Spesialtilpasset søk som kun finner artikler og innlegg fra Norges største og mest populære finans og økonomi blogger.

onsdag 4. mai 2011

5 undervurderte John Fredriksen selskaper

Etter min analyse av Golden Ocean Group fikk jeg blod på tann. Jeg bestemte meg for å se nærmere på flere John Fredriksen selskaper som kan være underpriset. Selskapene jeg valgte ut er Frontline, Ship Finance International, Knightsbridge tankers, Deep Sea Supply og Golden Ocean Group. Jeg satte disse opp mot hverandre for å prøve å lokalisere det selskapet som ser ut til å være mest underpriset.Som dere ser fra resultatene, troner Golden Ocean på topp, etterfulgt av Knightsbridge og Ship Finance. På bunn har vi Deep Sea Supply og Frontline. Resultatene overrasket til dels.

Frontline ser mer overpriset ut enn hva jeg hadde forventet. Ser vi ikke bedring i tankmarkedet over de neste kvartalene, tror jeg denne kan falle enda lavere enn dagens kurs. Det vil ikke forundre meg om vi ser FRO under hundrelappen. Frontline ser allikevel ut til å være til dels rustet for det dårlige markedet. De har en kontantbeholdning som bør kunne holde de flytente gjennom 2011 og deler av 2012 også. Frontlines store svakhet er at de har liten egenkapital og stor gjeld. Slik at om vi ikke ser en bedring i markedet i løpet av 2012 blir det spennende å se hva de vil gjøre.

Deep Sea Supply ser til dels overpriset ut på dagens kurs. Denne opererer der i mot i et marked hvor jeg forventer rask bedring. Det er vanskelig å si om det er en positiv fremtid som allerede er priset inn eller ikke. Men det er en sannsynlighet for at denne plutselig kan gå en god del på kort tid.

Ship Finance International ligger sånn midt på tre. Noe som også var forventet. Selskapet har veldig forutsigbare inntekter og trenger derfor ikke noen særlig kontantbeholdning og kan håndtere høy gjeld bedre enn de fleste. Flåten til SFL har en gjennomsnittlig kontraktsdekning på 12 år. Noe som sikrer dem i både oppgang og nedgang. Avtalene består stort sett av en fast sum + en prosentandel av fortjenesten til selskapet som har leid skipet eller riggen. SFL er godt diversifisert både i shipping og offshore. Jeg anser SFL som det sikreste shipping og offshore selskapet som finnes pr. dags dato. Ved dagens prisning vil jeg si Ship Finance International er underpriset.

Knightsbridge Tankers er et mystisk selskap som en ikke helt vet hvem som står bak. Det sies at John Fredriksen ikke eier noen aksjer i dette selskapet. Han er kun indirekte eksponert gjennom Golden Ocean Groups eierandel på ca 10%. Men selskapet styres av flere sentrale personer i John Fredriksen systemet. Selskapet har en betydelig lavere gjeldsgrad enn de andre Fredriksen selskapene. Noe som selvfølgelig er veldig positivt og gir stort spillerom. Selskapet er eksponert mot både bulk og tank og ser veldig sterkt ut. Selskapet kan se noe dyrt ut i forhold til dagens P/E på 22,81 basert på EPS fra Q4. Ser vi på inntektene for hele 2010 har selskapet en P/E på 11,16. Selskapets lave gjeldsgrad og solide kontantbeholdning gjør at VLCCF lett kan slå til om en attraktiv investering byr seg. VLCCF byr på en noe større risiko enn SFL men en langt større oppside også. Jeg anser VLCCF som attraktivt priset på dagens kurs.

Golden Ocean Group er selskapet som i teorien skal være mest underpriset. Hadde bulkmarkedet vært normalt ville GOGL uten tvil være svært underpriset på dagens kurs. Men tatt i betraktning dagens brutale bulkmarked er det vanskelig å si om selskapet er underpriset eller ikke. Ønsker du der i mot stor eksponering mot tørrbulk er GOGL uten tvil tørrbulk selskapet jeg ville valgt. Både DryShips og Diana Shipping ser attraktive ut på dagens kurs, men det å ha John Fredriksen på laget har tidligere vist seg å være en stor fordel.

Konklusjon:
Ønsker du forutsigbarhet og trygghet fremfor stor oppside ville jeg sett nærmere på Ship Finance. Ønsker du å øke risikonivået ett hakk kan Knightsbridge tankers være selskapet å ta en nærmere titt på. Liker du offshore sektoren og har tro på videre vekst i rigg/offshore markedet kan Deep Sea Supply være selskapet for deg. Frontline og Golden Ocean Group er selskapene med størst risiko og størst oppside. De opererer i to veldig forskjellige shipping sektorer. Men om vi ser bort fra markedene de opererer i vil jeg si Golden Ocean Group ser mest attraktivt ut på dagens nivå.

Les også: Golden Ocean Group (GOGL) Analyse , Frontline (FRO) Analyse, og Ship Finance International (SFL) Analyse

The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.
Jesse Livermore

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar