyttegrad på 4,9%. Utbytte alene gir en P/E på 20,4. Ut av egenkapitalen på kr 47,96 pr. aksje er kr 2,31 kontanter og kontantekvivalenter.

Utbyttehistorikk:
Orkla har siden 1993 betalt utbytte hvert år og aldri kuttet utbytte. De har der i mot heller ikke økt utbytte hvert år. Fra 2007 - 2009 ble utbytte holdt på kr 2,25 før det økte igjen i 2010 til kr 2,50. I teorien har Orkla en relativt forutsigbar utbyttepolitikk.Tilbakekjøp av aksjer:
Fra 2000-2004 kjøpte Orkla tilbake 36 376 130 aksjer. Om en ser på aksjeutviklingen i forhold til tilbakekjøp var timingen her relativt god. Men i året 2005 kom ett skifte. For året 2005 ble det ikke kjøpt tilbake noen aksjer. Men for året 2006-2008 ble det kjøpt tilbake 22 500 000 aksjer. De klarte å treffe toppen med ekstrem presisjon. Når selskapet der i mot bunnet ut i 2009 ble det ikke kjøpt tilbake noen aksjer og det ble heller ikke kjøpt tilbake noen i 2010.

Konklusjon:
Selskapet handles til kun 106% av egenkapital og med en P/E på kun 4,39 ser selskapet ekstremt underpriset ut. Selskapet har en lav gjeldsgrad og en solid balanse. Jeg tror der i mot at Hagen og den usikre fremtiden har mye å bety for at Orkla holdes på et slikt lavt nivå. Det at flere store aksjonærer også har solgt seg ned og kanskje fortsatt selger seg ned har nok også skapt et negativt press på aksjen. Rasmussengruppen er helt solgt ut av topp 20 listen og folketrygdfondet har solgt seg betydelig ned i løpet av 2011.

Som nevnt over anser jeg selskapet som veldig underpriset, og dagens inngang er sannsynligvis en veldig god en. Det er der i mot varslet store omstruktureringer i Orklas investeringer og satsingsområder. Omstruktureringer i seg selv er alltid et risikoelement som kan slå begge veier. Spesielt når du i tilegg ikke har tiltro til personen som skal stå for omstruktureringene blir det enda skumlere.

Derfor vil jeg avvente en inngang i Orkla til selskapet blir billig nok til at jeg anser risikoen som akseptabel eller til det kommer noen gode nyheter fra selskapet.

Les også analysen av DnB Nor her.

Go for a business that any idiot can run - because sooner or later, any idiot probably is going to run it.
Peter Lynch

4 kommentarer:

 1. Fin analyse og igjen, veldig bra blogg!
  Selv har jeg Orkla med en inngang på 46.10. Har veldig tro på selskapet på lang sikt, og håper at det satser innenfor Orkla Brands. Her er det mange kjente, norske merkevarer, som norske husholdninger bruker hver eneste dag. Håper de rendyrker selskapet rundt brands og Sapa, og selger REC og alt annet som er lite lønnsomt. Løsner det for Orkla, kan aksjen fort øke i verdi, samtidig som man kan forvente stabile utbytter!

  SvarSlett
 2. Takk, takk.
  Du har en veldig god inngang. Tror det er mye som skal til for at den skal ned til 46 igjen. Jeg er enig med deg i at det kan være smart å rendyrke selskapet rundt Orkla Brands og Sapa. Jeg syntes likevel de bør beholde sin posisjon i Jotun også. Planen fra Orkla’s side er vel også å satse mer på Orkla Brands og Sapa og mindre på “investments”

  Slik jeg ser det er det kun et tidsspørsmål før Orkla vil stige til en mer rettferdig prising. Så fort det kommer mer avklaring om veien videre for Orkla og Hagen tror jeg det kan gå fort opp. Spesielt også om verdensøkonomien begynner å stabilisere seg. Men om det skjer i år er vanskelig å si.

  SvarSlett
 3. Ja, det kan nok ta litt tid før det skjer noe, men jeg er tålmodig og har god tid.

  Du har et godt poeng med Jotun, det er vel kanskje Norges mest kjente internasjonale bedrift?! Så de burde nok også beholde det selskapet. Poenget er at det virker som Orkla har favnet om for mye, at de i større grad burde spesialisere virksomheten. Man ser jo verdien Hydro-aksjonærer har opplevd etter at de har rendyrket selskapet!

  Slik som du nevner så har jo REC vært en katastrofe, med tanke på at de ikke klarte realisere noe gevinst i REC! Et salg her hadde vært helt fint. Jeg har lite tro på at REC kan bli en bransjevinner.

  SvarSlett
 4. Jeg tror du har rett i at Orkla har bitt over mer enn de klarer å svelge. Kanskje det også var grunnen til at de ikke gjorde noe med sin posisjon i REC da REC var priset til en P/E på over 150. De mistet vel dybdesynet. Jeg er også enig i at REC trolig ikke vil bli noen bransjevinner. Jeg er også redd for at solenergibransjen vil være veldig kapitalkrevende over de neste åren. Det ville ikke gjort meg noe heller om REC ble solgt. Orkla har mange muligheter i fremtiden, vi får bare håpe at ledelsen og styret vil klare å utnytte dem og velge de beste.

  SvarSlett